AnasayfaBlogBilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü
Meslekler

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü

04 Şubat 2020
Bu resim beyaz ve mavi logolu bir bilgisayarın yakın çekimini göstermektedir. Bilgisayar dikdörtgen şeklindedir, siyah bir ekranı ve altında siyah bir klavyesi vardır. Beyaz ve mavi logo ekranın ortasına yerleştirilmiştir. Logo, beyaz arka planı ve mavi harfleri olan bir dairedir. Dairenin etrafında ince siyah bir kenarlık vardır. Klavyede beyaz harfli birkaç siyah tuş vardır. Klavyenin alt kısmı bilgisayarın yüzeyinden hafifçe yükseltilmiştir. Bilgisayar pürüzsüz, açık renkli bir yüzey üzerinde durmaktadır. Arka plan odak dışında ve hafif bir bulanıklığa sahip.
BölümAmaçGerekli Yetenekler
Bilgi Güvenliği TeknolojisiElektronik ve fiziksel güvenliği sağlamak ve potansiyel güvenlik açıklarını yok etmek için eğitimli profesyoneller yetiştirmek.Sayısal yetenek, problem çözme becerisi, analitik düşünme ve çözüm üretme kabiliyeti
Bilgi GüvenliğiVeri ve belge güvenliğini sağlamak ve risk yönetimini yapabilmek.Risk analizi yapabilme, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama durumu ve disiplinli çalışma becerisi
Ağ GüvenliğiInternet kullanıcısının güvenliği ve gizliliğini sağlamak.Bilişim teknolojilerine hakim olma, ağ yapılarına hakim olma
Fiziksel GüvenlikFiziksel güvenliği sağlamak ve güvenlik açıklarını bulmak.Fiziksel güvenlik sistemlerini anlama, tehlike analizi yapabilme
Bilgi Teknolojileri GüvenliğiBilgi teknolojilerinin güvenliğini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek.Bilgi teknolojileri konusunda derinlemesine bilgi
Risk YönetimiPotansiyel riskleri belirlemek, ölçmek ve değerlendirmek.Risk analiz becerisi, detaylara dikkat, kriz yönetimi becerisi
Veri İşleme ve YedeklemeVerilerin düzgün işlenmesini ve yedeklenmesini sağlamak.Veri analiz yeteneği, detaylara odaklanma ve organize olabilme yeteneği
Bilgi Güvenliği TeknolojisiVeri sızıntılarını önlemek ve güvenlik duvarı uygulamaları geliştirmekVeri yönetimi becerileri, teknik donanım bilgisi, bilişim güvenliği stratejileri hakkında bilgi
İş Sürdürülebilirliğiİş süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlamakİş süreçlerini anlama, organizasyon ve planlama becerisi
Yasa ve Yönetmeliklere UyumKurumun yasa ve yönetmeliklere uyum sürecini yönetmeMeşru ve düzenleyici ilkeler anlama, bilgi ve teknoloji hukuku bilgisi

Günümüzde neredeyse hepimiz, özel ya da işle ilgili birçok bilgiyi dijital cihazlara aktarıyoruz, paylaşıyoruz ve kaydediyoruz. Şahsi ya da kurumsal tüm bilgiler, bizim kontrol alanımızın dışına çıkarak bu cihazların veya sanal ortamların içerisinde hapsoluyor. Bilgi güvenliği teknolojisi bölümü, bu belge ve verilerin güvenliğini sağlamak, potansiyel güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak amacıyla uzman elemanlar yetiştirerek sektöre kazandırmayı amaçlar.

İnternet kullanımı, teknolojinin gelişimi ile giderek artmaktadır. Bilgisayar ağları ve internet kullanımının yaygınlaşmaya devam edecek olması, bunun paralelinde tüm kurum ve kuruluşların giderek daha fazla teknoloji ve bilgiye bağlı hale gelmesi bilişim güvenliğini yaşamsal bir öneme taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla programlar geliştirilmektedir.

Bilgi güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, bilgi teknolojileri güvenliği ve iş sürdürülebilirliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgilidir. Böylelikle çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma karşı çeşitli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir, dolayısıyla önceliğinin yüksek olması gerektiği açıktır.

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile artan internet kullanımı; ağ, veri ve uygulama güvenliği ihtiyacını artırmaktadır. Bilgi güvenliği, kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bu durum, siber uzay olarak adlandırılan yeni bir küresel boyut oluşturmuştur. İnternet, sosyal ve ekonomik hayatımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İş dünyası, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi büyük değişimlere kayıtsız kalamamış ve hizmetlerini siber uzaya taşımıştır.

Bilgi Güvenliği Bölümü Nedir?İnternet kullanıcı sayısı arttıkça “Bilgi Güvenliği” olarak adlandırılan problemler ortaya çıkmıştır. Devletler, siber uzaya bağlı olan sistemlerini, bilgi güvenliği tehdit ve risklerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirip uygulamaktadır.

Her türlü kurum veya kuruluş, özel şirket ve firma artık tüm çalışmalarını bilgisayarlar ve internet üzerinden yapıyor. Bu kurum veya kuruluşlardan birisi güvenlik açığı verirse büyük maddi kayıplar yaşanabilir. Tüm bu risklerin farkında olan toplumlar, bilgi güvenliğini sağlayabilmek amacındadır. Dijital veri giderek artan hızla büyüdükçe bu işi yapacak profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi güvenliği risk ve tehditlerine karşı güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi, yazılım ve donanım boyutunda sistematik önlemlerin alınması, fiziksel ve elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması bölümün başlıca amacıdır. Bölüm öğrencileri, aldıkları eğitim ile seviye iyileştirme analizleri yapabilecek, bilgi güvenliği tehditlerine karşı açıklık tarama ve testlerini uygulayabilecek, konusunda farkındalığı yüksek bireyler olarak mezun olacaklardır.

bilgi güvenliği teknikerliği ve sonrasında dikey geçiş sınavı ile geçilebilecek mühendislikler sayısal yetenek gerektiren bölümlerdir. sayısal yetenek, matematiksel işlem yapma kabiliyeti; problem çözme becerisi, çözüm üretebilme, analitik düşünce gerektirir. bunların yanında hayal gücü, tasarım yeteneği, dikkat, özen ve sabır da sahip olunması gereken önemli detaylardır. bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin disiplinli, sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına uygun olması bilgi güvenliği teknolojisi için aranan özellikler arasındadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi İçin Gereken Eğitimler Nelerdir?

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü, kurumların bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan profesyonelleri yetiştiren 2 yıllık bir önlisans programıdır. 2 yıllık bölümleri tercih etmek için AYT sınavına girmenize gerek yok. Sadece TYT sınavına girerek tercih verebilirsiniz. Bütün 2 yıllık önlisans programları TYT puanını dikkate alır. 2 yıllık önlisans bölümü için alan seçmeye gerek yok. Sayısal, sözel veya eşit ağırlık olun 2 yıllık bölümler için istediğiniz şekilde tercih yapabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi üniversiteler, Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi veriyor. 4 yıllık Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünde okumak isteyen aday öğrenciler liselerin sayısal bölümünden mezun olmalıdır. tyt sınavından sonra ayt sınavında da başarılı olmak, üniversitelerin istediği puanı almak gerekir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Dersleri

Bölüm programı, öğrencilere bir kurumdaki en değerli şeylerden biri olan veriyi yönetme ve koruma eğitimi verme üzerine şekillenir. Mezunların, bilgi güvenliğinin teknik yönlerini kavrayarak kuruluş içindeki sonuçları ile birlikte uygun strateji ve yönetim becerilerini de bir arada geliştirmesine imkan tanır.

Öğrenciler, bilginin elde edilmesi, saklanması ve yetkisi olan kişilerce erişilip kullanılmasını sağlayacak seviyede teknik donanım kazanırlar. Bilişim güvenliği stratejileri, veri sızıntısı önleme yöntemleri, güvenlik duvarı uygulamaları, veri depolama ve yedekleme işlemleri öğrenilecek konular arasındadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü öğrencileri eğitimleri boyunca siber güvenlik, matematik ve daha birçok dersle karşılaşırlar. Bölümü okuyan öğrenciler;

 • Siber Güvenliğe Giriş

 • Bilgi Teknolojilerine Giriş

 • Sayısal Analiz ve Algoritmalar

 • Web Programlama Altyapıları

 • Veri Tabanları ve SQL Dilleri

 • Güvenlik Olay Yönetimi

 • Çoklu Programlama Dili

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi

 • Güvenlik Ürünleri Yönetimi

 • Güvenlik Ürünleri İzleme

gibi birçok dersten sorumlu olurlar. Bu dersleri başarılı şekilde tamamlayarak “Bilgi Güvenliği Teknolojisi Önlisans Diplomasını’’ elde ederler. Bölüm mezunlarına Bilgi Güvenliği Teknikeri ünvanı verilir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunların başlıca sorumlulukları bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek ve bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamaktır. Çalıştıkları firma politikasına uygun şekilde bilgi sistemlerini oluşturan mezunlar, bilgi güvenliği standartlarını bilir ve buna göre uygulama, denetleme ve belgelendirme yapar.

Kişisel ve kurumsal verilerin yoğun olarak kullanıldığı pek çok sektörde ve iş alanında bilişim güvenliğine yönelik olarak gerekli alt yapıların tasarımı, kuruluşu, işletilmesi, denetim ve yönetimi konuları üzerine çalışırlar.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bilişim sistemi, ağ uygulamaları, elektronik posta olan her yerde çalışma imkanları vardır. Mezun kişilerin çalışacağı başlıca yerler firma ve kurumların bilgi işlem bölümleridir. Mezunlar, elektronik bilginin olduğu her alanda ‘bilgi güvenlik uzmanı’, ‘bilgi güvenlik teknikeri’, ‘sistem güvenliği uzmanı’, ‘ağ uzmanı ve yöneticisi’, “sistem destek uzmanı” gibi statülerde çalışabilirler. Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olanlar bu statülerde bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları öncelikli olmak üzere elektronik bilginin var olduğu her özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilme imkânına sahiptir.

Siber saldırı hedefleri arasında üst sıralarda yeralan Türkiye’de şu anda siber güvenlik konusuna hakim 20.000 civarında uzmana ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Sözkonusu saldırı tehditlerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünüldüğünde, piyasanın mezunlara olan talebinin artacağı tahmin edilmektedir. Mezunların istihdam sahası hem devlet kurumlarını hem de özel sektör firmalarını kapsamaktadır. Bir kamu kurumunda görev almak için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Bu konudaki en önemli şart KPSS yeterli puanını almaktır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi mezunları;

 • Hastaneler

 • Okullar

 • Sosyal güvenlik kurumları

 • Belediyeler

 • Özel ve devlet bankaları

 • Finansal kurum ve kuruluşlar

 • Devlet kurumları

 • Silahlı kuvvetler

 • Özel şirketler

 • Üniversiteler

 • Yazılım, donanım tasarımı ve üretimi yapan firmalar

 • Teknik servisler

 • Bilgisayar satış mağazaları

 • Çeşitli mağazaların bilgi işlem birimleri

gibi sektör ve alanlarda çalışabilmektedir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Mezunları Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Farklı sektör, firma ve kuruluşta farklı seviyelerde görev alsalar da genel olarak bilgi güvenliği teknolojisi mezunlarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Kurumsal bilgi sistemlerini kurar ve yönetir.

 • Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerini analiz eder, tasarlar ve uygular.

 • Bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirler ve güçlendirmek için çalışmalar yapar.

 • Bilgi güvenliği yönetim standartlarının uygulanmasını sağlar, takip eder ve belgelendirir.

 • Yazılım geliştirme faaliyetleri varsa bilgi güvenliği açısından tasarlar ve denetler.

 • Görev aldığı firma veya kuruma ait bilgileri en güvenli şekilde muhafaza eder.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Elektronik ve fiziksel güvenliği sağlamak ve potansiyel güvenlik açıklarını yok etmek için eğitimli profesyoneller yetiştirmek, Sayısal yetenek, problem çözme becerisi, analitik düşünme ve çözüm üretme kabiliyeti, Bilgi Güvenliği, Veri ve belge güvenliğini sağlamak ve risk yönetimini yapabilmek, Risk analizi yapabilme, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama durumu ve disiplinli çalışma becerisi, Ağ Güvenliği, Internet kullanıcısının güvenliği ve gizliliğini sağlamak, Bilişim teknolojilerine hakim olma, ağ yapılarına hakim olma, Fiziksel Güvenlik, Fiziksel güvenliği sağlamak ve güvenlik açıklarını bulmak, Fiziksel güvenlik sistemlerini anlama, tehlike analizi yapabilme, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, Bilgi teknolojilerinin güvenliğini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek, Bilgi teknolojileri konusunda derinlemesine bilgi, Risk Yönetimi, Potansiyel riskleri belirlemek, ölçmek ve değerlendirmek, Risk analiz becerisi, detaylara dikkat, kriz yönetimi becerisi, Veri İşleme ve Yedekleme, Verilerin düzgün işlenmesini ve yedeklenmesini sağlamak, Veri analiz yeteneği, detaylara odaklanma ve organize olabilme yeteneği, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri sızıntılarını önlemek ve güvenlik duvarı uygulamaları geliştirmek, Veri yönetimi becerileri, teknik donanım bilgisi, bilişim güvenliği stratejileri hakkında bilgi, İş Sürdürülebilirliği, İş süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak, İş süreçlerini anlama, organizasyon ve planlama becerisi, Yasa ve Yönetmeliklere Uyum, Kurumun yasa ve yönetmeliklere uyum sürecini yönetme, Meşru ve düzenleyici ilkeler anlama, bilgi ve teknoloji hukuku bilgisi
bilgi güvenliği teknolojisi bilgi güvenliği teknolojisi bölümü bilgi güvenlik uzmanı önlisans üniversite veri güvenliği internet kpss
Resimdeki kadının yüzünde sıcak bir gülümseme var. Gözlük takmış ve saçlarını geriye doğru toplamış. Gözleri mutlulukla parlıyor ve dudakları neşeli bir ifadeyle hafifçe yukarı kıvrılmış. Açık renkli bir bluz giyiyor ve boynunda küçük bir kolye var. Doğrudan kameraya bakıyor ve bakışları davetkâr. Cildi parlıyor ve rahatlamış ve mutlu görünüyor. Kolları iki yanında duruyor ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Kendinden emin ve rahat görünüyor.
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.