AnasayfaBlogSpor Kulüplerinde Kriz Yönetimi
Kriz Yönetimi

Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimi

06 Kasım 2018
Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimi

Değişimin içinde zaman zaman kaybolduğumuz bilgi çağında, çevremizdeki belirsizlik ve değişim sürati, organizasyonları beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya getirmektedir. Organizasyonların varlıklarını devam ettirebilmeleri, tehlike ve fırsat denklemini çok iyi çözümleyerek, tehlikelerden kaçınırken fırsatları değerlendirmelerine bağlı olacaktır. Fırsat ve tehdit ortamlarında beklenmeyen ve önceden sezilmeyen olaylar, organizasyonları plansız değişmeye zorlamakta ve hatta krize sevk edebilmektedir.

Sivil Toplum Örgütü olarak kulüplerin dinamik yapısı ve çevresel değişim örgütün karşılaşacağı belirsizlik derecesini etkilediği gibi, yönetsel karar almayı da azaltmaktadır. Spor organizasyonları düzenlenirken organizasyon anında her şeyin hatasız ve tam olarak planlanan doğrultuda gerçekleştirilerek uygulanabilmesi için bazı temel unsurlara ihtiyaç vardır. Bu temel unsurlar; kullanılacak tesislerin mevcut durumu, basın yayın ve haberleşme sistemi, ulaştırma hizmetleri, güvenlik tedbirleri, gıda maddelerinin durumu, konaklama, sağlık hizmetleri, sosyal tesislerin durumu, araç- gereç ve malzemenin durumu, mali kaynak, yetişmiş insan unsurlar şeklinde ifade edilmektedir(İnal,2000)

Spor Kulüplerinde Sportif Başarı Nedir?

Spor kulüplerinde sportif başarıya yönelik gayretler bütün faaliyetlerin özünü oluşturmakta diğer bütün faaliyetler bu ana faaliyeti destekleyecek şekilde düzenlenmektedir. Sportif ve ekonomik olarak en çok karşılaşılan kriz durumları ise; küme düşme, kontrat bitiminde kilit pozisyondaki oyuncunun kaybedilmesi, kilit oyuncu yokluğu, temel finans kaynağının kaybedilmesi (örn: sponsor kaybı) olmaktadır.

Spor kulüplerinin temel unsurlardaki faaliyetlere ait öngörülemeyen problemler ile Türk spor yönetim kültüründen kaynaklanan zafiyetler devamlı kriz durumunu canlı tutmaktadır. Kriz sözcük anlamıyla, bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur. Ani olarak veya kendisini hissettirerek ortaya çıkan bu tür olumsuzluklar karşısında, bir çok kurum ve kuruluş "Kriz Yönetimi" uygulamalarından yararlanmaktadır.

İşletmelerin, organizasyonların krizle karşılaşmalarının temel nedeni sert rekabet koşullarında rakiplerinden geri kalmalarıdır. Bu temel neden çeşitli faktörlere bağlıdır. Krize neden olan faktörler içinde işletmenin kendi yapısal sorunları ön sırayı almaktadır. Krize neden olan başlıca örgütsel etmenler: Yönetim tarzı ve özellikleri, geçmiş olaylar ve deneyimler, örgüt büyüklüğü, departmanlaşma, merkezilik yapısı ve bilgi akışı, gruplar, inanç tutum ve bazı demografik özellikler ile kurum ve organizasyonların evrensel yaşam seyri şeklinde değerlendirilmektedir. (Şimşek, 1998)

Kriz Yönetimi ise kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur. Sistematik olarak adım adım verilecek kararları, bu kararları uygulayacak ekibi oluşturmayı, uygulama sonuçlarını hızla alarak, yeni kararlar vermeyi kapsar. (Koçel,1993) Kriz yönetimi uygulamalarında, içsel ve dışsal çevrede beliren bir takım olumsuzlukların giderilmesi yönünde planlar hazırlanması, örgütsel yapının uyum içinde çalışabilmesi yönünde düzenlemeler yapılması ve karar süreçleri oluşturulması gibi eylemler söz konusu olmaktadır. (Şimsek,1998)

Kriz yönetiminin kendine has özellikleri vardır. Krizler farklı yapılar içermesine rağmen aralarında birtakım güçlü benzerlikler veya bağlantılar bulunabilmektedir. Bu anlamda kriz yönetim süreci: Erken Uyarı Sinyali Toplama, Hazırlık ve Önleyici Tedbirler, Hasar Yayılmasını Önleme, Onarma ve Toparlanma, Öğrenme olarak sıralanır ve öğrenme tamamlandıktan sonra geri bildirimle erken uyarı sinyali bölümüne yeni tasarım için gönderilir.

Spor endüstrisi iç ve dış çevresel faktörler nedeni ile meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesinde bir çok çözüm önerisi bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak yapılan Patrick O’Beirne ve Stephen Ries’in çalışmalarında;

Sporda Kriz Yönetimi Nedir?

Sporda kriz yönetimi açısından değerlendirmelere bakıldığında Önleme, Tepki ve Yenileme temel faktörleri göze çarpmaktadır.

 • Önleme: Eğitim, Planlama, araştırma,

 • Önleme ve tepki: Medya Stratejileri geliştirmek, önceden haber vermek, planlama, hazır olmak, medya aktiviteleri , finans

 • Tepki Aktiviteleri: Kriz faktörlerine karar vermek, bilgi anahtarını muhafaza etmek, medya stratejilerini yerine getirmek, geçici aktiviteler, genel aktiviteler, medya stratejileri geliştirmek, önceden haber vermek, planlama, hazır olmak, finans

 • Yenileme: Danışma, finansal yardım, ortak programlar, zarar kontrol stratejisi, yeniden yapılanma, plan analizi, planlama, hazır olmak, medya aktiviteleri, finans, geçici aktiviteler, genel aktiviteler

Kriz Yönetimi ile süreçlerdeki potansiyel risklerin (hedefe ulaşma yolunda tehdit ve engeller) sürekli değerlendirilerek ve ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin önlemlerin alınması sağlanarak, kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunacaktır. Sportif yapıların, çok yönlü olmaları kriz potansiyelini içinde barındırmaktadır. Bu kapsamda, mevcut zafiyetleri gidermeye çalışırken, krizi önleme, çözme veya fayda krizi yaratabilme yolunda kullanabilecekleri başlıca yöntemler aşağıya çıkarılmıştır. (Şimşek, 1999)

Erken Uyarı Sistemi ve Kriz Sinyalinin Alınması

 • Sürekli iç ve dış çevre analizi

Hazırlık ve Önleyici Tedbirler Neler?

 • Sıfır tabanlı bütçeleme, harcama yönetimi ve finansal gelişim,

 • Etkin kararlar alınması ve stratejik politikalar oluşturulması,

 • Dinamik ve geleceğe dönük planlama,

 • Esnek ve organik bir örgüt yapısı kurulması,

 • Örgüt geliştirme ve değişim yönetimi,

 • Risk yönetimi ve sorun giderici yönetim,

Hasar Yayılmasını Önleme, Onarma ve Toparlanma

Sonuç olarak, krizi etkili yönetebilmek için, oluşturulacak örgütsel yapısı, değişimlere uyum gösterecek şekilde esnek olmalı ve iletişim sistemi hiyerarşik bir yapı içinde bulunmalıdır.

Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimifırsatkrizkrizle başa çıkma rekabetsportehdityönetimörgüt
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Görevimiz İtibar
İtibar Yönetimi

Görevimiz: İtibar Yönetimi

14 Haziran 2019
İlgi Alanları ve Hobiler CV'de Nasıl Yazılmalı?
Özgeçmiş Bölümleri

İlgi Alanları ve Hobiler CV'de Nasıl Yazılmalı?

04 Aralık 2019
İletişimcilerin İzlemesi Gereken 16 Film
Kişisel Gelişim

İletişimcilerin İzlemesi Gereken 16 Film

03 Eylül 2021
Yönetici asistanlığı eğitimi
Göksel YılmazGöksel Yılmaz
319179
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Serhat CanSerhat Can
16070
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
14080
Stratejik Yönetim Eğitimi
4.4
(13)

Stratejik Yönetim Eğitimi

9 Konu2 Saat
Bilal ŞentürkBilal Şentürk
11049