AnasayfaBlogSpor Kulüplerinde Kriz Yönetimi
Kriz Yönetimi

Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimi

06 Kasım 2018
Ön planda, kendinden emin bir tutuşla domino etkisini durduran bir elin yakın çekimi görülüyor. El, düğmeli bir takım elbise giymiş ve düzgün bir sıra halinde dizilmiş birkaç ahşap nesne tutarken görülüyor. Elin arkasında, arka arkaya dizilmiş çok sayıda ahşap blokla domino etkisi görülüyor. Görüntünün arka planında fotoğrafın rahat atmosferine katkıda bulunan ahşap bir zemin var. Görüntüdeki baskın renkler kahverenginin çeşitli tonlarıdır ve sıcaklık ve rahatlık hissine katkıda bulunur. Genel etki, domino etkisini durduran el ile sakin ve huzurlu bir etki yaratıyor.
Kriz YönetimiDeğişim ve BelirsizlikTehditler ve Fırsatlar
Beklenmeyen olaylarla karşılaşmaBilgi çağında sürekli değişimlerTehditlerden kaçınma ve fırsatları değerlendirme
Plansız değişimlere adapte olmaDeğişim süratinin ortaya çıkardığı belirsizlik durumlarıBeklenmeyen tehlikeler
Krizi engelleyici önlemler almakÖnceden sezilmeyen olaylara karşı hazırlıklı olmaFırsatları zamanında algılama ve onları değerlendirme
Spor kulüpleri için kriz yönetimiSpor kulüplerinde yaşanan hızlı ve beklenmeyen değişimlerSpor kulüplerini bekleyen tehlikeler ve fırsatlar
Tehditlerin bir krize dönüşmesini engelleme stratejileriBelirsizlik durumlarında spor kulüplerinin aldığı aksiyonlarOrganizasyonların alması gereken önleyici tedbirler

Değişimin içinde zaman zaman kaybolduğumuz bilgi çağında, çevremizdeki belirsizlik ve değişim sürati, organizasyonları beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya getirmektedir. Organizasyonların varlıklarını devam ettirebilmeleri, tehlike ve fırsat denklemini çok iyi çözümleyerek, tehlikelerden kaçınırken fırsatları değerlendirmelerine bağlı olacaktır. Fırsat ve tehdit ortamlarında beklenmeyen ve önceden sezilmeyen olaylar, organizasyonları plansız değişmeye zorlamakta ve hatta krize sevk edebilmektedir.

Sivil Toplum Örgütü olarak kulüplerin dinamik yapısı ve çevresel değişim örgütün karşılaşacağı belirsizlik derecesini etkilediği gibi, yönetsel karar almayı da azaltmaktadır. Spor organizasyonları düzenlenirken organizasyon anında her şeyin hatasız ve tam olarak planlanan doğrultuda gerçekleştirilerek uygulanabilmesi için bazı temel unsurlara ihtiyaç vardır. Bu temel unsurlar; kullanılacak tesislerin mevcut durumu, basın yayın ve haberleşme sistemi, ulaştırma hizmetleri, güvenlik tedbirleri, gıda maddelerinin durumu, konaklama, sağlık hizmetleri, sosyal tesislerin durumu, araç- gereç ve malzemenin durumu, mali kaynak, yetişmiş insan unsurlar şeklinde ifade edilmektedir(İnal,2000)

Spor Kulüplerinde Sportif Başarı Nedir?

Spor kulüplerinde sportif başarıya yönelik gayretler bütün faaliyetlerin özünü oluşturmakta diğer bütün faaliyetler bu ana faaliyeti destekleyecek şekilde düzenlenmektedir. Sportif ve ekonomik olarak en çok karşılaşılan kriz durumları ise; küme düşme, kontrat bitiminde kilit pozisyondaki oyuncunun kaybedilmesi, kilit oyuncu yokluğu, temel finans kaynağının kaybedilmesi (örn: sponsor kaybı) olmaktadır.

Spor kulüplerinin temel unsurlardaki faaliyetlere ait öngörülemeyen problemler ile Türk spor yönetim kültüründen kaynaklanan zafiyetler devamlı kriz durumunu canlı tutmaktadır. Kriz sözcük anlamıyla, bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur. Ani olarak veya kendisini hissettirerek ortaya çıkan bu tür olumsuzluklar karşısında, bir çok kurum ve kuruluş "Kriz Yönetimi" uygulamalarından yararlanmaktadır.

İşletmelerin, organizasyonların krizle karşılaşmalarının temel nedeni sert rekabet koşullarında rakiplerinden geri kalmalarıdır. Bu temel neden çeşitli faktörlere bağlıdır. Krize neden olan faktörler içinde işletmenin kendi yapısal sorunları ön sırayı almaktadır. Krize neden olan başlıca örgütsel etmenler: Yönetim tarzı ve özellikleri, geçmiş olaylar ve deneyimler, örgüt büyüklüğü, departmanlaşma, merkezilik yapısı ve bilgi akışı, gruplar, inanç tutum ve bazı demografik özellikler ile kurum ve organizasyonların evrensel yaşam seyri şeklinde değerlendirilmektedir. (Şimşek, 1998)

Kriz Yönetimi ise kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur. Sistematik olarak adım adım verilecek kararları, bu kararları uygulayacak ekibi oluşturmayı, uygulama sonuçlarını hızla alarak, yeni kararlar vermeyi kapsar. (Koçel,1993) Kriz yönetimi uygulamalarında, içsel ve dışsal çevrede beliren bir takım olumsuzlukların giderilmesi yönünde planlar hazırlanması, örgütsel yapının uyum içinde çalışabilmesi yönünde düzenlemeler yapılması ve karar süreçleri oluşturulması gibi eylemler söz konusu olmaktadır. (Şimsek,1998)

Kriz yönetiminin kendine has özellikleri vardır. Krizler farklı yapılar içermesine rağmen aralarında birtakım güçlü benzerlikler veya bağlantılar bulunabilmektedir. Bu anlamda kriz yönetim süreci: Erken Uyarı Sinyali Toplama, Hazırlık ve Önleyici Tedbirler, Hasar Yayılmasını Önleme, Onarma ve Toparlanma, Öğrenme olarak sıralanır ve öğrenme tamamlandıktan sonra geri bildirimle erken uyarı sinyali bölümüne yeni tasarım için gönderilir.

Spor endüstrisi iç ve dış çevresel faktörler nedeni ile meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesinde bir çok çözüm önerisi bulunmaktadır. Bu amaca yönelik olarak yapılan Patrick O’Beirne ve Stephen Ries’in çalışmalarında;

Sporda Kriz Yönetimi Nedir?

Sporda kriz yönetimi açısından değerlendirmelere bakıldığında Önleme, Tepki ve Yenileme temel faktörleri göze çarpmaktadır.

  • Önleme: Eğitim, Planlama, araştırma,

  • Önleme ve tepki: Medya Stratejileri geliştirmek, önceden haber vermek, planlama, hazır olmak, medya aktiviteleri , finans

  • Tepki Aktiviteleri: Kriz faktörlerine karar vermek, bilgi anahtarını muhafaza etmek, medya stratejilerini yerine getirmek, geçici aktiviteler, genel aktiviteler, medya stratejileri geliştirmek, önceden haber vermek, planlama, hazır olmak, finans

  • Yenileme: Danışma, finansal yardım, ortak programlar, zarar kontrol stratejisi, yeniden yapılanma, plan analizi, planlama, hazır olmak, medya aktiviteleri, finans, geçici aktiviteler, genel aktiviteler

Kriz Yönetimi ile süreçlerdeki potansiyel risklerin (hedefe ulaşma yolunda tehdit ve engeller) sürekli değerlendirilerek ve ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin önlemlerin alınması sağlanarak, kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunacaktır. Sportif yapıların, çok yönlü olmaları kriz potansiyelini içinde barındırmaktadır. Bu kapsamda, mevcut zafiyetleri gidermeye çalışırken, krizi önleme, çözme veya fayda krizi yaratabilme yolunda kullanabilecekleri başlıca yöntemler aşağıya çıkarılmıştır. (Şimşek, 1999)

Erken Uyarı Sistemi ve Kriz Sinyalinin Alınması

Hazırlık ve Önleyici Tedbirler Neler?

  • Sıfır tabanlı bütçeleme, harcama yönetimi ve finansal gelişim,

  • Etkin kararlar alınması ve stratejik politikalar oluşturulması,

  • Dinamik ve geleceğe dönük planlama,

  • Esnek ve organik bir örgüt yapısı kurulması,

  • örgüt geliştirme ve değişim yönetimi,

  • Risk yönetimi ve sorun giderici yönetim,

Hasar Yayılmasını Önleme, Onarma ve Toparlanma

İlgili eğitim: Stres Yönetimi

Sonuç olarak, krizi etkili yönetebilmek için, oluşturulacak örgütsel yapısı, değişimlere uyum gösterecek şekilde esnek olmalı ve iletişim sistemi hiyerarşik bir yapı içinde bulunmalıdır.

Beklenmeyen olaylarla karşılaşma, Bilgi çağında sürekli değişimler, Tehditlerden kaçınma ve fırsatları değerlendirme, Plansız değişimlere adapte olma, Değişim süratinin ortaya çıkardığı belirsizlik durumları, Beklenmeyen tehlikeler, Krizi engelleyici önlemler almak, Önceden sezilmeyen olaylara karşı hazırlıklı olma, Fırsatları zamanında algılama ve onları değerlendirme, Spor kulüpleri için kriz yönetimi, Spor kulüplerinde yaşanan hızlı ve beklenmeyen değişimler, Spor kulüplerini bekleyen tehlikeler ve fırsatlar, Tehditlerin bir krize dönüşmesini engelleme stratejileri, Belirsizlik durumlarında spor kulüplerinin aldığı aksiyonlar, Organizasyonların alması gereken önleyici tedbirler
Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimifırsatkrizkrizle başa çıkma rekabetsportehdityönetimörgüt
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah ceketli ve mayolu bir kadının önderlik ettiği bir grup insan sahil boyunca koşuyor. Ön planda, koşuculardan birinin yakın çekimi bacaklarını hareket halinde gösteriyor. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve okyanusun suyu arka planda ışıldıyor. Grup kararlılıkla koşuyor, ayakları kumları tekmeliyor ve saçları rüzgârda uçuşuyor. Görüntü, her bir koşucu hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket ederken, o anın neşesini ve heyecanını yakalıyor.
Bölümler

Spor Bilimleri Bölümü

22 Kasım 2020
Bir adam, üzerinde bir grafik görüntülenen dokunmatik bir ekranın önünde oturuyor. İşaret parmağıyla ekrana dokunuyor. Grafik, veri noktaları içeren çok sayıda mavi ve beyaz çubuktan oluşmaktadır. Arka planda mavi ve beyaz bir hız göstergesi ve mavi ve beyaz bir dijital ekran var. Adam siyah bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır ve alçak bir çömelme pozisyonundadır. Bacakları ön planda görünür ve açık gri bir kumaşla kaplıdır. Yüzü görünmemektedir.
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Bu görüntü, bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir çift siyah yüksek topuklu ayakkabının yakın çekimidir. Ayakkabılar kameraya yakın ve derinin karmaşık detayları görülebiliyor. Ayakkabının burnu sivri ve topuk kısmı parlak siyah bir malzemeden yapılmış. Ayakkabının ön tarafında ince bir kayış ve yan tarafında bir bilek tokası var. Ayakkabının topuğunda gümüş bir toka vardır. Arka plan bulanık, ancak ahşap masa tablası görülebiliyor. Masa beyaz bir masa örtüsüyle kaplıdır ve ayakkabılar çerçevedeki tek nesnedir. Görüntü, ayakkabıların ayrıntılarını takdir etmemizi sağlayacak şekilde odaklanmıştır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Spor İlişkisi

19 Ağustos 2018