AnasayfaBlogSağlık Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi
Nedir?

Sağlık Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi

28 Şubat 2021
Beyaz önlüklü ve boynunda stetoskopu olan bir doktor mavi bir arka plan üzerinde duruyor. Gülümsüyor, ellerini belinin önünde birleştirmiş. Gözleri kameraya odaklanmıştır ve kısa, siyah saçları arkaya doğru toplanmıştır. Doktorun laboratuvar önlüğünün göğsünün sol tarafında daire içinde beyaz bir logo vardır. Logonun ortasında beyaz bir dolar işareti vardır. Resmin sağ tarafında, ellerinin titrediği yakın çekim görülebiliyor. Alt köşede, içinde bir grafik bulunan beyaz ve mavi bir daire var.
DönemHasta bakım yapısıÖnemli Notlar
Antik ÇağBüyük toprak sahibi ailelerin sağlamış oldukları revirler ve klinik kaplıcalar.Bazı hastalıkların tedavi yerleri genellikle sıcak su kaynaklarının yanı başında olurdu.
Eski Yunan ve RomaAsklepios adına kurulan tapınaklarda tedavi hizmetleri sağlanırdı.Tedavi süreçleri rüyalar üzerinden analiz edilir ve tapınak rahipleri tarafından belirlenirdi.
Fransa - MS 651İlk hastane yapılanması, Paris kilisesi kontrolünde.Fransa'nın burjuvası bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alarak fakir ve düşkün hastaları bir araya topladı.
İslam KültürüEkonomik varlıkları İslam inancının vakıfları aracılığıyla oluşturulan şifahaneler.İslam inanca göre temizliği emreden hususlar nedeniyle şifahaneler başarılı olmuştur.
Fransa - Haçlı Seferleri sonrasıFransa kralı IX Louis, gördüğü sağlık hizmetleri veren kurumlara benzer hastaneler yaptırdı.Hastane olarak gösterilen sağlık kurumlarının bilimselleşmesi amaçlandı ve İbni Sina'nın eserleri Fransızcaya tercüme edildi.
Fransa - 16. Yüzyılİbni Sina'nın eserleri Fransa’da tıp kitapları arasında yer aldı.Tıbbi ve sağlık hizmetleri bilgileri Endülüslerin aracılığıyla Avrupa, Anadolu topraklarına ve Çin'e götürüldü.
Çağdaş DönemÇağdaş hastaneler ve sağlık kurumları.Hastanelerde teknolojik gelişmeler ve tıbbi ilerlemeler ışığında hasta bakımı gerçekleştirilir.

Hastaneler nasıl ortaya çıkmıştır? Yönetim ilkeleri açısından sağlık yönetimi değerlendirildiğinde sağlık hizmeti üreten kurumların yönetimi olduğu açıklanabilir.

Çok eski dönemlerde (antik çağda) hastane kavramı tam olarak söz edilememekteydi. Bunun yerinde yerleşim yerinde sözü geçen ve ekonomik varlığı yerinde olan büyük toprak sahibi ailelerin sağlamış oldukları revire benzer, düşkünleri ve hastaları ağırladıkları, hatta karınlarını doyurdukları mekanlar olarak bilinmektedir. Burada tedavi görmüş ve bu tedavilerin aşamalarını bilen kişilerden bazıları görevlendirilirdi. İhtiyacı olmayan kişiler yani hali vakti yerinde olan ve kendi ileri olan kişiler böyle yerleri pek fazla istemezlerdi. Fakat toplum geneli itibariyle ihtiyacı olmayan kişilerin sayısı oldukça azdı.

Bunun dışında bazı hastalıkların tedavi edildiği ve kaplıca hizmetinin sunulduğu klinik kaplıcaları vardı. Bu dönemde yapılan savaşlar sırasında travmaların önüne geçmek için oluşturulmuş olunan basit revirler söz konusu olmuştur. Çok tanrılı ve antik dönemlerde hastalıklara tanrıların cezalandırılması olarak görülür ve hastalar pek fazla sevilmezdi. Özellikle bu dönemde bulaşıcı hastalıklar yüzünden bütün toplum hastalanıp ölebilirdi.

Roma ve Eski Yunan tıp tanrısı olarak bilinen Asklepios adına inşa edilmiş bazı tedavi hizmeti gerçekleştiren kurumlarda vardı. İlgili tapınaklar doğada genellikle sıcak su kaynaklarının yanı başında yer alırdı. Hastalara bu tapınaklara gelerek banyo yapar, oruç tutar bunun akabinde uyurlardı. Uyandıklarında ise görmüş oldukları rüyalarını tapınak da görevli olan kişilere söyleyerek uygun bir tedavi programı oluşturulurdu. Bu tedavi programlarının sonrasında ise şayet bir iyileşme durumu söz konusu olması halinde iyileşen kişilerin belgeleri oluşturularak görülebilecek yerlere asılırdı. Buradaki amaç ise kurumun olumlu imaj görüntüsünü oluşturmaktı. Tedavi planı sonucunda iyileşemeyen hastalar ise tapınağın tanrısına ve rahiplerine inanmadıklarını söylerdi.

Bu devirlerde polis olarak bilinen Yunanistan’da ve bazı adalarında küçük devletler bulunurdu. Polis kavramı yönetime katılan vatandaş gruplarını dikkate alındığında üç farklı boyutu bulunur. Bunlar;

  • Yer anlamında şehir ve onun toprakları

  • Ağırlıklı olarak başka devletlerle ilişkileri olan ve şehirlerden meydan gelen devletler

  • Sosyal olarak belli hakları olan vatandaş toplulukları şeklinde gösterilebilir.

Yukarıda yer alan ve yalnızca şehirlerden meydana gelen bu yapıların kendileri ait bir tedavi klinikleri olması halinde bu yere poliklinik adı verilirdi. Günümüzde yer alan poliklinik kavramı kökeni buradan gelmektedir. Ayrıca bu dönemde mısırlılar ise tapınakları hastane niyetin de kullanmış ve hastaları burada tedavi etmişlerdir.

İlk Hastane Ne Zaman Kurulmuştur?

Hastane olarak yapılan ilk yapı Fransa’da M.S 651 yılında Paris kilise kontrolünde kurulmuştur. Günümüzde halen hastane olarak kullanılan bu yapı “Tanrının Misafirhanesi” olarak adlandırılan I’Hotel-Dieu ismi verilmiştir. Çağımızda kullanılan hastane kavramı temeli buraya dayanmakta ve hatta etimolojik olarak misafir edilen yer anlamına gelmektedir. Daha sonraları Paris’in burjuvaları, eşrafları ve aristokratları bir araya gelerek yoksulluktan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkları kontrol altın alabilmek için tüm düşkün ve fakir hastaları bir araya toplamayı amaçlamışlardı. Burada öncelik bu kişileri toplamak birinci amaçtı. İkinci amaç ise bunların tedavi edilmeleriydi. Fransa’nın Paris şehrinde halen kullanılan bu hastane merhamet (I’ Hopital de la Charite) adını almış ve fiili olarak faaliyet göstermektedir.

İslam kültürünün medeniyete katkılarından dolayı düşküne, zayıfa, fakire hizmet sağlayan ve ekonomik varlıkları İslam inancının vakıfları aracılığıyla oluşturulan küçük, büyük ve orta büyüklükte şifa hane denilebilecek hastaneler kurulmaya başlanmıştır. İslam inancında temizliği emreden hususlar nedeniyle şifahaneler başarılı olmuşlardır.

Fransa kralı IX Louis haçlı seferlerinden döndükten sonra gitmiş olduğu yerlerde gördüğü sağlık hizmetlerini veren kurumlara benzer hastaneler yaptırmıştır. Hatta tıp alanlarında yer alan kaynakların Fransızcaya tercüme yapılmasını istemiş ve hastane olarak gösterilen sağlık kurumlarının bilimselleşmesini amaçlamıştır. Buna verilebilecek en iyi örnek ise İbni Sina tarafından Arapça yazılan “Tıbbın Kanunları” eserinin Fransızcaya tercüme edilmesi gösterilebilir.

Bu dönemde bilim dili Arapça olmasından dolayı İbni Sina’nın eserleri Arapça olarak yazılmış fakat bir Türk hekimi olarak tıp bilimindeki yerini almıştır. Bu kıymetli bilim insanının yazmış olduğu eserler 16. yüzyıla kadara Fransa’da tıp kitapları arasındaki yerini almıştır. Çok daha sonraları tıbbi ve sağlık hizmetleri bilgileri Endülüslerin aracılığıyla Avrupa, Anadolu topraklarına ve Çine götürülmüş, bu değerli öğretiler tüm dünyaya yayılması sağlanmıştır.

Medeniyetler bir bütündür ve karanlıkları aydınlatan bir lamba gibidir. Sağlık sorunlarına çözüm bulma arayışı insanlığın doğuşuyla beraber ortaya çıkmış ve halen günümüzde sağlık kurumlarına olan ihtiyaçlar artarak devam etmektedir.

Eski Hastanelerde Kimler Tedavi Edilirdi?

Tarihi süreçte hekim genellikler kendi evinde hasta bakan veya eczane hizmetleri sağlandıktan sonra eczanelerde hizmet vermeye çalışan şifacılar olarak bilinmiştir. Bir çok hekim eski dönemlerde toprak sahiplerinin veya yönetim görevinde bulunan kişilerin himayelerinde kalmış ve çalışmalarına burada devam etmişlerdir. Hekimler bu sayede hem kiliselerin ve sarayların kütüphanelerinden faydalanmış hem de korunmuşlardır.

Ülkemizdekiler ise şifahaneler veya darüşşifalar olmuş olup genellikle kimsesiz, muhtaç hastalara hizmet sağlayan hastaneler olarak hizmet vermişlerdir. Darüşşifa hastaneleri padişahlar veya kızları, hanımları tarafından yaptırılan muhtaç sahibi olan kimselere sağlanan sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kurumları olarak bilinmektedir. Bu sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri görevli olan kişiler tarafından içeri alınır, gerek görülmesi halinde hamamda yıkanır ve hastane kıyafeti giydirilirdi. Şayet yakınları varsa hastanın eşyaları yakınına teslim edilir yok ise kayıt katipleri tarafından kayıt altına alınırdır. Darüşşifalara gelen ihtiyaç sahibi hastalar ayakta ve yataklı tedavi hizmeti verilirdi.

Başka ülkelerde de durum bundan farklı değildi. Örneğin Fransa da sağlık hizmetleri kimsesiz olan kişilere genelde kiliselerin kontrolünde olan ağırlıklı olarak kimsesiz hastalar hizmet sağlayan kurumlar tarafından sağlanırdı. Kişiler adına yapılan bağışlar sayesinde hekimlik görevini yerine getirmeye çalışan rahipler tarafından sağlanıyordu. Tarihte 11. yüzyılda Kudüs’teki bir kiliseye yakın bir inanç örgütü tarafından hasta olan hacıların tedavileri için bir hastane bulunmaktaydı. Yine 14. yüzyılda Rodos adasında kiliseler tarafından kurulan savaşta yararlanan ve hastalanan kişilerin tedavilerinin yapıldığı hastaneler de vardı.

Bu dönemde hastaneler daha çok dini inançların kimlik yapısına sahip ve kendi bünyesinde hem tedavi hem de sosyal bütünlüğü gerçekleştirmeye çalışan kurumlardı. Bu kurumlarda kanunu vicdani yükümlülükler korunmakla beraber sosyal yardımlaşma esasları dikkate alınarak büyük miktarda gelirler vakfedilirdi.

Değişen ve gelişen teknoloji, toplumun yapısı beraberinde sağlık hizmetlerine olan ulaşımı da zamanla değiştirmiştir. Örneğin ihtiyaç sahipleri hastaneye yatırırken imkanı olan kişilere ise doktor evlerine giderek gerekli kontrolleri sağladıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde ileri tetkik aşamalarını için hizmet verirdi. Sürecin bu şekilde değişken olmasına bağlı olarak günümüzde emek ve teknolojinin oldukça yoğun kullanılması hastaneler ve sağlık kurumlarına gerek duyulmuştur. Bu hizmetlerin organizasyonu söz konusu olması halinde ise sağlık yöneticilerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Antik Çağ, Büyük toprak sahibi ailelerin sağlamış oldukları revirler ve klinik kaplıcalar, Bazı hastalıkların tedavi yerleri genellikle sıcak su kaynaklarının yanı başında olurdu, Eski Yunan ve Roma, Asklepios adına kurulan tapınaklarda tedavi hizmetleri sağlanırdı, Tedavi süreçleri rüyalar üzerinden analiz edilir ve tapınak rahipleri tarafından belirlenirdi, Fransa - MS 651, İlk hastane yapılanması, Paris kilisesi kontrolünde, Fransa'nın burjuvası bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alarak fakir ve düşkün hastaları bir araya topladı, İslam Kültürü, Ekonomik varlıkları İslam inancının vakıfları aracılığıyla oluşturulan şifahaneler, İslam inanca göre temizliği emreden hususlar nedeniyle şifahaneler başarılı olmuştur, Fransa - Haçlı Seferleri sonrası, Fransa kralı IX Louis, gördüğü sağlık hizmetleri veren kurumlara benzer hastaneler yaptırdı, Hastane olarak gösterilen sağlık kurumlarının bilimselleşmesi amaçlandı ve İbni Sina'nın eserleri Fransızcaya tercüme edildi, Fransa - 16 Yüzyıl, İbni Sina'nın eserleri Fransa’da tıp kitapları arasında yer aldı, Tıbbi ve sağlık hizmetleri bilgileri Endülüslerin aracılığıyla Avrupa, Anadolu topraklarına ve Çin'e götürüldü, Çağdaş Dönem, Çağdaş hastaneler ve sağlık kurumları, Hastanelerde teknolojik gelişmeler ve tıbbi ilerlemeler ışığında hasta bakımı gerçekleştirilir
Sağlık Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi Eski Hastanelerde Kimler Tedavi Edilirdi İlk Hastane Ne Zaman Kurulmuştur Hastaneler nasıl ortaya çıkmıştır Darüşşifa Hastanelerini Kimler Yaptırmıştır Merhamet Hastanesi Halen Çalışıyor Mu
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz önlüklü bir adam elinde modern bir akıllı telefon tutuyor. Cihazın siyah bir ekranı var ve adam dikkatle ona bakıyor. Adamın üzerinde düğmeli ve göğsünde bir cebi olan beyaz bir laboratuvar önlüğü var. Düşük ışık nedeniyle yüz hatlarını seçmek zor. Arka planda bir dünya haritası ve bir kravatın yakın çekimi var. Adam düz, bej renkli bir duvarın karşısında durmaktadır.
Bölümler

Sağlık Yönetimi Bölümü

15 Eylül 2020
Kadrajın ortasında beyaz önlüklü ve sağ elinde bir cep telefonu tutan bir doktor durmaktadır. Telefon dokunmatik ekranlı, modern, açık mavi bir modeldir. Doktorun yüzü sadece kısmen görülebiliyor; gözleri ve burnu kadrajda, ağzı ve çenesi ise belirsiz. Arkasında mavi ve yeşil bir kravatın bulanık görüntüsü ve solunda bir dünya haritası var. Doktorun bakışları elindeki telefona odaklanmış ve duruşu bir konuşmanın ortasında olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki renkler parlak ve canlı, genel atmosfer ise profesyonellik ve odaklanma üzerine kurulu.
Nedir?

Sağlık Yönetimi Nedir?

26 Şubat 2020
Beyaz ve mavi tıbbi üniforma giymiş bir kadın bir hastane yatağında ayakta dururken görülüyor. Boynunda bir stetoskop vardır ve kolunu kameraya doğru uzatmıştır. Yüzü bulanıktır ama boynu görünür ve üniforması iyi tanımlanmıştır. Elindeki kalem odakta ve arka planda hastane yatağının detayları görülebiliyor. Kadın mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya odaklanmış ve kararlı görünüyor.
Meslekler

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020