AnasayfaBlogRekreasyon Yönetimi Bölümü
Bölümler

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

25 Aralık 2020
Bir tekne, etrafı ağaçlar ve bitkilerle çevrili bir gölün üzerine yanaşmış. Teknenin yan tarafında bir logo ve iskelenin yan tarafında bir yazı var. Tekneye yakın duran kırmızı gömlekli bir kişi ve uzakta bir çadır var. Su durgun ve sakin, gökyüzünü ve etrafındaki ağaçları yansıtıyor. Rıhtım ahşaptan yapılmıştır ve kenarında bir korkuluk vardır. Tekne beyaz ve mavi, su ise koyu mavi-yeşil. Güneş parlıyor ve gökyüzü parlak bir mavi.
Konu BaşlığıAçıklamaİlgili Bilgiler
Rekreasyon Kavramıİnsanların boş zamanlarını değerlendirmesi için yapılan çeşitli aktiviteler.Spor, eğlence, sanat, sosyal aktiviteler, seyahat ve turizm faaliyetlerini kapsar.
Rekreasyon Yönetimi BölümüRekreasyonel faaliyetlerin yönetilmesi eğitimini veren bölüm.Turizm fakültesinde bulunur ve eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm ÖzellikleriRekreasyon Yönetimi bölümünden mezun olan eğitimcilerin özellikleri.Ayrıntıları fark eden, iletişimi kuvvetli, yaratıcı, bedensel yeteneklere sahip bireyler yetiştirir.
Bölümle İlgili FarklılıklarRekreasyon Yönetimi ile Rekreasyon bölümünün farkları.Rekreasyon Yönetimi, Turizm Fakültesinde; Rekreasyon Bölümü ise Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarında bulunur.
İş İmkanlarıRekreasyon Yönetimi bölümünden mezun olanlar ne iş yapar?Turizm sektörü, yerel yönetimler, özel eğitim merkezleri, spor tesisleri ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Rekreasyon BölümüRekreasyonel faaliyetlerin pratiğine dayalı eğitimin verildiği bölüm.Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarında bulunur ve mezunları formasyon alarak Beden Eğitimi öğretmeni olabilir.
Kendi İşinizi KurmaRekreasyon Yönetimi mezunları kendi işlerini kurabilir.Taşeron olarak veya anlaşmalı bir firma bünyesinde bireylere ya da kurumlara rekreasyon hizmetleri sunabilirler.
Akademik KariyerYüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapılabilecek alanlar.Araştırma görevlisi, öğretim üyesi vb. ünvanlarla üniversitelerde çalışabilirler.
Rekreasyon BilinciRekreasyon bilincinin toplumda yaygınlaşması.Bu durum rekreasyon yönetimi mezunları için iş imkanlarını artırır.
Dil YeterliliğiRekreasyon Yönetimi bölümünde dil öğrenme yeterliliğiÖğrencilerin meslekleriyle ilgili yabancı dil bilmeleri istenir.

Rekreasyon, insanların zorunlu olarak yaptıkları (yemek, uyumak, çalışmak vb.) dışında kalan serbest zamanda yapılan faaliyetlerdir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda bu serbest zamanı kullanma şekillerine bağlıdır. Bireyin, planlı veya kendiliğinden oluşan organizasyonlar dahilinde sosyalleşmek, keyifli ve sağlıklı kalarak nitelikli bir yaşam sürmek için çeşitli aktivitelerle boş zamanlarını değerlendirmesi rekreasyon anlamına gelir.

Endüstrileşmenin paralelinde oluşan modern yaşamla birlikte artan boş zamanlar rekreasyonun önemini giderek artmıştır. Günümüzde özellikle sanayi toplumlarında rekreasyon ihtiyacı önemli bir konudur.

Emek yoğun sektörlerin işi makinelere devretmeleri sonucu, insanlar kendini pasif bir işçi ve makine dişlisinin parçası olarak görmeye başlamıştır. Bu da monotonluk ve insanların ruhsal açıdan sağlıksız şartlara maruz kalması sonucunu doğurur. Daha geniş açıdan da toplumsal olarak çeşitli sorunlar oluşturabilir. İnsanları iş ortamının monotonluğundan uzaklaştırmak, zihinsel ve fizyolojik sağlık yönünden dengeli şekilde yaşamalarını sağlamak için rekreatif faaliyetler giderek önem kazanmaktadır.

Rekreasyon kavramı, spor, eğlence, sanat ve sosyal aktiviteleri, seyahat ve turizm faaliyetlerini kapsar. Rekreasyon faaliyetleri hem kişisel hem de toplumsal fayda sağlar.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Nedir?

Rekreasyon konusu dünyada oldukça gelişmiş bir yere sahiptir. Ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bir bölümdür. İnsanların spor ve eğlence amaçlı katıldıkları aktiviteler, rekreasyon kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. Rekreasyonel faaliyetleri bünyesinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşlarıyla işletmeler ve oteller, akademik bilgilerle donatılmış nitelikli ve yetişmiş personel ve yöneticiye ihtiyaç duyarlar.

Rekreasyon yönetimi bölümü üniversitelerin turizm fakültesi bünyesinde yer alır. Bölümün eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Rekreasyon yönetimi bölümü, lisans ve yüksek lisans programları yoluyla ülkemizin kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyduğu rekreatif hizmetlerin planlanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlayacak yöneticiler, akademisyenler ve araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlar.

Öğrencilerin, başta yerel yönetimler aracılığı ile olmak üzere serbest zaman değerlendirme olanaklarının planlayıcısı ve yöneticisi olarak yetişmeleri amaçlanır. Dolayısıyla bir yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça), turizm sektörü, modern işletmecilik, iletişim ve insan ilişkileri, rekreasyon işletmeciliği, liderlik, yönetim ve organizasyon, sportif ve rekreatif etkinliklerle ilgili bilgi ve becerilerle donatılırlar.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Bölümü tercih edecek öğrencilerin, ayrıntıları farkeden, iletişimi kuvvetli, yaratıcı, bedensel yetenekleri olan ve spora ilgi duyan özelliklerde olmaları beklenir. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili yabancı dil bilmeleri istendiğinden dil öğrenmeye yatkınlık gerektirir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü ile Rekreasyon Bölümünün Farkları

Rekreasyon yönetimi, Turizm Fakültesindedir. Rekreasyon bölümü ise Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarında faaliyet gösterir. Rekreasyon yönetimi bölümünde formasyon alıp öğretmen olamazsınız. Rekreasyon bölümünde ise formasyon eğitimi alarak Beden Eğitimi öğretmeni olabilirsiniz.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

rekreasyon yönetimi eğitim programları; rekreasyon faaliyetlerini ve turizmi yönlendiren, geliştiren orta ve üst kademe yöneticiler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirerek ülkemizin bu yöndeki ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. mezunlar, yöneticilik veya akademisyenlik yapabilirler.

Mezun olduktan sonra;

 • Özel eğitim merkezlerinde,

 • Spor tesislerinde,

 • Yerel yönetimlerde (belediyeler),

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde (gençlik kampları);

turizm alanında ise; 

 • Spor turizminde, su sporları, kara sporları rekreasyon aktivitelerinde

 • Sosyal ve dinlenme tesislerinde,

 • Tatil köylerinde,

 • Çocuk rekreasyon aktivitelerinde,

 • Spor ve rekreasyon aktivitelerinde,

 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktivitelerde,

 • Sosyo-kültürel rekreasyon aktivitelerinde, (halk oyunları, müzik, dans, festival, sergi vb.)

 • Animasyon işletmelerinde,

 • Turizm işletmelerinde,

 • Üniversitelerde

istihdam edilebilirler.

Rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, birçok alanda çalışabilirler. Ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan rekreasyon bilinci ve uygulamaları sonucunda iş imkanları da aynı doğrultuda artış göstermektedir.

Yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirsiniz, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim üyesi vb. ünvanlarla çalışabilirsiniz.

Özel sektörde kendi işinizi kurabilirsiniz; böylelikle, taşeron olarak veya anlaşmalı bir firma bünyesinde bireylere ya da kurumlara rekreasyon hizmetleri sunabilirsiniz.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Rekreasyon yönetimi öğrencileri, ekonomik, sosyal, sportif ve teknik yönden turizmin gelişimine katkı sağlayacak seviyede teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve analitik düşünme becerisi olan nitelikli personel ve yönetici adayları olarak mezun olurlar.

Bölüm mezunları “Rekreasyon Yöneticisi” ünvanı taşırlar. Rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan çeşitli organizasyonlarda görev alırlar.

Kamu ve özel sektördeki her türlü turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici veya yönlendirici olarak sorumlu olurlar.

Bölüm mezunları, başta turizm olmak üzere diğer kurumlarda bedensel, zihinsel ve ruhsal yenilenmeyi bireylerin yaşantısına ve topluma iletmekte önemli rol aynarlar. Hareketsizliği önlemek, spor ve açık alan etkinliklerine teşvik etmek suretiyle, bireylerin ve toplumun gelişimine katkı sağlarlar.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm öğrencileri, 4 yıl boyunca çeşitli ve çok geniş perspektifte derslerin verildiği bir programı tamamlarlar. Dersler aşağıda verildiği gibi çok değişik konu ve disiplinleri içerir ve yabancı dil dersleri önemlidir.

 • Türk Dili

 • Genel Turizm Bilgisi

 • Genel İşletme

 • Turizm ve Kültür

 • İngilizce

 • Almanca

 • Rusça

 • Beden Eğitimi

 • Güzel Sanatlar

 • Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Mesleki Anatomi ve Fizyoloji

 • Turizm ve Etik

 • Rekreasyon Psikolojisi

 • Terapötik Rekreasyona Giriş

 • Park ve Açık Alan Rekreasyon Kaynakları

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Rekreasyon Sosyolojisi

 • yaratıcı drama araştırma yöntemleri

 • Rekreasyonda Pazarlama

 • Türkiye Turizm Coğrafyası

 • İletişim ve İnsan İlişkileri

 • Genel Ekonomi

 • Rekreasyon Yönetimi

 • Rekreasyonda Proje Geliştirme

 • Rekreasyonel Tesis Yönetimi

 • Sağlık Turizmi

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Turizm İşletmelerinde Performans Yönetimi

 • Kentsel Rekreasyon

 • Rekreatif Alan Tasarımı

 • Stratejik Yönetim

 • Rekreasyon ve Spor Turizmi

 • Rekreasyonel Materyal Geliştirme

 • Rekreasyonel Ritim ve Dans

 • Animasyon Uygulamaları

 • Rekreasyonel Fiziksel Uygunluk

 • Etkinlik Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

İlk beş üniversite için 2020 taban puanları ve sıralaması aşağıda verilmiştir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaAkdeniz Üniversitesi  Rekreasyon Yönetimi  307,50837 230.895Akdeniz Üniversitesi (Manavgat)  Rekreasyon Yönetimi 290,10992 323.900Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Rekreasyon Yönetimi 289,41990 328.019Balıkesir Üniversitesi  Rekreasyon Yönetimi 284,05347 360.675Necmettin Erbakan Üniversitesi  Rekreasyon Yönetimi 272,99369 433.974

Rekreasyon Kavramı, İnsanların boş zamanlarını değerlendirmesi için yapılan çeşitli aktiviteler, Spor, eğlence, sanat, sosyal aktiviteler, seyahat ve turizm faaliyetlerini kapsar, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Rekreasyonel faaliyetlerin yönetilmesi eğitimini veren bölüm, Turizm fakültesinde bulunur ve eğitim süresi 4 yıldır, Bölüm Özellikleri, Rekreasyon Yönetimi bölümünden mezun olan eğitimcilerin özellikleri, Ayrıntıları fark eden, iletişimi kuvvetli, yaratıcı, bedensel yeteneklere sahip bireyler yetiştirir, Bölümle İlgili Farklılıklar, Rekreasyon Yönetimi ile Rekreasyon bölümünün farkları, Rekreasyon Yönetimi, Turizm Fakültesinde; Rekreasyon Bölümü ise Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarında bulunur, İş İmkanları, Rekreasyon Yönetimi bölümünden mezun olanlar ne iş yapar?, Turizm sektörü, yerel yönetimler, özel eğitim merkezleri, spor tesisleri ve üniversitelerde istihdam edilebilirler, Rekreasyon Bölümü, Rekreasyonel faaliyetlerin pratiğine dayalı eğitimin verildiği bölüm, Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okullarında bulunur ve mezunları formasyon alarak Beden Eğitimi öğretmeni olabilir, Kendi İşinizi Kurma, Rekreasyon Yönetimi mezunları kendi işlerini kurabilir, Taşeron olarak veya anlaşmalı bir firma bünyesinde bireylere ya da kurumlara rekreasyon hizmetleri sunabilirler, Akademik Kariyer, Yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapılabilecek alanlar, Araştırma görevlisi, öğretim üyesi vb ünvanlarla üniversitelerde çalışabilirler, Rekreasyon Bilinci, Rekreasyon bilincinin toplumda yaygınlaşması, Bu durum rekreasyon yönetimi mezunları için iş imkanlarını artırır, Dil Yeterliliği, Rekreasyon Yönetimi bölümünde dil öğrenme yeterliliği, Öğrencilerin meslekleriyle ilgili yabancı dil bilmeleri istenir
rekreasyon yönetimi bölümü rekreasyon yönetimi rekreasyon rekreasyon yönetimi bölümü iş imkanları turizm fakültesi spor turizm
Resimdeki kadının yüzünde sıcak bir gülümseme var. Gözlük takmış ve saçlarını geriye doğru toplamış. Gözleri mutlulukla parlıyor ve dudakları neşeli bir ifadeyle hafifçe yukarı kıvrılmış. Açık renkli bir bluz giyiyor ve boynunda küçük bir kolye var. Doğrudan kameraya bakıyor ve bakışları davetkâr. Cildi parlıyor ve rahatlamış ve mutlu görünüyor. Kolları iki yanında duruyor ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Kendinden emin ve rahat görünüyor.
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.