AnasayfaBlogRefleksif Nedir? Refleksif Düşünce Nedir?
Kişisel Gelişim

Refleksif Nedir? Refleksif Düşünce Nedir?

15 Ocak 2020
Bu resim, birbirine bağlı gibi görünen çok sayıda dişliye sahip bir insan kafasının renkli bir çizimidir. Dişliler mavi, yeşil, sarı, turuncu ve pembe tonlarında parlak bir şekilde renklendirilmiştir. Dişliler başın üzerine bindirilerek benzersiz bir desen oluşturulmuş. Baş, şekillerin ve diğer renklerin belli belirsiz ipuçlarını taşıyan bulanık bir arka planla çevrilidir. Dişlilerin deseni karmaşık ve göz alıcı, bu görüntüyü ilginç bir hale getiriyor.
ÖzellikAçıklamaÖrnek
SorgulamaFelsefi düşüncenin en önemli özelliği olan sorgulama, bir amaca göre sistemli olarak sorular sormayı ifade eder.Hayatın anlamı ve değeri nedir?
Merak EtmeFilozoflar sık sık bilgi arayışına girdikleri için merak etme, felsefenin önemli bir özelliğidir.Evrenin yapısı nasıldır?
Şüphe DuymaFelsefede hiçbir bilgi körü körüne doğru kabul edilmez, şüphe duyularak doğruya ulaşılır.Varoluşumuzun gerçekten bir anlamı var mı?
Hayret EtmeFilozoflar, şeylere ilk defa bakıyormuş gibi hayret ederler.İnsan bilincinin karmaşıklığına hayret etme
Yığılımlı İlerlemeFelsefi düşünceler aynı sorulara farklı yanıtlar vermesi ve birbirini etkileyerek ilerler.Platon'un fikirleri, daha sonraki felsefi düşünceleri etkilemiştir.
Eleştirel OlmaFilozoflar düşünceleri akıl sürecinden geçirir ve düşünceyi değerlendirmeden önce analiz eder.Kant'ın ahlaki özgürlük kavramını inceleme ve eleştirme
Refleksif OlmaSahip olduğu bilgileri sorgulayan zihnin kendi kendisine dönerek bilgi üzerinde tekrar düşünmesi ve değerlendirilmesi.Varoluşumuz üzerine düşüncelerin yönlendirilmesi
Sistemli OlmaFilozoflar düşüncelerini açıklamak için kendine ait bir sistem oluşturur ve düşünceleri bu sisteme göre açıklar.Descartes'ın kuşkuculuk yöntemi
Tutarlı OlmaFelsefi düşüncelerin kendi içerisinde çelişmemesi gerekmektedir. Ana fikir basamaklarının birbiri ile uyumlu olması tutarlılığı kuvvetlendirir.Aristoteles'in etik teorilerinde tutarlılık
Evrensel OlmaFelsefi düşüncelerin sadece bulunduğu çağa değil, her çağa ve herkese ait olması.Sokrat'ın 'Bilmediğini bilmek, en yüce bilgeliktir' sözü

İnsan düşünen bir varlıktır ve meraklı olması onu düşünmeye sevk etmiştir. Düşünme eylemi zamanla felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Düşünsel etkinlik, uslamlama, doğru ve tutarlı akıl yürütmeye felsefe diyebiliriz. Yani varlığı, kaynağı, varlığın anlamı ve nedeni üzerine düşünmedir. Bilimden farklı olarak kesin sonuçlara ulaşmak istemez. Daha fazla sonuç daha fazla soru demektir. Bir düşüncenin felsefi olabilmesi için belirli özellikleri taşıması gerekmektedir.

 • Sorgulama: Felsefi düşüncenin en önemli özelliği sorgulayıcı olmasıdır. Bir amaca göre yönelik olarak sistemli olarak sorular sorulmasını ifade eder. Sokrates’e göre hayatın anlamı ve değeri sorgulanmasıyla başlar. Felsefeyi dogma bilgilerden uzaklaştırır.

 • Merak Etme: Eski erkek arkadaşınızı stalklamaktan bahsedilmiyor emin olun. Burada ki merak zihni harekete geçiren bilme isteğidir. Merak eden insan, soru sormaya başlar ve gerçeğe ulaşmaya çabalar.

 • Şüphe Duyma: Yeni sorulara kapı açar ve farklı bakış açılarına sahip olunmasını sağlar. Felsefe de hiçbir bilgi körü körüne doğru kabul edilmez, mutlaka mantıklı hale gelmesi akla dayandırılması gerekir. Bu nedenle sistemli şekilde şüphe edilerek doğruya ulaşılır.

 • Hayret Etme: Gördüğünüz şeylere şaşırmıyorsanız sanıyorum ki filozof olamazsınız. Filozof her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen kişidir. Hayret eden ve şaşıran insanlar merak eder ve araştırmaya başlarlar.

 • Yığılımlı İlerleme: Benzer sorulara farklı yanıtlar verilmesi ve felsefi düşüncelerin birbirini etkileyerek ilerlemesi şeklinde tanımlayabiliriz. Birbirini bu anlamda etkileyen filozoflar, ortak bilgi birikimine fayda sağlamışlardır.

 • Eleştirel Olma: Filozoflar, bir düşünceyi olduğu gibi kabul etmezler. Onu mutlaka öncelikle akıl sürecinden geçirirler. Eleştirel düşünce, akıl yürütme, analiz etme ve sonunda değerlendirme süreci ile birlikte bütünlük oluşturan bir düşünce biçimidir. Bir düşünceyi değerlendirirken iyi ve kötü yanlarını ortaya koyma, parçalara ayırarak düşünme ve onu çeşitli sınamalara tabi tutma eleştirel olmanın temel öğeleridir.

 • Refleksif Olma: Sahip olduğu bilgileri sorgulayan zihnin kendi kendisine dönmesidir. Daha açık bir ifade ile elde edilen bilginin üzerine tekrar düşünülmesi, eleştirilmesi ve değerlendirilmeye tabi tutulmasıdır. Kişinin kendisine soruduğu sorular gitgide derinleşir. Başlangıçta felsefenin ne olduğu ile ilgileniyorsa, devam soruları ile alt kavramları da açıklayabilir. Bu kavramlar süje, obje, varlık ve bilgi kavramların ne olduğunu sorgulayan felsefe özelliğine denir.

 • Sistemli Olma: Her filozof düşüncelerini açıklamak için kendine ait bir sistem oluşturur ve düşünceleri bu sisteme göre bir açıklama modeli ile açıklar. Bu model içerisinde düşünceler birbiri ile ilişkilidir ve bütüncül bir ilişki kurar.

 • Tutarlı Olma: Düşüncelerin kendi içerisinde çelişmemesi gerekmektedir, iç tutarlılık ile alakalıdır. Ana düşünce basamaklarının çelişmemesi ve birbiri ile uyumlu olması tutarlılığı kuvvetlendirir.

 • Evrensel Olma: Felsefi düşünceler sadece bulunduğu çağa ait değildir, her dönemde herkes için geçerlidir. Tüm uygarlıkların katkısı ile oluştuğundan evrensel olma özelliği taşır. Bahsedilen cevaplardan daha çok suallerin evrenselliğidir.

Felsefi düşünce, insanların soru sorması sonucu, problemlerine karşı sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle bakmalarının sonucunda doğmuştur. İnsanlık ile ilgili olmasından dolayı evrenseldir ve felsefe ile uğraşan insanlar yani filozoflar olaylara karşı önyargılı yaklaşmayan ve geniş bir perspektiften bakabilen kişilerdir.

Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde, hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir.” Walter Lippman’a ait bu sözler bize filozofların ne kadar önemli bir iş yaptıklarını gösteriyor.

Refleksif Nedir?

İnsanların günlük hayatta en fazla yaptıkları eylem hangisidir? Yeme – içme, uyuma gibi eylemlerden daha fazla yaptığımız aslında düşünmektir. Geçmişi, geleceği, yaşadıklarımızı ya da yaşayabileceklerimizi sürekli olarak sorgularız. İnsan düşünmeden asla duramaz, zorluğuna ya da basitliğine bakmadan düşünme eylemini sürekli olarak tekrarlarız. Felsefe de bir düşünme halidir ancak yukarıda sayılan ögeler olmadan yaptığımızın felsefe olduğunu söylemeyiz tabii ki.

Düşünce herhangi bir eşyaya ya da duruma yönelik oluyorken, düşüncenin kendine yönelmesi yani kendini konu ederek başka bir düşünceyi ortaya çıkarması refleksiftir. Zihin düşünme eylemi ile elde ettiği bilgiler üzerine tekrar düşünmesi ve bu düşünceler sonucu oluşan bilgiyi eleştirmesi ve değerlendirmesidir. Kimyada bir deney gerçekleştirebilmeniz için laboratuvara ve malzemelere ihtiyacınız vardır. Aynı şekilde matematik için rakamlara ve formüllere gereksinim duyarsınız. Felsefede ise ihtiyacınız olan düşüncedir ve düşüncenin kendi içerisine yönelmesi gerekir. Düşünce üzerine düşünce üretmektir.

Felsefi düşünce, hem kişisel hayatlarımızın bize sağladığı hem de bilim, sanat, teknik gibi çeşitli bilgi alanlarının sağladığı bilgiler üzerine düşünmek, onların temelini soruşturmak faaliyetidir. Bu ise felsefi düşüncenin refleksif bir düşünce olduğu anlamına gelir. Refleksifte, tek taraflı düşünme yoktur, sorgulamanın kendisini ve sorgulama sonucu kazandığınız sonucu da sorgulayarak çift yönlü bir düşünme oluşturursunuz.

Refleksif Düşünce Nedir?

Bilmediğimiz ve merak ettiğin şeylerin peşine düşme, araştırma etkinliği çok eski çağlardan beri peşimizi bırakmıyor. Doğru bilgiye ulaşma isteği ile sürekli olarak sorgulama durumunda oluruz.  Düşünmeyi düşünme olarak açıklayabileceğimiz refleksif düşünce, kendini gözlem ve analiz konusu olarak alan kişinin tutumudur, kişi kendi kendini ele alır.

Düşünmenin iki türü olduğunu iletebiliriz. Birincisi, gündelik olarak hayatımızı etkileyen pratik düşünme, ikincisi ile refleksif düşünmedir. Gündelik düşünme, kıyaslamalar yapma, bölme, birleştirme, bağlantıları ve birimleri kavrama becerisi ya da zihinde bir şey kurmak, tasarlamak, muhakeme etmek, düşünme yetisine sahip olmayı ifade eder.

Pratik düşünmeyi daha çok gündelik hayatımızda kullanırız. Bilimsel yani refleksif düşünme ise bir konu üzerinde sistematik düşünerek, onu zihinden geçirme etkinliğidir. Düşünme bilgiye ve düşünceye ihtiyaç duyar. Kendinizi bir yolculuğa çıkıyor gibi düşünmelisiniz. Nasıl ki yolculuğa boş bir halde çıkamazsınız, düşünme yolculuğu da bilgi ve düşünce olmadan gerçekleşmez ya da tamamlanmaz.

Düşünmenin biçimlerinin olması kulağa tuhaf geliyor olsa da insanın düşünme biçimleriyle şekillendiğini unutmamalıyız.  En yaygın olarak kullanılan düşünme biçimleri:

 • Yansıtıcı Düşünme

 • Yaratıcı Düşünme

 • Eleştirel Düşünme

 • Analitik Düşünme

 • Metabilişsel Düşünme

 • Tümevarımsal Düşünme

 • Tümdengelimsel Düşünme

 • Iraksak Düşünme

 • Yakınsak Düşünme

 • Lateral Düşünme

 • Dönüşümsel Düşünme

 • Bütünleştirmeci (Kombinasyonel) Düşünme

 • Hipotetik Düşünme

 • Global Düşünme

 • Refleksif Düşünme

 • Omnipotent Düşünme

 • İkonik Düşünme

 • İnovatif Düşünme

Yere, zamana ve olaya göre uygun düşünme biçimlerinden birini kullanarak daha etkin olabilirsiniz.

Sorgulama, Felsefi düşüncenin en önemli özelliği olan sorgulama, bir amaca göre sistemli olarak sorular sormayı ifade eder, Hayatın anlamı ve değeri nedir?, Merak Etme, Filozoflar sık sık bilgi arayışına girdikleri için merak etme, felsefenin önemli bir özelliğidir, Evrenin yapısı nasıldır?, Şüphe Duyma, Felsefede hiçbir bilgi körü körüne doğru kabul edilmez, şüphe duyularak doğruya ulaşılır, Varoluşumuzun gerçekten bir anlamı var mı?, Hayret Etme, Filozoflar, şeylere ilk defa bakıyormuş gibi hayret ederler, İnsan bilincinin karmaşıklığına hayret etme, Yığılımlı İlerleme, Felsefi düşünceler aynı sorulara farklı yanıtlar vermesi ve birbirini etkileyerek ilerler, Platon'un fikirleri, daha sonraki felsefi düşünceleri etkilemiştir, Eleştirel Olma, Filozoflar düşünceleri akıl sürecinden geçirir ve düşünceyi değerlendirmeden önce analiz eder, Kant'ın ahlaki özgürlük kavramını inceleme ve eleştirme, Refleksif Olma, Sahip olduğu bilgileri sorgulayan zihnin kendi kendisine dönerek bilgi üzerinde tekrar düşünmesi ve değerlendirilmesi, Varoluşumuz üzerine düşüncelerin yönlendirilmesi, Sistemli Olma, Filozoflar düşüncelerini açıklamak için kendine ait bir sistem oluşturur ve düşünceleri bu sisteme göre açıklar, Descartes'ın kuşkuculuk yöntemi, Tutarlı Olma, Felsefi düşüncelerin kendi içerisinde çelişmemesi gerekmektedir Ana fikir basamaklarının birbiri ile uyumlu olması tutarlılığı kuvvetlendirir, Aristoteles'in etik teorilerinde tutarlılık, Evrensel Olma, Felsefi düşüncelerin sadece bulunduğu çağa değil, her çağa ve herkese ait olması, Sokrat'ın 'Bilmediğini bilmek, en yüce bilgeliktir' sözü
felsefe refleksif refleksif düşünme filozof felsefi düşünce düşünme biçimleri
Genç bir kadın beyaz dişlerini göstererek kameraya doğru gülümsüyor. Parlak kahverengi gözleri ve yüzünden geriye doğru toplanmış uzun, siyah saçları var. Beyaz yakalı ve manşetli mavi bir gömlek ve beyaz bir etek giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş ve kendinden emin bir duruşu var. Yüzü yandan gelen ışıkla aydınlanmakta, sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratmaktadır. Rahatlamış ve mutlu bir halde görünüyor.
Tuba Kamaşoğlu Çağlar
Blog Yazarı

İnsan kaynakları, mülakat tavsiyeleri ve cv hazırlama konularında içerik üretiyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790