AnasayfaBlogParapsikoloji Yöntemleri
Kişisel Gelişim

Parapsikoloji Yöntemleri

19 Şubat 2020
Gökyüzünde koyu mavi bir tonla çevrili, halkalı bir gezegen görülebiliyor. Gezegenin merkezi aydınlatılmış, parlak halkaları onu neredeyse mükemmel bir daire şeklinde çevreliyor. Gökyüzü, bazılarının kenarları soluk pembe renkte olan bulutlarla doludur. Gezegenin halkaları, her biri güneşin ışığını yansıtan çok sayıda küçük parçacıktan oluşuyor. Gökyüzünün enginliğine karşı duran gezegen ve halkaları ile manzara nefes kesici güzelliktedir.
Parapsikoloji YöntemleriYöntemin AçıklamasıDaha Fazla Bilgi
HipnozBireyin bilinçaltının kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi süreci.Bu yöntem genellikle rahatlama, konsantrasyon, öğrenme ve sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılır.
TelapatiZihinler arası iletişim; bir kişinin düşüncelerini başka bir kişiye aktarabilmesi.Bu yetenek genellikle doğuştan gelir ancak bazıları çeşitli tekniklerle bu beceriyi geliştirebilir.
MedyumlukÖteki dünya ile iletişim kurabilme yeteneği.Bunun nasıl çalıştığına dair birçok farklı teori vardır, çoğu ruhsal enerjiler veya ruhlarla iletişim kurmayı içerir.
Astral SeyahatRuhun ya da bilincin fiziksel bedeni terk edip evrendeki başka yerlere seyahat etme yeteneği.Bazıları astral seyahatin bilinçaltının bir yansıması olduğunu düşünürken, başkaları bu deneyimin daha karmaşık ve mistik olduğunu düşünür.
Telekinezi / PsikokineziNesneleri zihinsel enerji ya da düşünce gücü kullanarak hareket ettirme veya etkileme yeteneği.Telekinezi, pek çok ünlü deneyin ve popüler kültürün bir parçası olan bir konudur.
LevitasyonBireyin veya bir nesnenin yerçekimi yasalarını ihlal ederek havada asılı kalma yeteneği.Levitasyon başta olmak üzere, bilim adamları bu tür fenomenleri açıklamakta zorlanır.
Ekstrasensory Perception (ESP)Duyusal algılamanın ötesinde bilgi kazanma yeteneği.Bu, geleceği görebilme, bilinmeyen bilgileri bilme veya uzaktaki olayları hissetme gibi şekillerde ortaya çıkabilir.
Psişik ŞifaBir kişi veya organizmayı doğal olarak hızlandırılan bir iyileşme sürecine sokma yeteneği.Bu genellikle enerji aktarımı, titreşimli şifa veya ruhsal şifa olarak adlandırılır.
SpiritüalizmÖlenlerin ruhlarıyla iletişim kurabilme yeteneği.Bu, genellikle seanslar veya medyumlar aracılığıyla yapılır, ve öteki dünya ile bilgi alışverişi içerir.
Duyu dışı algılamaDuyuların sınırlarını aşarak bilgi alabilme yeteneği.Bu, kişinin uzaktaki veya gizli bilgilere erişebildiği anlamına gelir.

Parapsikoloji, en genel tanımıyla bireyin olağanüstü yeteneklerinin ve ruhsal gücünün araştırılması, incelenmesi olarak bilinir. İki kelimeden meydana gelmiştir. Para  “bilinenin ötesinde” anlamını taşır. Bu kelimeye psikoloji kelimesi eklenerek parapsikoloji kelimesi ortaya çıkmıştır.  Tarih boyunca insanlar hep bir merak içinde olmuştur. Merak konusunda odak nokta hep insan olmuştur. Merak üzerine insanoğlu birçok çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların çoğu da parapsikoloji üzerinde yoğunlaşmıştır.

Parapsikoloji birçok yönteme sahiptir. Parapsikoloji yöntemleri hipnoz, telapati, medyumluk, astral seyahat, telekinezi, levitasyon vb. yöntemler vardır. Parapsikoloji yöntemleri her biri ayrı bir şekilde insanın bir biyolojik makineden daha fazlası olduğunu gösterme amacı taşır. Parapsikoloji yöntemleri insanların kendisini keşfetmesini sağladığı yönünde görüşler bulunmaktadır. Parapsikoloji yöntemleri hakkında görüşler ortaya atılmaktadır. Bu yöntemleri bir bilim olarak kabul edenler bulunmakla birlikte bu yöntemleri bilim olarak tanımayan otoriteler de bulunmaktadır. Şimdi parapsikoloji ve parapsikoloji yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olalım.

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji, duyu dışı algılama, ölümden sonra yaşam vb. konulara ilişkin panaromal olayların, çeşitli deneysel yöntemler aracılığıyla çok yönlü etüdü olarak tanımlanır. Klinik bulgularla ölçümlenebilen psişik olayların dışında kalan alanlar üzerinde araştırmalar gerçekleştiren bir daldır. İnsanın sahip olduğu olağanüstü yeteneklerin ve ruhsal gücün araştırılması ile ilgilenir. 

Tarihsel süreç içerisinde kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Mısır, Yunan ve Anadolu uygarlıklarında parapsikoloji üzerine eğitimler verilmekteydi. Köken olarak Mısır uygarlığında ortaya çıkmış ve oradan diğer uygarlıklara yayılmıştır. Eski uygarlıklarda telapati, telekinezi gibi olaylara rastlanmıştır. Bu da bizlere parapsikolojinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Temelinde insan ruhunun sahip olduğu manevi mekanizmalarının kullanılmasına dayanmaktadır.

Bu terim psikoloji ötesi olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji disiplinin içerisine girmeyen olağanüstü psikolojik deneyimleri içerisine alır. Bu terim ilk kez 1920 tarihinde belirtilen anlamıyla kullanılmıştır. Bu terim kişilerin ruhsal yetilerini konu edinen ve düşünce enerjisinin gücünü araştırmaktadır. Bu doğrultuda laboratuvarlarda deneyler yapılarak teyit etme çalışmaları bulunmaktadır. Başta askeri alan olmak üzere birçok alanın ilgisini çekmeyi başarmış ve farklı alanlarda kullanılmıştır. 

Parapsikoloji alanına bazı ülkeler özellikle yoğunlaşmıştır. Bu yüzden bazı ülkelerde araştırma merkezleri bulunmaktadır. Örneğin, Rusya, Amerika, Çin, İngiltere, İsviçre gibi ülkelerde araştırma merkezleri bulunmaktadır. Bazı ülkelerde de bu alan üzerine laboratuvarlar bulunmaktadır. Örneğin, Amerika, Almanya, İtalya vb. ülkeler olarak devam etmektedir. Bu merkezler resmi kuruluş olarak bulunmanın yanı sıra gayri resmi olarak da bulunmaktadır. Kurulan laboratuvarlar modern aletlerle ölçümler yapmakta ve bunları geliştirmek için yöntemler üretmektedir. Parapsikoloji yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olalım.

Telekinezi

Telekinezi, düşünce gücünü yoğunlaştırarak maddeler üzerinde etki yapabilmeye denir. Bu maddeler canlı ve cansız maddeleri kapsar. Etimolojik olarak incelendiğinde tele “uzaktan” anlamına gelmektedir. Kinezi ise “hareket” anlamına gelmektedir. Telekinezi anlam olarak uzaktan hareket demektir. Günümüzde telekinezi için çeşitli elektronik aletlerle ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlere göre bu enerjinin varlığı kabul görmüştür. 

Telekinezi bir cismin uzaktan hareket ettirilmesinin yanında biçiminin de değiştirilmesini sağlar. Uzaktan yapılan etki beyin ve düşünce gücüyle oluşmaktadır. Oluşan bu düşünce gücü cisme etki etmektedir. Örneğin, televizyonda fazlasıyla karşılaştığımız çatal veya kaşıkları sadece bakarak bükme şovları telekinezi yönteminin en bilinenlerindendir.  Günlük yaşamda bahsettiğimiz şans eseri adını verdiğimiz olayların çoğu telekinezi yönteminin sonucudur. Amerika’da bu konu üzerine çalışmalar yapılmış ve bu yöntemin günlük yaşam içerisinde oldukça fazla kullanıldığı kanıtlanmıştır. Bunun hakkında verilen örnek ise zar attığımızda istediğimiz sayının gelmesini gösterirler.

Telekinezi ile ilgili yapılmış deneylerden bahsederek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. İlk örnek, Nina Kuligina  adındaki bir kadın tarafından yaşanmış bir olaydır. Sovyetler tarafından bu kişinin yetenekleri keşfedilmiş ve incelemeler yapılmıştır. Yapılan deneylerde farklı nesneler, kapalı kaplar vb. kullanarak magnetik ve dış etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. İkinci örnek, sigara dumanı ile ilgilidir. Bir cam kavanozun içi sigara dumanı ile dolduruldu ve bu kavanoz ters çevrildi. Mikhailova adındaki bir birey uzaktan sigara dumanını katı bir maddeymiş gibi ikiye bölmesi olayıdır. Son olarak Mikhailova’nın yaklaşık iki metre ötesinde duran bir akvaryumun içine bir çiğ yumurta kırıldı. Mikhailova yumurtanın beyazı ile sarısını ayırdı. Ardından tekrar birleşmelerini sağladı.

Levitasyon

Levitasyon, düşünce gücünü kullanarak nesneleri hafifletip havaya uçurma ve havada tutma gücüne denilir. Telekinezi yöntemi geliştirildikten sonra alıştırmalar yapılarak levitasyon yöntemi güçlendirilebilir. Levitasyon yöntemi tek kişiyle yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilmektedir. Ancak grupla yapıldığında daha yüksek oranda başarı sağlanır. 

Levitasyon alanında en çok yapılan bir egzersiz modeli vardır. Bu egzersiz modeline göre bir masanın üzerine tahta bir cisim yerleştirilmesi gerekir. Ardından egzersizi yapacak olan kişi veya kişiler rahatça bir yere oturup gevşemeli. Bütün dikkat bu tahta cisme odaklanmalıdır. Cismin ağırlığı zihinde hissedilmelidir. Vakit ilerledikçe cismin ağırlığının azaldığını hissederken zihninizin daha fazla yoğunlaşmasına ve izin verilmelidir. Ağırlığın azaldığı hissedilince daha hızlı nefes alın ve daha hızlı nefes verin. Bunu her yapışınızda cisim daha da hafiflemiş olacaktır. Bunun yankılarını gittikçe daha fazla hissedeceksiniz. Cismin yeteri kadar hafifleştiğini hissettiğinizde cismin yükselmesi için ona emir verin. İmajasyon ve konsantrasyonunuz yeteri kadar şekillendi ise düşünce gücünüz sayesinde cisim havalanacaktır.

Telepati

Telepati, kelime kullanmadan düşünce yoluyla iletişim kurmadır. Telepati iki etkileşim yoluyla açıklanır. Bunlardan ilki alıcılardır. Alıcılar düşünceleri okuyabilmektedir. İkincisi ise vericilerdir. Verici, düşünceleri nakleden kişi olarak tanımlanır. Telepati yapabilmek için bu ikisine ihtiyaç duyulmaktadır. Telepati, günlük yaşamda sık sık kullandığımız bir yöntemdir. Çoğunlukla hepimiz aynı anda aynı şeyi düşünmüşüzdür. Telepati özellikle birbirini seven kişiler arasında, anne ve çocuklar arasında, ikizler arasında oldukça güçlü oluşan bir bağdır. Telepati yönteminin en önemli şartı kişiler arasında titreşimlerin yani frekansların uyuşması durumudur. Bu nedenle yakın olduğumuz kişilerle telepatik bağ kurulması diğerlerine göre oldukça kolaydır.

Telepati, Aborjinler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Aborjin felsefesi için oldukça önemli bir durumu temsil etmektedir. Aborjin kabileleri düşünce oluyla iletişim bağı kurmaktadır. Bunlar için avantajlı yanı kelimelerle aktarmada zorluk çekilen tüm durumları bu yöntem ile aktarabilmektedirler. 

Telepati çoğu kişi tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bir konuşma esnasında hakkında bahsedilen kişinin bulunulan ortama gelmesi bunun en iyi ve yaşanılan örneğidir. Bu yöntem için yaşadığımız bir diğer örnek ise tam dilimizin ucunda olan ve söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediğimiz sözleri etrafımızda bulunan kişi veya kişiler tarafından söylenmesi durumudur. 

Durugörü

Durugörü, geçmişte veya şimdi yaşanılan bir olayı oradaymış gibi görebilmeye denir. Durugörü, toplum tarafından üçüncü göz olarak da adlandırılır. Bunların yanı sıra görüler almak ve rüyaların netliği de bu kavramla alakalıdır. Durugörü yöntemi geliştiğinde görüler almaya başlanır. Bu görüler kişilerin gözlerini kapattığı zaman almış olduğu semboller, olaylar veya şekillerdir. Durugörü yönteminin ilk aşamasında sadece renk ve enerji görmeye başlanır. 

Durugörü yöntemi geliştirildikçe renk ve enerjinin yerini semboller almaya başlar. Bu sembol kelebek, yarasa vb. hayvan sembolleri olabileceği gibi bir şömine de olabilmektedir. Bu yöntem üzerinde çalışılarak daha da ilerletilebilir. İlerletildiği zaman da yerler ve olaylar net olarak görülebilmektedir. Durugörü geliştikçe görü almanın dışında aura görülebilmektedir. Ayrıca rüyalar netlik kazanmakta ve haberci rüya sayısı çoğalmaktadır. 

Belirtilen özelliklerin yanında norma bir gözün göremeyeceği frekanstaki varlıklar görülebilmektedir. Durugörü yetisinin alın çakrası ile doğrudan bir bağıntısı da bulunmaktadır. Mesafe tanımadan uzakta olan bir yeri oradaymış gibi görme yetisi de bu yöntemin bir özelliği olarak belirtilir. 

Astral Seyahat

Astral seyahat, ruh ve bedenin birbirinden ayrılıp astral düzeyde yolculuk yapılmasına denir. Astral seyahat denemelerinde beden ve ruh arasında gümüş renginde bir kordon gözlemlendiği belirtilmiştir. Astral seyahat, bedene bir bağ ile bağlı olan ruhun astral bir düzlem üzerinde yolculuk etmesini barındıran bir yöntemdir. Bazı kişilere göre seyahat eden ruh değil o anda oluşan enerji ve bedene bilincin yerleşmesi durumudur. Bu şekliyle kabul edenler bilinç yolculuğu olarak bahsetmektedir. 

Astral seyahat yaparken beden çok rahat olmalı ve bu esnada kimse tarafından rahatsız edilmeyecek bir durumda olunmalıdır. Astral seyahat yapamamanın en önemli nedeni bu yöntem esnasında duyduğunuz endişe ve korkudur. Yapabileceğinize inanmanız gerekir. İlk denemelerinizde başarılı olmanız çok zordur bu alan üzerinde çalışılması gerekir.  Astral seyahat yaparken sırt üstü şekilde yatakta yatılması gerekir. Kendinizi tavanda duruyor şekilde hayal ederek aşağıda yatan bedeninize bakıyormuş gibi düşünülmeli. Bu durumu çok gerçekçi bir şekilde hayal etmeli. Çünkü ne kadar gerçekçi olursa beyninizin bu yöntemi kabul etmesi kolaylaşır. Aynı zamanda bedenden dışarı çıkma süreci kolaylaşır. Astral seyahat yaparken en önemli nokta gevşek bir şekilde olmanız ve kafanıza hiçbir şeyi takılmaması gerektiğidir.

Astral seyahat esnasında korkuya yer verilmemelidir. Çünkü korku esnasında yaşanılan durum sizin bedeninize geri dönmenizi sağlar. Eğer seyahat esnasında böyle bir durumla karşılaşırsanız yapabileceğiniz en iyi şey uykuya dalmak olarak önerilir. Astral seyahate çıkma anında vücudunuzda bazı durumlar yaşanabilir. Örneğin, kalp çarpıntısı, kulak uğultusu ve göbek bölgesinde sizi rahatsız edici durumlar gibi. Bu durumların yaşanması normaldir. Bu durumlar seyahate çıkmak üzere olduğunuzun belirtilerini gösterir. Astral anında dilediğiniz vakit bedeninize dönüş yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey düşünmektir.

Hipnoz, Bireyin bilinçaltının kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi süreci, Bu yöntem genellikle rahatlama, konsantrasyon, öğrenme ve sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılır, Telapati, Zihinler arası iletişim; bir kişinin düşüncelerini başka bir kişiye aktarabilmesi, Bu yetenek genellikle doğuştan gelir ancak bazıları çeşitli tekniklerle bu beceriyi geliştirebilir, Medyumluk, Öteki dünya ile iletişim kurabilme yeteneği, Bunun nasıl çalıştığına dair birçok farklı teori vardır, çoğu ruhsal enerjiler veya ruhlarla iletişim kurmayı içerir, Astral Seyahat, Ruhun ya da bilincin fiziksel bedeni terk edip evrendeki başka yerlere seyahat etme yeteneği, Bazıları astral seyahatin bilinçaltının bir yansıması olduğunu düşünürken, başkaları bu deneyimin daha karmaşık ve mistik olduğunu düşünür, Telekinezi / Psikokinezi, Nesneleri zihinsel enerji ya da düşünce gücü kullanarak hareket ettirme veya etkileme yeteneği, Telekinezi, pek çok ünlü deneyin ve popüler kültürün bir parçası olan bir konudur, Levitasyon, Bireyin veya bir nesnenin yerçekimi yasalarını ihlal ederek havada asılı kalma yeteneği, Levitasyon başta olmak üzere, bilim adamları bu tür fenomenleri açıklamakta zorlanır, Ekstrasensory Perception (ESP), Duyusal algılamanın ötesinde bilgi kazanma yeteneği, Bu, geleceği görebilme, bilinmeyen bilgileri bilme veya uzaktaki olayları hissetme gibi şekillerde ortaya çıkabilir, Psişik Şifa, Bir kişi veya organizmayı doğal olarak hızlandırılan bir iyileşme sürecine sokma yeteneği, Bu genellikle enerji aktarımı, titreşimli şifa veya ruhsal şifa olarak adlandırılır, Spiritüalizm, Ölenlerin ruhlarıyla iletişim kurabilme yeteneği, Bu, genellikle seanslar veya medyumlar aracılığıyla yapılır, ve öteki dünya ile bilgi alışverişi içerir, Duyu dışı algılama, Duyuların sınırlarını aşarak bilgi alabilme yeteneği, Bu, kişinin uzaktaki veya gizli bilgilere erişebildiği anlamına gelir
parapsikoloji yöntemleri parapsikoloji telekinezi levitasyon telepati durugörü astral seyahat
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.