AnasayfaBlogKişisel Gelişim Yazarları İlham Verir
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Yazarları İlham Verir

02 Aralık 2019
Bir adam kucağında dizüstü bilgisayarıyla bir bankta oturuyor. Üzerinde beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var. Kahverengi ayakkabıları bankın altında görünmektedir. Elleri dizüstü bilgisayarın üzerinde ve yüzünde ciddi bir ifade var. Bankın diğer tarafında altın gölgeli bir lamba ve halının üzerinde bir yığın kitap var. Arka planda yeşilin çeşitli tonlarına sahip bir ağaç var. Gökyüzü açık ve mavidir. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve görüntüye sıcak ve davetkar bir his veriyor.
Kişisel Gelişim YazarıYayınladığı KitaplarYazarın Katkıları
Carl Gustav JungAnılar, Düşler, DüşüncelerKişisel anlamda bireyin derin psikolojik analizini ve bilinçaltını ele alır.
Theodore ZeldinConversation: How Talk Can Change Our Livesİnsan iletişimini ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde dönüştürücü potansiyelini gözler önüne serer.
Alfred Adlerİnsanı Tanıma SanatıÇocukluk çağı deneyimlerinin yetişkinlik dönemi psikolojisi üzerindeki etkilerini inceler.
Jordan Peterson12 Rules for Life: An Antidote to ChaosDüzen ve kaos arasındaki dengeyi kurma ve hayatta anlam bulma üzerine görüşler sunar.
Karen HorneyThe Neurotic Personality of Our TimeAnksiyete ve nevroz konularında değerli bakış açıları sunar.
Kemal SayarDeliliğin Dağlarındaİnsanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesi ve kişisel gelişim üzerine geniş kapsamlı görüşler sunar.
İbrahim BilgenKişilik PsikolojisiBireyin kendi karakterini ve kişiliğini anlamasına yardımcı olur.
Rolla MayLove and Willİnsanın kendi irade ve sevgi kavramları üzerinde derinlemesine düşünmesini sağlar.
Robert Cialdiniİknanın Psikolojisiİkna olma ve ikna etme süreçlerini detaylıca inceler ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Sheryl SandbergLean In: Women, Work, and the Will to LeadKadın liderliği ve iş dünyasında toplumsal cinsiyet dengesizliği konularında yeni perspektifler sunar.

Adına en çok aşina olduğumuz sözcüklerden biri de kuşkusuz kişisel gelişimdir. Aşinalığı bir tarafa kişisel gelişim, birçok insan tarafından bilinçsizce ve eksik tanımlamalara anlatımlara da sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı da tekdüze olmaması gereken kişisel gelişim, tek taraflılığa hapsedilmekte ve insanı anlama ve anlatma çabasından bazen uzaklaşmaktadır. Kişisel gelişimin kullanımına yönelik oluşturulan yanlış algı kişinin gelişiminin tek yönde anlatıldığı, psikoloji, sosyal çevre ve toplumsal yönünün es geçildiği bir anlatıma sahip.

Neyse ki bu tek düze ve yanlış kullanımlara karşı kişisel gelişiminin doğasında olan etkenlere yer veren kişisel gelişim yazarları ve kitapları var. Bu yazarlar yazdıkları kişisel gelişim yazıları ve yayınladıkları kitaplarda, kişinin gelişimini kalıplaşmış sözcük ve anlatımlara kurban etmeyerek bir yazardan beklenecek ölçüde bakış açısı oluşturmaya ve genişletmeye çabalıyorlar. Yazarlar bireyin gelişmesine yardımcı olacak birçok konuyu, durumu, koşulları bireye farkındalık kazandıracak ölçüde yer veriyor.

Kişisel Gelişim Yazarları Neler Anlatır?

İnsanın gelişiminin yaşadığı müddetçe devam etmesi gibi kişisel gelişim de yaşadığımız müddetçe sürekliliğini devam ettirir. Kişi doğduğu andan itibaren fiziksel, kişisel, psikolojik ve sosyal olarak gelişir. Bu gelişmeler birbirinden etkilenir ve bu etkiler kişiye olumlu ya da olumsuz yansıyabilir. Burada önemli olan kişinin kendi gelişim süreci boyunca olacak olan bu etkileri kendi istek ve çabalarıyla sürdürmesi ve yaşamı boyunca devam ettirmesidir. Bu noktada kişisel gelişime katkı sağlamak için kişinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi gerek. Bu bazen kişiye kalırken bazen de bir rehbere ihtiyacı beraberinde getirebilir. Kişi gelişiminin  ne yönlerde olacağına karar vermeli, ona göre bir süreci başlatmalı ve sürdürmelidir.

Yaşantımızdaki belirgin durumların, deneyimlerin, koşulların bize etkisini, iyi değerlendirmeli ve hangi alanlarda gelişime ihtiyacımızın olduğunu hesap etmeliyiz. İnsanın kendisini değerlendirme sürecinde tam anlamıyla tarafsız olamayacağı düşünüldüğünde bunu sağlamak için yakın çevremizden, kitaplardan ve eğitmenlerden destek alınabilir. Önemli olan nokta kişinin kendi gelişimi için ipleri eline alması, kendi potansiyeline göre destek alacağı insan ve araçlardan geliştirilecek fikir, bilgi ve mevcut gelişimine katkı sağlayacak bakış açısını elde etmesidir.

Psikolojik Yönden Kişisel Gelişim Yazarları

Bireyin tam iyi olma hâlini temsil eden koşullardan biri de ruhsal sağlığının yerinde olmasıdır. Ruhsal yönden kendinizi geliştirmek ve iyileştirmek  ve varsa sorununuz bunun farkına varmak için ciddi anlamda önemli kitaplar ve yazarlar  mevcut. Psikolojisini hiçe saymak ya da gereken önemi göstermemek potansiyelinizi ve kişiliğinizi de hiçe saymaktır. Bugün net şekilde  görülüyor ki  iş hayatı, başarı ve sosyal yönden yetersizlik gibi birçok sorunların kaynaklarından biri psikolojik sorunlardan ve bunun farkına varılamamasından kaynaklanıyor.

Kişisel gelişimimizi tam olarak sağlamak ve sürdürmek için kafa dinçliği ve sorunlarla mücadele bilinci elde edilmesi gerekiyor. Geçmişten günümüze bu konularda bize bir perspektif sunan kişisel gelişim yazarları farklı yazıları ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yazarlar psikoloji alanında çalışarak kişisel gelişimin farkındalık aşamasını olumlu yönde etkileyecek sorunları ortaya koyma, çözüm yolları sunma ve yönlendirmeyi amaçlıyorlar. 

 • Carl Gustav Jung

 • Theodore Zeldin

 • Alfred Adler

 • Jordan Peterson

 • Karen Horney

 • Kemal Sayar

 • İbrahim Bilgen

Sosyal Yönden Kişisel Gelişim Yazarları

Yaşadığımız toplum ve çevreyi anlama, anlamlandırma, farkında olma gibi birçok konuda etkin olan yazarla ve yazıları var. Başarı, toplum etkisi, iş yaşamı ,sosyal ilişkiler, kariyer gibi kişisel gelişime katkı sağlayan bu yazılar yaşadığımız dönem ve topluma bir ayna tutarak nasıl daha verimli ve farkında olarak ilerleme sağlamanız gerektiğini dair fikir ve bilgi sunuyorlar. Gelişimin bu yönünü kullanan ve geliştiren bireyler sosyal hayatlarında ve ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini de biliyorlar.

 • Rolla May

 • Robert Cialdini

 • Daniel Goleman

 • Charles  Duhigg

 • Uğur Batı

 • Sheryl Sandberg

Kişisel Gelişim Yazarları ve Kitaplar

Okuduğumuz ya da okuyacağımız bir kitap bize katkı sunacağı zaman duyduğumuz tatmin de paha biçilmez olabiliyor. Bu kitaplar bazen roman anlatısı olarak bize yaşadığımız olaylara ya da hayata dair bir şey anlatıyor, bazen de akademik gelişimimize  ve iş hayatımıza katkı sunacak bir kitap olarak beklentimizi karşılıyor. Kitapların insana çeşitli yönlerden katkı sunacağı birçok etkisini olduğundan söz etmek gerek. Kişisel, psikolojik, akademik, sosyal çevreyi anlamaya dair birçok kitap yazıları kaleme alan anlatıcılar kişiye bildiği ya da bilmekten uzak durduğu konuları, durumları aktarabiliyorlar. Anlatıcıyla kurulan bu bağ da kitabın yaşantımızdaki yerini sağlamlaştırıyor.

Okuma serüveni boyunca kitapların bize kattığı bu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılan  anlatımlar kişisel gelişimimize katkı sağlayacak noktayı oluşturuyor. Bu anlatımlardan yararlanmak için özellikle belli bir kalıbı temsil eden kitaplar okunmak zorunda değil. Bir roman, makale ya da gazete yazıları da farklı yönlerden sizi geliştirebilir.

Bu yönden bakıldığında kişiyi olduğu yerden bir adım daha geliştirecek yazarların kitapları okuyucu kaygısı gütmeden kişiye istediğini değil, kişi gelişimi sağlayacak bilgileri sunmaya, farkındalığı sağlamaya çalışır. Yani para, başarı, iş gibi popüler konularda kişiye kısa yoldan kolaylık sağlayan ama gerçekçi olmayan yazılar ve kitaplara karşı dikkatli olunmalıdır. Hiçbir doğru gelişim kitabı hayatınızı tümden değiştirmeye kalkmaz, çünkü sizi tanıyamaz. Değiştirmeye yönelik çaba kişinin tümden değişmesi değil, gelişime ihtiyacı olduğu yönlerin farkına varmasıyla isterse ve ihtiyacı varsa değişmesidir. 

Kişisel Gelişimi Yönetmek

Sonuç olarak bütün bu kişisel gelişim kitapları ve yazarları eğer siz istek ve çaba göstermezseniz pek bir fayda sağlamaz. Her yönden geliştiğinizi hissetmek için belli bir kişisel gelişim programı planlamalı ve gelişimin sürekliliği bakımından ihtiyaçlar sırasına  göre bu programı uygulamalısınız. Planlama aşamasında yararlanmak ve fikir edinmek için Enstitü sayfasından mevcut kişisel gelişim eğitimlerini inceleyebilir, ücretsiz online eğitim sonrası sertifikaya sahip olarak kişisel gelişimize katkı sunabilirsiniz. Unutmayın ki bir kitap okumak  sizin hayatınızı değiştirmeye tek başına yeterli değildir. Size belli bir fikir, bilgi, kullanım ile bakış açısı sunar ve farkındalığınızı başlatır. Gerisi ve en önemlisi ise yönetimi sizde bulunan çabayı ve kendinize olan  inancı sürdürmenizdir.

Carl Gustav Jung, Anılar, Düşler, Düşünceler, Kişisel anlamda bireyin derin psikolojik analizini ve bilinçaltını ele alır, Theodore Zeldin, Conversation: How Talk Can Change Our Lives, İnsan iletişimini ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde dönüştürücü potansiyelini gözler önüne serer, Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, Çocukluk çağı deneyimlerinin yetişkinlik dönemi psikolojisi üzerindeki etkilerini inceler, Jordan Peterson, 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, Düzen ve kaos arasındaki dengeyi kurma ve hayatta anlam bulma üzerine görüşler sunar, Karen Horney, The Neurotic Personality of Our Time, Anksiyete ve nevroz konularında değerli bakış açıları sunar, Kemal Sayar, Deliliğin Dağlarında, İnsanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesi ve kişisel gelişim üzerine geniş kapsamlı görüşler sunar, İbrahim Bilgen, Kişilik Psikolojisi, Bireyin kendi karakterini ve kişiliğini anlamasına yardımcı olur, Rolla May, Love and Will, İnsanın kendi irade ve sevgi kavramları üzerinde derinlemesine düşünmesini sağlar, Robert Cialdini, İknanın Psikolojisi, İkna olma ve ikna etme süreçlerini detaylıca inceler ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar, Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead, Kadın liderliği ve iş dünyasında toplumsal cinsiyet dengesizliği konularında yeni perspektifler sunar
kişisel gelişim kişisel gelişim eğitimi kişisel gelişim yazarları psikoloji yazar
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018