AnasayfaBlogKişisel Gelişim Yazarları İlham Verir
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Yazarları İlham Verir

02 Aralık 2019
Kişisel Gelişim Yazarları İlham Verir

Adına en çok aşina olduğumuz sözcüklerden biri de kuşkusuz kişisel gelişimdir. Aşinalığı bir tarafa kişisel gelişim, birçok insan tarafından bilinçsizce ve eksik tanımlamalara anlatımlara da sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı da tekdüze olmaması gereken kişisel gelişim, tek taraflılığa hapsedilmekte ve insanı anlama ve anlatma çabasından bazen uzaklaşmaktadır. Kişisel gelişimin kullanımına yönelik oluşturulan yanlış algı kişinin gelişiminin tek yönde anlatıldığı, psikoloji, sosyal çevre ve toplumsal yönünün es geçildiği bir anlatıma sahip.

Neyse ki bu tek düze ve yanlış kullanımlara karşı kişisel gelişiminin doğasında olan etkenlere yer veren kişisel gelişim yazarları ve kitapları var. Bu yazarlar yazdıkları kişisel gelişim yazıları ve yayınladıkları kitaplarda, kişinin gelişimini kalıplaşmış sözcük ve anlatımlara kurban etmeyerek bir yazardan beklenecek ölçüde bakış açısı oluşturmaya ve genişletmeye çabalıyorlar. Yazarlar bireyin gelişmesine yardımcı olacak birçok konuyu, durumu, koşulları bireye farkındalık kazandıracak ölçüde yer veriyor.

Kişisel Gelişim Yazarları Neler Anlatır?

İnsanın gelişiminin yaşadığı müddetçe devam etmesi gibi kişisel gelişim de yaşadığımız müddetçe sürekliliğini devam ettirir. Kişi doğduğu andan itibaren fiziksel, kişisel, psikolojik ve sosyal olarak gelişir. Bu gelişmeler birbirinden etkilenir ve bu etkiler kişiye olumlu ya da olumsuz yansıyabilir. Burada önemli olan kişinin kendi gelişim süreci boyunca olacak olan bu etkileri kendi istek ve çabalarıyla sürdürmesi ve yaşamı boyunca devam ettirmesidir. Bu noktada kişisel gelişime katkı sağlamak için kişinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi gerek. Bu bazen kişiye kalırken bazen de bir rehbere ihtiyacı beraberinde getirebilir. Kişi gelişiminin  ne yönlerde olacağına karar vermeli, ona göre bir süreci başlatmalı ve sürdürmelidir.

Yaşantımızdaki belirgin durumların, deneyimlerin, koşulların bize etkisini, iyi değerlendirmeli ve hangi alanlarda gelişime ihtiyacımızın olduğunu hesap etmeliyiz. İnsanın kendisini değerlendirme sürecinde tam anlamıyla tarafsız olamayacağı düşünüldüğünde bunu sağlamak için yakın çevremizden, kitaplardan ve eğitmenlerden destek alınabilir. Önemli olan nokta kişinin kendi gelişimi için ipleri eline alması, kendi potansiyeline göre destek alacağı insan ve araçlardan geliştirilecek fikir, bilgi ve mevcut gelişimine katkı sağlayacak bakış açısını elde etmesidir.

Psikolojik Yönden Kişisel Gelişim Yazarları

Bireyin tam iyi olma hâlini temsil eden koşullardan biri de ruhsal sağlığının yerinde olmasıdır. Ruhsal yönden kendinizi geliştirmek ve iyileştirmek  ve varsa sorununuz bunun farkına varmak için ciddi anlamda önemli kitaplar ve yazarlar  mevcut. Psikolojisini hiçe saymak ya da gereken önemi göstermemek potansiyelinizi ve kişiliğinizi de hiçe saymaktır. Bugün net şekilde  görülüyor ki  iş hayatı, başarı ve sosyal yönden yetersizlik gibi birçok sorunların kaynaklarından biri psikolojik sorunlardan ve bunun farkına varılamamasından kaynaklanıyor.

Kişisel gelişimimizi tam olarak sağlamak ve sürdürmek için kafa dinçliği ve sorunlarla mücadele bilinci elde edilmesi gerekiyor. Geçmişten günümüze bu konularda bize bir perspektif sunan kişisel gelişim yazarları farklı yazıları ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yazarlar psikoloji alanında çalışarak kişisel gelişimin farkındalık aşamasını olumlu yönde etkileyecek sorunları ortaya koyma, çözüm yolları sunma ve yönlendirmeyi amaçlıyorlar. 

 • Carl Gustav Jung

 • Theodore Zeldin

 • Alfred Adler

 • Jordan Peterson

 • Karen Horney

 • Kemal Sayar

 • İbrahim Bilgen

Sosyal Yönden Kişisel Gelişim Yazarları

Yaşadığımız toplum ve çevreyi anlama, anlamlandırma, farkında olma gibi birçok konuda etkin olan yazarla ve yazıları var. Başarı, toplum etkisi, iş yaşamı ,sosyal ilişkiler, kariyer gibi kişisel gelişime katkı sağlayan bu yazılar yaşadığımız dönem ve topluma bir ayna tutarak nasıl daha verimli ve farkında olarak ilerleme sağlamanız gerektiğini dair fikir ve bilgi sunuyorlar. Gelişimin bu yönünü kullanan ve geliştiren bireyler sosyal hayatlarında ve ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini de biliyorlar.

 • Rolla May

 • Robert Cialdini

 • Daniel Goleman

 • Charles  Duhigg

 • Uğur Batı

 • Sheryl Sandberg

Kişisel Gelişim Yazarları ve Kitaplar

Okuduğumuz ya da okuyacağımız bir kitap bize katkı sunacağı zaman duyduğumuz tatmin de paha biçilmez olabiliyor. Bu kitaplar bazen roman anlatısı olarak bize yaşadığımız olaylara ya da hayata dair bir şey anlatıyor, bazen de akademik gelişimimize  ve iş hayatımıza katkı sunacak bir kitap olarak beklentimizi karşılıyor. Kitapların insana çeşitli yönlerden katkı sunacağı birçok etkisini olduğundan söz etmek gerek. Kişisel, psikolojik, akademik, sosyal çevreyi anlamaya dair birçok kitap yazıları kaleme alan anlatıcılar kişiye bildiği ya da bilmekten uzak durduğu konuları, durumları aktarabiliyorlar. Anlatıcıyla kurulan bu bağ da kitabın yaşantımızdaki yerini sağlamlaştırıyor.

Okuma serüveni boyunca kitapların bize kattığı bu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılan  anlatımlar kişisel gelişimimize katkı sağlayacak noktayı oluşturuyor. Bu anlatımlardan yararlanmak için özellikle belli bir kalıbı temsil eden kitaplar okunmak zorunda değil. Bir roman, makale ya da gazete yazıları da farklı yönlerden sizi geliştirebilir.

Bu yönden bakıldığında kişiyi olduğu yerden bir adım daha geliştirecek yazarların kitapları okuyucu kaygısı gütmeden kişiye istediğini değil, kişi gelişimi sağlayacak bilgileri sunmaya, farkındalığı sağlamaya çalışır. Yani para, başarı, iş gibi popüler konularda kişiye kısa yoldan kolaylık sağlayan ama gerçekçi olmayan yazılar ve kitaplara karşı dikkatli olunmalıdır. Hiçbir doğru gelişim kitabı hayatınızı tümden değiştirmeye kalkmaz, çünkü sizi tanıyamaz. Değiştirmeye yönelik çaba kişinin tümden değişmesi değil, gelişime ihtiyacı olduğu yönlerin farkına varmasıyla isterse ve ihtiyacı varsa değişmesidir. 

Kişisel Gelişimi Yönetmek

Sonuç olarak bütün bu kişisel gelişim kitapları ve yazarları eğer siz istek ve çaba göstermezseniz pek bir fayda sağlamaz. Her yönden geliştiğinizi hissetmek için belli bir kişisel gelişim programı planlamalı ve gelişimin sürekliliği bakımından ihtiyaçlar sırasına  göre bu programı uygulamalısınız. Planlama aşamasında yararlanmak ve fikir edinmek için Enstitü sayfasından mevcut kişisel gelişim eğitimlerini inceleyebilir, ücretsiz online eğitim sonrası sertifikaya sahip olarak kişisel gelişimize katkı sunabilirsiniz. Unutmayın ki bir kitap okumak  sizin hayatınızı değiştirmeye tek başına yeterli değildir. Size belli bir fikir, bilgi, kullanım ile bakış açısı sunar ve farkındalığınızı başlatır. Gerisi ve en önemlisi ise yönetimi sizde bulunan çabayı ve kendinize olan  inancı sürdürmenizdir.

Kişisel Gelişim hangi yönleri kapsar?

Kişisel gelişim tek bir yönü besleyemez ve tek yönden gelişim sağlayamaz. Psikolojik, sosyal ve kişisel yönden gelişim sağlayan insan tam anlamıyla olumlu gelişimini sürdürür.

Kişisel gelişim yazarları hangi konular hakkında yazar?

Yazarlar insanın karmaşıklığı ve gelişimin bütünselliğinin  farkında olarak başarı, kariyer, iş, psikolojik  ve sosyal gelişimi sağlayacak her konuda yazabilirler.

Kişisel gelişim için neler yapılmalı?

Öncelikle kişinin kendisini bilmesi ve potansiyelini öğrenmesi gerekmektedir.Yapılacak kişisel gelişim programı ile kişi eksikliklerin tamamlayabilir ve gelişimini olumlu etkileyebilir.

kişisel gelişim kişisel gelişim eğitimi kişisel gelişim yazarları psikoloji yazar
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.