AnasayfaBlogOlmazsa Olmazımız Stres!
Stres Yönetimi

Olmazsa Olmazımız Stres!

09 Mart 2018
Bir kadın masada oturmuş bilgisayar ekranına bakıyor. Yüzü ekrana dönüktür ve elleri masanın üzerinde durmaktadır. Bilgisayarın monitörü yakın çekimdir ve beyaz bir kutuyla çevrilidir. Monitörün solunda metal bir direk vardır. Sağında ise bir kablo vardır. Görüntünün alt kısmı mavi beyaz çizgili bir elbisenin bulanıklığıdır. Görüntünün üst kısmı, gözleri bilgisayar ekranına odaklanmış olan kadının yüzünün yakın çekimidir.
Konu BaşlığıAçıklamaEk Bilgi
Stres Nedir?Günümüzün modern hastalığı olarak kabul edilen stres, her türlü olumsuz durum ve değişiklikle beraber hayatımıza dahil olmaktadır.Stres, birey ya da toplumlarda yaşanan belirsizlikler, beklemeler, iş stresi, ailevi problemler gibi durumlarla ortaya çıkan bir durumdur.
Stresin Tarihsel Gelişimi17. yüzyılda felaket, bela, dert gibi anlamlarda kullanılan stres, 18 ve 19. yüzyıllarda güç, baskı, zor anlamlarına evrilmiştir.Stres kavramının tarihsel gelişimi sürecinde, anlamı ve değeri zamanla değişmiştir.
Stresin EtkenleriBireyde stresin oluşmasında kişisel kontrol, A-B tipi kişilik tipleri ve yaşam değişim oranı önemli rol oynamaktadır.Bireyin stres düzeyi ve stresle başa çıkma becerisi genellikle kişilik tipi ve yaşam değişim oranıyla doğrudan ilişkilendirilir.
Kişisel Kontrol ve StresBireyin günlük performansını, dolayısıyla stres düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biri kişisel kontroldur.Eğer bireyin düşünceleri, bilgileri ve beklentileri dikkate alınmazsa, bu durum stres düzeyini artırır ve iş verimliliği düşer.
A-B Tipi Kişilik ve StresA tipi kişilikteki bireyler stresi daha yoğun hisseder ve stresle başa çıkmaları daha zordur.B tipi kişilikteki bireyler ise daha rahat olup, stresle başa çıkmada daha başarılıdırlar.
Stresin SüreciStres sürecinde organizmada çeşitli değişiklikler meydana gelirStres, bireyin yaşadığı duruma adaptasyon sağlayabilme veya baş etme mekanizmasının bir sonucudur.
Stresin Doğuşu ve İlerlemesiStres hayatın ilk dönemlerinde doğar ve yaşam sürecinde artarak ilerlerBireyler yaşamları boyunca farklı stres faktörleri ile karşılaşır ve bunlarla baş etme yolları geliştirirler.
Stres İle Başa Çıkma YöntemleriKişilik tipi, kişisel kontrol ve yaşam değişim oranı stresle başa çıkmanın etkili unsurlarıdırBireyin kendisini tanıması ve gerektiğinde profesyonel yardım alması stresle başa çıkmada oldukça önemlidir.
Stres ve ToplumModern toplumların hızlı yaşam temposu bireylerde stresin artmasına neden olmaktadırToplumda stresin yaygınlaşması ve bireylerin stresle baş etme mekanizmalarının zayıflaması, geniş çapta bir toplum sağlığı sorununa dönüşebilir.
Stres ve HastalıklarYoğun ve düzenli stresin birçok sağlık sorunuyla ilişkisi bulunmaktadırKronik stres kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, obezite gibi birçok hastalığa zemin hazırlayabilir.

Durumu doğumumuzdan itibaren irdelemeye başlayalım. Anne rahmine düştük, oh mis! Duramıyoruz yerimizde! Daha yeni eller ve ayaklar oluşmaya başladı. Annemizin karın çeperini parçalarcasına tekmeler, dokunmalar. Aylar geçmek bilmiyor bir türlü.

Gözler daha açılmamışken nasıl oluyor ki biz böyle gün ışığına kavuşmanın heyecanı ve telaşına kapılıyoruz? Stres yükü daha bir mercimek tanesiyken yükleniyor bedenimize. Dışarı çıkıp, bir an önce nefes alıp, avaz avaz bağırabilecek olmanın stresini yaşıyor o minicik beden.

Stres Nedir?

Günümüz sosyo-kültürel hayatı içerisinde artık sıkça rastladığımız stres günümüzün modern hastalığı olarak gösterilmektedir. Stres aslında günümüzde günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir de diyebiliriz. Her an her yerde birebir karşılaştığımız olumsuzluklar, iş stresi ve iş hayatındaki inişli çıkışlı durumlar, aile içerisindeki yaşanan sıkıntılar ve ikili ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar şeklinde sıralayabiliriz. Bu sorunların ve problemlerin tamamı birey ya da toplumlarda strese dayalı bunalım veya yoğun bunalım şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Günümüzün Modern Hastalığı: Stres

Yine bir başka ifade ve vurguyla, modern toplumların hastalığı olarak ifade edilen stres, aslında günlük yaşamımızın bir parçasıdır ve hatta tam da orta noktasındadır. Günümüzde çoğu insan, farkına varmasa bile yoğun stresin içerisinde hayatlarını sürdürmektedirler. Yaşamımızda iyi ya da kötü olarak nitelendirebileceğimiz bütün değişimler, durumlar stresi oluşturmaktadır. Durumu daha anlaşılır kılmak istersek; günlük rutin yaşamımızda yaşadığımız olağan durumlardan farklı yaşadıklarımız, değişikliğe neden olan herhangi bir şey, stres vericidir. Sağlığımızda meydana gelecek bir değişiklik de strese yol açar. Stresi sadece somut olarak bir değişimin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak tanımlayamayız. Zihinsel ve ruhsal değişiklikler, günlük hayatımızdaki çalkantılar, yorumlar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar da stres yaşamamıza neden olurlar.

Stres sözcüğü, Latince "estrictia"dan gelmektedir. Stres, 17. Yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda ise, kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. Buna bağlı olarak da stres, nesne ve kişinin bu tür güçlerin etkisi ile biçiminin bozulmasına, çarpıtılmasına karşı bir direnç anlamında kullanılmaya başlamıştır.

Tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi stres, bireyi yaşantısının her periyodunda olumsuz etkileyen bir faktördür. Bireyde stresin oluşmasında belli başlı öğeler büyük rol oynamaktadır.

Stres ve Faktörleri

Stres ve faktörleri ile ilgili literatürde oldukça detaylı araştırmalar ve tespitler mevcuttur ancak konuyu dağıtmamak adına bu faktörleri hayatımızla ilintilendirerek konuyu kavramaya çalışacağız. Stresin asıl ve ana kaynağı, bireyin kendisidir.

Bireyin kendisiyle birlikte stres kavramı kişisel kontrol, A-B tipi kişilik tipleri ve yaşam değişim oranı kavramlarını da beraberinde getirmektedir. Kişisel kontrolde, strese etki eden bireysel faktörlerden biri olarak önem taşımaktadır.

Bireysel Etkiler: Kişisel Kontrol

Kişisel kontrol, bireyin günlük performansını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Örneğin; bir kişiye bazı işleri yapması için sorumluluk devredildiği halde çalışması için elverişli ortam hazırlanmamışsa, çalışan iş üzerindeki kişisel kontrolünü kaybeder ve bu çalışanın yoğun stres yaşamasına sebep olabilir. Kişisel kontrol, bireyin yaşam sürecine katılımı olarak görülür.

Bunun yanı sıra eğer bireylerin düşünceleri, bilgileri ve beklentileri göz ardı ediliyorsa, bu durum sadece stres ve zorlamanın artmasına neden olmayacak aynı zamanda bireyin rutin işlerinde verimliliğini de düşürecektir.

Stres ve Kişilik: A-B Tipi Kişilik

Bireysel stres kaynaklarından bir diğeri ise A-B tipi kişiliktir. Friedman ve Rosenman tarafından ortaya konmuş ve A-B tipi kişilik olarak adlandırılmıştır. Bireylerde rastlanan bu A tipi ve B tipi kişilikler sabit kişilik özellikleridir. A ve B tipi kişilik tipleri stresi algılama ve stresle başa çıkmada etkili bir rol oynamaktadır.

A tipi kişilikte bireylerin genel özellikleri; sürekli hareket ederler, hızlı yürür, hızlı yemek yer, hızlı konuşur, sabırsızdır, iki ya da daha fazla işi bir arada yapabilirler, başarıyı miktar ile ölçerler, rekabeti sever, zaman baskısını hisserler. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, A tipi kişiliğe sahip bireyler stresi ve stres baskısını fazlasıyla üzerlerinde hissederler ve başa çıkmaları B tipi kişilikteki bireylere göre daha zor ve çetrefillidir.

B tipi kişilikteki bireyler ise; A tipi kişilik özelliklerinin tam tersi özelliklere sahiptirler. B tipi kişilikteki bireyler daha rahat ve durumları stres kaynağı olarak hissetmezler bu nedenle de stresle başa çıkma eğilimleri A tipi kişilik bireylerine göre oldukça yüksektir.

Stresin Süreci: Genel Uyum Sendromu

Stres sürecinde organizmada bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Selye, bedenin stresli durumlarda verdiği üç aşamalı tepkiyi "Genel Uyum Sendromu" olarak adlandırmıştır. Bu kurama göre, organizmanın strese tepkisi üç aşamada gelişir. Bunlar alarm tepkisi, direnme ve tükenme aşamalarıdır.

Alarm Aşaması: Vücudun Stresle İlk Karşılaşması

Birey bir stresin kaynağı ile karşılaştığında, sempatik sinir sisteminin etkin hale gelmesi nedeniyle beden savaş ya da kaç tepkisi" gösterir. Savaş ya da kaç tepkisi sırasında bedende oluşan fiziksel ve kimyasal değişmeler sonucunda kişi, stresin kaynağı ile yüzleşmeye ya da kaçmaya hazır hale gelir. Bu durum kalp atışlarının hızlanması, tansiyonun yükselmesi, solunumun hızlanması ve ani adrenalin salgılanması biçiminde gelişir. Savaş ya da kaç tepkisinin ortaya çıktığı aşama, "alarm aşaması" olarak adlandırılır. Streste alarm aşamasında, stresi yaratan kaynaklar ve bunların yoğunluğu arttığı ölçüde stres eğrisi hızla normal direnç düzeyinin üzerine çıkarak normal davranıştan sapmanın ilk işaretleri verilmeye başlanır.

Direnme Aşaması: Strese Karşı Uyum Sağlama Süreci

Alarm aşamasını, "uyum ya da direnme aşaması" izler. Strese neden olan kaynağa uyum sağlanırsa her şey normale döner. Bu aşamada kaybedilen enerji, yeniden kazanılmaya ve bedendeki tahribat giderilmeye çalışılır. Stresle başa çıkıldığında parasempatik sinir sistemi etkin olmaya başlar. Kalp atışı, tansiyon, solunum düzene girer, kas gerilimi azalır. Direnme aşamasında birey, strese karşı koymak için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyar ve stresli bir insanın davranışlarını göstermektedir. Belirli bir süre bireyin davranışlarında ve yaşantısında bu durum gözlenebilir.

Tükenme Aşaması: Stresin Etkilerinin Ağırlaştığı Evre

Uyum aşamasındaki gerilim kaynakları ve bunların yoğunluk dereceleri azalmadığı sürece ya da artış gösterdikleri durumlarda bireyin gayreti kırılır ve davranışlarında ciddi derecede sapmalar ve hayal kırıklıklarının yaşandığı bir evreye girilir. Eğer strese neden olan şey ile başa çıkılamaz ve uyum sağlanamaz ise, fiziksel kaynaklar kullanılamaz ve tükenme aşamasına geçilir. Tükenme aşamasında, parasempatik sinir sistemi etkindir. Kişi tükenmiştir ve stres kaynağı hala mevcuttur. Bu aşamada uzun süreli stres kaynakları ile mücadele edilemez ve kişi başka stres kaynaklarının etkilerine de açık hale gelir.

Bireyler ve Stres: Yönetim ve Başa Çıkma

Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres durup dururken veya kendiliğinden oluşan bir durum değildir. Stresin oluşabilmesi için çevresindeki olayların bireyi etkilemesi gerekir.

Çince de stres ve kriz kelimesi, tehlike ve fırsat kelimelerinin sembollerinin karışımıdır. Stres bu iki kavramı paylaşmaktadır. Her problem çözümünü de içinde saklamaktadır. Stres altında olduğumuz her an enerjinizi hem yıkıcı hem de yapıcı kullanma potansiyeline sahipsiniz demektir. Ameliyat odasında ameliyat yapan bir doktor o kadar stres altındadır ki kalp atışları bir hayli hızlanır. Fakat bu bizler için bir şanstır çünkü hiç birimiz ameliyat gibi kritik bir anda gevşemiş durumda ki bir doktora ameliyat olmayı istemeyiz. Başarılı insanlar streslerini yapıcı enerjiye ve yapıcı güce dönüştürürler.

Stresin İki Yüzü: Olumlu ve Olumsuz Etkiler

Tanımdan da anlaşıldığı gibi stresin bireyler üzerindeki etkileri hem olumlu hem de olumsuz şekildedir. Bireyde stresin hiç olmaması performans ve verimliliklerinde düşüşe neden olurken tam tersi bir durumda yani dozunda ve iyi yönetilen stresle birlikte bireyin performansında artışa sebep olmaktadır. 

Belli bir miktarda stres bireyin ilgisini canlı tutar, harcadığı çabayı güçlendirir ve doyumunu yükseltir. Ancak stresin yoğunluk ve şiddetini kontrol altında tutmak gerekir. Yoğunluğu ve şiddeti yüksek olan stres bireyde tükenmeye ve verimliliğinde düşüşe neden olabilir.

Literatürde de stresin belli bir düzeye kadar olması gerektiği yararlı görülse de iyi yönetilemeyen stresin boyutunu şiddetlendirdiği ve bireyin performans, verimlilik ve yaşantısında düşüşe sebep olduğu savunulmaktadır.

i̇yi yönetilemeyen bir çatışmanın sebep olduğu stres durumunda, içe dönük bireyler stresi içselleştirip, gerilim altındayken performanslarında düşüş gözlenirken, dışa dönük bireyler ise, stresin kendilerinden kaynaklı olmayıp çevrelerinden kaynaklandığını düşünüp, içselleştiremediklerinden stresle daha kolay başa çıkabilmektedirler.

Optimum Yaşam: Stresin Dengeli Kullanımı

Stresi yönetmede bireylere büyük görevler düşmektedir. Kişide strese neden olan bireysel ve çevreden kaynaklanan faktörler iyi belirlenmeli ve ona göre stresin yönetilmesine yönelik stratejiler oluşturulmalıdır.

İyi yönetilmediği takdirde stres, bireyler üzerinde özellikle bireysel boyutunu artırır ve bununla birlikte psikolojik boyutları da ön plana çıkar (kaygı, depresyon, uykusuzluk, tükenme belirtisi). İyi yönetildiği takdirde bireye katkılar sağlarken, iyi yönetilemediğinde bireye olumsuzluklar getirmektedir.

Anne rahmine düştüğümüz anda başlayan stresi hayatımızdan yok etmemiz olanaksızdır ancak kaliteli bir yaşam döngüsüne sahip olabilmenin anahtarı iyi yönetilebilen ve dozunda yaşamımıza katılan strestir.

Optimum düzeyde stresli günler bizimle olsun…

Stres Nedir?, Günümüzün modern hastalığı olarak kabul edilen stres, her türlü olumsuz durum ve değişiklikle beraber hayatımıza dahil olmaktadır, Stres, birey ya da toplumlarda yaşanan belirsizlikler, beklemeler, iş stresi, ailevi problemler gibi durumlarla ortaya çıkan bir durumdur, Stresin Tarihsel Gelişimi, 17 yüzyılda felaket, bela, dert gibi anlamlarda kullanılan stres, 18 ve 19 yüzyıllarda güç, baskı, zor anlamlarına evrilmiştir, Stres kavramının tarihsel gelişimi sürecinde, anlamı ve değeri zamanla değişmiştir, Stresin Etkenleri, Bireyde stresin oluşmasında kişisel kontrol, A-B tipi kişilik tipleri ve yaşam değişim oranı önemli rol oynamaktadır, Bireyin stres düzeyi ve stresle başa çıkma becerisi genellikle kişilik tipi ve yaşam değişim oranıyla doğrudan ilişkilendirilir, Kişisel Kontrol ve Stres, Bireyin günlük performansını, dolayısıyla stres düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biri kişisel kontroldur, Eğer bireyin düşünceleri, bilgileri ve beklentileri dikkate alınmazsa, bu durum stres düzeyini artırır ve iş verimliliği düşer, A-B Tipi Kişilik ve Stres, A tipi kişilikteki bireyler stresi daha yoğun hisseder ve stresle başa çıkmaları daha zordur, B tipi kişilikteki bireyler ise daha rahat olup, stresle başa çıkmada daha başarılıdırlar, Stresin Süreci, Stres sürecinde organizmada çeşitli değişiklikler meydana gelir, Stres, bireyin yaşadığı duruma adaptasyon sağlayabilme veya baş etme mekanizmasının bir sonucudur, Stresin Doğuşu ve İlerlemesi, Stres hayatın ilk dönemlerinde doğar ve yaşam sürecinde artarak ilerler, Bireyler yaşamları boyunca farklı stres faktörleri ile karşılaşır ve bunlarla baş etme yolları geliştirirler, Stres İle Başa Çıkma Yöntemleri, Kişilik tipi, kişisel kontrol ve yaşam değişim oranı stresle başa çıkmanın etkili unsurlarıdır, Bireyin kendisini tanıması ve gerektiğinde profesyonel yardım alması stresle başa çıkmada oldukça önemlidir, Stres ve Toplum, Modern toplumların hızlı yaşam temposu bireylerde stresin artmasına neden olmaktadır, Toplumda stresin yaygınlaşması ve bireylerin stresle baş etme mekanizmalarının zayıflaması, geniş çapta bir toplum sağlığı sorununa dönüşebilir, Stres ve Hastalıklar, Yoğun ve düzenli stresin birçok sağlık sorunuyla ilişkisi bulunmaktadır, Kronik stres kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, obezite gibi birçok hastalığa zemin hazırlayabilir
stres düzeyi stres ve stresle başa çıkma stres yönetimi stres faktörleri stresi yönetmek
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam büyük, engebeli bir kayanın üzerinde oturmuş, ellerini başının üzerine koymuş derin düşüncelere dalmış. Üzerinde, arka plandaki mavi gökyüzüne karşı göze çarpan lacivert ve beyaz flanel bir gömlek var. Ön planda kolu görülüyor ve kol saatinin yakın çekimi de görülebiliyor. Görüntüde burnu belirgin ve hafif bulanık olan bacakları da görülebiliyor. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, duruşu bir tefekkür hissi uyandırıyor.
Stres Yönetimi

Stres ve Stresi Yönetme Yolları

20 Ağustos 2019
Elini yüzüne götürmüş, bilgisayar ekranına bakan bir kadın görüntünün odak noktasıdır. Kadın masada oturuyor ve ellerini yanağına dayamış. Gözleri bilgisayar monitörüne odaklanmıştır ve yüzünde dalgın bir ifade vardır. Arkasında bir masanın üzerinde bir yığın gazete, bir bardak süt ve bir kablo var. Ön planda, bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülüyor. Kadın bir bilezik takmış, kırmızı tırnakları ve parmağında bir yüzük var. Görüntü bulanık ve odak dışı olduğundan daha fazla ayrıntıyı ayırt etmek zor. Genel olarak, görüntüde bilgisayar ekranına bakan ve elini yüzüne dayamış düşüncelere dalmış bir kadın görülüyor.
Stres Yönetimi

Stres Yönetimi İçin 4 İpucu

04 Kasım 2015
Bu görüntü stres yönetimi üzerine çevrimiçi bir kursa ait. Bir yığın siyah beyaz tabelanın önünde gülümseyen bir kadın. Kadın bir kolye takıyor ve görüntüde ağzının yakın çekimi yer alıyor. Ayrıca bazı beyaz metinlerin yakın çekimi de var. Arka plandaki işaretler bunun stresle başa çıkma konusunda bir online kurs olduğunu düşündürüyor. Kadının ifadesi ve tabelalardaki metin, bunun insanların stresi azaltmayı ve daha mutlu olmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir kurs olduğunu ima ediyor. Bu kurs muhtemelen stresle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağı ve yaşamda daha fazla denge yaratılacağı konusunda ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır. İşaretler ayrıca kursun insanların strese karşı daha dirençli olmalarına ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olacağını göstermektedir. Bu online kurs, insanların stresi nasıl azaltacaklarını ve genel sağlık durumlarını nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri için mükemmel bir yol gibi görünüyor.
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat