AnasayfaBlogMülakatta Maaş Pazarlığı Yaparken Karşı Teklif Vermek
Maaş Pazarlığı

Mülakatta Maaş Pazarlığı Yaparken Karşı Teklif Vermek

17 Haziran 2016
Bu resimde elinde bir dosya tutan bir kadın görülüyor. Kadın mavi bir dosya dolabının önünde durmakta ve sağ kolunu dışarı doğru uzatmaktadır. Sol kolu dirseğinden bükülmüş ve dosyayı göğsüne yakın tutuyor. Üzerinde açık renkli bir gömlek var ve yüzü görünmüyor. Arka planda, kapı aralığında duran bir adam var. Üzerinde beyaz bir gömlek vardır ve kollarını kavuşturmuştur. Odadaki ışık loş ve genel olarak mavi bir ton veriyor. Odanın köşesi, duvar boyunca uzanan raflar ve kutularla birlikte çekimde görülebiliyor. Görüntünün odak noktası dosyayı tutan kadındır ve bir samimiyet ve yakınlık hissi yaratır.
KonuAçıklamaÖrnek
Karşı TeklifMaaş pazarlığında, adayın teklif edilen maaştan daha yüksek bir maaş talep etmesi.Adayın teklif edilen 5.000 TL'lik maaşa karşı, 6.000 TL maaş talebi.
Maaş Pazarlığıİşveren ve aday arasında gerçekleşen ve mutabık kalınan maaşı belirleyen süreç.Adayın teklif edilen maaşa karşı teklif vermesi ve sonunda 5.500 TL maaşta anlaşma yapılması.
İstihdam İlişkisiÇalışan ve işveren arasındaki anlaşmayı içeren yasal ilişki.Çalışma sözleşmesi ile belirlenen koşullar ve haklar.
İş Teklifi Detaylarıİş pozisyonu ile ilgili detayları, maaşı ve diğer hakları kapsayan bilgiler.İş tanımı, maaş, izin hakları, kıdem tazminatı gibi detaylar.
Karşı Teklif Esnekliğiİşverenin karşı tekliflere ne kadar açık olduğunu ve hangi faktörlere bağlı olduğunu belirtir.İşin seviyesi, iş için gereken becerilerin yetersizliği.
Karşı Teklifi Kim Yapar?Genellikle daha yüksek pozisyonlara başvuran adaylar karşı teklif yapma eğilimindedir.Üst kademe pozisyon için mülakata giren bir adayın teklif edilen maaşa karşı teklif yapması.
Üst Kademe ÇalışanlarDaha yüksek pozisyondaki çalışanlar, genellikle daha fazla izin, kıdem tazminatı gibi konularda pazarlık yapar.Üst kademe bir çalışanın, teklif edilen tatil süresine karşı daha fazla tatil talep etmesi.
Orta Kademe ÇalışanlarGenellikle orijinal teklifi kabul etmeye eğilimlidirler. Büyük pazarlık yapmaları pek beklenmez.Orta kademe bir çalışanın, teklif edilen maaşı kabul etmesi.
İşveren Beklentileriİşveren, maaş pazarlıklarının kısa sürede bitmesini ve adayın hızlıca işe başlamasını bekler.İşverenin mülakatın sonunda anlaşmaya varılmasını ve adayın işe başlama sürecinin başlatılmasını beklemesi.
Maaş Pazarlığı ve İlişkilerİşveren, maaş pazarlığı sürecinde olumlu bir ilişki kurmayı hedefler.İşverenin, adayı saygıyla ve anlayışla karşılaması ve adayın yeni işine başlamayı dört gözle beklediği bir durum yaratmayı hedeflemesi.

Maaş pazarlığında karşı teklif vermek hem işveren hem de aday için maaş pazarlığı araç kitinde mevcuttur. Karşı teklif işveren tarafından pozisyonlar için çok ödenmemesini sağlarken çalışan maaşlarını Pazar aralığı içinde tutar. Karşı teklif aday tarafından olabilecek en yüksek maaşı elde etmek adına kullanılır. Bir iş adayıyla maaş pazarlığı yaparken adayın ilk iş teklifiniz üzerinden karşı teklif yapmasını bekleyebilirsiniz. Eğer muhtemel çalışan tarafından yapılan karşı teklif makul ise çoğu işveren kendi revize edilmiş teklifleriyle karşılık verir. Veya çalışan muhtemel çalışanın karşı teklifini kabul eder.

Karşı teklif genellikle adayınız tarafından sizin teklif ettiğinizin daha yükseği olan rakamdır. Bununla birlikte karşı teklif önerilenden daha çok izin gibi ek yararlar da içerebilir.

Karşı Teklifler

Maaş anlaşmasına en iyi yaklaşım sözsel olarak aday ile iş teklifinin detayları hakkında anlaşmaktır. Daha sonrasında gerçek iş teklifi yazılı olarak anlaşma detaylarını içeren resmiliği kazanır.

Bu yaklaşım işverenin muhtemel çalışan ile karşılıklı olarak birbirlerine sayısız teklif yapmadan önce pazarlığı hızlıca bitirmesini sağlar. Bu her taraf için daha az strese sebep olur ve işverenin iş detaylarını hızlı bir şekilde özetlemesini sağlar.

Karşı Teklifi Kim Yapar?

Kurumunuzda daha yüksek pozisyonlar için mülakata giren insanların sizin orijinal teklifinize daha yüksek bir teklifle cevap vermesi muhtemeldir. Örneğin, üst kademe bir aday mevcut istihdamında dört haftalık bir tatilin uygunluğuna alışmış olabilir ve de sizin teklif ettiğiniz iki haftalık tatil için adım atmak istemiyor olabilir.

Üst kademe çalışanlar istihdam ilişkisi başarısız olduğunda kıdem tazminatı gibi konuları tartışmaya eğilimlidirler. Eğer bu sizin ilk iş tanımınızda dahil edilmediyse bunu muhtemel çalışanın karşı teklifinde bekleyebilirsiniz.

Orta kademeli çalışanlar sizin orijinal teklifinizi karşı bir teklif yapmadan kabul etmeye eğilimlidirler.

Onlar orta-kariyer pozisyonlarına başlangıçta daha az esnekliğe sahip olduğunuzu fark ederler. Ve bu da istihdamın bir gerçeğidir.

İnsan kaynakları yönetimi, mevcut başarılı çalışanların moraline zarar vermek istemez. Daha fazla izin, pozisyon için muadili olan ücretin üzerinde olan bir maaş, diğer çalışanlara sağlanmayan yararlar için pazarlık ederek diğer çalışanların motivasyonunu azaltma riskine girmeyecektir.

Herhangi bir iş teklifinde iş veren maaş pazarlıklarının kısa bir zaman süresinde bittiğinden emin olmak için süre bitimi koyar. Amaç yeni çalışanın hızlı bir şekilde işe başlamasını sağlamaktır. Veya işveren muhtemel çalışan ile bir anlaşmaya varmanın imkansız olacağını düşünür ve diğer iş pazarındaki kalifiye elemanlar başka bir işe girmeden onlarla iletişime geçer.

Maaş pazarlığı ve karşılıklı teklifler sırasında işveren muhtemel çalışan ile pozitif bir ilişki yaratma şansına sahiptir. Amaç yeni çalışanın yeni işine başlamayı dört gözle beklediğinden emin olmaktır. İstihdam sözleşmesiyle sonuçlanan başarılı maaş pazarlıkları hem çalışan hem de işveren için kabul edilebilir.

Karşı Teklif Esnekliği

Karşı teklif esnekliği muhtemel çalışan için aldığınız pozisyona bağlıdır. İşverenin karşı teklif yapmadaki esnekliği birçok faktöre dayalıdır.

Karşı teklifteki esneklik genel olarak kurumunuzdaki pozisyonun seviyesini arttırır. Yürütme kurulundakiler ve üst kademe çalışanlar maaş, yararlar ve avantajlar etrafında yönetici maaşı aralığı için pazarlık yaparlar.

İşverenin karşı teklif payı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

  1. Kurumdaki işin seviyesi

  2. İstihdam pazarındaki iş için gereken becerilerin, deneyimin ve bilginin yetersizliği

  3. Seçilen birey tarafından Elde edilen kariyer gelişimi seviyesi veya kariyer adımı ve deneyim

  4. Alımını yaptığınız işin Pazar değeri

  5. Coğrafik alanınızdaki benzer pozisyonların maaşı

  6. İş pazarındaki ekonomik koşullar

  7. Endüstrinizdeki ekonomik koşullar

Karşı teklif finansal kapasitesi aynı zamanda karşılaştırılabilen işler, kurumunuzun kültürü, sizin felsefeniz ve terfi pratikleriniz gibi var olan maaş aralığı gibi şirket spesifikleri tarafından etkilenebilir.

Karşı Teklif, Maaş pazarlığında, adayın teklif edilen maaştan daha yüksek bir maaş talep etmesi, Adayın teklif edilen 5000 TL'lik maaşa karşı, 6000 TL maaş talebi, Maaş Pazarlığı, İşveren ve aday arasında gerçekleşen ve mutabık kalınan maaşı belirleyen süreç, Adayın teklif edilen maaşa karşı teklif vermesi ve sonunda 5500 TL maaşta anlaşma yapılması, İstihdam İlişkisi, Çalışan ve işveren arasındaki anlaşmayı içeren yasal ilişki, Çalışma sözleşmesi ile belirlenen koşullar ve haklar, İş Teklifi Detayları, İş pozisyonu ile ilgili detayları, maaşı ve diğer hakları kapsayan bilgiler, İş tanımı, maaş, izin hakları, kıdem tazminatı gibi detaylar, Karşı Teklif Esnekliği, İşverenin karşı tekliflere ne kadar açık olduğunu ve hangi faktörlere bağlı olduğunu belirtir, İşin seviyesi, iş için gereken becerilerin yetersizliği, Karşı Teklifi Kim Yapar?, Genellikle daha yüksek pozisyonlara başvuran adaylar karşı teklif yapma eğilimindedir, Üst kademe pozisyon için mülakata giren bir adayın teklif edilen maaşa karşı teklif yapması, Üst Kademe Çalışanlar, Daha yüksek pozisyondaki çalışanlar, genellikle daha fazla izin, kıdem tazminatı gibi konularda pazarlık yapar, Üst kademe bir çalışanın, teklif edilen tatil süresine karşı daha fazla tatil talep etmesi, Orta Kademe Çalışanlar, Genellikle orijinal teklifi kabul etmeye eğilimlidirler Büyük pazarlık yapmaları pek beklenmez, Orta kademe bir çalışanın, teklif edilen maaşı kabul etmesi, İşveren Beklentileri, İşveren, maaş pazarlıklarının kısa sürede bitmesini ve adayın hızlıca işe başlamasını bekler, İşverenin mülakatın sonunda anlaşmaya varılmasını ve adayın işe başlama sürecinin başlatılmasını beklemesi, Maaş Pazarlığı ve İlişkiler, İşveren, maaş pazarlığı sürecinde olumlu bir ilişki kurmayı hedefler, İşverenin, adayı saygıyla ve anlayışla karşılaması ve adayın yeni işine başlamayı dört gözle beklediği bir durum yaratmayı hedeflemesi
Mülakatta Maaş Pazarlığı Yaparken Karşı Teklif Vermekinsan kaynakları maaş pazarlığıiş görüşmesinde maaş pazarlığımaaş pazarlığı nasıl yapıılırmaaaş pazarlığı yaparken dikkat
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.