AnasayfaBlogMoleküler Biyoteknoloji Bölümü
Bölümler

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü

03 Ocak 2021
Moleküler Biyoteknoloji Bölümü

Moleküler biyoteknoloji heyecan verici bir daldır. Biyokimya, immünoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik, kimya mühendisliği ve hücre biyolojisi alanlarındaki teknikleri ve bilgileri kullanarak; ilaç, aşı, teşhis, gıda, tarım, hayvancılık ve çevresel konulardaki bilimsel ve toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunan bilim dalıdır.

Moleküler biyoteknoloji, nükleik asitler ve proteinler gibi moleküllerin laboratuvar teknikleri kullanılarak incelenmesi ve modifiye edilmesidir. Geniş anlamıyla, insan ve hayvan sağlığı, tarım ve çevre gibi alanlardaki uygulamalar için nükleik asitleri ve proteinleri incelemek ve değiştirmek için laboratuvar tekniklerinin kullanılmasıdır.

Önemli biyolojik süreçleri anlamak veya faydalı bir ürün yaratmak amacıyla organizmalar arasında genetik bilgi aktarma becerisiyle beslenen heyecan verici bir alandır. İnsan genomu projesinin tamamlanması, mevcut ilaçları iyileştirme yaklaşımlarının yanı sıra yeni ilaçlar ve tedaviler yaratmak için sayısız fırsat yaratmıştır.

Moleküler biyoteknoloji hızla değişen ve gelişen dinamik bir alandır. İlerlemelerin hızı arttıkça insan hayatı üzerindeki etkisi de artacaktır.

Moleküler biyoteknolojinin araçları, insan ve hayvan sağlığını iyileştirecek ilaçları, aşıları, tedavileri ve teşhis testlerini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılabilir. Bitki ve hayvan tarımı, su ürünleri yetiştiriciliği, kimyasal ve tekstil üretimi, ormancılık ve gıda işlemede uygulamalara sahiptir. İlerleyen yıllarda hayatımızın her yönü bu dinamik alandan etkilenecektir.

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Nedir?

Moleküler biyoteknoloji, tıp, tarım ve gıda alanlarında ürün ve hizmetler üretmek için moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, mikrobiyoloji, biyokimya, immünoloji ve genetik uygulamalarını birleştiren ve giderek büyüyen bir alandır.

Bu bölümün öncelikli amacı öğrencilerin biyolojinin modern dallarında genel ve sağlam bir altyapıya kavuşmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda moleküler biyoteknoloji lisans programında ağırlıklı olarak biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, hücre biyolojisi ve mikrobiyoloji, biyoenformatik ile biyoteknoloji dersleri verilir. Bunun yanında teknolojinin ihtiyaç duyduğu sayısal beceriler ve mühendislik ayağı fizik, matematik ve programlama gibi derslerle tamamlanarak pekiştirilir.

Bu bilim dalı, modern biyolojinin iki unsurunu birleştirir, moleküler yöntemler ve bunların teknolojiye dönüştürülmesi. Böylelikle günümüzün önemli sorunlarına geniş bir perspektifte çözümler üretilerek endüstride uygulanması amaçlanır. Hastalıkların teşhis ve tedavisine dair yöntemler, biyokaynakların çevre ve enerji problemleri için verimli kullanımı, gıda ve kimya sanayisi için biyolojik potansiyelin değerlendirilmesi gibi konulardır bunlar.

Bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin biyoloji ve teknolojiyi sevmesi gerekir. Çalışacağı cihaz ve ekipmanlar hassas olduğundan yüksek motivasyona sahip olmaları ve detayları yakalayabilmeleri önemlidir. Stres altındayken sağlıklı kararlar alabilme becerisi gerekir. Fiziki ve zihinsel açıdan uzun saatler çalışmaya dayanabilecek yapıda olunmalıdır. İyi bir analiz yeteneği ve sorgulayıcı bakış açısı gerektirir.

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları, lisansüstü eğitimi de tamamlayarak konularında uzmanlaşabilir veya özel sektör ve kamu hastanelerinde, tüp bebek birimlerinde, moleküler temelli araştırma birimlerinde, GDO tanı laboratuvarlarında, biyoteknoloji şirketlerinde çalışabilirler. Ticari şirketler, araştırma veya yüksek öğretim kurumları, devlet laboratuvarları ve hastanelerde iş bulabilirler.

Bölümden başarı ile mezun olmuş olanlar için çalışma alanları şunlardır;

 • Kanser Araştırma,

 • Fizik Tedavi,

 • Genetik Araştırma,

 • Hasarlı Organ Tedavileri,

 • Tıbbi Bitki Üretimi,

 • Meyve ve Sebzecilik,

 • İnsan Sağlığı için Üretim,

 • Organik Atıklardan Fayda Sağlama,

Yukarıdaki konularda çalışmalar gerçekleştiren birçok kurum ve kuruluşta istihdam sağlayabilirler. Bölüm mezunları, canlılarla ilgili olan hemen her konu ile ilgilenebileceği gibi teknoloji üzerinden de ilerlemeler yaparak kariyerlerini geliştirebilirler.

İş olanakları genel olarak gıda, tarım, çevre ve sağlık konularındadır. Ayrıca meyve, sebze ve tıbbi bitkiler için üretim sağlanabilen alanlar da moleküler biyoteknologların mesleki alanlarındandır.

 • Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği firmaları

 • Yiyecek ve içecek üreticileri

 • Çevre ve koruma şirketleri (kanalizasyon ve atık arıtma, yakıt)

 • Devlet ve yardım araştırma enstitüleri

 • Tarım organizasyonları

 • Özel hastaneler

 • İlaç ve kimya şirketleri

 • Özel araştırma şirketleri (genetik, hastalık tespiti, terapi, vb.)

 • Üniversiteler.

Yukarda sayılan firma ve kurumlarda çeşitli iş imkanları mevcuttur.

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Moleküler biyoteknoloji insan yararı için büyük potansiyele sahip bilim dalıdır. Bu doğrultuda mezunlar, sağlık, çevre, gıda ve tarım gibi alanlardaki pek çok soruna ekonomik ve teknolojik çözümler geliştirme çabasında olurlar.

Moleküler biyoteknoloji mezunları;

gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren, ihtiyaç duyulan fakat doğal yollarla yeteri kadar üretilmesi mümkün olmayan ürünlerin geliştirilmesi amacıyla yapılan her türlü teknolojik çalışmadan sorumludur.

Moleküler biyoteknoloji mezunları, bu çalışmaları yaparken moleküllerin temel yapısı ve çalışmalarını, niteliklerini, birbirleriyle etkileşimlerini, gelişim evrelerini, işleyiş ve patolojik durumlarını incelerler.

Çalıştığı alana ve sektöre göre sorumlulukları farklılıklar gösterse de genel olarak aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşırlar;

 • Bilimsel bir problemi çözmek üzere laboratuvar ortamında çalışmalar yapar.

 • Kan, hücre, doku, bakteri kültürü gibi organizmalar üzerinde araştırmalar yapar.

 • Araştırmasının insan yaşamındaki etkilerini araştırır.

 • Sonuçları inceleyerek rapor eder.

 • Laboratuvar ortamını kurar, bakımını ve işletmesini üstlenir.

 • Yeni teknikler, uygulamalar ve ürünler geliştirir.

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eder.

 • Modern teknolojiyi doğa bilimine uygular.

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Moleküler biyoteknoloji lisans ve yüksek lisans programları, gelişen biyobilimler dalları paralelinde oluşturulmuştur. Programlar biyobilim ve biyoteknoloji alanında geniş bir eğitim ve deneyim sağlar. Moleküler biyoteknolojiler ve bu teknolojilerin uygulanması ile ilgili uzmanlık alanlarında dersler verilir.

Yoğun olarak biyokimya, hücre yapısı, hücre sinyalizasyonu, araştırma etiği ve biyoteknolojideki güncel konuları içerir. İlave olarak, öğrenciler moleküler teknolojiler laboratuvar derslerini tamamlarlar.

Bölüm öğrencileri, eğitim hayatları boyunca aşağıdakiler benzeri çeşitli dersler alırlar.

 • Doğa Bilimlerine Giriş

 • Biyoloji

 • Fizik

 • Kimya

 • Matematik

 • Fiziksel Kimya

 • Hücre Biyolojisi

 • Biyokimya

 • Mikrobiyoloji

 • Biyoenformatik

 • İmmunoloji

 • Moleküler Biyoteknoloji

 • Biyobilimler icin Organik Kimya

 • Biyogüvenlik

 • Nanofizik

 • İlaç Bulmada Moleküler Hedefler

 • Moleküler Simülasyon Yöntemleri

 • Kök Hücre ve Gelişimsel Biyoloji

 • Genetiği Değiştirilen Organizmalar

Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bçlüm için 2019 yılı taban puanları ve sıralaması aşağıda verilmiştir:

Üniversite  Bölüm  Kont.  Taban Puan  SıralamaTürk-Alman Üniversitesi (Devlet)  Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)  60+2 391,01481  71.969Türk-Alman Üniversitesi (Devlet) Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) 3+1 364,72910 95.702

Moleküler Biyoteknoloji Moleküler Biyoteknoloji bölümü Moleküler Biyoteknoloji bölümü iş imkanları Moleküler Biyoteknoloji bölümü dersleri
Neslihan Tatar
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.