AnasayfaBlogJeofizik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

13 Kasım 2020
Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Jeofizik; dünyanın ve diğer gezegenlerin yapısını, davranış şeklini, depremleri, su, petrol, doğalgaz gibi yer altı kaynaklarını, kültürel kalıntıları inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik yasaları gereğince matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlanır. Bu aşamada görüntüleyerek araştırır ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirler. Jeofizik mühendisliği; manyetik, elektrik ve sismik olmak üzere birçok metodu kullanarak, yerkürenin fiziki taraflarını inceler. Tüm bu metotları başarı ile kullanmak üzere jeofizik uzmanlarına ihtiyaç duyulur.

Jeofizik mühendisleri, sismik olarak keşif yapma, petrol ve gaz kuruluşları için sismik veri üretme, yer alt kaynakları veya petrol gibi doğal kaynakları bulmak için çalışmalar yürütür. Jeofizik mühendisliği bölümü alanında uzman, bilgi sahibi, donanımlı jeofizik mühendisleri yetiştirmek üzere teorik ve mesleki tüm verileri eğitim süreleri boyunca öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler mezun olduktan sonra geniş bir iş imkanına sahip olmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeofizik mühendisliği, yerkürenin altında kalan yapının nasıl çalıştığını araştıran tekniktir. Jeofizik, temel bilim Fizik, Matematik, Jeoloji ve enstrümantasyondan oluşan bir kombinasyondur. Jeofizik, fizik mühendisliğinden farklıdır. Jeofizik, dünya ve çevresindeki gezegenlerin fiziksel süreçlerini ve fiziksel özelliklerini analiz eder. Nicel yöntemlerin kullanımını içeren bir doğa bilimi konusudur. Dünyanın şekli, yerçekimi, içyapısı, dinamikleri ve magmalar, volkanizma ve kaya oluşumu gibi yüzey ifadelerini inceler.

Jeofizik Mühendisliği, 4 yıllık lisans eğitimi olarak üniversitelerde mühendislik fakültesi altında yer alır. Diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi sayısal puan türüne göre tercih yapacak öğrenciler için uygundur. Bölümü tercih edecek öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; seyahat engeli bulunmamak, verileri işleyebilecek ve jeofiziksel özelliklerin üç boyutlu modellerini üretebilecek bilişim teknolojileri bilgisi olması, detaycı ve dikkatli, çalıştığı ekibin bir parçası olabilme veya bağımsız olarak çalışabilme, stres altında kaldığında etkili karar verebilme becerisine sahip, proje yönetimi yeteneği sergileyebilecek, sayısal derslere ilgili, araştırmaya ilgili olmak, analitik düşünme becerisine sahip olmak gibi önemli özelliklerdir.

Jeofizik Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Jeofizik mühendisleri yerküre ile ilgili her türlü faaliyeti gösteren özel ve kamu kurumda iş imkanına sahiptirler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunların KPPS’ndan geçerli puan ile başvurularını yapmaları gerekir. Başvuruları sonucunda uygun olan açık pozisyona yerleştirilirler.

Her türlü madenin araştırılması, bulunması, rezervlerin özelliklerinin tespit edilmesi ve işletmeye başlatılması önce arazi çalışmalarının yapılması, bunun yanında baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütlerinin yapılması ve depremle ilgili eğitim ve araştırmaların yapılması bu bölümün başlıca çalışma alanlarındandır. Aşağıdaki iş imkanları başta olmak üzere birçok alanda kariyer fırsatları yakalamak mezunlar açısından oldukça mümkündür.

 • Petrol Araştırma Şirketleri,

 • Madenler,

 • MTA,

 • Rafineriler,

 • Doğalgaz Araştırma ve İşleme Şirketleri,

 • Su Kaynağı Araştırma Kurumları,

 • Devlet Su İşleri,

 • Yol Yapım Şirketleri

Jeofizik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendisliği bölümü, yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su veya yapılması planlanan inşaatlar için zeminlerde inceleme yapma, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmalarını bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlayacak mezunlar verir. Yerküre üzerinde ve altında yapılan jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)'ne göre aşağıdaki gibi tanımlanır.

 •  Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları

 •  Hidroloji araştırmaları

 •  Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları

 •  Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği araştırmaları

 • Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası araştırmaları

 • Fiziksel Oşinografi arastırmaları olarak sınıflandırılırlar.

Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam iş imkanına sahip olan jeofizik mühendisinin temel mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Mevcut duruma uygun sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerinin kararını vermek.

 • Sismik araç ve gereç tasarımı, testi, modifiye etmek ve onarımını yapmak.

 • Farklı coğrafi yerlere sismometre yerleştirmek.

 • Oluşan sismik düzensizlikleri ortaya çıkarmak üzere kayıt ekipmanlarını gözlemlemek.

 • 2B ve 3B sismik veriler hakkında yorum yapmak ve haritalamak.

 • Potansiyel olarak belirlenen petrol ve gaz verimi hakkında değerlendirme yapmak.

 • Rezervuar hacimlerini ölçümlemek.

 • Ölçüm sonuçlarını raporlamak ve yetkili birimlere sunmak.

Jeofizik Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Jeofizik mühendisliğini tercih etmeyi düşünen adaylar 8 yıllık eğitimleri süresince karşı karşıya kalacakları dersleri araştırır. Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki çok sayıda dersle karşılaşırlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri ve gelecekte kariyerlerine yön vermede yardımcı olması için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye sunmaları gerekir.

Tüm bu dersleri ve zorunlu stajını başarı ile tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren öğrenciler Jeofizik Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır. Mezunlar aynı zamanda jeofizik mühendisi unvanına da sahip olur. Jeofizik mühendisleri çalıştıkları alana göre birçok mühendislik dalı ile çalışmalarını işbirliği içinde yürütmeleri gerekebileceği için donanımlı, beceri sahibi, işini takip etmekte hırslı ve kararlı bireyler olarak yetiştirilir. Jeofizik mühendisliği bölümünü tercih edecek adayların 8 dönemlik eğitim yaşamları boyunca karşılaşacağı temel dersler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Yerbilimlerinde Tasarım,

 • Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,

 • Genel Jeoloji,

 • Veri İşleme,

 • Sismoloji,

 • Elektrik Prospeksiyon,

 • Elektromanyetik Prospeksiyon,

 • Sismik Prospeksiyon,

 • Sondaj Teknikleri,

 • Jeolojide Arazi ve Harita Tekniği,

 • Geomekanik,

 • Sismotektonik,

 • Yerküre Fiziği

Jeofizik Mühendisliği Taban Puan ve Sıralama

2020 Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları ve 2020 Jeofizik Mühendisliği Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda ilk 2 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

 • İstanbul Teknik Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği - Taban Puan: 326,76674 - Sıralama: 141637

 • Ankara Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği - Dolmadı

jeofizik mühendisliği jeofizik mühendisliği taban puan ve sıralamaları jeofizik mühendisliği dersleri jeofizik mühendisliği bölümü
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.