AnasayfaBlogJeofizik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

13 Kasım 2020
Bir grup insan bir fabrikanın içinde yürümektedir. Çoğunluk koyu renk giysiler giyiyor ve kutular taşıyor. Ön planda, mavi ve beyaz çizgili pantolon giyen bir kişinin dizlerinden aşağısı görülüyor. Görüntünün sağ tarafında, yakından bir tabela görülüyor. Tabelada siyah zemin üzerine beyaz yazılar var. Arka planda, daha fazla insanın ayakta durduğu görülebilen bir odaya açılan açık bir kapı var.
KonularAçıklamalarİlgili Detaylar
Jeofizik Mühendisliği Nedir?Dünyanın ve diğer gezegenlerin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır.Yer altı kaynaklarını, kültürel kalıntıları, su ve petrol gibi kaynakları inceler.
Jeofizik Mühendisliği Eğitimi4 yıllık lisans eğitimidir.Fizik, Matematik ve Jeoloji temelli eğitim ile birlikte nicel analiz teknikleri öğretilir.
ÖzelliklerSeyahat engeli olmamak, detaycı ve dikkatli olmak, bilişim teknolojilerine hakim olmak gibi.Öğrencilerin analitik düşünme ve proje yönetim yeteneği gibi becerilere sahip olması gerekmektedir.
Jeofizik Mühendisliği İş İmkanlarıKamu ve özel sektörde birbirinden çeşitli iş imkanları bulunmaktadır.Petrol araştırma şirketleri, madenler, devlet su işleri, yol yapım şirketleri gibi iş imkanları mevcuttur.
Jeofizik Mühendisliği Mezunlarının GörevleriYerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz ve su gibi kaynakların konum tespiti ve dinamiklerini araştırmaktır.Sismoloji, hidroloji, jeomanyetizma, meteoroloji gibi birçok alanda faaliyet gösterirler.
Jeofizik Mühendisliği DersleriÖğrenciler 8 yıllık eğitimleri süresince karşılaştıkları dersleri araştırır.Fizik, matematik, jeoloji, sismoloji gibi derslerin yanı sıra nicel analiz teknikleri de öğretilir.
Mezunların SorumluluklarıSismik ölçüm ve veri işleme, sismometre yerleştirme, sismik düzensizliklerin belirlenmesi vb.Rezervuar hacimlerini ölçümlemek, ölçüm sonuçlarını raporlamak ve yetkili birimlere sunmak da görevler arasındadır.
Kamu Sektöründe İstihdamJeofizik mühendisliği mezunları kamu sektöründe geniş iş imkanlarına sahiptir.Kamu Personel Seçme Sınavı'nda yeterli puanı alarak başvuruda bulunabilirler.
Özel Sektörde İstihdamMadencilik, petrol, doğalgaz endüstrilerinde istihdam olanakları bulunmaktadır.Ayrıca, sismik veri üretimi ve analizinde, yeraltı kaynakları bulmada faaliyet gösterirler.
Kariyer FırsatlarıBirçok farklı alanda kariyer fırsatları bulunmaktadır.Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrilerinden, sismoloji ve hidroloji üzerine çalışmalara kadar çeşitli alanlarda kariyer fırsatları mevcuttur.

Jeofizik; dünyanın ve diğer gezegenlerin yapısını, davranış şeklini, depremleri, su, petrol, doğalgaz gibi yer altı kaynaklarını, kültürel kalıntıları inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik yasaları gereğince matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlanır. Bu aşamada görüntüleyerek araştırır ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirler. Jeofizik mühendisliği; manyetik, elektrik ve sismik olmak üzere birçok metodu kullanarak, yerkürenin fiziki taraflarını inceler. Tüm bu metotları başarı ile kullanmak üzere jeofizik uzmanlarına ihtiyaç duyulur.

Jeofizik mühendisleri, sismik olarak keşif yapma, petrol ve gaz kuruluşları için sismik veri üretme, yer alt kaynakları veya petrol gibi doğal kaynakları bulmak için çalışmalar yürütür. Jeofizik mühendisliği bölümü alanında uzman, bilgi sahibi, donanımlı jeofizik mühendisleri yetiştirmek üzere teorik ve mesleki tüm verileri eğitim süreleri boyunca öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler mezun olduktan sonra geniş bir iş imkanına sahip olmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeofizik mühendisliği, yerkürenin altında kalan yapının nasıl çalıştığını araştıran tekniktir. Jeofizik, temel bilim Fizik, Matematik, Jeoloji ve enstrümantasyondan oluşan bir kombinasyondur. Jeofizik, fizik mühendisliğinden farklıdır. Jeofizik, dünya ve çevresindeki gezegenlerin fiziksel süreçlerini ve fiziksel özelliklerini analiz eder. Nicel yöntemlerin kullanımını içeren bir doğa bilimi konusudur. Dünyanın şekli, yerçekimi, içyapısı, dinamikleri ve magmalar, volkanizma ve kaya oluşumu gibi yüzey ifadelerini inceler.

Jeofizik Mühendisliği, 4 yıllık lisans eğitimi olarak üniversitelerde mühendislik fakültesi altında yer alır. Diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi sayısal puan türüne göre tercih yapacak öğrenciler için uygundur. Bölümü tercih edecek öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir.

bunlar; seyahat engeli bulunmamak, verileri işleyebilecek ve jeofiziksel özelliklerin üç boyutlu modellerini üretebilecek bilişim teknolojileri bilgisi olması, detaycı ve dikkatli, çalıştığı ekibin bir parçası olabilme veya bağımsız olarak çalışabilme, stres altında kaldığında etkili karar verebilme becerisine sahip, proje yönetimi yeteneği sergileyebilecek, sayısal derslere ilgili, araştırmaya ilgili olmak, analitik düşünme becerisine sahip olmak gibi önemli özelliklerdir.

Jeofizik Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Jeofizik mühendisleri yerküre ile ilgili her türlü faaliyeti gösteren özel ve kamu kurumda iş imkanına sahiptirler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezunların KPPS’ndan geçerli puan ile başvurularını yapmaları gerekir. Başvuruları sonucunda uygun olan açık pozisyona yerleştirilirler.

Her türlü madenin araştırılması, bulunması, rezervlerin özelliklerinin tespit edilmesi ve işletmeye başlatılması önce arazi çalışmalarının yapılması, bunun yanında baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütlerinin yapılması ve depremle ilgili eğitim ve araştırmaların yapılması bu bölümün başlıca çalışma alanlarındandır. Aşağıdaki iş imkanları başta olmak üzere birçok alanda kariyer fırsatları yakalamak mezunlar açısından oldukça mümkündür.

 • Petrol Araştırma Şirketleri,

 • Madenler,

 • MTA,

 • Rafineriler,

 • Doğalgaz Araştırma ve İşleme Şirketleri,

 • Su Kaynağı Araştırma Kurumları,

 • Devlet Su İşleri,

 • Yol Yapım Şirketleri

Jeofizik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendisliği bölümü, yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su veya yapılması planlanan inşaatlar için zeminlerde inceleme yapma, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmalarını bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlayacak mezunlar verir. Yerküre üzerinde ve altında yapılan jeofizik araştırmalar, Uluslararası Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific Unions)'ne göre aşağıdaki gibi tanımlanır.

 •  Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fiziği araştırmaları

 •  Hidroloji araştırmaları

 •  Jeomanyetizma ve Aeronomi araştırmaları

 •  Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği araştırmaları

 • Volkanoloji ve Yeriçi Kimyası araştırmaları

 • Fiziksel Oşinografi arastırmaları olarak sınıflandırılırlar.

Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam iş imkanına sahip olan jeofizik mühendisinin temel mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Mevcut duruma uygun sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerinin kararını vermek.

 • Sismik araç ve gereç tasarımı, testi, modifiye etmek ve onarımını yapmak.

 • Farklı coğrafi yerlere sismometre yerleştirmek.

 • Oluşan sismik düzensizlikleri ortaya çıkarmak üzere kayıt ekipmanlarını gözlemlemek.

 • 2B ve 3B sismik veriler hakkında yorum yapmak ve haritalamak.

 • Potansiyel olarak belirlenen petrol ve gaz verimi hakkında değerlendirme yapmak.

 • Rezervuar hacimlerini ölçümlemek.

 • Ölçüm sonuçlarını raporlamak ve yetkili birimlere sunmak.

Jeofizik Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Jeofizik mühendisliğini tercih etmeyi düşünen adaylar 8 yıllık eğitimleri süresince karşı karşıya kalacakları dersleri araştırır. Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki çok sayıda dersle karşılaşırlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri ve gelecekte kariyerlerine yön vermede yardımcı olması için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye sunmaları gerekir.

Tüm bu dersleri ve zorunlu stajını başarı ile tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren öğrenciler Jeofizik Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır. Mezunlar aynı zamanda jeofizik mühendisi unvanına da sahip olur. Jeofizik mühendisleri çalıştıkları alana göre birçok mühendislik dalı ile çalışmalarını işbirliği içinde yürütmeleri gerekebileceği için donanımlı, beceri sahibi, işini takip etmekte hırslı ve kararlı bireyler olarak yetiştirilir. Jeofizik mühendisliği bölümünü tercih edecek adayların 8 dönemlik eğitim yaşamları boyunca karşılaşacağı temel dersler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Yerbilimlerinde Tasarım,

 • Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,

 • Genel Jeoloji,

 • Veri İşleme,

 • Sismoloji,

 • Elektrik Prospeksiyon,

 • Elektromanyetik Prospeksiyon,

 • Sismik Prospeksiyon,

 • Sondaj Teknikleri,

 • Jeolojide Arazi ve Harita Tekniği,

 • Geomekanik,

 • Sismotektonik,

 • Yerküre Fiziği

Jeofizik Mühendisliği Nedir?, Dünyanın ve diğer gezegenlerin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır, Yer altı kaynaklarını, kültürel kalıntıları, su ve petrol gibi kaynakları inceler, Jeofizik Mühendisliği Eğitimi, 4 yıllık lisans eğitimidir, Fizik, Matematik ve Jeoloji temelli eğitim ile birlikte nicel analiz teknikleri öğretilir, Özellikler, Seyahat engeli olmamak, detaycı ve dikkatli olmak, bilişim teknolojilerine hakim olmak gibi, Öğrencilerin analitik düşünme ve proje yönetim yeteneği gibi becerilere sahip olması gerekmektedir, Jeofizik Mühendisliği İş İmkanları, Kamu ve özel sektörde birbirinden çeşitli iş imkanları bulunmaktadır, Petrol araştırma şirketleri, madenler, devlet su işleri, yol yapım şirketleri gibi iş imkanları mevcuttur, Jeofizik Mühendisliği Mezunlarının Görevleri, Yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz ve su gibi kaynakların konum tespiti ve dinamiklerini araştırmaktır, Sismoloji, hidroloji, jeomanyetizma, meteoroloji gibi birçok alanda faaliyet gösterirler, Jeofizik Mühendisliği Dersleri, Öğrenciler 8 yıllık eğitimleri süresince karşılaştıkları dersleri araştırır, Fizik, matematik, jeoloji, sismoloji gibi derslerin yanı sıra nicel analiz teknikleri de öğretilir, Mezunların Sorumlulukları, Sismik ölçüm ve veri işleme, sismometre yerleştirme, sismik düzensizliklerin belirlenmesi vb, Rezervuar hacimlerini ölçümlemek, ölçüm sonuçlarını raporlamak ve yetkili birimlere sunmak da görevler arasındadır, Kamu Sektöründe İstihdam, Jeofizik mühendisliği mezunları kamu sektöründe geniş iş imkanlarına sahiptir, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda yeterli puanı alarak başvuruda bulunabilirler, Özel Sektörde İstihdam, Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrilerinde istihdam olanakları bulunmaktadır, Ayrıca, sismik veri üretimi ve analizinde, yeraltı kaynakları bulmada faaliyet gösterirler, Kariyer Fırsatları, Birçok farklı alanda kariyer fırsatları bulunmaktadır, Madencilik, petrol, doğalgaz endüstrilerinden, sismoloji ve hidroloji üzerine çalışmalara kadar çeşitli alanlarda kariyer fırsatları mevcuttur
jeofizik mühendisliği jeofizik mühendisliği taban puan ve sıralamaları jeofizik mühendisliği dersleri jeofizik mühendisliği bölümü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.