AnasayfaBlogİşe Alım Sürecinde Etkin Yönetimin Önemi
İşe Alım

İşe Alım Sürecinde Etkin Yönetimin Önemi

14 Haziran 2019
İşe Alım Sürecinde Etkin Yönetimin Önemi

İşe alım günümüzde küçük büyük demeden tüm firmaların yönettiği bir süreçtir. Her firma farklı pozisyonlarda görev alacak doğru elemanların arama sürecini etkin şekilde yönetmek ister. Kimi firmalar danışmanlık şirketlerinden destek alıp ön elemelerin yapılmasını sağlar. Kimileri ise kendi bünyelerinde çalışan personeliyle bu süreci yönetir. 

Aday Arama Aşaması

İşe alım sürecinin ilk aşamasında adayları mülakata davet etmek için birtakım hazırlıklar yapılır. Taslak bir iş ilanı hazırlanıp ilgili birimin yöneticisinin onayından geçirilir. İlanda, aranılan nitelikler ve görev tanımı yer alır. İlanların çok uzun olmaması tercih edilir. 

İlanlar çeşitli portallarda yayınlanabileceği gibi aranılan adaya ulaşabilmek için halen çalışmakta olan personellere de iletilir. İlgili pozisyonda görev almak isteyenler belirlenir. Bu yöntemle kurum kültürünü benimsemiş personellere iç kariyer fırsatı sunulur ve böylece çalışan bağlılığı arttırılabilir. 

142 ülke çapında 180 milyon çalışan ile yapılan Gallup araştırmasına göre dünya genelinde çalışan bağlılığı ortalaması %13’tür. Bu oran bizlere çalışan bağlılığı ve buna bağlı olarak üst düzeyde verimlilik için sadece paranın önemli olmadığını, çalışan kariyer planının ve mutluluğunun göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir. Eğer personelin pozisyon için talebi yoksa da kendisinden bu pozisyona uygun adaylar için öneride bulunmaları istenir. 

İşe alım sürecinde diğer aday filtreleme yolu ise çeşitli meslek odaları ve benzer kuruluşlarla iletişime geçmektir. Kayıtlı adaylardan eleman temin etmek bu aşamada özellikle mavi yaka olarak adlandırılan elemanların seçme ve yerleştirme süreçlerinde bulunmaz bir nimet olarak görülebilmektedir. Adayların özgeçmişleri incelendikten sonra, telefon görüşmesi ile uygun görülen adayların iş arayışının devam edip etmediği sorgulanır. Eğer adayların iş arayışları bulunuyorsa firma ve iş hakkında çok kısa bir özet geçip davet maili ile iş görüşmesi organize edilir. 

İşe Alım Sürecindeki Uygulamalar

İşe Alım Sürecinde Performans ve Sonuçlar Nasıl Ölçülür? Adaylar filtrelendi ve görüşmeler organize edildi. Sıra geldi adayları tanıma ve mülakat aşamasına. İşe alım uzmanları insan kaynakları planlaması yaparken doğru zamanda, doğru sayıda, doğru nitelikte eleman çalıştırmayı hedeflerler. Bu nedenle adaylar için hazırlanmış testler ve uygulamalar vardır. Test olarak uygulanabilenler genel yetenek, yabancı dil ve kişilik envanterleri gibi testlerdir.

Genel yetenek testleri kavramsal ve algısal becerileri ölçer. Kişilik envanterleri ise takım çalışmasına uygunluk, çözüm odaklılık ve esneklik gibi yetkinliklerle beraber karakter özelliklerini anlamaya yönelik testlerdir. Diğerleri ise değerlendirme merkezleri uygulamalarıdır. Bu uygulamalarla grup çalışması, rol oyunu ve vaka çalışması gibi yöntemlerle de seçme yerleştirme süreci aktif şekilde yönetilebilir. 

Mülakat Teknikleri

Eski zamanlarda mülakat deyince ilk akla gelen, yüz yüze görüşme olurdu. Ancak zamansızlık ve büyük şehirlerde yaşayanların yoğun çalışma saatleri gibi nedenlerden dolayı görüşmelerin şekli değişti. Gelişen teknoloji sayesinde artık birçok firma görüntülü telefon veya skype gibi araçları kullanarak online ön görüşmeler de gerçekleştirmekte.Bu da hem işe alım uzmanı hem de aday için büyük bir zaman kazanımı anlamına geliyor. 

İşe Alım Sürecinde Mülakat Tekniklerinin Etkinliği çok önemlidir. Genel mülakat dışında yetkinlik bazlı mülakatlar da uzmanlara büyük kolaylıklar sağlar. Genel mülakat bilgiyi ölçerken yetkinlik bazlı mülakat davranışı sorgular. Mülakatlarda çoğunlukla müşteri odaklılık, çözüm odaklılık, dayanıklılık, ilişki yönetimi, sonuç odaklılık, stratejik bakış açısı, değişim cesareti ve organizasyonel farkındalık gibi yetkinlikler aranır. Seçme yerleştirme aşamalarında ve yetkinlik bazlı mülakatın yeri yadsınamaz. 

Tüm mülakat teknikleri dikkate alındığında, işe alım uzmanı için işe uygun bulunan aday ilgili birim yöneticisiyle, üst amiri veya amirleri ile görüştürülür. Her iki taraf için de uygunsa son olarak pozisyon için öngörülen ücret adayla paylaşılır ve adayın beklentisi alınır. 
Ortak bir paydada buluşulduğu takdirde artık aday iş başı yapmaya hazır durumdadır. Her işe alım uzmanının amacı doğru işe doğru eleman prensibi doğrultusunda olmalı. Alım sonuçlandığında açık pozisyon kapanmış olur ve işe alım süreci sona erip oryantasyon gibi diğer insan kaynakları süreci başlar.

Sizde işe alım konusunda Mülakat Teknikleriyle İşe Alımda Başarılı Olun. İstanbul İşletme Enstitüsü bu konuda ücretsiz online eğitimler kapsamında İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi veriyor, takipte kalın.

işe alım mülakat mülakat teknikleri performans aday arama online eğitimler
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.