AnasayfaBlogİşe Alım Sürecinde Etkin Yönetimin Önemi
İşe Alım

İşe Alım Sürecinde Etkin Yönetimin Önemi

14 Haziran 2019
Biri kadın biri erkek iki kişi bir masada tokalaşmaktadır. Adamın üzerinde beyaz bir gömlek var ve sağ kolunu uzatmış, elini kadınınkiyle sıkıca kavrıyor. Masanın üzeri bir klavye, bir fare, kalem dolu bir fincan ve bir kâğıt parçası gibi eşyalarla doludur. Masanın solunda bir bilgisayar monitörü, sağında ise mavi kollu bir insan kolu vardır. Fare beyaz bir bilgisayar faresi, yakından bakınca düğmeleri görünüyor. Kağıt parçası bir kişinin eliyle işaret edilmektedir. Bu sahne iki kişi arasında bir anlaşma ve işbirliği hissi uyandırmaktadır.
İşe Alım Sürecindeki AdımlarÖzellikleri ve Etkin Yönetim TeknikleriÖnemi
Aday Arama Aşamasıİş ilanı taslağı hazırlanır, nitelik ve görev tanımı belirlenir. İlanlar personel aracılığıyla, çeşitli portallarda veya meslek odaları ile yayınlanabilir. Kurum kültürünü benimsemiş personellere iç kariyer fırsatı sunulabilir.Doğru adaylara ulaşmak ve iş gücünün verimliliğini artırmak için önemlidir.
Mülakat SüreciAdaylar genel yetenek, yabancı dil, kişilik envanteri gibi testlerle değerlendirilir. Ayrıca değerlendirme merkezleri uygulamaları, yüz yüze veya online görüşmeler gerçekleştirilebilir. Yetkinlik bazlı mülakatlar, genel mülakattan daha etkindir.Adayın yetkinliklerini, karakter özelliklerini, takım çalışmasına uyumunu ve iş teklifine tepkisini öğrenmek için önemlidir.
Adayın İlgili Birimlere GörüştürülmesiAday, ilgili birim yöneticisi, amiri veya amirleri ile görüştürülür. Eğer iki taraf için de uygunsa, öngörülen ücret adayla paylaşılır ve adayın maaş beklentisi alınır.Adayın işe alınma kararının doğruluğunun kontrol edilmesi ve iş şartlarının adayla paylaşılması için önemlidir.
İşe Alım Sürecinin Sonlandırılmasıİşe alım süreci, adayın iş teklifini kabul etmesi veya reddetmesi ile son bulur. Adayın kabul etmesi durumunda, işe başlama tarihi belirlenir ve işe alım işlemleri sonlandırılır.İşe alım sürecinin tamamlanması ve yeni personelin iş aşamalarına başlaması için önemlidir.
Yetkinlik Bazlı MülakatDavranışı sorgular, genel mülakatın sağladığından daha geniş bir perspektif sunar. Belli başlı yetkinliklerin analiz edildiği bu mülakat tipi, adayın iş yerindeki performansını öngörebilir.İşe alınacak adayın performansının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda doğru kararın verilmesi için önemli bir araçtır.
İç Kariyer FırsatlarıKurum kültürünü benimsemiş çalışanlara sunulur. Çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yardımcı olur ve edinilmiş yetenekleri değerlendirme fırsatı sunar.Çalışan bağlılığını ve verimliliği artırmak için büyük önem taşır.
Teknolojinin KullanımıOnline ön görüşmeler ve görüntülü telefonlar gibi teknolojik araçlar, işe alım sürecini hızlandırır ve verimli hale getirir.Zaman kazanımı ve maliyetleri azaltmak için küçük olmasa gerektir.
Ekip Olarak Çalışmaİşe alım süreci, genellikle birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilir. Bu, işe alımın etkinliğini artırır ve hatalı işe alımların önüne geçer.İşe alım sürecinin doğru yürütülmesi ve başarılı sonuçlar alınması için elzemdir.
Tarafsızlıkİşe alım süreci, adil ve tarafsız olmalıdır. Bu, hem firma hem de aday için en iyi sonuçları elde edilmesini sağlar.Firmanın itibarını korur ve adaylar arasında eşit fırsat sağlar.
Geri BildirimAdaylara işe alım süreci hakkında geri bildirim sağlamak doğru bir uygulamadır. Bu, adayın süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve muhtemel bir işe alım reddi durumunda bile firmanın algısını olumlu etkiler.Aday memnuniyeti ve firma itibarının korunması için önemlidir.

İşe alım günümüzde küçük büyük demeden tüm firmaların yönettiği bir süreçtir. Her firma farklı pozisyonlarda görev alacak doğru elemanların arama sürecini etkin şekilde yönetmek ister. Kimi firmalar danışmanlık şirketlerinden destek alıp ön elemelerin yapılmasını sağlar. Kimileri ise kendi bünyelerinde çalışan personeliyle bu süreci yönetir. 

Aday Arama Aşaması

İşe alım sürecinin ilk aşamasında adayları mülakata davet etmek için birtakım hazırlıklar yapılır. Taslak bir iş ilanı hazırlanıp ilgili birimin yöneticisinin onayından geçirilir. İlanda, aranılan nitelikler ve görev tanımı yer alır. İlanların çok uzun olmaması tercih edilir. 

i̇lanlar çeşitli portallarda yayınlanabileceği gibi aranılan adaya ulaşabilmek için halen çalışmakta olan personellere de iletilir. i̇lgili pozisyonda görev almak isteyenler belirlenir. bu yöntemle kurum kültürünü benimsemiş personellere iç kariyer fırsatı sunulur ve böylece çalışan bağlılığı arttırılabilir. 

142 ülke çapında 180 milyon çalışan ile yapılan Gallup araştırmasına göre dünya genelinde çalışan bağlılığı ortalaması %13’tür. Bu oran bizlere çalışan bağlılığı ve buna bağlı olarak üst düzeyde verimlilik için sadece paranın önemli olmadığını, çalışan kariyer planının ve mutluluğunun göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir. Eğer personelin pozisyon için talebi yoksa da kendisinden bu pozisyona uygun adaylar için öneride bulunmaları istenir. 

İşe alım sürecinde diğer aday filtreleme yolu ise çeşitli meslek odaları ve benzer kuruluşlarla iletişime geçmektir. Kayıtlı adaylardan eleman temin etmek bu aşamada özellikle mavi yaka olarak adlandırılan elemanların seçme ve yerleştirme süreçlerinde bulunmaz bir nimet olarak görülebilmektedir. Adayların özgeçmişleri incelendikten sonra, telefon görüşmesi ile uygun görülen adayların iş arayışının devam edip etmediği sorgulanır. Eğer adayların iş arayışları bulunuyorsa firma ve iş hakkında çok kısa bir özet geçip davet maili ile iş görüşmesi organize edilir. 

İşe Alım Sürecindeki Uygulamalar

İşe Alım Sürecinde Performans ve Sonuçlar Nasıl Ölçülür? Adaylar filtrelendi ve görüşmeler organize edildi. Sıra geldi adayları tanıma ve mülakat aşamasına. İşe alım uzmanları insan kaynakları planlaması yaparken doğru zamanda, doğru sayıda, doğru nitelikte eleman çalıştırmayı hedeflerler. Bu nedenle adaylar için hazırlanmış testler ve uygulamalar vardır. Test olarak uygulanabilenler genel yetenek, yabancı dil ve kişilik envanterleri gibi testlerdir.

Genel yetenek testleri kavramsal ve algısal becerileri ölçer. Kişilik envanterleri ise takım çalışmasına uygunluk, çözüm odaklılık ve esneklik gibi yetkinliklerle beraber karakter özelliklerini anlamaya yönelik testlerdir. Diğerleri ise değerlendirme merkezleri uygulamalarıdır. Bu uygulamalarla grup çalışması, rol oyunu ve vaka çalışması gibi yöntemlerle de seçme yerleştirme süreci aktif şekilde yönetilebilir. 

Mülakat Teknikleri

Eski zamanlarda mülakat deyince ilk akla gelen, yüz yüze görüşme olurdu. Ancak zamansızlık ve büyük şehirlerde yaşayanların yoğun çalışma saatleri gibi nedenlerden dolayı görüşmelerin şekli değişti. Gelişen teknoloji sayesinde artık birçok firma görüntülü telefon veya skype gibi araçları kullanarak online ön görüşmeler de gerçekleştirmekte.Bu da hem işe alım uzmanı hem de aday için büyük bir zaman kazanımı anlamına geliyor. 

İşe Alım Sürecinde Mülakat Tekniklerinin Etkinliği çok önemlidir. Genel mülakat dışında yetkinlik bazlı mülakatlar da uzmanlara büyük kolaylıklar sağlar. Genel mülakat bilgiyi ölçerken yetkinlik bazlı mülakat davranışı sorgular. Mülakatlarda çoğunlukla müşteri odaklılık, çözüm odaklılık, dayanıklılık, ilişki yönetimi, sonuç odaklılık, stratejik bakış açısı, değişim cesareti ve organizasyonel farkındalık gibi yetkinlikler aranır. Seçme yerleştirme aşamalarında ve yetkinlik bazlı mülakatın yeri yadsınamaz. 

Tüm mülakat teknikleri dikkate alındığında, işe alım uzmanı için işe uygun bulunan aday ilgili birim yöneticisiyle, üst amiri veya amirleri ile görüştürülür. Her iki taraf için de uygunsa son olarak pozisyon için öngörülen ücret adayla paylaşılır ve adayın beklentisi alınır. 
Ortak bir paydada buluşulduğu takdirde artık aday iş başı yapmaya hazır durumdadır. Her işe alım uzmanının amacı doğru işe doğru eleman prensibi doğrultusunda olmalı. Alım sonuçlandığında açık pozisyon kapanmış olur ve işe alım süreci sona erip oryantasyon gibi diğer insan kaynakları süreci başlar.

Sizde işe alım konusunda Mülakat Teknikleriyle İşe Alımda Başarılı Olun. İstanbul İşletme Enstitüsü bu konuda ücretsiz online eğitimler kapsamında İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi veriyor, takipte kalın.

Aday Arama Aşaması, İş ilanı taslağı hazırlanır, nitelik ve görev tanımı belirlenir İlanlar personel aracılığıyla, çeşitli portallarda veya meslek odaları ile yayınlanabilir Kurum kültürünü benimsemiş personellere iç kariyer fırsatı sunulabilir, Doğru adaylara ulaşmak ve iş gücünün verimliliğini artırmak için önemlidir, Mülakat Süreci, Adaylar genel yetenek, yabancı dil, kişilik envanteri gibi testlerle değerlendirilir Ayrıca değerlendirme merkezleri uygulamaları, yüz yüze veya online görüşmeler gerçekleştirilebilir Yetkinlik bazlı mülakatlar, genel mülakattan daha etkindir, Adayın yetkinliklerini, karakter özelliklerini, takım çalışmasına uyumunu ve iş teklifine tepkisini öğrenmek için önemlidir, Adayın İlgili Birimlere Görüştürülmesi, Aday, ilgili birim yöneticisi, amiri veya amirleri ile görüştürülür Eğer iki taraf için de uygunsa, öngörülen ücret adayla paylaşılır ve adayın maaş beklentisi alınır, Adayın işe alınma kararının doğruluğunun kontrol edilmesi ve iş şartlarının adayla paylaşılması için önemlidir, İşe Alım Sürecinin Sonlandırılması, İşe alım süreci, adayın iş teklifini kabul etmesi veya reddetmesi ile son bulur Adayın kabul etmesi durumunda, işe başlama tarihi belirlenir ve işe alım işlemleri sonlandırılır, İşe alım sürecinin tamamlanması ve yeni personelin iş aşamalarına başlaması için önemlidir, Yetkinlik Bazlı Mülakat, Davranışı sorgular, genel mülakatın sağladığından daha geniş bir perspektif sunar Belli başlı yetkinliklerin analiz edildiği bu mülakat tipi, adayın iş yerindeki performansını öngörebilir, İşe alınacak adayın performansının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda doğru kararın verilmesi için önemli bir araçtır, İç Kariyer Fırsatları, Kurum kültürünü benimsemiş çalışanlara sunulur Çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yardımcı olur ve edinilmiş yetenekleri değerlendirme fırsatı sunar, Çalışan bağlılığını ve verimliliği artırmak için büyük önem taşır, Teknolojinin Kullanımı, Online ön görüşmeler ve görüntülü telefonlar gibi teknolojik araçlar, işe alım sürecini hızlandırır ve verimli hale getirir, Zaman kazanımı ve maliyetleri azaltmak için küçük olmasa gerektir, Ekip Olarak Çalışma, İşe alım süreci, genellikle birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilir Bu, işe alımın etkinliğini artırır ve hatalı işe alımların önüne geçer, İşe alım sürecinin doğru yürütülmesi ve başarılı sonuçlar alınması için elzemdir, Tarafsızlık, İşe alım süreci, adil ve tarafsız olmalıdır Bu, hem firma hem de aday için en iyi sonuçları elde edilmesini sağlar, Firmanın itibarını korur ve adaylar arasında eşit fırsat sağlar, Geri Bildirim, Adaylara işe alım süreci hakkında geri bildirim sağlamak doğru bir uygulamadır Bu, adayın süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ve muhtemel bir işe alım reddi durumunda bile firmanın algısını olumlu etkiler, Aday memnuniyeti ve firma itibarının korunması için önemlidir
işe alım mülakat mülakat teknikleri performans aday arama online eğitimler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.