AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Yönetiminde Dönüşümün Gücü: IBM’in Başarı Hikayesi
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dönüşümün Gücü: IBM’in Başarı Hikayesi

14 Temmuz 2023
Bir grup insan, her biri kendi dizüstü bilgisayarıyla bir masanın etrafında toplanmıştır. Bir adam önünde açık bir dizüstü bilgisayarla masada oturuyor ve yanındaki masada da bir dizüstü bilgisayar var. Masanın üzerinde yeşil bir nesne de var. Adamın sağındaki masada bir kadın oturuyor ve önünde bir dizüstü bilgisayar var. Kadının solunda bir başka dizüstü bilgisayar sehpanın üzerinde durmaktadır. Herkes işine odaklanmış ve dalmış görünüyor.
Dönüşüm SüreciUygulamalarSonuçlar
İnsan Kaynakları DönüşümüPerformans ve yetenek yönetim sistemleri oluşturuldu.Çalışanların profesyonel gelişimi ve yetenekli profesyonellerin kazanılması teşvik edildi.
Liderlik GelişimiÇalışanların liderlik becerilerinin geliştirilmesine odaklandı.Çalışan liderlik becerileri geliştirildi.
Çeşitlilik ve Küresel iş Gücü PolitikasıGaziler politikasıyle küresel iş gücünün çeşitliliği ve esnekliği artırıldı.Dünyanın çeşitli bölgelerinden yetenekler kazanıldı.
ŞeffaflıkMaaş artışları ve bonus ödemeleri performansa dayalı olarak belirlendi ve bu bilgiler açıkça paylaşıldı.Çalışanların maaşlarına dair bilgi edinme ve motivasyon artışı.
Performans Yönetim SistemiBağımsız performans ölçütleri oluşturuldu ve performansı izleme araçlarına yatırım yapıldı.Performans hedeflerine ulaşıldı ve çalışanların performans değerlendirmeleri daha objektif ve adaletli hale geldi.
Düzenli Performans Gözden GeçirmeYıllık değerlendirme süreci aylık check-in'lerle değiştirildi.Çalışanların kendi gelişimlerini düzenli olarak izlemesi sağlandı.
Performans Yönetim Süreci ÖzelleştirilmesiPerformans yönetim süreci özelleştirildi ve hem şirketin hem de çalışanların hedeflerine uygun hale getirildi.Çalışanların sahiplenme ve motivasyonu arttı, performans düzeyleri yükseldi.
Organizasyonun ve Bireylerin Hedeflerine UlaşmaDönüşüm süreci, organizasyonun ve bireylerin hedeflerine ulaşmasını sağladı.IBM dünya çapında lider konumuna yükseldi.
IBM'nin Çeşitlilik ve Küresel İş Gücü PolitikasıIBM'nin çeşitlilik ve kapsayıcılığın kurumsal başarı için ayrılmaz bir parça olduğunu anladı.Bu değerler işyerine uygulandı ve iş gücü güçlendi.
Sürekli Kendini Yenileme ve Değişime UyumIBM, değişime uyum sağlama ve bu değişiklikleri başarıyla uygulama kapasitesine sahip.Bireysel ve kolektif başarı sağlandı.

Heyecan verici ve ilham verici bir IB iş hikayesini sizlerle bugün paylaşmayı seçtim. Bu okuduktan sonra, IBM iş dünyasında lider bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, nasıl bir insan kaynakları devriminin öncüsü olduğunu anlayacaksınız.

Yıllar öncesi, IBM’in tek bir merkeze bağlı olmadan dünya genelinde hizmet veren birçok departmanı ve grubu vardı. Ancak bu durum çeşitli kontrol ve uyum problemleri yarattı ve şirketin genel performansını olumsuz etkiledi. IBM, hedefleriyle uyumlu bir yolda ilerleyemeyince, çeşitli hr zorlukları ile karşılaştı. Fakat cesur ve yenilikçi bir adım atan IBM, geniş kapsamlı bir insan kaynakları dönüşüm sürecini başlattı ve böylece tüm bu sorunları tarih kitaplarına gömdü.

IBM’in yeni insan kaynakları politikası, iz bırakan bir performans yönetim sistemini ve yenilenmiş bir yetenek yönetim sürecini hayata geçirdi. Bireylerin kariyerlerinde ilerlemeye devam etmelerini ve profesyonel olarak gelişmelerini teşvik eden bu yeni süreç, aynı zamanda şirketin yetenek avına çıktı ve yetenekli profesyonelleri ağına düşürmeyi başardı. IBM bununla da kalmadı, liderlik gelişimine de odaklanarak, çalışanlarının liderlik becerilerini geliştirmeye yardımcı oldu.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Bir diğer yenilikçi adım olarak IBM, çeşitlilik ve küresel iş gücüne adanmış bir gaziler politikasını hayata geçirdi. Bu hamleyle şirket, küresel çapta çeşitli bölgelerden yetenekleri kendine çekti ve böylece iş gücünün çeşitliliğini ve esnekliğini başarıyla artırdı.

Şeffaflık, IBM’in yeni insan kaynakları politikasının temel unsurlarından bir diğeriydi. Performansa dayalı olarak belirlenen maaş artışları ve bonus ödemeler hakkında bilgi, çalışanlarla düzenli ve açık bir şekilde paylaşıldı. Bu sayede, her çalışan kendi maaşının nereden geldiğini ve performansının maaşına nasıl yansıdığını anladı.

Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve IBM'de Uygulanması

Performans yönetimi ("Performance Management"), hem bir organizasyonun hem de bireylerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan sistemli, sürekli bir süreci ifade eder. Doğru bir performans yönetim sistemi, çalışanların beklentilerini açıkça tanımlar, performansını düzenli olarak izler, gelişim fırsatlarını belirler ve performansa dayalı ödül ve geri bildirim sağlar.

IBM, etkili bir performans yönetim sisteminin kritik önemini öngörmüştür. Özellikle aşırı segmente ve coğrafyadan coğrafyaya değişen ve genel bir çerçeveye oturtulması gereken bir organizasyon için. Şirketin performans yönetim sistemini yeniden tasarlama süreci, hedeflerine, stratejik planlarına ve mevcut iş yapısına odaklanarak başlamıştır.

IBM öncelikle stratejik hedeflerini ve organizasyonun genel vizyonunu belirlemiştir. Bu vizyon ve hedefler doğrultusunda, performans hedefleri belirlenmiş ve tüm departmanlarla paylaşılmıştır. Bu sayede, tüm departmanlar organizasyonun genel hedeflerinin ne olduğunu biliyor ve kendi hedeflerini bu doğrultuda belirleyebiliyordu.

Bir sonraki adımda, IBM bağımsız performans ölçütleri oluşturdu. Bu ölçütler, sürekli olarak revize edildi ve tüm şirket boyunca yürütülen faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletildi. IBM'deki performans yönetim sistemi, çalışanların özel yeteneklerine ve becerilerine değil, aynı zamanda genel hedeflere ulaşıp ulaşamadıklarına odaklandı.

IBM ayrıca, performansı izleme ve değerlendirme araçlarına yatırım yaptı. Performans yönetim sisteminin bir parçasını oluşturan bu araçlar, hem bireylerin kendi performanslarına dair geri bildirim alma ve kendi gelişimlerini izleyebilme yeteneklerini, hem de yöneticilerin çalışanların performansını objektif ve adaletli bir şekilde değerlendirebilme yeteneklerini artırdı.

Performansın sıklıkla ve düzenli olarak gözden geçirilmesinin önemini vurgulayan IBM, yıllık değerlendirme sürecini aylık check-in'lerle değiştirdi. Bu, hem performansın izlenmesini kolaylaştırdı, hem de çalışanların kendi gelişimlerini daha düzenli bir şekilde izlemelerini sağladı.

Sonuç olarak, IBM kendi performans yönetim sürecini özelleştirdi ve böylece sadece kendi iç hedeflerine uygun hale gelmedi, aynı zamanda çalışanların hedeflerine ve gereksinimlerine de uygun hale getirdi. Bu yaklaşım, çalışanların daha fazla sahiplenme, eşlik eden bir yüksek motivasyon seviyesi ve sonuçta daha yüksek performans düzeylerini teşvik etti.

Bu sürekli dönüşüm, organizasyonun hem içindeki bireylerin hem de genel olarak IBM'in hedeflerine ulaşmasını sağladı ve böylece IBM’i dünya çapında bir lider konumuna getirdi. Her organizasyonun sürekli kendini yenileme, değişime uyum sağlama ve bu değişiklikleri başarıyla uygulama kapasitesi, IBM’in performans yönetim sürecinde görüldüğü gibi, kolektif ve bireysel başarının anahtarıdır.

IBM'de Çeşitlilik ve Küresel İş Gücüne Adanmış Gaziler Politikası

IBM, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın kurumsal başarının ayrılmaz bir parçası olduğunu anlamış bir kuruluştur. Bu nedenle IBM, 2000'li yılların başında, bu değerlerin işyerine uygulanması ve güçlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir adım atmıştır: Çeşitlilik ve küresel iş gücüne adanmış bir gaziler politikası.

Bu politika, IBM'in çalışma süreçleri ve pratiği alanlarına değerli bir çeşitlilik katmanı eklemek için tasarlanmıştır. Gaziler, askeri hizmetin aynı zamanda disiplin, liderlik ve takım çalışması yeteneklerini de geliştirdiğini kanıtlamış, yüksek becerili bireylerdir. IBM, bu yeteneklere değer verdiğini ve onları iş gücüne almak istediğini göstererek, çeşitli yeteneklerin ve deneyimlerin değerini kabul etmiştir.

IBM'nin gaziler politikası, tüm dünyadaki yetenekleri çekme stratejisinin bir parçası oldu. IBM uzun süreli bir stratejiyle, dünya çapında gazileri ve diğer çok çeşitli yetenek ve deneyimlere sahip bireyleri işe almak için hedefli bir süreç başlatmıştır. İşe alım prosedürlerini, çeşitliliği vurgulayacak şekilde dikkatle revize etmiştir.

Bu politika, IBM'in çeşitli bölgelerden gelen yetenekli profesyonelleri işe almasını sağlamıştır. Mevcut ve potansiyel çalışanlarından, becerilerine ve deneyimlerine değer veren, çeşitli yetenekleri ve deneyimleri teşvik eden ve böylece iş gücünün çeşitliliğini ve esnekliğini artıran bir şirkette çalışma olasılıklarını artırmıştır.

Bu stratejik hamle, IBM'in iş gücünün çeşitliliğini ve dolayısıyla inovasyonu ve problem çözme yeteneğini artırmıştır. Çeşitli yetenekler ve arka planlar, çeşitli fikirler ve çözümler oluşturur. İş gücünün çeşitliliği, kuruluşunun problem çözme ve yaratıcı düşünme yeteneklerini güçlendirirken aynı zamanda, çok çeşitli müşteri ve pazar segmentlerine hizmet verme yeteneğini de geliştiriyor.

IBM gibi bir şirketin bu tür bir politikayı kabul etmesi, ayrımcılığın ve önyargının üstesinden gelinmesinde önemli bir adımdır. Aynı zamanda, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın sadece kabul edilmesinin değil, aynı zamanda teşvik edilmesi ve takdir edilmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Küresel olan bu gaziler politikası, IBM'in örneğinde olduğu gibi, bir organizasyonun çeşitlilik ve kapsayıcılığa bu kadar güçlü bir odaklanmayla, daha fazla başarı ve büyüme elde edebileceğinin göstergesidir.

Şeffaflığın IBM’deki İnsan Kaynakları Yönetimindeki Kritik Rolü

IBM'nin insan kaynakları (HR) dönüşüm sürecinde belirgin bir özellik, şeffaflığın artması ve şirket içindeki öneminin vurgulanması oldu. Şeffaflığı tesis etmek için atılan adımlar, IBM'in yeni HR politikalarının uygulamasında birçok düzeyde belirgindi ve özellikle maaş ve bonus yapısı konusunda belirginleşti.

IBM performans değerlendirmesi uygulamalarında önemli bir düzeltme yaparak, kurum içi şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik eden bir maaş ve bonus yapısı oluşturdu. Bu yeni yapının temelinde, maaş artışları ve bonusların performansa dayalı olarak belirlenmesi vardı.

Bu uygulama, iş yerindeki her çalışanın, kendisinin maaşına ve bonuslarına katkıda bulunan faktörlerin ne olduğunu bilmesini ve anlamasını sağladı. Bu, tüm çalışanların kendi performanslarının değerini, organizasyonun genel başarısına katkısını ve maaş ve bonuslarının belirlenme biçimini göz önünde bulundurmasını sağladı.

Ayrıca, maaş artışları ve bonus ödemeler hakkında bilgi düzenli olarak ve açık bir şekilde paylaşıldı. Bu durum, çalışanlara değerlerini, çabalarının değerini ve nasıl ödüllendirildiklerini tam olarak görebilmeleri için bir fırsat sağladı. Açık ve düzenli iletişim, performansa dayalı ödüller ve motivasyon arasındaki bağlantıyı güçlendirdi ve çalışanların moralini artırdı.

IBM, şeffaf ve hesap verebilir bir maaş ve bonus yapısının, çalışanlarına saygıyı ve değer vermeyi gösterme kesin bir yolu olduğunu anladı. Bu, aynı zamanda, performansa dayalı bir ödüllendirme sisteminin, çalışma performansını ve motivasyonunu da artırdı.

IBM'in bu şeffaflık uygulaması, ayrıca, işyerinde daha yüksek bir adil anlayışın oluşmasını da sağladı. Şeffaflığın getirdiği bu ekstra seviye sayesinde çalışanlar, diğerlerinin maaş ve bonus yapılarını daha iyi anlayabiliyor ve kendi yerlerini daha iyi değerlendirebiliyordu.

Sonuç olarak, IBM'in bu şeffaflık eylemleri, politikası ve uygulamaları, başarılı bir HR yönetimine ve genel şirket başarısına önemli bir katkı sağladığı ortadadır. Yenilikçi bir hedef farkındalığı yaratan ve tüm çalışanlarına başarılarına, çabalarına ve değerlerine dayalı gerçek ve adil bir değerlendirme sunan IBM, işyerindeki açık ve düzenli iletişimle şeffaflığı yaşama geçirdi. Bu noktada, IBM'in insan kaynakları politikaları ve uygulamalarındaki şeffaflık konusundaki inovasyonları ve başarısı her organizasyon için öğrenilecek bir ders sunuyor.

Sonuç olarak, IBM'in insan kaynakları politikalarına yaklaşımı, etkili bir HR yönetimi için hayati önem taşıyan özellikleri vurguluyor: inovasyon, çeşitlilik, şeffaflık ve performans odaklı bir yapı.

Performans yönetim sisteminin yenilenmesi, gaziler politikasına odaklanma ve maaş ve bonusların performansa dayalı olarak belirlenmesinin sürdürülmesi, IBM'in sürekli olarak başarılı olmasını ve öncü bir şirket olarak pozisyonunu sürdürmesini sağladı.

IBM'in deneyimleri, organizasyonların iş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeye, çalışanlarının hedeflerine ve gereksinimlerine uygun bir performans yönetim sistemini özelleştirmeye ve maaş ve bonus yapısını şeffaflaştırmaya adanmış olmaları gerektiğini göstermektedir. IBM'in yol göstermesiyle, dört buçuk milyondan fazla çalışanı ve genişletilmiş ailesi olan diğer tüm organizasyonlar, bu uygulamalar ve prensipler üzerinde düşünüp, kendi HR politika ve uygulamalarına yansıtmak için eşsiz bir fırsat elde ediyorlar.

HR yönetiminin karmaşık ve sürekli değişen doğasına rağmen, IBM'in yaklaşımı, başarılı bir HR yönetiminin, hem çalışanların değerli bireyler olarak görülmesini hem de organizasyonunun genel başarısını sağlama kapasitesini gösteriyor.

İnsan Kaynakları Dönüşümü, Performans ve yetenek yönetim sistemleri oluşturuldu, Çalışanların profesyonel gelişimi ve yetenekli profesyonellerin kazanılması teşvik edildi, Liderlik Gelişimi, Çalışanların liderlik becerilerinin geliştirilmesine odaklandı, Çalışan liderlik becerileri geliştirildi, Çeşitlilik ve Küresel iş Gücü Politikası, Gaziler politikasıyle küresel iş gücünün çeşitliliği ve esnekliği artırıldı, Dünyanın çeşitli bölgelerinden yetenekler kazanıldı, Şeffaflık, Maaş artışları ve bonus ödemeleri performansa dayalı olarak belirlendi ve bu bilgiler açıkça paylaşıldı, Çalışanların maaşlarına dair bilgi edinme ve motivasyon artışı, Performans Yönetim Sistemi, Bağımsız performans ölçütleri oluşturuldu ve performansı izleme araçlarına yatırım yapıldı, Performans hedeflerine ulaşıldı ve çalışanların performans değerlendirmeleri daha objektif ve adaletli hale geldi, Düzenli Performans Gözden Geçirme, Yıllık değerlendirme süreci aylık check-in'lerle değiştirildi, Çalışanların kendi gelişimlerini düzenli olarak izlemesi sağlandı, Performans Yönetim Süreci Özelleştirilmesi, Performans yönetim süreci özelleştirildi ve hem şirketin hem de çalışanların hedeflerine uygun hale getirildi, Çalışanların sahiplenme ve motivasyonu arttı, performans düzeyleri yükseldi, Organizasyonun ve Bireylerin Hedeflerine Ulaşma, Dönüşüm süreci, organizasyonun ve bireylerin hedeflerine ulaşmasını sağladı, IBM dünya çapında lider konumuna yükseldi, IBM'nin Çeşitlilik ve Küresel İş Gücü Politikası, IBM'nin çeşitlilik ve kapsayıcılığın kurumsal başarı için ayrılmaz bir parça olduğunu anladı, Bu değerler işyerine uygulandı ve iş gücü güçlendi, Sürekli Kendini Yenileme ve Değişime Uyum, IBM, değişime uyum sağlama ve bu değişiklikleri başarıyla uygulama kapasitesine sahip, Bireysel ve kolektif başarı sağlandı
IBM insankaynakları performans yönetimi yetenek yönetimi çeşitlilik küresel iş gücü gaziler politikası şeffaflık maaş artışları bonus ödemeleri performansa dayalı değerlendirme iş gücü çeşitliliği
Ellerini dua veya tefekkür için bir araya getirmiş, gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik bir adam. Yüzünde huzurlu ve dingin bir ifade, nazik ve kibar bir tavır var. Teni açık kahverengi, saçları siyah, üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon var. Huzurlu bir atmosferle çevrili düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış, anlamlı bir konu üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu alçakgönüllülük ve saygı hissi uyandırıyor.
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın sandalyede oturuyor, ön planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Yüzünde yumuşak bir gülümsemeyle kameradan uzağa bakıyor. Arkasında iki kadının bulanık görüntüsü görülüyor. Sandalyenin sağında yeşil ve beyaz zemin üzerinde beyaz bir D harfi görülüyor. Ayrıca üzerinde yeşil yazılar olan siyah dikdörtgen bir nesne ve siyah zemin üzerinde beyaz bir harf var. Sahne yeşil zemin üzerine beyaz bir harfle tamamlanıyor. Kadın rahattır, görünüşe göre rahat ve mutludur. Kıyafetleri rahat ve duruşu rahat. Sahnedeki her şey sakin ve huzurlu bir his yaratıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Her Şey

26 Kasım 2019
Bir kadın sandalyede oturuyor, elleri başının üstünde, gözleri kapalı. Üzerinde siyah bir gömlek var ve sandalyede yanında siyah kenarlıklı beyaz dikdörtgen bir nesne var. Sol elinde katlanmış bir sözleşme, sağ elinde ise bir cep telefonu var. Önündeki masada bir yığın para ve onu tutan bir el vardır. Resmin sol alt köşesinde de bir cep telefonu var ve onu tutan kişinin kolu görünüyor. Kadın rahat bir pozisyondadır, kolları vücudundan uzağa doğru açılıdır ve başı hafifçe arkaya eğiktir.
İnsan Kaynakları

Bir İnsan Kaynakları Yolculuğu

01 Temmuz 2019
İnsanların resmini tutan bir elin yakın çekimi. Ön plandaki adam gri bir takım elbise giymiş ve gözlük takmış, kollarını kavuşturmuş. Solunda gözlüklü bir kadın resmi çenesine doğru tutmaktadır. Onların arkasında ise kravatlı ve gözlüklü bir başka adam kollarını kavuşturmuş. Resmin alt yarısında, arka planda koyu renkli bir kumaş görülüyor. Odak el ve resim üzerindedir, insanların detayları hafifçe bulanıktır. El, kararlılık duygusuyla resmi sıkıca kavrıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019