AnasayfaBlogGemi Makine Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Bölümler

Gemi Makine Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

03 Temmuz 2021
Mavi üniformalı bir adam, çeşitli aletlerin bulunduğu bir rafın önünde duruyor. Ayrıca kulaklık ve mavi bir gömlek giymektedir. Arka planda bir kravatın bulanık görüntüsü görülebiliyor. Adamın sağında mavi ekranlı kırmızı bir kutu var. Adam çerçevenin ortasında durmakta ve ciddi bir ifadeyle önüne bakmaktadır.
Gemi Makine Mühendisi NedirGörev ve SorumluluklarıÇalışma Alanları ve Maaşlar
Deniz taşıtı ve gemilerin kuvvet sistemleri, mekanik ve elektrik teçhizatları, dümen dişli mekanizmaları, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin projelerini yapan kişidir.Yeni inşa edilecek, onarımı ya da bakımı yapılacak gemilerin projelerini belirleme ve hazırlama, geminin mühendislik hesaplarını yapma, projelere göre işletim, yapım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlama.Gemi ve yat tersanelerinde, limanlarda, marinalarda, kamu kuruluşlarında ve sigorta kuruluşlarında çalışabilir. Yeni bir gemi makine mühendisi en az 6.000 TL, tecrübeli bir gemi makine mühendisi ise ortalama 13.000 TL maaş kazanır.
Geminin genel planına ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde makine, araç ve gereç seçimlerini yapan kişidir.Gemi genel planına yerleşimini sağlama, gerekli malzeme alımı için nitelik belirleme, taslakların gemi genel planına yerleşimini sağlama.Özel sektörde ve kamu alanında iş olanağına sahip olup, maaşları kişinin çalıştığı kurum, tecrübesi ve kendisini geliştirmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Her çeşit deniz taşıtının ve gemilerin projelerini yapmakla görevli olan ve projelerin işletmesiyle ilgili işleri planlayarak yürütülmesinden sorumlu olan kişi.Bakım onarım mühendisliği ve yöneticilik faaliyetinde bulunma, teknik uzman olarak çalışma.Tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde çalışabilir. Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilir. Ancak proje yaparken büroda çalışmalarını sürdürürler.
Denizcilik sektörünün önemli bir parçası olan gemi makine mühendisleri, deniz taşıtları ve gemilerin mekanizma ve yapılarına hakim, sektörün gerekliliklerini karşılayacak bilgi ve becerilere sahip kişilerdir.Projeleri hazırlarken uluslararası standartlara ve geminin genel planına uygun çalışma, araç ve gereç seçimlerini yapma, mühendislik hesaplarını doğru bir şekilde gerçekleştirme.Kamu kuruluşları, özel sektör, sigorta kuruluşları, tersaneler, limanlar ve marinalarda çalışabilirler. Özellikle denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde yoğunlukla iş imkanı bulunur. Maaşlar çalışılan kuruma, tecrübeye, bilgi ve beceri seviyesine göre değişkenlik gösterir.

Gemilerin ve deniz taşıtlarının mekanizmaları ve yapıları ile ilgili çalışmalar yürüten kişilere gemi makine mühendisi adı verilir. Buna göre denizcilik ile ilgili hizmetlerde de önemli bir yere sahip oldukları söylenebilir. Gemi makine mühendisi, deniz taşıtı ile gemilerin kuvvet sistemleri, mekanik, elektrik ve mekanizmalarının projelerinin oluşturulmasında önemli görevler üstlenen kişidir. Özellikle gemilerdeki ısıtma, havalandırma ve benzeri işlerin planlanarak yürütülmesiyle gemi makine mühendisi ilgilenir.

Gemi makine mühendisi yat ve gemi tersaneleri, marinalar ve limanlarda yönetici olarak görev üstlenir. Sigorta kuruluşlarında da çalışabilen gemi makine mühendisi özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışmalarını sürdürür. Yazımızda gemi makine mühendisi ile ilgili merak edilen sorulara yanıtlar aradık. Siz de gemi makine mühendisi ile ilgili araştırma yapıyorsanız yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Gemi Makine Mühendisi Nedir?

Her çeşit deniz taşıtının ve gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, mekanik ve elektrik teçhizatının, pompaların, dümen dişli mekanizmalarının, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin projelerini yapmakla görevli olan ve projelerin işletmesiyle ilgili işleri planlayarak yürütülmesinden sorumlu olan kişilere gemi makine mühendisi adı verilmektedir.

gemi makine mühendisi; gemi ve yat tersanelerinde, limanlarda, marinalarda planlama, bakım onarım mühendisliği ve yöneticilik faaliyetinde bulunur. ayrıca denizcilik ile ilgili kamu kuruluşlarında ve sigorta kuruluşlarında teknik uzman olarak çalışmalarını yürütebilir.

Gemi makine mühendisi olmak isteyen kişiler en çok eğitim olanaklarını araştırır. Üniversite sınavına sayısal puan türünden hazırlanan öğrenciler için oldukça uygun bir bölümdür. Adaylar “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” ile “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümlerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra gemi makinesi mühendisi olarak çalışmaya başlayabilir. Eğitim tek başına yeterli olmayabilir. Meslek mensuplarının daha başarılı olmaları için bazı mesleki niteliklere de sahip olması gerekir.

Gemi Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Gemilerin bakım ve onarımını sağlayan gemi makine mühendisi çeşitli projeler hazırlar ve işletim, yapım ve onarım aşamalarında rol sahibi olur. Gemi makine mühendisleri yeni inşası yapılacak gemilerin onarım ve bakımının yanı sıra projeleri de doğru şekilde düzenlemesi gereken kişidir. Bunun yanı sıra hazırlanan projelerin taslaklarının genel plan yerleşimini yapmaktan da sorumludur. Çalıştıkları kuruma bağlı olarak görevleri değişiklik gösterebilir. Özel sektörde ve kamu alanında iş olanağına sahip olan gemi makine mühendisinin temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yeni inşa edilecek, onarımı ya da bakımı yapılacak gemilerin projelerini belirler ve hazırladığı projelerin ya da taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlamaktan sorumludur.

 • Çalışacağı geminin genel planına ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde makine, araç ve gereç seçimlerini yapar.

 • Geminin mühendislik hesaplarını yapar ve gerekli malzeme alımı için aranan nitelikleri belirler.

 • Hazırladığı projelere göre işletim, yapım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.

Gemi Makine Mühendisi Maaşları 

Gemi makine mühendisleri teknik bir şekilde yüksek bilgi ve birikimine sahip olması gereken meslek mensuplarıdır. Aynı zamanda gemi makine mühendisleri hesaplamaları da doğru bir şekilde yapabilecek yeterlilikte olmalıdır. Buna göre tüm çalışmaları kaliteli ve uygun şartlara göre olması beklenir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğu zaman gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının çok daha fazla artacağı düşünülebilir.

Bu meslekte çalışan kadınların oranının az olduğu söylenebilir. Genellikle proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmeyi tercih etmektedirler. Herhangi bir işsizlik durumu yaşandığında gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin işlerine yönelebilmekte ya da gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedir. Gemi makineleri mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde çalışmalarını sürdürür. Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilir. Çalışma ortamlarının kapalı ve gürültülü olduğu görülmektedir. Ancak proje yaparken büroda çalışmalarını sürdürürler.

Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği içinde çalışırlar. Oldukça çeşitli iş imkanı ve görev tanımlarına bağlı olarak maaşları da değişiklik gösterir. Kişinin çalıştığı kurum, tecrübesi ve kendisini geliştirmesine bağlı olarak maaşları değişir. Peki, bir gemi makine mühendisi ne kadar maaş alır?

 • Yeni çalışma yaşamına başlamış bir gemi makine mühendisi en az 6.000 TL maaş kazanır.

 • Bir süre tecrübe kazanmış bir gemi makine mühendisi ortalama 13.000 TL maaş kazanır.

 • Uzun yıllar sektör ve iş tecrübesi olan bir gemi makine mühendisi ise en fazla 30.000 TL kazanır.

Gemi Makine Mühendisi Nasıl Olunur?

Üniversite sınavında sayısal puan türüne göre öğrenci alan “Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” ile “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümlerinde eğitiminizi tamamlayıp, gemi makinesi mühendisi olarak çalışabilirsiniz. Bu üniversite programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarında eğitim gördüyse ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde eder ve öncelikle yerleştirilme hakkı elde eder. Bunun dışında kendi alan ve bölümlerinin dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı daha azdır. Eğitim yanı sıra mesleki niteliklere sahip olmaları gerekir. Sahip oldukları nitelikler başarılarında önemli bir role sahiptir. Gemi makineleri mühendisi olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir.

 • Üstün bir genel yeteneğe sahip olmaları gerekir.

 • Sayısal düşünme gücüne sahip olmaları gerekir. Analitik düşünce becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Şekil ve uzay ilişkileri bilgisine sahip olmaları gerekir.

 • Mekanik ilişkileri görebilmeli ve bir makineyi tasarlayabilmelidir.

 • Göz ve el koordinasyonuna hakim olmalıdır.

 • Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip olmaları beklenir.

 • Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili olmaları gerekir.

 • Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı olmaları oldukça önemlidir.

 • Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmamaları gerekir.

 • İletişim yönlerinin güçlü olması oldukça önemlidir.

Deniz taşıtı ve gemilerin kuvvet sistemleri, mekanik ve elektrik teçhizatları, dümen dişli mekanizmaları, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin projelerini yapan kişidir, Yeni inşa edilecek, onarımı ya da bakımı yapılacak gemilerin projelerini belirleme ve hazırlama, geminin mühendislik hesaplarını yapma, projelere göre işletim, yapım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlama, Gemi ve yat tersanelerinde, limanlarda, marinalarda, kamu kuruluşlarında ve sigorta kuruluşlarında çalışabilir Yeni bir gemi makine mühendisi en az 6000 TL, tecrübeli bir gemi makine mühendisi ise ortalama 13000 TL maaş kazanır, Geminin genel planına ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde makine, araç ve gereç seçimlerini yapan kişidir, Gemi genel planına yerleşimini sağlama, gerekli malzeme alımı için nitelik belirleme, taslakların gemi genel planına yerleşimini sağlama, Özel sektörde ve kamu alanında iş olanağına sahip olup, maaşları kişinin çalıştığı kurum, tecrübesi ve kendisini geliştirmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir, Her çeşit deniz taşıtının ve gemilerin projelerini yapmakla görevli olan ve projelerin işletmesiyle ilgili işleri planlayarak yürütülmesinden sorumlu olan kişi, Bakım onarım mühendisliği ve yöneticilik faaliyetinde bulunma, teknik uzman olarak çalışma, Tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde çalışabilir Çalışma yerleri bazen kirli ve rutubetli olabilir Ancak proje yaparken büroda çalışmalarını sürdürürler, Denizcilik sektörünün önemli bir parçası olan gemi makine mühendisleri, deniz taşıtları ve gemilerin mekanizma ve yapılarına hakim, sektörün gerekliliklerini karşılayacak bilgi ve becerilere sahip kişilerdir, Projeleri hazırlarken uluslararası standartlara ve geminin genel planına uygun çalışma, araç ve gereç seçimlerini yapma, mühendislik hesaplarını doğru bir şekilde gerçekleştirme, Kamu kuruluşları, özel sektör, sigorta kuruluşları, tersaneler, limanlar ve marinalarda çalışabilirler Özellikle denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde yoğunlukla iş imkanı bulunur Maaşlar çalışılan kuruma, tecrübeye, bilgi ve beceri seviyesine göre değişkenlik gösterir
Gemi Makine Mühendisi Gemi Makine Mühendisi nedir Gemi Makine Mühendisi ne iş yapar Gemi Makine Mühendisi maaşları Gemi Makine Mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Kameranın önünde siyah tişörtlü ve koyu renk saçlı bir adam durmaktadır. Yüz ifadesi ciddi ve duruşu kendinden emin. Gözleri kameraya odaklanmıştır ve kolları iki yanındadır. Güçlü, kaslı bir yapısı var ve siyah tişörtü soluk teniyle tezat oluşturuyor. Koyu renk saçları kısa, düzgün bir kesimle şekillendirilmiş ve yüzünü güzel bir şekilde çerçeveliyor. Kararlı görünüyor ve kararlı ifadesi onu öne çıkarıyor. Karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.Hanifi Çetinkaya
1105780