AnasayfaBlogEski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

22 Ekim 2020
Resimde büyük gri bir taşın yakın çekim fotoğrafı görülmektedir. Taşın yüzeyine el yazısı ile beyaz harflerle yazılmış bir metin kazınmıştır. Taşın üst kısmı hafifçe yuvarlatılmış ve bazı küçük tümsekler ve pürüzlü noktalar var. Metinde Ben bir kayayım, yerinden oynatılamam yazıyor ve kalın bir fontla yazılmış. Taş çimenlik bir alanla çevrilidir ve etrafına dağılmış küçük kayalar ve taşlar vardır. Arka planda parlak mavi bir gökyüzü ve birkaç beyaz bulut yer almaktadır. Metin net bir şekilde görülebiliyor ve okunabiliyor; taş ise sağlam ve güçlü görünüyor.
KonuAçıklamaİlgili Bilgi
Eski Yunan DiliM.Ö. 2 binli yıllardan önceki dönemde konuşulan ve Antik Yunan dili olarak da bilinir.Günümüzdeki Yunanca’dan farklıdır ve Yunanistan, Girit ve Kıbrıs civarında yaşayan topluluklar tarafından kullanılmıştır.
Eski Yunan Dili'nin İzleriEge adaları ve Türkiye'nin Ege kıyılarındaki antik kent isimlerindeÖrnekler; Aspendos, Ephesos, Korinthos, Halikarnassos, Athenai, Smyrna.
Antik Yunan İsimleriDil özelliklerinin görüldüğü Eski Yunan kaynaklı isimlerÖrnekler; Leonidas, Olivia, Akhilleus, Helen, Herakles, Athena, Prometheus.
Dilin DeğişimiMilattan sonra 2 binli yıllardan sonra göçlerin etkisiyleModern Yunanca’nın oluşum süreci başlamıştır.
Dil Değişim ve EdebiyatDil değişikliği ile birlikte antik çağın kültürü ve edebiyat eserleri de yeni dile uyarlanmıştır.Hellen döneminden kalan edebî metinler, yeni Yunanca ile kayıt altına alınmıştır.
İlk Bilinen Edebi Metinlerİlyada ve Odysseia destanlarındaki metinlerEski Yunan edebiyatının en eski örnekleridir.
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı BölümüEski çağlardaki Yunan dili ve edebiyatı konusu hakkında eğitim veren bir lisans programı.2020 yılı itibarıyla sadece İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde aktif eğitim veriliyor.
Bölümün Verdiği UnvanBölümden mezun olanların aldığı unvanFilolog
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ders PlanıTeorik gramer ve teorik edebi dersler ile birlikte çeviri ve metin okuma uygulamalarıBölümün çeşitli ders içeriklerine sahiptir.
Hellen Kültürünün ÖnemiEski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümündeki ağırlığıHellen medeniyeti, şimdiki çağdaş kültür ve medeniyetlerin temeli kabul edildiği için ağırlık verilir.

Eski Yunan dilinin, günümüzdeki Yunanca’dan farklı olduğu bilgisi, akademik kaynaklarda da geçen bir bilgidir. M.Ö. 2 binli yıllardan önceki dönemde konuşulan bu dil, Antik Yunan dili olarak da bilinir. Yunanistan, Girit ve Kıbrıs civarında yaşayan toplulukların kullandığı bu dilden geriye, kent isimleri ve terimler kalmıştır. Ege adalarında ve ülkemizin Ege kıyılarında bulunan kentlerin isimlerinde bile bu dilin örneklerini görebiliyoruz.

Kent isimlerine örnek olarak; Aspendos, Ephesos, Korinthos, Halikarnassos, Athenai, Smyrna antik kentleri verilebilir. Kişi isimleri olarak da; Leonidas, Olivia, Akhilleus, Helen, Herakles, Athena, Prometheus en bilinen antik Yunan isimleridir. Bu isimlerin ekleri Eski Yunan dilinin özelliklerindendir, günümüz Yunan dilinde yoktur.

Milattan sonra 2 binli yıllardan sonra Yunanistan’a gelen göçler sonucunda, Eski Yunan dili değişikliklere uğramıştır. Yunanca konuşan toplulukların Eski Yunan dilini modernize ederek kendi dillerine uyarladıkları da kayıtlara geçmiştir. Sonrasında da günümüzdeki Yunanca’nın oluşum süreci başlamıştır.

Dil konusundaki bu değişiklikle birlikte, antik çağın kültürünün ve edebî eserlerinin de yeni dile uyarlandığını görüyoruz. Hellen döneminden kalan edebî metinler, yeni Yunanca ile birlikte kayıt altına alınmıştır. Eski Yunan edebiyatına dair ilk bilinen edebî metinler, İlyada ve Odysseia destanlarındaki metinlerdir.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde, eski çağlara dayanan Hellen kültürüne ağırlık verildiğini görüyoruz. Bunun nedeni, Hellen kültürünün ve medeniyetinin, şimdiki çağdaş kültür ve medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilmesidir. Çünkü Hellen medeniyeti, felsefenin ve bilimin doğmasında büyük bir etken olmuştur. Bu medeniyetteki edebî metinler, Latin edebiyatının ve modern edebiyatın en büyük esin kaynaklarıdır. Antik çağ kültürünü ve edebiyatını anlayabileceğimiz bir bölüm olan Eski Yunan Dili ve Edebiyatını biraz yakından tanıyalım…

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, eski çağlardaki Yunan dili ve edebî eserleri konusunda eğitim veren bir lisans programıdır. Bölüm, üniversitelerin Edebiyat Fakültesi veya Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunuyor. Bölüme merkezî sınav sisteminin Dil puan türüyle öğrenci alınıyor. Bu bölüm 2020 yılı itibarıyla sadece İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde aktif eğitim veriyor. Bölümden mezun olanlar “filolog” unvanı almakta.

Bölümün ders plânında hem teorik gramer ve teorik edebî dersler, hem de çeviri ve metin okuma uygulamaları bulunuyor. 
Üniversitelerin Yunan üniversiteleriyle yaptığı Erasmus anlaşmaları sayesinde, öğrencilerin Yunan üniversitelerine gitme şansları bulunuyor. Böylelikle, Eski Yunan kültürünü ve edebî eserlerini yerinde inceleme imkânı sağlanmış oluyor.

Ayrıca üniversitelerde uygulanmakta olan çift ana dal programı, öğrencilerin kariyer plânlamalarına katkı sağlayan bir uygulamadır. Günümüzde bir lisans mezuniyetinin iş bulabilmek için yetmediği görülüyor. Bu nedenle, öğrencilerin aynı anda alacakları iki lisans diploması, kariyer konusunda fark yaratacak bir adım olacaktır. Öğrencinin iki diploma almasının başka bir faydası da, iki disiplini birleştirecek bir uzmanlığı kazanacak olmasıdır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünün lisans programları gibi, yüksek lisans ve doktora programları da bulunuyor. Öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmaları, hem kariyerlerini hem de uzmanlıklarını olumlu yönde etkileyecektir.Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları, akademik ortamlar ve araştırma merkezleri gibi bilimsel kurumlarda yoğunlaşıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı müzeler, ören yerleri ve kütüphanelerde iş olanakları mevcut. Kamu kurumlarında iş seçeneklerine, KPSS puanıyla başvuru yapılabiliyor. 

Özel sektörde ise; vakıflara bağlı müzeler, vakıf üniversiteleri, turizm kuruluşları ve tercüme bürolarında iş imkânları bulunuyor. Ayrıca özel sektörde dil eğitimi üzerine faaliyet gösteren kurumlarda eğitmen ve öğretmen olarak çalışma imkânlarını da saymalıyız. Yüksek lisansını da bitiren mezunlar için üniversitelerde de iş olanakları mevcut. Akademisyen olarak çalışmak isteyen mezunlar, ALES puanıyla ve gerekli şartları tamamlayarak üniversitelere başvuru yapabilirler. 

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler:

 • Çalıştıkları işyerlerinde, Eski Yunanca eserlerle ilgili araştırmalar ve çalışmalar yaparlar.

 • Eski Yunan diliyle konusunda eğitim programı bulunan kurumlarda eğitmenlik ve öğretmenlik yapabilirler. 

 • Ören yeri ve müzeler gibi yerlerde bulunan Eski Yunan dili ve edebiyatına ait belgelerin tercümesini yaparlar. Konuyla ilgili olan birimlere veya kurumlara bilgi verirler. 

 • Eski Yunan alfabesiyle yazılmış olan çeşitli tablet ve yazıtların analizini yaparlar. 

 • Eski Yunan dili, kültürü ve edebiyatıyla ilgili yaptıkları araştırma ve çalışmaların raporlarını yazarlar.

 • Eski Yunanca eserlerin Türkçe çevirilerini yaparlar.

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü ders programına baktığımızda; zorunlu derslerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. 
Bölümün dersleri; mitolojiden gramere, lehçelerden çağlara göre ayrılan kültür ve edebiyat ürünlerine kadar uzanan çeşitliliğe sahiptir. Bölümde verilen dersler şunlardır:

Zorunlu Dersler 

 • Yunan Dili Grameri

 • Yunan Mitolojisi

 • Epik Çağ Yunan Şiiri

 • Latince Gramer

 • Latince Gramer Alıştırmaları

 • Arkaik Çağ Yunan Şiiri

 • Yunanca Kolay Metinler

 • Yunan Filolojisine Giriş

 • Yunan Edebiyatında Tarih Yazımı

 • Arkaik Çağ Yunan Kültürü

 • Yunan Tragedyası

 • Klâsik Çağ Yunan Kültürü

 • Yunanca Metin Çevirisi

 • Yunan Dilinin Lehçeleri

 • Yunan Komedyası

 • Roma ve Geç Antikçağ Yunan Edebiyatı

 • Hellenistik Çağ Yunan Edebiyatı

 • Hellenistik Çağ Yunan Kültürü

 • Yunan Epigrafyasına Giriş

Seçmeli Dersler

 • Erken Yunan Düşüncesine Giriş

 • Klasik Yunan Düşüncesine Giriş

 • Eski Yunan Edebiyatı Semineri

 • Güzel Sanatlar

 • Uygulamalı Girişimcilik

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü bu yıl itibariyle iki üniversitede bulunuyor: İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi. 

 • 2020 yılında bölümün en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’ne ait olan 330,09217 puandır. Kontenjanı 50 kişi olan bölümün başarı sıralaması 34831 olarak açıklanmıştır.

 • Bölümün bu yılki en düşük taban puan ise Akdeniz Üniversitesi’ne ait olan 258,42618 puandır. Başarı sıralaması 59948 ve kontenjanı da 40 kişi olarak belirtilmiştir.

Eski Yunan Dili, MÖ 2 binli yıllardan önceki dönemde konuşulan ve Antik Yunan dili olarak da bilinir, Günümüzdeki Yunanca’dan farklıdır ve Yunanistan, Girit ve Kıbrıs civarında yaşayan topluluklar tarafından kullanılmıştır, Eski Yunan Dili'nin İzleri, Ege adaları ve Türkiye'nin Ege kıyılarındaki antik kent isimlerinde, Örnekler; Aspendos, Ephesos, Korinthos, Halikarnassos, Athenai, Smyrna, Antik Yunan İsimleri, Dil özelliklerinin görüldüğü Eski Yunan kaynaklı isimler, Örnekler; Leonidas, Olivia, Akhilleus, Helen, Herakles, Athena, Prometheus, Dilin Değişimi, Milattan sonra 2 binli yıllardan sonra göçlerin etkisiyle, Modern Yunanca’nın oluşum süreci başlamıştır, Dil Değişim ve Edebiyat, Dil değişikliği ile birlikte antik çağın kültürü ve edebiyat eserleri de yeni dile uyarlanmıştır, Hellen döneminden kalan edebî metinler, yeni Yunanca ile kayıt altına alınmıştır, İlk Bilinen Edebi Metinler, İlyada ve Odysseia destanlarındaki metinler, Eski Yunan edebiyatının en eski örnekleridir, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski çağlardaki Yunan dili ve edebiyatı konusu hakkında eğitim veren bir lisans programı, 2020 yılı itibarıyla sadece İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde aktif eğitim veriliyor, Bölümün Verdiği Unvan, Bölümden mezun olanların aldığı unvan, Filolog, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ders Planı, Teorik gramer ve teorik edebi dersler ile birlikte çeviri ve metin okuma uygulamaları, Bölümün çeşitli ders içeriklerine sahiptir, Hellen Kültürünün Önemi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümündeki ağırlığı, Hellen medeniyeti, şimdiki çağdaş kültür ve medeniyetlerin temeli kabul edildiği için ağırlık verilir
yunan dili eski yunan dili eski yunan edebiyatı eski yunan dili ve edebiyatı eski yunan dili ve edebiyatı bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.