AnasayfaBlogÇocuk Gelişimi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

25 Mayıs 2021
Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Sağlıklı toplumların meydana gelmesi sağlıklı çocukların gelişimiyle mümkün olabilir. Bebek ve anne arasında kurulan bağın, gebelik döneminden itibaren başlanarak, doğum sonrası hatta yaşam boyunca etkisini devam ettirdiği sonraki kuşaklara da aktarıldığı bilinmektedir.

Gelişim sürecinin bu denli önemli olması sebebiyle sağlık bir gelecek; sağlıklı ve sosyal anlamda gelişen çocuklarıyla mümkün olabilir. Bu sebeple çocuklara bakan bu sürecin bilinci anne baba ve çocuk gelişimciler tarafından yürütülmesi son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu yazımızda çocuk gelişimi öğretmenlerine yer verdik.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nedir?

Çocukluk döneminden itibaren başlanarak yetişkinlik dönemine kadar gelişim düzeylerini belirleme, inceleme, izleme ve bu ek olarak uygun denebilecek eğitim planı hazırlama ve uygulama gibi faaliyetleri yerine getiren bu konuyla ilgili ön lisans veya lisans eğitimi alan kişi olarak tanımlanabilir.

İnsan gelişimi tam olarak, organizmanın döllenme anından itibaren başlayarak yaşamın son noktasına kadar sürekli ilerleme gösteren bir süreçtir. Çocukların gelişim alanları arasında fiziksel, bilişsel, psikomotor, dil, duygusal, sosyal, duygusal ve cinsel gelişimler gösterilmektedir. Çocuğun elde edilmesi gereken belli davranışları bir önceki döneme göre kazanmaya daha da hazır bulunduğu “kritik dönem” olarak ifade edilen zamanlar vardır. Çocukluğun tam olarak bilinmesi gelişim süreçlerine göre onlardan istenilen ya da beklenilen görevleri yerine getirip getiremediklerinin tespit edildikten yardımcı olunması önemli bir husustur. Sağlıklı toplumların meydana gelmesi sağlıklı çocukların gelişimiyle mümkün olabilir. Bebek ve anne arasında kurulan bağın, gebelik döneminden itibaren başlanarak, doğum sonrası hatta yaşam boyunca etkisini devam ettirdiği sonraki kuşaklara da aktarıldığı bilinmektedir.

Gelişim sürecinin bu denli önemli olması sebebiyle sağlık bir gelecek; sağlıklı ve sosyal anlamda gelişen çocuklarıyla mümkün olabilir. Bu sebeple çocuklara bakan bu sürecin bilinci anne baba ve çocuk gelişimciler tarafından yürütülmesi son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Çocuk gelişim öğretmenlerinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar M.E.B tarafından 2006 yılında çıkarılan Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında yürütülen proje çalışmalarıyla ayrıca 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 45. maddesi hükümleri kapsamında aşağıda yer alan görev ve sorumluluklara yer verilmiştir.

a) Kişisel ve Mesleki Değerler- Mesleki Gelişim

 • Öğrencilere değer ve saygı gösterilmesi

 • Öğrencilerin bir konu için başarabileceğine ve öğrenebileceğine inanma

 • Ulusal ve evrensel değerlere önem verme

 • Kişisel öz değerlendirme yapma,

 • Kendisiyle ilgili kişisel gelişimlerde bulunma

 • Çağın beraberinde getirmiş olduğu mesleki gelişim süreçlerini izleme ve devamlı katkıda bulunma

 • Görev yapmış olduğu okulun geliştirilmesine ve bu doğrultuda iyileştirilmesine katkıda bulunma

 • Yasal çerçevede görev ve sorumluluklarını bilme

b) Öğrenciyi bilme ve tanıma

 • Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma

 • Öğrenciye değer verilmesi ve hissettirilmesi

 • Öğrenciye rehberlik hizmetlerinde bulunulması

c) Öğrenme ve öğretme Süreci

 • Doğru dersi doğru şekilde planlama

 • Ders için uygun olabilecek materyalleri hazırlama

 • Ders sonrası, ders dışı etkinlikleri düzenlemek

 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğretimi çeşitlendirme

 • Zamanı doğru kullanma

 • Davranışları doğru yönetme

d) Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme

 • Öğrencilerin mevcut durumunu değerlendirme ve ölçmek için uygun olabilecek teknikleri ve yöntemleri tespit etme

 • Kendi sorumluluğu altına bulunan öğrencilerin farklı ölçme tekniklerini beraber kullanarak ölçme

 • Verilerden iyi yapılacak bir analiz sonrasında öğrencilerin gelişim ve öğrenmeleri hakkında geri bildirimlerde bulunma

 • Öğrenme ve öğrenme süreci boyunca ve sonrasında elde edilen sonuçları gözden geçirme

e) Okul, Aile ve Toplum İlişkileri

 • Çevreyi iyi tanıyarak elde edilen veriler ışığında çevre olanaklarından gerektiği kadar faydalanma,

 • Okulun bir aile kültür merkezi haline getirme,

 • Ailelerle yapılacak ilişkilerde tarafsızlık sağlama ve aileyi iyi tanıma

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Maaşları

Çocuk gelişimi öğretmenlerinin maaşları kamu ve özel olmak üzere iki farklı başlık şeklinde değerlendirilmelidir. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında verilen maaşlar özel sektördeki kurumlara göre oldukça yüksektir. Hem kamu hem öze eğitim kurumlarında alınan ortalama maaşlar 2021 yılı için 3500 TL civarındadır. Kimi kurumsallaşmış özel eğitim kurumlarında maaşların daha fazla olduğu söylenilebilir. Örneğin 20 yıllık bir eğitim birikimine sahip olan bir özel kurumda görev yapan çocuk gelişimi öğretmeni (5 yıllık bir deneyim için) alabileceği maaş 4.300 TL’sını bulabiliyor. Fakat aynı kurumda yeni işe başlayanlar için alınabilecek maksimum maaş 3.250 TL ‘dir.

Devlet kurumlarında yeni başlayanlar için maaş alımları özel sektöre göre daha fazladır. Maaşların fazla veya düşük olmasında mesleki tecrübe yılının dışında evli ya da bekar olunması, yabancı dil tazminatı, çocuk sahibi olunması gibi bazı kriterlerde dikkate alınmaktadır. Bu açıdan İki örnekle ifade edecek olursak; birincisi evli bir çocuk sahibi olan yabancı dil sınav skorunu alan, 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan bir kamu kurumunda görevli olan çocuk gelişimi öğretmenin alabileceği maaş 4860 TL’dır. Benzer özelliklere sahip olan ve özel kurumda çocuk gelişimi öğretmeni görevini yerine getiren birinin alabileceği ortalama maaş ise 4500 TL’dir. Kamu veya özelde olsun bir çocuk gelişimcinin alabileceği en yüksek maaş 5.400 TL’dir.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Çocuk gelişimi öğretmeni olabilmek için öğretmen liselerinden veya liselerin eşit ağırlık bölümlerin mezun olmak gerekir. Lise eğitimi boyunca alınabilecek iyi bir eğitim sonrası iyi bir lise ortalamasıyla mezun olunması çok iyi bir avantaj olabilir. Çünkü iyi bir ortalamanın beraberinde getirebileceği iyi bir üniversite tercihi olabilir. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu sınavlara girmek gerekir. Ön lisans bölümü çocuk gelişimi öğretmeni olarak tercih yapılması isteniyorsa, 2021 yılı için Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girmek gerekir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrası üniversitelerin 2 yıllık olan eğitimlere kabul alınabilir.

Öğretmen liselerinde mezun olanların ise sınavsız geçiş hakkını kullanarak tercihte bulunabilirler. Ön lisans eğitimi sonrası Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek üniversitelerin lisans eğitimlerine kabul alabilir ve 3. sınıftan itibaren eğitimlerine devam edebilirler. Bunun dışında eğer doğrudan lisans eğitimi alınmak isteniyorsa TYT sınavından sonra yine YÖK tarafından uygulanan Alan Yeterlilik Testine girmeleri ve iyi bir puan almaları gerekir. Alınan puan sonrası üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü lisans eğitimlerini veren fakültelerini terci ederek eğitimlerine devam etmeleri ve sonrasında başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Mezuniyet sonrası çocuk gelişimi öğretmeni ve eğitim formasyonu aldıktan sonra bu mesleği elde edebileceklerdir. 

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Görev ve Sorumlulukların Yasal Dayanağı Var Mıdır?

Çocuk gelişim öğretmenlerinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar M.E.B tarafından 2006 yılında çıkarılan Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında yürütülen proje çalışmalarıyla ayrıca 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 45. maddesi hükümleri kapsamında aşağıda yer alan görev ve sorumluluklara yer verilmiştir.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni En Yüksek Maaş Ne Kadardır?

İki örnekle ifade edecek olursak; birincisi evli bir çocuk sahibi olan yabancı dil sınav skorunu alan, 5 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan bir kamu kurumunda görevli olan çocuk gelişimi öğretmenin alabileceği maaş 4860 TL’dır. Benzer özelliklere sahip olan ve özel kurumda çocuk gelişimi öğretmeni görevini yerine getiren birinin alabileceği ortalama maaş ise 4500 TL’dir. Kamu veya özelde olsun bir çocuk gelişimcinin alabileceği en yüksek maaş 5.400 TL’dir.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sınavsız Üniversite Eğitimi Olabilir Mi?

Önlisans eğitimi çocuk gelişimi öğretmeni olarak tercih yapılması isteniyorsa, 2021 yılı için Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girmek gerekir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrası üniversitelerin 2 yıllık olan eğitimlere kabul alınabilir. Öğretmen liselerinde mezun olanların ise sınavsız geçiş hakkını kullanarak tercihte bulunabilirler

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Çocuk Gelişimi Öğretmeni nedir Çocuk Gelişimi Öğretmeni ne iş yapar Çocuk Gelişimi Öğretmeni maaşları Çocuk Gelişimi Öğretmeni nasıl olur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Masal terapisi eğitimi psikologlar için yeni beceriler edinmesini sağlar. MAsal terapisi sertifikanızla bireysel, grup veya diğer seanslarınızda fark yaratın.
4.3
(3)

Masal Terapisi Eğitimi

16 Konu5 Saat
yasemin erdemirrYasemin Erdemir
19089
Oyun terapisi eğitimiyle oyunların iyileştirici ve tedavi edici yönünü keşfedin. Uzman psikolog ve eğitmen eşliğinde harika bir online program.
5
(16)

Oyun Terapisi Eğitimi

11 Konu5 Saat
yasemin erdemirrYasemin Erdemir
240110
Yaratıcı Drama Eğitimi
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Sibel CurcialiSibel Curciali
17069