AnasayfaBlog2020 Sonrası Pazarlamada Kriz Yaratıcılığı Etkileri?
Satış - Pazarlama

2020 Sonrası Pazarlamada Kriz Yaratıcılığı Etkileri?

04 Kasım 2021
Bu grafikte 2020 yılına doğru yukarı bakan beyaz bir ok görülmektedir. Ok resimde ortalanmıştır ve kartondan yapılmış gibi görünmektedir. Okun yanında 2020 rakamının yakın çekimi yer almaktadır. Okun sağ tarafında bir kurşun kalemin yakın çekimi yer almaktadır. Grafik 2020 yılına ait verilerin bir temsilidir. Net ve ayrıntılıdır ve karton malzemeden yapılmış gibi görünmektedir.
KonuBilgiEtki
Esnek Çalışma Sistemleri2020 Mart'tan itibaren pazarlamacıların %74'ü evden çalışmaya başladı.Hızlı ve köklü değişim süreci, sektörde çeşitli sosyal ve ekonomik zorlukları beraberinde getirdi.
ÜretkenlikÜst düzey liderlerden daha yüksek üretkenlik düzeyleri elde etme olasılıkları neredeyse iki katına çıktı.Bu durum, pazarlama sektörünün büyümesini olumlu şekilde etkileme potansiyeli taşıyor.
Kariyer Gelişim FırsatlarıPandemi döneminde bu fırsatların arttığına olan inanış, pazarlamacıların sadece 5'te 1'i.Bu durum, sektör içindeki karar verme ve iş geliştirme sürecini etkileyebilir.
İletişimYöneticilerin %42'si uzaktan çalışırken ekipleriyle iletişimin geliştiğine inanıyor.Bu durum, takım işbirliği ve iş verimliliğini artırabilir.
Uzaktan Eğitim ve AlıştırmaAjans personelinin %40'ı, bu uygulamaların sektörde olumlu etki yaratacağına inanıyor.Bu durum, sektördeki işe alım ve eğitim faaliyetlerinin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirleyebilir.
Ajans PersoneliAjans personeli, ofise geri dönme konusunda şirket içi meslektaşlarına göre çok daha istekli.Bu durum, organizasyonların çalışma düzenlemelerini ve politikalarını belirlerken dikkate alması gereken bir faktör.
Doğrudan Posta ve Ev Dışı KanallarPazarlamacılar bu kanalların pandemi sonrası dünyada yok olmayı bekliyor.Bu durum, sektörün gelecekteki pazarlama stratejileri ve kanal tercihlerini etkileyebilir.
Hesap Yönetimi ve Marka YöneticileriBu grupların evden çalışırken üretkenlik artışı yaşama olasılığı neredeyse iki kat daha fazla.Bu durum, pazarlama hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini etkileyebilir.
Yaratıcılık ve İşbirliğiGenç pazarlama uzmanları, uzaktan işbirliğini yaşlı meslektaşlarından daha zor bulduklarını belirtiyor.Bu durum, uzaktan çalışma süreçlerinin yaratıcılığı ve inovasyonu etkilediği düşüncesi üzerinde bir ışık tutuyor.
Uzaktan Çalışmanın VerimliliğiPazarlamacıların %32'si evden çalışmanın verimliliğini artırmış bulurken, %23'ü üretkenliklerinde bir azalma olduğunu bildiriyor.Bu durum, çalışma düzenlemeleri ve evden çalışma politikaları üzerinde düşünmeye zorlar.

Geçtiğimiz yıllarda bize, evlerimize kapanacağımızı, tamamen uzak ekipler ve yaratıcı süreçler yürüteceğimizi, evlerden çalışarak ve giyinirken CEO ile toplantılar yapacağımızı söyleseydiler “Hadi canım!” derdik. Ama neler olacağını kimse tahmin edemezdi ve şu anda da süregelen çeşitli öngörüler mevcut.

Zorlukların listesi uzun olduğu kadar yorucu da olmakta ne yazık ki. Ayrıntılı ve hem kişisel hem de profesyonel kapasitede bu yıl gezegendeki her pazarlamacıyı ve marka yöneticisini test etmekte. Bu süreci sağlam ve büyüyerek ilerletebilen de bu sınavdan geçmiş durumda. Tasarım topluluğumuz, dünyanın her yerinden pazarlamacılarla günlük olarak çalışıyor ve bu değişiklikler ortaya çıktıkça, bu gruptaki son altı ayın en yüksekleri, en düşüklerini ve öğrendiklerini anlamak istedik.

Ajans, müşteri tarafı ve serbest çalışan olarak, 2020 olaylarının sektörü şimdiye kadar nasıl şekillendirdiğini belirlemek için dünyanın dört bir yanından C-suite yöneticileri, Pazarlama Liderleri, Müşteri Yöneticileri ve Marka Direktörleri ile konuşuldu. Bakalım yapılan röportajlarda neler konuşulmuş…

Zorlu iki yıl...

fsektörü bir süredir daha esnek çalışma düzenlemelerine doğru yavaş yavaş ilerlemekte. Pek de hakim olmadığımız esnek çalışma sistemini uygulama sırasında yaşanılan aksaklıklarla karşılaşılsa da pazarlamacıların neredeyse dörtte üçü (%74) Mart 2020’den bu yana evden çalışıyor.

İş modelinde böylesine hızlı ve köklü bir değişimin etkisi, 2020 ve 2021’in birçok sosyal ve ekonomik zorluğu da yanında getirdi. Ancak, zorluklara rağmen, pazarlama endüstrisinin büyümesini önümüzdeki yıllarda olumlu bir şekilde şekillendirme potansiyeline sahip faydaların ortaya çıktığını da görmekteyiz. Hesap Yöneticileri ve Marka Yöneticileri uzaktan çalışırken, üst düzey liderlerinden daha yüksek üretkenlik düzeyleri elde etme olasılıkları neredeyse iki katına çıktı. Nasıl mı? 

  • Pazarlamacılar arasında pandemi döneminde kariyer gelişim fırsatlarının arttığına olan inanç 5 kişiden sadece 1’i.

  • Yöneticilerin %42'si uzaktan çalışırken ekipleriyle iletişimin geliştiğine inanıyor.

  • Evden çalışmak, uzaktan çalışmayı normalleştirdi ve pazarlamacıların çoğu, bunun ileriye dönük işe alım planlarını etkileyeceğini söylüyor.

  • Ajans personeli, şirket içi meslektaşlarına göre ofise geri dönmeye çok daha hevesli.

  • 35 yaşın altındaki birçok pazarlama uzmanı, uzaktan eğitim ve işe alıştırmanın sektör üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor - ajans personelinin %40'ı gibi.

  • Ajansların dörtte biri, proje bazlı çalışma talebinde önemli bir artışla birlikte sabit hizmetlilerin tamamen ortadan kalkmasını bekliyor.

  • Doğrudan posta ve ev dışı, pazarlamacıların pandemi sonrası dünyada yok olmayı bekledikleri kanallardır. Ancak ücretli sosyal aktivite, dijital reklam ve podcast sponsorluğunda şimdiden bir miktar büyüme var.

  • Hesap yöneticileri ve marka yöneticilerinin evden çalışırken üretkenlik artışı yaşama olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır. 

Ofisten Uzak Bir Ortamda Üretkenlik

Elbette evden çalışmak hepimizi daha üretken kılıyor. Süslü kahve makinesinden daha az dikkat dağılır, ofis tesisleriyle ilgilenmenize gerek kalmaz ve masa arkadaşlarınızla sohbet etmenize gerek kalmaz. Evet ve hayır. Kesinlikle herkese uymak zorunda değil.

Pazarlamacıların neredeyse üçte biri (%32) evden çalışmanın verimliliğinin arttığını söylerken, dörtte birinden biraz azı (%23) üretkenliklerinde bir düşüş olduğunu söyledi. Diğer herkes seviyelerinin aşağı yukarı aynı kaldığını söylüyor.

Ancak pazarlamacıların belirli rollerine ve üretkenliklerinin nasıl etkilendiğine daha yakından baktığımızda, bu rakamlar göründüğünden daha fazlası oluyor. Neredeyse 5'te 2'si (%38) Hesap Yöneticileri, Direktörleri, Marka ve Pazarlama Yöneticilerinin %44'ü evden çalışırken üretkenliklerinin arttığını söyledi. Öte yandan, C-Suite ve Acente Sahiplerinin yarısı, verimlilik düzeylerinin aynı kaldığını ve yalnızca %25'inin bir iyileşme bildirdiğini söyledi.

Üst düzey liderler daha genç meslektaşlarına kıyasla benzer üretkenlik düzeylerini korurken, uygulayıcılar uzaktan daha iyi çalışıyor gibi görünüyor. Deneyim, daha kıdemli ekip üyelerinin muhtemelen çalışma tarzlarını iyileştirdiği ve kendileri için işe yarayan bir denge bulduğu anlamına gelse de, işin türü de bir rol oynayabilir. Kısacası, uygulamalı çalışma, artan odaklanma ve azalan kesinti zamanlarında gelişme fırsatına sahiptir (evcil hayvanlar ve çocuklar ne olursa olsun!).

Yaratıcılık Ve İşbirliği

Pazarlamada yaratıcılık söz konusu olduğunda da benzer bir bölünme görülebilir. Tüm pazarlama uzmanlarının %30'u, yaratıcı projelerde yaratıcı çalışmayı ve işbirliğini evden çalıştıkları için daha zor bulduklarını söylerken, benzer bir sayı (%31) aslında uzaktan daha kolay bulduklarını söyledi. Bununla birlikte, yanıtların yaşa (ve dolayısıyla tipik kıdem düzeylerine) göre dağılımına baktığınızda, bir kalıp ortaya çıkıyor elbette: Genç insanlar, uzaktan yaratıcı işbirliğini yaşlı meslektaşlarından daha zor buluyor.

Yine deneyim ve görev süresi ile de açıklanabilir: Etkili işbirliği genellikle etkili iletişim ile desteklenir. Her ikisi de zamanla geliştirilebilecek becerilerdir. Uzak bir ortamda karar verme ve hesap verebilirlik söz konusu olduğunda, deneyimle gelen güven de önemlidir. Ancak, uzaktan çalışma gerçekten dünyanın yeni normali olacaksa, yapılan işin türünün yaratıcı işbirliğini nasıl etkilediği göz ardı edilmemelidir.

Kariyer Değişiklikleri Ve Fırsatları

Pazarlama bütçeleri genellikle kemerler sıkılmaya başladığında ilk kesilen bütçedir. Bu nedenle, Mart ayında pandemi başladığında, işten çıkarmalar ve izinler pazarlama sektörünü sert bir şekilde vurdu. Ancak birkaç fırsat ortaya çıktı ve sektöre iyi bir şekilde ilerlemeye hizmet edecek bazı gümüş avantajlar var.

Azalan ekipler ve zorlu zamanlara birlikte katlanmanın ortak deneyimleri, insanların hem profesyonel hem de kişisel olarak birbirlerine normalden çok daha fazla güvenmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, pazarlamacıların neredeyse üçte biri (%31) yöneticilerinin, pandemi başlamadan öncekinden daha fazla yeteneklerine güvendiğine inanıyor.

Birçok pazarlama uzmanının pandemi başlangıcının ilk altı ayında ekstra sorumluluklar ve iş yükleri üstlenmesiyle birlikte, %22'si ayrıca pandemi sırasında kariyer geliştirme fırsatının gerçekten arttığına inanıyor. Pazarlama liderlerinin %42’si, bu süreçte ekipleriyle iletişimin geliştiğine inanıyor. 

Güçlü İletişim Ve Ekip Çalışması

Sektörün çoğunluğunun artık uzaktan çalışmasıyla birlikte, telefon görüşmeleri, görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma araçları, iletişim ve işbirliği için hızla gereklilik haline geldi. %37'si ayrıca, evden çalıştıklarından bu yana katıldıkları toplantıların sayısının arttığını söyledi.

Bununla birlikte, yan yana oturmamanın hızlı ve etkili iletişimi engelleyeceğine dair ilk endişelere rağmen, birçok pazarlamacı aslında dağıtılmış bir ekipte çalışmanın önemli faydalarını buldu. Aslında, yöneticilerin %42'si pandemi sırasında doğrudan çalışanları ve ekipleriyle iletişimin gerçekten geliştiğine inanıyor.

Esnek çalışmaya geçiş bir süredir arka planda yaşanırken, pandemi, markaların ve ajansların ofis içinde ve dışında personelle nasıl etkileşim kurduğu üzerinde kalıcı bir etkiye sahip oldu. Ankete katılanların çoğunluğu (%57), pandemi sırasında evden çalışmanın normalleşmesinin doğrudan bir sonucu olarak şirketlerinin veya müşterilerinin yalnızca uzaktan daha fazla yetenek getirmesini beklediklerini söyledi.

Beşte ikiden fazlası (%42) şirketlerinin tam zamanlı uzaktan çalışanları işe almasını bekliyor ve neredeyse üçte biri (%31) ileriye doğru daha fazla uzaktan serbest çalışanla çalışmayı bekliyor. Buradaki fırsat, endüstri uzaktan yeteneklerle çalışmak daha rahat hale geldikçe, markalar ve ajanslar daha çeşitli işe alım yapabilecek ve hem şirketlere hem de müşterilere fayda sağlayacaktır.

Ofise Dönüş

Mart ayında neredeyse bir gecede dünyanın dört bir yanındaki ofisler boşaldı ve pazarlama uzmanlarının neredeyse dörtte biri, bunu sonsuza kadar böyle tutmak istiyor.

Buna rağmen, %42'si tam zamanlı olarak ofise dönmek isterken, üçte biri ofisteki bazı günleri evden çalışarak bir araya getiren her iki uygulamayı da tercih ediyor.

Kurum içi personelin sadece %38'i ile karşılaştırıldığında, özellikle ajans personeli bir şirkete can atıyor gibi görünüyor ve %56'sı ofise tam zamanlı olarak dönmek istiyor. Tüm pazarlamacıların yaklaşık dörtte biri (%24), stüdyo veya ofis dışında yapamayacakları belirli iş türleri olduğuna da işaret ediyor ve bu da işe geri dönme hevesini açıklayabilir.

Kanallar Ve Harcama Üzerindeki Etkiler

Çok sayıda marka ve işletme bu iki yıl bir gerileme yaşadı ve bu nedenle pazarlama profesyonellerinin %37'si medya bütçelerinin kesildiğini bildirdi.

Sosyal harcamalardan gazete, dergi ve TV'deki reklamlara kadar her şeyi kapsayan harcamalar genel olarak azaltıldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, giderek artan dijital varlığımız, ev dışından ve doğrudan postaların, pazarlama profesyonellerinin pandemi sonrası bir dünyada öneminin önemli ölçüde azalmasını beklediği kanallar olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte, COVID-19 ile yaşamayı öğrendikçe, birçok kanalın iyileşmesi ve büyümesi bekleniyor. Özellikle ücretli sosyal aktivite, daha geniş kapsamlı dijital reklamcılık ve podcast sponsorluğu.

Pandemide Yeniden Markalaşma

Pandemide marka değiştirmenin akıllıca bir hareket olup olmadığı sorulduğunda, pazarlamacılar farklı fikirlere sahipti. %49'u yeniden markalaşmanın (küresel bir kriz sırasında bile) olumlu bir etkisi olacağına inanırken, yalnızca %14'ü olumsuz bir etkisinin olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, %37'si artık yeniden markalaşmanın kesinlikle hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyordu.

Bu, kimliğini geliştirmek ve aylarca ve potansiyel olarak yıllarca süren çalışmaları ortaya çıkarmak isteyen bir marka için ideal değil. Ama Office 365, Cadbury, hatta Avustralya bile tam olarak bunu yaptı. Tabi çok karışık sonuçlar elde edilmedi değil. 

Hal böyle olunca, bizlerinde kendimizi geliştirmek için uzaktan birtakım eğitimler arayışında olmamız kaçınılmaz oldu. Bu açlığımızı gidermek için de IIENSTITU ücretsiz online eğitimleri ile bizleri bulunduğumuz yerden kendimizi geliştrimemize sunduğu olanaklar oldukça iyi. Üstelik eğitim sonlarındaki alacağımız başarı notları sonucunda verilen sertifika ile CV'niz içerisinde sizi bir adım öne taşıyacaktır. IIENSTITU Blog sayfasından da kendinizi geliştirecek, güncel içeriklerle de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Esnek Çalışma Sistemleri, 2020 Mart'tan itibaren pazarlamacıların %74'ü evden çalışmaya başladı, Hızlı ve köklü değişim süreci, sektörde çeşitli sosyal ve ekonomik zorlukları beraberinde getirdi, Üretkenlik, Üst düzey liderlerden daha yüksek üretkenlik düzeyleri elde etme olasılıkları neredeyse iki katına çıktı, Bu durum, pazarlama sektörünün büyümesini olumlu şekilde etkileme potansiyeli taşıyor, Kariyer Gelişim Fırsatları, Pandemi döneminde bu fırsatların arttığına olan inanış, pazarlamacıların sadece 5'te 1'i, Bu durum, sektör içindeki karar verme ve iş geliştirme sürecini etkileyebilir, İletişim, Yöneticilerin %42'si uzaktan çalışırken ekipleriyle iletişimin geliştiğine inanıyor, Bu durum, takım işbirliği ve iş verimliliğini artırabilir, Uzaktan Eğitim ve Alıştırma, Ajans personelinin %40'ı, bu uygulamaların sektörde olumlu etki yaratacağına inanıyor, Bu durum, sektördeki işe alım ve eğitim faaliyetlerinin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirleyebilir, Ajans Personeli, Ajans personeli, ofise geri dönme konusunda şirket içi meslektaşlarına göre çok daha istekli, Bu durum, organizasyonların çalışma düzenlemelerini ve politikalarını belirlerken dikkate alması gereken bir faktör, Doğrudan Posta ve Ev Dışı Kanallar, Pazarlamacılar bu kanalların pandemi sonrası dünyada yok olmayı bekliyor, Bu durum, sektörün gelecekteki pazarlama stratejileri ve kanal tercihlerini etkileyebilir, Hesap Yönetimi ve Marka Yöneticileri, Bu grupların evden çalışırken üretkenlik artışı yaşama olasılığı neredeyse iki kat daha fazla, Bu durum, pazarlama hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini etkileyebilir, Yaratıcılık ve İşbirliği, Genç pazarlama uzmanları, uzaktan işbirliğini yaşlı meslektaşlarından daha zor bulduklarını belirtiyor, Bu durum, uzaktan çalışma süreçlerinin yaratıcılığı ve inovasyonu etkilediği düşüncesi üzerinde bir ışık tutuyor, Uzaktan Çalışmanın Verimliliği, Pazarlamacıların %32'si evden çalışmanın verimliliğini artırmış bulurken, %23'ü üretkenliklerinde bir azalma olduğunu bildiriyor, Bu durum, çalışma düzenlemeleri ve evden çalışma politikaları üzerinde düşünmeye zorlar
pazarlama pazarlama sektörü pazarlama iletişimi 2020 sonrası kriz pazarlama krizi pazarlamada yaratıcılık
Gözlük takan ve genişçe gülümseyen genç bir kadın. Orta uzunlukta kahverengi saçları var ve gözleri parlak ve ışıltılı. Gülümsemesi geniş ve doğrudan kameraya bakıyor. Pembe yanakları ve dostça bir ifadesi var. Gözlükleri kahverenginin açık bir tonunda ve yüzünde hafifçe orantısız duruyor. Üzerinde gri bir gömlek ve boynunda siyah bir eşarp var. Rahat ve mutlu görünüyor.
Dilara Şimşek Yılmaz
Blog Yazarı

Kadir Has Üniversitesi Grafik Tasarım mezunudur. Yaklaşık on iki yıldır pazarlama, kurumsal iletişim ve perakende gibi büyük markaların direktörlüklerine bağlı olarak çalışmıştır. Yaklaşık üç sene öncesinde hobi olarak başladığı blog/içerik yazarlığının eğitimlerini almıştır. IIENSTITU başta olmak üzere, çeşitli blog sitelerinde karma ve mesleki konularda içerik yazarlığı yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Koyu renk takım elbise giyen ve açık renk kravat takan bir adam lüks bir arabadan iniyor. Araba koyu renk, muhtemelen siyah. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Araçtan inerken yüzü kısmen görünmektedir. Onun sağında, arabanın yanında duran, her ikisi de resmi kıyafetli iki adam daha vardır. Arka planda kırmızı bir nesnenin hafif bulanık bir görüntüsü var. Nesnenin ne olduğu belli değil ama muhtemelen araçla ilgili.
Meslekler

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
Bir kişi kollarını iki yana açmış, elinde büyük bir küre tutmaktadır. Küre mor renktedir ve ellerin yakın çekimi yüzeyinin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarır. Küre hafifçe eğilmiş, kişi uzaklara bakarken başparmakları onu yerinde tutuyor. Arka planda parlak, açık mavi bir gökyüzü var ve hoş bir atmosfer yaratıyor. Kişinin ifadesi huzurludur, sanki derin düşüncelere dalmış, elindeki dünyanın güzelliğini ve gizemini tefekkür etmektedir.
Satış - Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Nedir?

14 Mayıs 2021
Yüzü sıcak bir ışıltıyla aydınlanmış bir kadın kameraya gülümsüyor. Bir masada oturmaktadır ve yanındaki gazete yığınının üzerinde siyah beyaz bir logo basılıdır. Sağ elinde bir kalem tutuyor ve solundaki masanın üzerinde duran kağıt yığınına doğru tutuyor. Yüzü yakın plandadır, sırıtışı geniş ve davetkârdır. O anda mutlu ve memnun görünüyor, gözleri sevinçle parıldıyor. Arkasında, bir eli gazete yığınının üzerinde duruyor ve rahat atmosferi daha da belirginleştiriyor. Bu, memnuniyet ve neşe dolu, sıcak ve mutlu bir görüntü.
Satış - Pazarlama

B2B Pazarlama Nedir?

15 Ocak 2019
Bu görüntü, elleri bir dizüstü bilgisayarın üzerinde olan bir kişiye aittir. Kişi arka planda bir kitap bulunan bir masada oturmaktadır. Kişi siyah bir gömlek giyiyor ve dizüstü bilgisayar ekranına odaklanmış görünüyor. Dizüstü bilgisayarın gümüş rengi bir dış yüzeyi vardır ve kişinin elleri bir kalem tutmaktadır. El dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde durmaktadır ve dizüstü bilgisayarın kendisi açıktır. Kişinin sağ eli hafif bulanıktır ve görüntü kişinin ellerinin ve dizüstü bilgisayarının yakın çekimidir. Arka plandaki bir direğin ışığı sahneye zayıf bir ışık veriyor. Dizüstü bilgisayar ekranı görüntüde görünmüyor, ancak kişinin elleri tarafından aydınlatılıyor.
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama Neden Bu Kadar Önemli?

21 Mayıs 2019
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Görselde bir Pepsi tabelasının önünde gülümseyen bir kadın görülüyor ve bu da etkili bir pazarlama iletişimi olduğunu gösteriyor. Görüntünün odak noktası olan kadının yüz ifadesi, marka ile deneyimini paylaştığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu gösteriyor. Tabelanın parlak renkli olması ve göze çarpması potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeye yardımcı oluyor. Logonun ve kadının boynunun yakından çekilmiş olması görsele ekstra bir ayrıntı katmanı ekleyerek onu görsel açıdan çekici kılıyor ve marka mesajını güçlendiriyor. Genel olarak bu görsel etkili bir pazarlama iletişimi kursu sunuyor.
Uzun, düz, sarı saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömlek giyiyor. Kollarını iki yana açmış ayakta duruyor ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Taze ve doğal bir görünümü var ve gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış durumda. Gömleğinin bel kısmı hafifçe bol ve çizgiler ince ve eşit. Saçları düzgünce ayrılmış ve kaküllerinde birkaç röfle var. Cildi hafifçe bronzlaşmış ve sağlıklı, genç bir ışıltıya sahip. Duruşu rahat ve kendinden emin, dengeli ve kendinden emin görünüyor.Ezgi Dağdaş
650411
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
15601056