AnasayfaBlogÜtopya Nedir? Distopya ile Arasındaki Fark Nedir?
Nedir?

Ütopya Nedir? Distopya ile Arasındaki Fark Nedir?

14 Ağustos 2021
Bu görüntüde kameraya sıcak bir şekilde gülümseyen bir kadın görülüyor. Açık renkli bir bluz giyiyor ve saçları omuz hizasında düzgün bir şekilde toplanmış. Parlak gözleri doğrudan kameraya bakıyor, dudakları hoş bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Arka plan beyazdır ve üzerinde siyah bir logo ve iki siyah harf, O ve R, görürüz. Ön planda kadının göğsünün yakın çekimini, boynunu ve omuzlarını örten üstünü görebiliyoruz. Kadın mutlu ve rahat görünüyor, ifadesi sakin ve hoşnut bir his veriyor. Bu görüntü, gülümsemenin neşesini ve mutluluğunu yakalamayı amaçlayan bir veri kümesinde kullanım için mükemmeldir.
KavramlarTanımlarÖrnekler
ÜtopyaGerçekleşmesi imkansız şekilde tasarlanmış ideal toplum hayalidir.Thomas More’un Utopia eseri
DistopyaGelecekte gerçekleşmesinin mümkün olacağından korkulan baskıcı ve totaliter toplumları tarif eder.
Ütopya ve Distopya Arasındaki FarkÜtopya ideal ve mükemmel bir toplumu anlatırken, distopya baskıcı ve totaliter bir toplumu resmeder.
ÜtopikÜtopya kavramının özelliklerini taşıyan anlatımlar ütopik düşüncelerdir.
DistopikDistopyaların kötümser düşüncelerini taşıyan anlatımlara distopik denir.
Ütopya ÖrnekleriTarih boyunca birçok yazarın üzerine yazdığı ideal toplum tasarımlarıdır.Platon'un 'Devlet' eseri
Ütopyanın TarihiThomas More'un 1516 yılında 'Utopia' eseri ile yaygınlaştı.
Ütopya AmaçlarıEkonomik sıkıntılara çözüm bulma, en iyi toplum düzenini oluşturma, bilim ve teknolojinin gelecekteki ilerlemesini tasvir etme gibi amaçlar taşır.
Distopya ÖzellikleriBaskıcı, kontrol eden bir hükümet, eşitsizlik, özgür düşüncenin olmaması ve insanların zihinlerinin kontrol edilmesi gibi özellikler içerir.
Ütopya ve Distopyanın İnsan Hayatındaki EtkisiÜtopya ve distopya kavramları, insanların toplum ve geleceğe ilişkin düşüncelerini şekillendirir.

Herkesin arzu ettiği, mutlu, eşitlikçi ideal bir toplum mümkün müdür? Ütopyalarda evet. Tarih boyunca, yaşanan dönemlerdeki sıkıntıların etkisiyle gelecekte daha güzel bir yaşantının olması istenmiş ve bunun olacağına da inanılmıştır. Pek çok düşünür yaşanan sorunlara çözüm niteliğinde, şartların çok daha iyi olduğu ideal toplum düzeninin olduğu eserler kaleme almıştır. Bu her açıdan iyimser ve hayali denebilecek eserler için de ütopya kavramı kullanılmıştır. 

Ütopya Ne Demek?

Ütopya kavramı en bilinen şekliyle; gerçekleşmesi imkansız şekilde tasarlanmış ideal toplum hayalidir. Kelimenin yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasında ise Thomas More’un 1516 yılında De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia ya da daha yaygın bilinen ismiyle Utopia eseri etkili olmuştur. Ütopya kavramı “hiçbir yerde” kelimesinden gelmektedir. Kelime köken olarak Yunanca “yok/olmayan” anlamına gelen “ou”, “mükemmel” anlamına gelen “eu” ve “yer/toprak/ ülke” anlamına gelen “topos” kelimeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur.

Ütopyalara gerçekleşmesi imkansız olan hayali tasarımlar gözüyle bakılır. Bunlar her yönüyle muhteşem olan ve arzu edilen yaşantı, düzen ve toplum yapısı düşünceleridir. Gelişmemiş toplumların temelini oluşturduğu ve bunlara çözüm amaçlı bir düzen getirmeyi planlayan geleceğin toplumu arzusu vardır. bu ideal toplumlarda yasalar mükemmel işler. sosyal adalet egemendir. herkes eşit, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürür. ancak bu kusursuz yaşam ve toplum düzenine erişilemeyecek bir durum gözüyle bakılması, ütopyaların imkansız hayaller olarak görülmesine sebep olmaktadır. 

Tarih boyunca çok sayıda ütopyanın hayali kurulmuştur. Bunların bazıları kitaplaştırılırken bazıları da yok olmuştur. Kitap haline getirilebilen ütopyaları gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmış olsa da maalesef bu eylemler başarısız olmuştur. Oluşturulmak istenen ideal toplumların kurulduğu bölgenin, bulundukları ülkeden bağımsız olamaması başarının önündeki en büyük engeldir. 

Ütopik Ne Demek?

Ütopyaya dayanan ve buradaki düşünceleri tasvir etmek için ütopik kavramı kullanılmaktadır. Gerçekleşmesi imkansız olarak görülen ve hayali düşünceler olarak nitelendirilen ütopya kavramının özelliklerini taşıyan anlatımlar ütopik düşüncelerdir. Kötülüklere yer verilmeyen ütopik düşüncülerde her konuda daima iyi düşünceler söz konusudur. Harika bir toplum yapısı, herkesin eşit şartlarda yaşaması ve arzu edilen toplum düzeninin hakim olmasını istemek ütopik bir düşündedir. Günümüzde de gerçekleşmesi çok zor olarak görülen ve içinde iyilik barındıran düşünceler için ütopik kavramı kullanılmaktadır.

Hayali derecede iyimser düşünceler için kullanılan ütopik kavramının aksine her şeye kötümser yaklaşan anti ütopyalar da söz konusudur. Bu anti ütopyalara distopya denir. Distopyalar, gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olacağından korkulan baskıcı ve totaliter toplumlardır. Distopyalardaki kötümser düşünceler için de distopik kavramı kullanılmaktadır. Peki birbirinin tam zıttı olan bu iki kavramın özellikleri nelerdir?

Öncelikle en belirgin farklılık; ütopik düşüncenin sonsuz iyimserlik ve distopik düşüncenin de sonsuz kötümserlik içermesidir. Ütopyalar gerçekleşmesinin istendiği, arzu edilen ideal toplum anlayışından doğmuştur. Ütopik düşüncenin hakim olduğu ütopyalarda; tüm vatandaşlar için mutlak eşitlik söz konusudur. Eğitim ve sağlık gibi alanlarda herkes sorunsuz erişime sahiptir. Tüm vatandaşlar için güvenli bir ortamda yaşam sürme durumu söz konusudur. Ütopyalardaki yaşantılar bu şekilde tasarlanmıştır. 

Distopyalar ise gelecekte olması beklenen ve aynı zamanda bundan korkulan toplum düşüncesidir. Distopik düşüncelerin hakim olduğu distopyalarda ise; baskıcı, her şeyi kontrol eden bir hükümet mevcuttur. Eşitliğin hiçbir şekilde mümkün olmadığı, ya herkesin aşırı yoksul olduğu ya da zenginler ve yoksullar arasındaki gelir farkının bir hayli büyük olduğu toplumlardır. Distopyalarda genellikle özgür ve bağımsız düşünceden söz etmek de mümkün değildir. Ayrıca bu toplumlarda insanların zihinleri de kontrol edilmektedir.

Ütopya Örnekleri

Tarih boyunca çok sayıda yazar ütopya kaleme almıştır. Bu ütopyalar; ekonomi, feminizm, bilim ve teknoloji, din, ekoloji, tarih ve politika gibi çeşitli konuları ele almıştır. Kaleme alınan ütopyalar, ekonomik sıkıntılara bir çözüm yolu bulmak ve en iyi toplum düzenini oluşturmak gibi amaçlar taşımaktadır. Aynı zamanda gelecekte bilimin ve teknolojinin ilerleyeceğine ve insan yaşamını çok iyi noktalara getireceğine dair ütopik bir düşünce de hakimdir. 

 • Devlet - Platon

Arzu edilen ideal toplum tasarımı olan ütopyalardan ilki Platon’un “Devlet” eseridir. Platon burada Sokrates’in ideal bir toplum için düşlediği devlet modelinin nasıl olacağını anlatmıştır. Devlet içerisinde üç sınıfa ayrılan insanlar; çalışanlar, bekçiler ve yöneticilerdir. İşçi, çiftçi ve zanaatkarların oluşturduğu çalışanlar üretim yaparak devlete maddi kazanç sağlar. Bekçiler devletin güvenliğini sağlarken, yöneticiler de devletin yönetiminden sorumludur. Burada sınıflara ayrılma durumu söz konusu olsa da bu bir ayrımcılık göstergesi değildir. Aksine her sınıfın kendine özgü bir erdemi vardır. Bunlar da çalışan sınıfının kanaatkar olması, bekçi sınıfının cesur olması ve yöneticilerin de bilge olmasıdır. Bu toplumda kadın ve erkek için de bir eşitlik söz konusudur. 

Platon’un bu ütopik devlet anlayışı Doğu felsefesinde Farabi’de görülmektedir. 

 • Ütopya - Thomas More

Pek çok yönüyle Platon’un Devlet eserine dayanan Thomas More’un Ütopya’sında herkesin eşit olduğu, hümanizmin hakim olduğu bir devlet vardır. Bu devlette tüm dinlere hoşgörüyle yaklaşılır ve çok az savaş vardır. Özel mülkiyetin yasak olduğu bu devlette üretim de devlet adına yapılır ve herkes ihtiyacı kadarını alır. Çalışma saatlerinin dışında bilim ve sanatla uğraşmaları için de bireylere yeterli zaman kalmaktadır. 

 • Kadınlar Ülkesi - Charlotte Perkins Gilman

Feminist ütopyanın ilk örneklerinden olan Kadınlar Ülkesi, barışçıl ve paylaşımcı bir toplum modelinin var olduğu bir dünyayı anlatmaktadır. Sadece kadınların yaşadığı bir ülkenin varlığını duyan üç erkek bu fikri hem ilginç hem de imkansız bularak meraklarına yenik düşer ve bu ülkeyi keşfetmek isterler. Ülkeye vardıklarında gördükleri karşısında da bunları sadece kadınların yaptığını kabullenmek istemez ve sürekli bir yerlerden erkeklerin çıkmasını beklerler. Ancak buradaki her iş sadece kadınlar tarafından yürütülmektedir.

Aynı zamanda bu ülkedeki inanç, ekonomi, yönetim ve kültür adeta kusursuz görünmektedir. Kadınlar Ülkesi, önemli olan şeyleri sadece erkeklerin yapabileceği düşüncesinin sorgulanarak, kadınların erkeklere ihtiyaç duymadan bir şeyler başarabileceğini güzel bir şekilde anlatmıştır. Böylelikle toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasına da sebep olmuştur. 

 • Güneş Ülkesi - Tommasso Campanella 

Tommasso Campanella’nın ütopik devlet tasarımında Platon’un düşüncelerinin etkisine rastlanmaktadır. Güneş Ülkesi’nin yöneticisi filozof bir rahiptir ve ülkeyi adilce yönetmektedir. Herkesin eşit ve her şeyin ortak olduğu bu ülkede, her bireyin toplum için yararlı olacak bir görevi vardır. Bireyler günün kısa bir zamanını çalışarak geçirirken diğer zamanlarını kendilerine zevk verecek faaliyetlere ayırma imkanına sahiptir.

 Bunlara ek olarak bazı ütopya örnekleri şu şekildedir:

 • El-Medinet’ül Fazıla / İdeal Devlet - Farabi

 • Yeni Atlantis - Francis Bacon

 • Geçmişe Bakış - Edward Bellamy

 • Hiçbir Yerden Haberler - William Morris

Ütopyanın aksi olan distopyadan da bahsetmiştik. Distopyalara da örnek vermek gerekirse en bilinenleri şu şekildedir: 

 • 1984 - George Orwell

 • Hayvan Çiftliği - George Orwell

 • Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

 • Biz - Yevgeni Zamyatin

 • Otomatik Portakal – Anthony Burgess

 • Gelecek Irk - Edward Bulwer-Lytton

Ütopya, Gerçekleşmesi imkansız şekilde tasarlanmış ideal toplum hayalidir, Thomas More’un Utopia eseri, Distopya, Gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olacağından korkulan baskıcı ve totaliter toplumları tarif eder, , Ütopya ve Distopya Arasındaki Fark, Ütopya ideal ve mükemmel bir toplumu anlatırken, distopya baskıcı ve totaliter bir toplumu resmeder, , Ütopik, Ütopya kavramının özelliklerini taşıyan anlatımlar ütopik düşüncelerdir, , Distopik, Distopyaların kötümser düşüncelerini taşıyan anlatımlara distopik denir, , Ütopya Örnekleri, Tarih boyunca birçok yazarın üzerine yazdığı ideal toplum tasarımlarıdır, Platon'un 'Devlet' eseri, Ütopyanın Tarihi, Thomas More'un 1516 yılında 'Utopia' eseri ile yaygınlaştı, , Ütopya Amaçları, Ekonomik sıkıntılara çözüm bulma, en iyi toplum düzenini oluşturma, bilim ve teknolojinin gelecekteki ilerlemesini tasvir etme gibi amaçlar taşır, , Distopya Özellikleri, Baskıcı, kontrol eden bir hükümet, eşitsizlik, özgür düşüncenin olmaması ve insanların zihinlerinin kontrol edilmesi gibi özellikler içerir, , Ütopya ve Distopyanın İnsan Hayatındaki Etkisi, Ütopya ve distopya kavramları, insanların toplum ve geleceğe ilişkin düşüncelerini şekillendirir,
Ütopya Nedir Ütopya Ne Demek Ütopik Ne Demek Ütopya Örnekleri
Sarı saçlı genç bir kadın kameraya mutlu bir şekilde gülümsüyor ve doğrudan objektife bakıyor. Açık ve dostça bir ifadesi var, gözleri geniş ve dudakları hafif bir sırıtış içinde. Yanakları hafifçe kızarmış ve teni ışıkta parlıyor. Beyaz bir tişört ve üzerinde küçük bir tılsım olan bir kolye takıyor. Saçları geriye doğru düşük bir at kuyruğu şeklinde toplanmış ve kolları göğsünün önünde kavuşturulmuş. Düz beyaz bir arka planın önünde duruyor ve yanında birkaç bitki var. Rahat ve memnun görünüyor, anı yaşıyor ve kamera önünde geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Bahriye Özgür
Blog Yazarı

2019 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla çeşitli eğitimlere katıldı, sertifikalar aldı. Okumaya ve araştırmaya olan ilgisi zamanla yazmaya yöneldi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sandalyelerde birbirine yakın oturan iki adamdan soldaki beyaz bir ceket giymektedir. Soldaki adam koyu renk saçlıdır ve ellerini kucağında kavuşturmuş, sağa bakmaktadır. Sağdaki adamın saçları daha açık renk ve yere bakıyor, ellerini sandalyenin kollarına dayamış. Her iki adamın da yüzünde memnuniyet ifadesi var. Beyaz duvarları ve parlak ışıkları olan bir odadalar ve mobilyalar modern ve minimalist.
Kişisel Gelişim

Tarihin İlk Photoshop'u: Lenin ve Stalin

08 Ekim 2021
Bir grup insan, birden fazla bilgisayarın göründüğü bir masanın etrafında oturuyor. Herkes ekranına odaklanmış ve klavyede bir şeyler yazıyor. Masanın üzerinde yeşil bir bitkinin bulunduğu küçük bir saksı, bir sandalye ve bir fincan kahve var. Arka planda mavi ve beyaz desenli bir duvar ve turuncu zemin üzerinde parlak sarı renkli bir dişli var. Sağ alt köşede, yanında üçgen sembolü olan bir ampul var. Genel olarak, bu insan grubu bilgisayarlarında sıkı çalışıyor ve atmosfer odaklanmış ve üretken.
Dijital Pazarlama

2019 Yılı Dijital Pazarlama Stratejileri

21 Mayıs 2019
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606
Bu görsel, fotoğrafçılıkla ilgili bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Siyah elbiseli bir kadın, siyah metinli beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Sahne, öğrenme ve profesyonel eğitim duygusunu yansıtmaktadır. Bu kurs sayesinde öğrenciler, yetkin fotoğrafçılar olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Kompozisyon, ışıklandırma, pozlama ve daha fazlası gibi konularla fotoğrafçılığın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu kursa katılarak fotoğrafçılığın yaratıcı potansiyelini keşfedebilir ve çarpıcı görüntüler üretme tekniklerini keşfedebilirler. Doğru rehberlik ve doğru araçlarla herkes fotoğrafçılık sanatını öğrenebilir ve bunu harika fotoğraflar çekmek için kullanabilir.
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah, kolsuz bir elbise giyen genç bir kadının fotoğrafı. Kollarını iki yana açmış, ayakta duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Saçları kısa küt kesilmiş ve çenesinin hemen altına kadar uzanıyor. Yüzü oval şekilli, küçük bir burnu ve dolgun dudakları var. Gözleri koyu renk ve badem şeklindedir ve kendinden emin bir bakışa sahiptir. Cildi pürüzsüz ve hafif bronzlaşmış. Yüksek yakalı ve düz, dar kesim siyah bir elbise giymektedir. Elbise hafif bir kumaştan yapılmıştır ve belinde ince gümüş bir kemerle tamamlanmaktadır. Düşük topuklu ve ayak bileğinde küçük bir tokası olan siyah ayakkabılar giyiyor. Genel görünümü modern ve şık.Evren Yılbaşı
12450