AnasayfaBlogTartışma Mı? Paralel Düşünme Mi?
İş Hayatı

Tartışma Mı? Paralel Düşünme Mi?

20 Kasım 2018
Bir grup insan bir toplantıda bir masanın etrafında oturmaktadır. Masanın ortasında, başını ellerinin arasına almış takım elbiseli bir adam oturuyor gibi görünüyor. Solunda kızıl saçlı ve gözlüklü bir kadın onunla sohbet etmektedir. İki yanlarında biri dizüstü bilgisayar kullanan, diğeri bilgisayar ekranına bakan iki kadın grubu var. Arka planda, bir kişinin kolunun bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Odadaki atmosfer bir konsantrasyon ve odaklanma atmosferidir.
KonuTanımÖrnekleme
TartışmaKarşıt düşüncelerin birbirini çürütmesi esasına dayanan bir düşünme alışkanlığıBatı usulü bir toplantıda, farklı görüş açıları tartışılır ve hangisinin eleştirileri aşıp daha çok taraftar topladığı görülür.
Paralel DüşünmeHerkesin aynı anda aynı düşünme yönüne odaklanmasıFikir tartışması yerine herkes konuya belirli bir yönden bakar ve düşüncelerini söyler; bu da işbirliği ve daha kapsamlı bir görünüm sağlar.
Japon Toplantı UsülüEgonun ön planda olmadığı, bilgi beyaz şapka üslubu ile paylaşılan ve tartışmasız bir biçimde sunulan bilginin odak noktası olduğu toplantı biçimiHer katılımcı sırayla kendi tarafsız bilgisini ortaya koyar. Yavaş yavaş harita tamamlanmaya başlar.
Altı Şapkalı DüşünmeHer biri farklı bir perspektifi temsil eden 6 farklı 'şapka' arasında geçiş yaparak bir problemi sistemli bir şekilde ele alan düşünme tekniğiBeyaz şapka tarafsız ve objektif bilgiyi temsil eder, kırmızı şapka duygular ve içgüdüler, siyah şapka dikkatli ve kritik düşünme, yeşil şapka yaratıcılık ve yeni fikirler, sarı şapka optimizm ve değer görme, mavi şapka genel bakış ve kontrolü temsil eder.
Fikir OluşturmaBir tahmin, tez veya hipotez gibi olası bir çözüm veya yanıt bulma süreciEğer bir olasılığın %5'i yanlışsa sürenin büyük bir kısmı bu %5'lik yanlışı göstermek ve düzeltmek için harcanır.
Toplantı VerimliliğiToplantıların kısa sürede daha fazla bilgi aktarılabilecek şekilde nasıl daha verimli hale getirileceğiParalel düşünme yöntemi ile gerçekleştirilen toplantılar daha verimli ve kısa sürelerde yapılabilmektedir.
Kültür FarklılıklarıBir konuyu tartışmanın veya bir sorunu çözmenin çeşitli kültürlerde nasıl farklı yollarla ele alındığıÖrneğin, Batı'da tartışma genellikle bir fikrin geçerliliğini belirleme yöntemi iken, Japonya'da karşılıklı dinleme ve anlayış daha yaygın bir yaklaşımdır.
EgoBireyin kendi önemini, değerini vurgulamasını içeren kişilik unsurudurTartışmalarda ego ön plana çıkar, fakat Japon kültüründe bu durum geçerli değildir.
YaratıcılıkYeni ve orijinal bir fikir yaratma süreciJapon görüşü, fikirlerin fideler şeklinde ortaya çıktığı ve daha sonra bakılıp, büyütülerek biçimlendirildiği şeklindedir.
İşbirliğiBir hedefe ulaşmak amacıyla birlikte çalışma pratiğiParalel düşünme işbirlikçi bir yol izler ve herkesin aynı düşünme yönüne odaklanmasını sağlar.

Tartışma birçok konuda karar vermek için kullandığımız düşünme alışkanlıklarımızdan bir tanesidir. Temelde karşıt düşüncelerin birbirini çürütmesi esasına göre yapılır ve tartışmaların ana zeminini genellikle ego oluşturur. Batı usulü bir toplantıda katılımcılar kendi bakış açıları ve çoğu zaman varılmasını umdukları bir sonuçla masaya otururlar. Böylece toplantı, bu farklı görüş açılarının tartışılması ve hangisinin eleştirileri aşıp daha çok taraftar toplayacağının görülmesinden oluşur.

Japon kültüründe ise Batı kültürünün aksine, ego ön planda değildir. Batılılar için, Japon katılımcıların toplantıya kafalarında önceden biçimlenmiş herhangi bir fikir olmadan oturmalarını anlamak çok zordur. Japon toplantılarının amacı dinlemektir. Her katılımcı sırayla kendi tarafsız bilgisini ortaya koyar. Yavaş yavaş harita tamamlanmaya, daha zengin ve daha detaylı olmaya başlar. Harita bittiğinde gidilecek rota herkes için apaçık ortadadır. Önemli olan hiç kimsenin ortaya bir hazır fikir atmamasıdır. Bilgi beyaz şapka üslubuyla sunulur. Altı şapkalı düşünme hayatımızın her noktasında bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi yavaşça kendi kendini düzenleyerek bir fikir oluşturur. Batılı görüşte, fikirlerin tartışmalarla adeta döve döve biçimlenmesi gerektiği tavrı hakimdir. Japon görüşü ise fikirlerin fideler şeklinde ortaya çıktığı ve daha sonra bakılıp, büyütülerek biçimlendirildiği şeklindedir.

Kültürleri değiştiremeyiz. Bu yüzden tartışma alışkanlığımızı aşmamıza yardımcı olacak bazı yöntemlere gereksinimimiz vardır. Paralel Düşünme gibi.

Paralel Düşünme Nedir?

Paralel düşünme, herkesin aynı anda aynı düşünme yönüne odaklanması demektir. Fikir tartışması yerine herkes konuya belirli bir yönden bakar ve düşüncelerini söyler. Mesela herkes aynı anda bilgiye odaklanır veya fikir üretmeye veya eleştiriye odaklanır. Bu sayede tartışmaya göre çok daha fazla işbirlikçi bir yol izlenir. Sırayla bütün yönlere ayrı ayrı odaklanarak aslında konuyu bütün yönleriyle incelemiş oluruz.

Paralel düşünme yöntemi ile gerçekleştirilen toplantılar daha verimli, daha kısa sürelerde yapılabilmektedir. Çünkü fikir tartışmaları çoğu zaman toplantı sürelerini uzatmakta ve daha fazla fikir üretilmesini engellemektedir. Eğer bir olasılığın %5'i yanlışsa sürenin büyük bir kısmı bu %5'lik yanlışı göstermek için harcanmaktadır. Bu da haliyle bütün zamanın kötü bir şekilde harcanması demek oluyor.

Paralel düşünme farklı bakış açıları ile konuları değerlendirmemizi sağlayan ve tartışma alışkanlığımızı aşmamıza yardımcı olan güçlü bir yöntemdir.

Altı şapkalı düşünme tekniği eğitimi ile birçok düşünce tarzını, bakış açısını, hayatımızı kolaylaştıracak şekilde beynimizi yönetebilmeyi öğrenebiliriz. Bu teknikler ile paralel düşünme tarzına hakim olabilir, daha mantıklı ve sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Tartışma ve geçimsiz ortam işlerimizi sadece kötüye götürerek bizi de bir sıkıntının içerisine çekmektedir. Bilinçli ve sakince atılacak her adım bize başarılı olma yolunu hızlıca bize getirecektir.

Tartışma, Karşıt düşüncelerin birbirini çürütmesi esasına dayanan bir düşünme alışkanlığı, Batı usulü bir toplantıda, farklı görüş açıları tartışılır ve hangisinin eleştirileri aşıp daha çok taraftar topladığı görülür, Paralel Düşünme, Herkesin aynı anda aynı düşünme yönüne odaklanması, Fikir tartışması yerine herkes konuya belirli bir yönden bakar ve düşüncelerini söyler; bu da işbirliği ve daha kapsamlı bir görünüm sağlar, Japon Toplantı Usülü, Egonun ön planda olmadığı, bilgi beyaz şapka üslubu ile paylaşılan ve tartışmasız bir biçimde sunulan bilginin odak noktası olduğu toplantı biçimi, Her katılımcı sırayla kendi tarafsız bilgisini ortaya koyar Yavaş yavaş harita tamamlanmaya başlar, Altı Şapkalı Düşünme, Her biri farklı bir perspektifi temsil eden 6 farklı 'şapka' arasında geçiş yaparak bir problemi sistemli bir şekilde ele alan düşünme tekniği, Beyaz şapka tarafsız ve objektif bilgiyi temsil eder, kırmızı şapka duygular ve içgüdüler, siyah şapka dikkatli ve kritik düşünme, yeşil şapka yaratıcılık ve yeni fikirler, sarı şapka optimizm ve değer görme, mavi şapka genel bakış ve kontrolü temsil eder, Fikir Oluşturma, Bir tahmin, tez veya hipotez gibi olası bir çözüm veya yanıt bulma süreci, Eğer bir olasılığın %5'i yanlışsa sürenin büyük bir kısmı bu %5'lik yanlışı göstermek ve düzeltmek için harcanır, Toplantı Verimliliği, Toplantıların kısa sürede daha fazla bilgi aktarılabilecek şekilde nasıl daha verimli hale getirileceği, Paralel düşünme yöntemi ile gerçekleştirilen toplantılar daha verimli ve kısa sürelerde yapılabilmektedir, Kültür Farklılıkları, Bir konuyu tartışmanın veya bir sorunu çözmenin çeşitli kültürlerde nasıl farklı yollarla ele alındığı, Örneğin, Batı'da tartışma genellikle bir fikrin geçerliliğini belirleme yöntemi iken, Japonya'da karşılıklı dinleme ve anlayış daha yaygın bir yaklaşımdır, Ego, Bireyin kendi önemini, değerini vurgulamasını içeren kişilik unsurudur, Tartışmalarda ego ön plana çıkar, fakat Japon kültüründe bu durum geçerli değildir, Yaratıcılık, Yeni ve orijinal bir fikir yaratma süreci, Japon görüşü, fikirlerin fideler şeklinde ortaya çıktığı ve daha sonra bakılıp, büyütülerek biçimlendirildiği şeklindedir, İşbirliği, Bir hedefe ulaşmak amacıyla birlikte çalışma pratiği, Paralel düşünme işbirlikçi bir yol izler ve herkesin aynı düşünme yönüne odaklanmasını sağlar
Tartışma Mı? Paralel Düşünme Mi?karar verme paralel düşünme toplantılar verimlilik işbirliği
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.