AnasayfaBlogSağlık İletişimi Yaklaşımları
Nedir?

Sağlık İletişimi Yaklaşımları

14 Ağustos 2021
Bu görüntü, etrafında farklı renklerde kalemler bulunan bir ampulü göstermektedir. Ön planda, yakın çekimde bir kişinin parmağı, arka planda ise bir kalem görülüyor. Ampul, parlak beyaz arka planıyla görüntünün ana odağıdır. Kalemler kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve mor dahil olmak üzere çeşitli renklerde. Parmak ampulün sağ tarafını işaret etmektedir. Kalem resmin sağ üst köşesindedir ve ucu ampule doğru bakmaktadır. Görüntü, kalemlerin renklerinin beyaz arka planla renkli bir kontrast oluşturmasıyla sıcak ve davetkar bir his uyandırıyor.
KonuDetaylarİlgili Bilgiler
Sağlık İletişiminin TanımıSağlığı geliştirerek, toplumun ve kişilerin sağlıkla ilgili alınan kararlar üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek kapsamında iletişim stratejilerinin kullanılması.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından tanımlanmıştır.
Bilimcilerin Sağlık İletişimine YaklaşımlarıCastello’nun yaptığı kapsamlı bilimsel çalışmalar ve makaleler.Sağlık iletişimi çalışmaları terapötik iletişime yöneliktir.
Sağlık İletişiminin İşlevleriTeşhis, iş birliği, örgüt ve eğitim olmak üzere dört temel işlevi vardır.Castello’nun 1977 yılındaki çalışması
Sağlık İletişiminin Güç Kazandığı Alanlarİletişim faaliyetlerinin bir disiplin olması, insan ilişkileri ve davranışları hakkındaki araştırmaların gelişmesi, kamu sağlığı bölümlerinin çoğalması.Küresel sağlık ve insani hizmetlerin gelişim süreci
Hastalıkları Önleme Komitesi'nin YaklaşımıSağlık iletişimini kamu sağlığını geliştirmede bir amaç değil, bir araç olarak görürler.Bir kamu hizmeti duyurusunda çoklu stratejileri ve geniş kapsamlı kampanyaları kullanma örneği
Sağlık İletişiminin Mesaj YayılımıSağlıkla ilgili bütün mesajların yayılması ve yorumlanması.Mesajı yollayan kişi, bir kitle iletişim aracı veya bir kuruluş olabilir.
Tabak Tarafından Sağlık İletişim TanımıKişiler arasında sağlık konusunda meydana gelen etkileşim ve işlemlere iletişim kurum ve kavramlarının uygulanmasıdır.Sağlık hizmetlerinin bilinmesini ve sağlık bilgilerinin yayılmasını hedefler.
Sağlık İletişiminin Önemi2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Covid-19 pandemisi.Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği öngörüsünde bulunarak kitle iletişim araçları kullanılarak toplumun hem tedbir almasını sağlamış hem de bilinçlendirmiştir.
Sağlık Hizmetlerinin BilinciDoğru olan sağlık bilgilerinin yayılması, bireylerin, toplumların sağlıkla ilgili tutumlarında değişimlerin yaşanması.Sağlık etkileşiminin değerlendirilmesi.
Sağlık İletişiminde Hedef Odaklı ÇalışmalarÜlke politikaları kapsamında hedef odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kampanyalarında gerçekleşen büyük artışlar.Hastalıkları önleme ve gündem oluşturma programlarının kar amacı olmayan kuruluşlarca ele alınması.

Sağlık iletişimin yalnız bir tanımı bulunmamaktadır. ABD ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi sağlık iletişimini; sağlığı geliştirerek, toplumun ve kişilerin sağlıkla ilgili alınan kararlar üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek kapsamında iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanımı şeklinde ifade etmektedir. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir kamu hizmeti duyurusunda çoklu stratejileri veya geniş kapsamlı bir kampanyayı kullanan sağlığın geliştirilmesi programının, iletişim bileşenlerinin sağlık iletişiminde kullanılabileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, sağlık iletişiminin kamu sağlığını geliştirmede bir amaç olmadığını tam tersine bir araç olduğunu önemini vurgular ve kontrolünde kullanılan stratejiler için kullanılmış olduğunu açıkça belirtir.

Bu yazımızda "Sağlık iletişimine bilimcilerin yaklaşımı nasıldır? Hastalıkları önleme komitesi yaklaşımı nasıldır? Sağlık iletişimi hangi açıdan değerlendirilir?" sorularına cevap bulmaya çalıştık.

Sağlık iletişimine Bilimcilerin Yaklaşımı Nasıldır?

Castello’nun sağlık iletişimiyle kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bilimsel çalışmalarından beş tane makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerden üçü sağlık iletişiminden daha fazlası, terapötik iletişime yöneliktir. Cassata da Castello’yu izleyerek, olan az sayıdaki araştırmanın iletişim alanında çalışanlarca gerçekleştirildiğini açıklar. Lawrence Erlbaum Associates tarafından 1989 yılında "Health Communication" adıyla sağlık iletişimi alanıyla ilk hakemli dergiyi çıkartır. Daha sonra 1996 yılında ise "Journal of Health Communication" isimli hakemli yayınını gerçekleştirir. Castello’nun 1977 yılında makale çalışması sağlık hizmetleri olarak iletişimin sadece dört işlevi üzerinde durmaktadır. Bunlar sırasıyla; teşhis, iş birliği, örgüt ve eğitim şeklindedir. Sağlık iletişimi birbiriyle ilişkili gelişmelerin biraraya gelmesiyle güç kazanmıştır. Bu gelişmeler aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır;

 • İletişim faaliyetlerinin bir disiplin haline gelmeye başlaması.

 • İnsan ilişkileri ve davranışları hakkındaki araştırmaların giderek gelişmesi.

 • Küresel olarak sağlık ve insani hizmetlerin fiili araştırmalarının bir gelişim sürecinde olması.

 • Giderek sayıları yükselen üniversitelerde kamu sağlığı bölümlerinin çoğalması.

 • Hastalıkları önleme ve gündem oluşturma programlarının kar amacı olmayan kuruluşlarca ele alınması.

 • Ülke politikaları kapsamında hedef odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kampanyalarında gerçekleşen büyük artışlar.

Hastalıkları Önleme Komitesi Yaklaşımı Nasıldır?

Sağlık iletişimin yalnız bir tanımı bulunmamaktadır. ABD ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan “hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi sağlık iletişimini “sağlığı geliştirerek, toplumun ve kişilerin sağlıkla ilgili alınan kararlar üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek kapsamında iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanımı” şeklinde ifade etmektedir. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir kamu hizmeti duyurusunda çoklu stratejileri veya geniş kapsamlı bir kampanyayı kullanan sağlığın geliştirilmesi programının, iletişim bileşenlerinin sağlık iletişiminde kullanılabileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, sağlık iletişiminin kamu sağlığını geliştirmede bir amaç olmadığını tam tersine bir araç olduğunu önemini vurgular ve kontrolünde kullanılan stratejiler için kullanılmış olduğunu açıkça belirtir. Sağlık iletişimi, sağlıkla ilgili bütün mesajların yayılmasını ve daha sonra yorumlanması olayıdır. Mesajı yollayan kişi, bir kitle iletişim aracı veya bir kuruluş olabilir. Yorumu gerçekleştirecek olan ise bir grup, bir kişi veya ayrımı yapılmamış olan kitle olabilmektedir.

Tabak tarafından sağlık iletişimine "Kişiler arasında sağlık konusunda meydana gelen etkileşim ve işlemlere iletişim kurum ve kavramlarının uygulanmasıdır." şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Sağlık hizmetlerinin bilinmesini, doğru olan sağlık bilgilerinin yayılmasını, bireylerin, toplumların sağlıkla ilgili tutumlarında değişimlerin yaşanmasını ve sağlık davranışlarının değerlendirilmesinde temel etken olmuştur. Sağlık etkileşimi; hastalığın ve sağlığın toplum ve bireyler açısından anlaşıldığı, uyulduğu ve biçimlendiği sembolik bir zaman olarak da ifade edilebilir. ABD Sağlık Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi Bürosu tarafından 2010 yılında yapılan Healthy People programında “sağlığın geliştirilmesi adına iletişim stratejilerinin, toplumun ve bireylerin kararlarında bilgilendirilmesinde ve etkilenme durumların kullanılması hatta incelenmesi" olarak açıklamaktadır.

Özellikte 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmış olan Covid-19 pandemisinden dolayı sağlık iletişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği öngörüsünde bulunarak kitle iletişim araçları kullanılarak toplumun hem tedbir almasını sağlamış hem de bilinçlendirmiştir. Önceleri önelemez bir salgın şeklinde ilerleyen bu virüsün önüne geçebilmek için bir yandan hijyen koşullarının toplum ve birey açısından sağlanması gerektiği üzerinde dururken, diğer bir yandan aşı geliştirme çabalarına başlanmıştır. Fakat bütün bunlar dünya genelinde giderek yaygınlaşan ölüm oranın önüne geçilememiştir. Kitle iletişim araçlarının olmaması halinde ölüm oranlarının giderek artabileceğini söyleyebiliriz. Ülkeler, vatandaşlarının sağlıklı davranış gösterebilmesi için maske, mesafe ve hijyen konulu kamu spotlarını gerçekleştirmiş ve sağlık iletişim çalışmalarına indirgeyerek topluma servis edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir dezenfektan olarak kabul edilen kolonyanın kullanımının uygun olabilceğini belirtmiştir. Kolonyanın böyle değerlendirilmesinin en temel sebebi ise kişiler tarafından ulaşımının kolaylaştırılmasıdır. Yaşanılan ortamın steril hale getirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. Toplum tarafından, kolonyaya koyulan etilen alkolün farklı amaçlar kapsamında kullanılmasından dolayı virüsten kurtulayım derken ölümler etilen alkol kullanımından gelmiştir. Bu açıdan sağlık iletişimin toplum tarafından doğru bir şekilde anlaşılması ve değerlendirilmesi bununla beraber bireylerinde sağlık konusundaki okur yazarlıkları önemli bir etken olmuştur.

Sağlık İletişimi Hangi Açıdan Değerlendirilir?

Sağlık ve iletişim alanlarını birbirine bağlayan sağlık iletişimi, kişi ve kamu sağlığını geliştirme faaliyetlerinin gerekli bir faktörü olarak zamanla daha çok bilinmektedir. Sağlık iletişimi, hastalığın engellenmesi ve sağlığın geliştirilmesi konularına her açıdan yardımda bulunmakta olup farklı yönlerden de ele alınabilmektedir: 

 • Hasta ilişkileri/ sağlık personeli ve sağlık personelinin kendi arasındaki iletişimi açısından,

 • bireylerin sağlık enformasyonunu kullanmaları ve aramaları,

 • Bireylerin doktor tarafından yapılan klinik tavsiyeleri yerine getirmeleri,

 • Kamu sağlığını ilgilendiren mesajlarının oluşturulması. Örneğin yaşam bicimi ile ilgili çalışmalar: İletişimin sağlığın geliştirilmesinde ya da koruyucu tıp mantığı ile kullanımının gerçekleşmesi. Tedaviler konusunda hasta, hasta yakınlarını ve toplumu bilgilendirmek,

 • Bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonun doğru bir şekilde yayılması,

 • Kitle iletişim tarafından yapılan sağlık mesajları. En geniş anlamı ile kültür,

 • Sağlık personelinin ve tüketicilerinin kamu sağlığı ve sağlığın korunması organizasyonlarına nasıl ulaşılacağının eğitimini sağlanması,

 • Sağlık enformasyon bilgi sistemleri: Kitle iletişim teknolojilerinde gerçekleşen ilerlemeler neticesinde gelişmiş toplumlarda sağlık iletişimi alanında kullanılmaya başlanan değişiklikler; bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerinin tıp bilimine ve kamu sağlığına uygulaması olan tele-sağlık, etkileşimli sağlık iletişimi ki bir tüketicinin-bireyinin, hasta ya da sağlık profesyoneli- sağlık bilgilerine ulaşmak, sağlıkla ilgili bir konuda yol gösterici olmak için iletişim teknolojisi ile etkileşim oluşturmak.

2010 yılında gerçekleştirilen Healthy People programına göre 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde sağlık iletişiminin kişisel sağlığı ve toplumsal sağlığını geliştirme konusunda sağlık uzmanlarının, araştırmacılarının hükümet görevlilerinin ve halkın farklı faaliyetlerde beraber çalışmaları beklenmektedir.

Sağlık İletişiminin Tanımı, Sağlığı geliştirerek, toplumun ve kişilerin sağlıkla ilgili alınan kararlar üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek kapsamında iletişim stratejilerinin kullanılması, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından tanımlanmıştır, Bilimcilerin Sağlık İletişimine Yaklaşımları, Castello’nun yaptığı kapsamlı bilimsel çalışmalar ve makaleler, Sağlık iletişimi çalışmaları terapötik iletişime yöneliktir, Sağlık İletişiminin İşlevleri, Teşhis, iş birliği, örgüt ve eğitim olmak üzere dört temel işlevi vardır, Castello’nun 1977 yılındaki çalışması, Sağlık İletişiminin Güç Kazandığı Alanlar, İletişim faaliyetlerinin bir disiplin olması, insan ilişkileri ve davranışları hakkındaki araştırmaların gelişmesi, kamu sağlığı bölümlerinin çoğalması, Küresel sağlık ve insani hizmetlerin gelişim süreci, Hastalıkları Önleme Komitesi'nin Yaklaşımı, Sağlık iletişimini kamu sağlığını geliştirmede bir amaç değil, bir araç olarak görürler, Bir kamu hizmeti duyurusunda çoklu stratejileri ve geniş kapsamlı kampanyaları kullanma örneği, Sağlık İletişiminin Mesaj Yayılımı, Sağlıkla ilgili bütün mesajların yayılması ve yorumlanması, Mesajı yollayan kişi, bir kitle iletişim aracı veya bir kuruluş olabilir, Tabak Tarafından Sağlık İletişim Tanımı, Kişiler arasında sağlık konusunda meydana gelen etkileşim ve işlemlere iletişim kurum ve kavramlarının uygulanmasıdır, Sağlık hizmetlerinin bilinmesini ve sağlık bilgilerinin yayılmasını hedefler, Sağlık İletişiminin Önemi, 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği öngörüsünde bulunarak kitle iletişim araçları kullanılarak toplumun hem tedbir almasını sağlamış hem de bilinçlendirmiştir, Sağlık Hizmetlerinin Bilinci, Doğru olan sağlık bilgilerinin yayılması, bireylerin, toplumların sağlıkla ilgili tutumlarında değişimlerin yaşanması, Sağlık etkileşiminin değerlendirilmesi, Sağlık İletişiminde Hedef Odaklı Çalışmalar, Ülke politikaları kapsamında hedef odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi kampanyalarında gerçekleşen büyük artışlar, Hastalıkları önleme ve gündem oluşturma programlarının kar amacı olmayan kuruluşlarca ele alınması
Sağlık İletişimi Yaklaşımları sağlık iletişimine yaklaşımları sağlık iletişiminin gelişimi neye bağlıdırsağlık iletişimi hangi açıdan değerlendirilir sağlık iletişim en fazla neye katkıda bulunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.