AnasayfaBlogPodoloji Bölümü (MYO)
Bölümler

Podoloji Bölümü (MYO)

24 Ekim 2020
Bir kişi sandalyede oturuyor, sol bacağını uzatmış. Bacağının üzerinde, her ikisi de odakta olan bir iğne ve bir kalem vardır. Kişinin teni hafif bronzlaşmış ve şortu açık mavi renktedir. Kişinin eli bacağının üzerinde durmakta ve kalemi tutmaktadır. Kalem siyah, iğne ise gümüş rengindedir. Arka plan bulanık ve kişinin başı kısmen görülebiliyor ama odakta değil. Kişinin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme var. Bu görüntü, kişi iğne ve kalemi kullanmaya hazırlanırken konsantrasyon ve odaklanma anını yakalıyor.
Bilgi BaşlığıDetayİlişkili Bilgi
Podoloji Nedir?Ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmeti sunan bir sağlık alanı.Öncelikle ayak hastalıklarına neden olan faktörler belirlenir, tedavi buna göre planlanır ve uygulanır.
Podoloji Bölümü (MYO)Üniversitelerin genellikle sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır.Toplamda dört dönemden, yani iki yıllık bir programdan oluşmaktadır.
Podoloji HizmetleriBatık tırnak tedavisi, Diyabetik ayak rehabilitasyonu, Kalınlaşmış tırnak rehabilitasyonu, Nasırlı ayak tedavisi vb.Bu bakım şekli hem önleyici, hem iyileştirici, hem de tedavi edici olmak üzere üç aşamalıdır.
Podoloji Eğitim SüreciPodoloji öğrencileri, teorik eğitim görmezin aynı zamanda laboratuvar ortamlarında yaptıkları incelemeler ve stajlarla bilgi ve birikimlerini zenginleştirirler.Öğrenciler mesleki deneyim elde ederler ve iş hayatına hazır bir şekilde eğitimlerini tamamlarlar.
Podoloji Bölümü Geçiş İmkanlarıPodoloji öğrencilieri, YÖK tarafından belirlenen bazı dört yıllık fakültelere dikey geçiş yapma hakkına sahiptir.DGS'ye girip Türkçe ve matematik sorularını çözerek yeterli düzeyde puan almaları gereklidir.
Podoloji İş İmkanlarıPodoloji mezunları podolog olarak kamuda ve özel sektörde kendilerine iş imkanı bulabilirler.Kamuda genel olarak devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi gibi sağlık kurumlarında; özelde ise özel hastanelerde, ayak sağlığıyla ilgilenen merkezlerde, sporcu sağlığına yönelik hizmet veren kurumlarda, ayak ve yürümeyle ilgili üretim yapan firmaların bünyesinde iş imkanı bulmaları mümkündür.
Podoloji Mezunu UnvanıPodoloji bölümünü başarıyla tamamlayıp mezun olan bireylere podolog unvanı verilir.Podologlar, bireylerin ayak sağlığının muhafaza edilmesi ve bakımına yönelik hizmet veren kişilerdir.
Podoloji Bölümünün Ülkemizdeki İlk ÖrnekleriÜlkemizde ilk podoloji eğitimi öncüsü Kocaeli Üniversitesi’dir.Podoloji bölümü, Kocaeli Üniversitesi tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılmıştır.
KPSS ŞartıKamudaki işlerde KPSS şartı aranır ve mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek bu sınavdan yeterli bir puan alması gerekir.Merkezi alımlarda KPSS puanı yüksek olan aday doğrudan tercihine atanır.
Özel Sektörde İş İmkânlarıÖzel sektörde ise KPSS şartı yoktur, podoloji iş ilanlarına bakan podologlar ilgili kurumlara iş başvurusunda bulunur ve kurumun yapacağı değerlendirme ile işe alım süreci gerçekleşir.Özel hastanelerde, ayak sağlığıyla ilgilenen merkezlerde, sporcu sağlığına yönelik hizmet veren kurumlarda, ayak ve yürümeyle ilgili üretim yapan firmaların bünyesinde iş imkanı bulmaları mümkündür.

Podoloji kelimesi Yunanca podos; ayak ve logos; bilim, kelimelerinden türetilmiş ve kısaca ayak bilimi şeklinde tanımlanmıştır. Daha terimsel bir açıklamayla podoloji; ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmeti sunan bir sağlık alanıdır. Podoloji, büyük bir kesimin haberdar olmadığı alanlardan biridir. Genel olarak insanlar ayaklarındaki problemler için bir podologa gitmesi gerektiğini düşünmez ya da bilmez. Bu branşın yaygınlaşabilmesi için her devlet hastanesinde polikliniklerinin açılması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, hastaların ve diğer bireylerin çeşitli medya araçlarıyla bilinçlendirilmesi, bence gerekli adımlardandır.

Podoloji, podiatrinin bir alt dalı olup yalnızca ayak sağlığıyla ilgilenen bir branştır. Bu sebeple ayak bakımının estetik kaygı çerçevesinde görülme tabusu yıkılması gereken bir bakış açısıdır. Çünkü ayaklar, vücudun sinir uçlarının toplandığı bölgedir ve ayak sağlığı ayrı ele alınması gereken bir olgudur. Günümüzde giderek ayak sağlığının öneminin yaygınlaşmaya başlaması bu alanın bilinirliğini büyük ölçüde arttıracaktır. Podoloji eğitimi almış uzmanlar, ayak sağlığının gerekliliği olan bakımlar ile ilgilenir. Bu bakım şekli hem önleyici, hem iyileştirici, hem de tedavi edici olmak üzere üç aşamalıdır. Öncelikle ayak hastalıklarına neden olan faktörler belirlenir, tedavi buna göre planlanır ve uygulanır. Tekrarların önlenmesine yönelik koruyucu girişimlerde hayata geçirilerek tedavinin etkinliği artırılır. Podolojinin verdiği başlıca hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Batık tırnak tedavisi

 • Diyabetik ayak rehabilitasyonu

 • Kalınlaşmış tırnak rehabilitasyonu

 • Nasırlı ayak tedavisi

 • Mantar hastalığı olan tırnak bakımı ve rehabilitasyonu

 • Sekil bozukluğu olan ayak rehabilitasyonu

 • Çatlak topuk tedavisi

 • Aşırı terleyen ayak bakımı

 • Cerrahi olmayan ortoz uygulamaları

Podoloji Bölümü (MYO) Nedir?

Podoloji bölümü; üniversitelerin genellikle sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır. Toplamda dört dönemden, yani iki yıllık bir programdan oluşmaktadır. Podoloji öğrencileri, yalnızca teorik eğitim görmez. Aynı zamanda laboratuvar ortamlarında yaptıkları incelemeler ve stajlarla bu teorik eğitimi pratiğe dökerek bilgi ve birikimlerini zenginleştirirler. Bu sayede mezun olmadan önce mesleki deneyim elde ederler ve iş hayatına hazır bir şekilde eğitimlerini tamamlarlar.

Yeni açılan bölümler arasında gösterebileceğimiz bu bölüm, TYT puanıyla öğrenci alım yapar. Podoloji bölümünü başarıyla tamamlayıp mezun olan bireylere podolog unvanı verilir. Podologlar, bireylerin ayak sağlığının muhafaza edilmesi ve bakımına yönelik hizmet veren kişilerdir. Bir diğer tanımla podolog, hastaların ayak tedavisiyle ilgilenen sağlık teknikerleridir. Halk arasında ise zaman zaman podologlar için ayak sağlığı uzmanı ya da ayak hastalıkları uzman gibi ifadeler kullanıldığı bilinmektedir. İki yıllık ön lisans eğitimi alan podoloji öğrencileri, YÖK tarafından belirlenen bazı dört yıllık fakültelere dikey geçiş yapma hakkına sahiptir. Bunun için DGS’ye girip Türkçe ve matematik sorularını çözerek yeterli düzeyde puan almaları gereklidir. Bu kapsamda podoloji bölümünden mezun olan öğrenciler DGS ile hemşirelik alanına ya da fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına geçiş yapabilirler.

Ülkemizde ilk podoloji eğitimi öncüsü Kocaeli Üniversitesi’dir. Podoloji bölümü, Kocaeli Üniversitesi tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılmıştır. Ve buradaki 2 senelik eğitimin sonunda Türkiye’nin ilk podologları mezun olmuştur. Bu gelişmeyle podoloji sağlık sistemi içindeki ilk yerini almış ve kamu istihdamı adına ilk adımı olmuştur. Daha sonra ülkemizde devlet ve vakıf üniversitelerinde Podoloji bölümleri kurularak eğitim verilmeye başlanmıştır. Devlet Kurumları bünyesinde Podoloji Ünitesi de ülkemizde ilk olarak yine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açılarak kamu düzeyinde hizmet verilmeye başlanmıştır.

Podoloji İş İmkanları Nelerdir?

Podoloji mezunları podolog olarak kamuda ve özel sektörde kendilerine iş imkanı bulabilirler. Kamuda genel olarak devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi gibi sağlık kurumlarında; özelde ise özel hastanelerde, ayak sağlığıyla ilgilenen merkezlerde, sporcu sağlığına yönelik hizmet veren kurumlarda, ayak ve yürümeyle ilgili üretim yapan firmaların bünyesinde iş imkanı bulmaları mümkündür.

Kamudaki işlerde KPSS şartı aranır ve mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek bu sınavdan yeterli bir puan alması gerekir. Merkezi alımlarda KPSS puanı yüksek olan aday doğrudan tercihine atanır. Mülakatla yapılan alımlarda ise KPSS puanına göre adaylar mülakata davet edilir ve oluşturulan seçici komisyon, adaylar arasından bir seçim yapar. Özel sektörde ise KPSS şartı yoktur, podoloji iş ilanlarına bakan podologlar ilgili kurumlara iş başvurusunda bulunur ve kurumun yapacağı değerlendirme ile işe alım süreci gerçekleşir.

Podoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Podoloji programından mezun olan öğrenciler, hastanelerde podolog ya da podoloji teknikeri unvanı ile çalışabilir. Ayrıca yürümeyle ilgili cihaz ve eşyaların üretimiyle ilgilenen firmalarda da çalışma imkanları vardır. Bu firmaların üretim tesislerinde ve yönetiminde podoloji mezunu kişiler görev alabilir. Buna ek olarak masaj ve fitness merkezlerinde de podoloji mezunlarının çalışması mümkündür. Başta futbolcular olmak üzere pek çok sporcu ayak sağlığının çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle sporculara yönelik hizmet veren kuruluşlar bulunmaktadır. Bu alanlarda da podoloji vazgeçilmez alanlardan birisidir. Diğer taraftan podoloji mezunları kendi üretim tesislerini açarak ayak sağlığı malzemeleri üretebilirler.

Podoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Podoloji ders programı üniversiteden üniversiteye farklılıklar gösterebilir çünkü her üniversitenin kendi müfredatını belirleme hakkı mevcuttur. Fakat genel olarak birçok temel ders, her üniversitede aynıdır ve programlar birbirine benzerlik gösterir. Farklılık yaşanan dersler genel olarak seçmeli derslerde yaşanmaktadır. Podoloji okuyan öğrencilerin aldığı başlıca dersler ise aşağıdaki gibidir.

 • Türk Dili

 • İngilizce

 • Genel Anatomi

 • Genel Fizyoloji

 • Temel Mikrobiyoloji

 • Podoloji

 • Podoloji Uygulamaları

 • Halk Sağlığı

 • Tıbbi Terminoloji

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kalite Yönetim Sistemleri

 • Biyokimya

 • Ayak Ortopedisi

 • Patoloji

 • Alt Ekstremite Nörolojisi

 • Podoloji uygulamaları

 • Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi

 • Hastalıklar Bilgisi

 • Diyabet ve Ayak Sağlığı

 • Fizik tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları

 • Tıbbi Etik İletişim Becerileri

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Biyofizik Ayak Deri Hastalıkları

 • Diyabet ve Beslenme

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Psikoloji

 • İlk Yardım

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik

 • Halkla İlişkiler

Podoloji Bölümü Taban Puan ve Sıralama

Tercih döneminde hayatına iyi bir yol çizmek isteyen adaylar çok iyi araştırma yapmalılar. Çünkü yaygın olarak bilinmeyen birçok alan var. Podoloji bölümü de onlardan biri. İş imkanı şimdilik devlet kurumlarından ziyade özel alanlarda. Üstelik önemi giderek anlaşılan ve artan bir sektör. Çok fazla üniversitede olmaması daha az mezun verilmesine neden oluyor. Aslında bu sayede bu alan mezunlarında yığılma oluşmuyor. Yani iş ararken fazla rakiple yarışmak durumunda kalmıyorsunuz. Eğer sağlık alanının bir dalı olan podoloji size uygun tercihlerden biri ise aşağıdaki taban puan ve sıralama listesini inceleyebilirsiniz. Bu bilgiler ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni.Podoloji (Burslu)304,11516383359
Kocaeli ÜniversitesiPodoloji271,93356632637
İstanbul Gelişim ÜniversitesiPodoloji261,83482737412
Harran ÜniversitesiPodoloji261,57851740303
Zonguldak Bülent Ecevit Üni.Podoloji260,53538751999
Podoloji Nedir?, Ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmeti sunan bir sağlık alanı, Öncelikle ayak hastalıklarına neden olan faktörler belirlenir, tedavi buna göre planlanır ve uygulanır, Podoloji Bölümü (MYO), Üniversitelerin genellikle sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır, Toplamda dört dönemden, yani iki yıllık bir programdan oluşmaktadır, Podoloji Hizmetleri, Batık tırnak tedavisi, Diyabetik ayak rehabilitasyonu, Kalınlaşmış tırnak rehabilitasyonu, Nasırlı ayak tedavisi vb, Bu bakım şekli hem önleyici, hem iyileştirici, hem de tedavi edici olmak üzere üç aşamalıdır, Podoloji Eğitim Süreci, Podoloji öğrencileri, teorik eğitim görmezin aynı zamanda laboratuvar ortamlarında yaptıkları incelemeler ve stajlarla bilgi ve birikimlerini zenginleştirirler, Öğrenciler mesleki deneyim elde ederler ve iş hayatına hazır bir şekilde eğitimlerini tamamlarlar, Podoloji Bölümü Geçiş İmkanları, Podoloji öğrencilieri, YÖK tarafından belirlenen bazı dört yıllık fakültelere dikey geçiş yapma hakkına sahiptir, DGS'ye girip Türkçe ve matematik sorularını çözerek yeterli düzeyde puan almaları gereklidir, Podoloji İş İmkanları, Podoloji mezunları podolog olarak kamuda ve özel sektörde kendilerine iş imkanı bulabilirler, Kamuda genel olarak devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi gibi sağlık kurumlarında; özelde ise özel hastanelerde, ayak sağlığıyla ilgilenen merkezlerde, sporcu sağlığına yönelik hizmet veren kurumlarda, ayak ve yürümeyle ilgili üretim yapan firmaların bünyesinde iş imkanı bulmaları mümkündür, Podoloji Mezunu Unvanı, Podoloji bölümünü başarıyla tamamlayıp mezun olan bireylere podolog unvanı verilir, Podologlar, bireylerin ayak sağlığının muhafaza edilmesi ve bakımına yönelik hizmet veren kişilerdir, Podoloji Bölümünün Ülkemizdeki İlk Örnekleri, Ülkemizde ilk podoloji eğitimi öncüsü Kocaeli Üniversitesi’dir, Podoloji bölümü, Kocaeli Üniversitesi tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılmıştır, KPSS Şartı, Kamudaki işlerde KPSS şartı aranır ve mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek bu sınavdan yeterli bir puan alması gerekir, Merkezi alımlarda KPSS puanı yüksek olan aday doğrudan tercihine atanır, Özel Sektörde İş İmkânları, Özel sektörde ise KPSS şartı yoktur, podoloji iş ilanlarına bakan podologlar ilgili kurumlara iş başvurusunda bulunur ve kurumun yapacağı değerlendirme ile işe alım süreci gerçekleşir, Özel hastanelerde, ayak sağlığıyla ilgilenen merkezlerde, sporcu sağlığına yönelik hizmet veren kurumlarda, ayak ve yürümeyle ilgili üretim yapan firmaların bünyesinde iş imkanı bulmaları mümkündür
podoloji bölümü podoloji podolog ayak sağlığı sağlık
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.