AnasayfaBlogKriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi

27 Haziran 2018
Bir adam mavi bir fonda ayakta dururken görülüyor, bir elinde açık siyah bir şemsiye, diğer elinde ise bir dosya tutuyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Başı hafifçe bulanık, ancak kafatasının şekli ve gözlerinin rengi seçilebiliyor. Saçları koyu renk ve geriye taranmış. Beyaz yakalı bir gömlek ve koyu renkli bir pantolon giymiştir. Elindeki dosya hafifçe buruşmuş ve şemsiyenin sapı görünüyor.
Kriz AnlayışıKriz YönetimiMüşteri İlişkileri Yönetimi
Beklenmedik, aniden gelişen olayları kapsarKrizlerin daha az hasarla atlatılmasını sağlarMüşteri ağını kurgulayan, taleplere zamanında cevap veren bir yönetim biçimi
Bir işletmenin beklentileriyle çevresel olaylar arasındaki uyumsuzlukları içerirEtkin yönetim anlayışı krizin derecesini azaltırİkili ilişkileri öne koyar ve uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefler
İyi yönetildiğinde fırsat, kötü yönetildiğinde çöküş olabilirKrizi yönetme yeteneği zararı minimalize ederRekabet vasıtası ve krizlerle mücadele aracı olarak kullanılır
İşletme için Pazar payı, imaj ve itibar gibi noktaları etkilerİyi bir yönetim anlayışı krizlerin zararını minimize ederMüşteri sadakati ve satın alma davranışlarını olumlu yönde etkiler
Kriz öncesi belirli belirtileri olmasına rağmen görülmemesi durumunu ifade ederKriz yönetimi, belirtileri doğru değerlendirebilmek için önemlidirMüşteri taleplerine doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilme becerisi gereklidir
Hızlı hareket eden ve doğru yönetilmediğinde işletme için zararlı olabilen durumları kapsarHızlı ve doğru yönetim becerisi krizin etkisini azaltırİletişimi koparmadan marka değerini koruma ve arttırma yeteneği gereklidir
Krizler, örgütlerin imajını olumsuz yönde etkileyen tehditler olarak görülürCiddi imaj zararlarını onarma ve tekrar itibar kazanma yeteneği gereklidirDevam eden müşteri ilişkilerini koruma ve sadakatleri arttırma yeteneği gereklidir
Krize neden olan uyumsuzluklar farklı şekillerde olabilirUyumsuzlukların üstesinden gelme ve krizden çıkışı sağlama kabiliyeti gereklidirMüşteri memnuniyetini ve taleplerini karşılama yeteneği kritiktir
Krizler işletmelerin itibarına, müşteri ilişkilerine ve mali durumlarına direkt etki ederKrizlerin doğru yönetimi, itibarın korunması ve mali zararların minimalize edilmesi için gereklidirGüçlü müşteri ilişkileri, önlem alınması gereken kriz dönemlerinde işletmeleri korur
Kriz durumları, işletmelerin finansal yapılarını tekrar değerlendirmeleri gereken durumları belirtirEtkin kriz yönetimi, işletmelerin finansal durumlarını koruma ve kriz durumlarında doğru kararlar verme yeteneği gerektirirİyi bir müşteri ilişkileri yönetimi, kriz dönemlerinde işletmelerin finansal stabilite ve büyümeyi sağlamalarına yardımcı olur

Kriz Dönemleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

İşletmeler için hemen hemen her tarz uyumsuzluğun kriz ortamını meydana getirdiğini aktaran Kernisky kriz olgusunu, bir işletmenin beklentileriyle çevresinde meydana gelenler ikilemindeki ciddi uyumsuzluk şeklinde nitelendirmektedir. [1] Başlangıçta işletmeler için krizin, imaj problemi olarak gün yüzüne çıkacağını aktaran bir diğer tanımda krizler, örgüt imajlarının olumsuz yönde etkilenme tehdidi olan hadiseler olarak değerlendirilmektedir [2].

Reid tarafından aktarılan duruma göre de kriz, bir işletmenin Pazar içerisindeki itibarına, onun müşterileriyle olan ikili ilişkilerine ve bütün mali durumlarına olumsuz yansıması bulunan her durum olarak belirtilmektedir[3]. Kriz durumuna farklı pencerelerden bakan bu tanımlardan çıkarımla kriz kavramı şöyle aktarılabilmektedir: Kriz beklenmedik, aniden gelişmiş olan, hızlı hareket sağlayan, her hangi bir hazırlık yapılmadan karşı karşıya kalınan ya da belirtilerinin belli başlı bazıları [4] daha öncesinden ortaya çıktığı halde görünmeyen ve işletme için iyi değerlendirilmezse çöküş, iyi değerlendirilirse fırsat manasına gelebilecek bir durumdur[5].

Geçmiş dönemlerde yaşanılan ekonomik durağanlıkların firmalara ve kurumlara öğretmiş olduğu hususlardan bir tanesi, tüketicilerle iletişimlerini asla kopartmayan marka değerlerinin Pazar paylarını arttırması biçimindeydi. Bilhassa da güven başta olmak üzere, sadakat, akıllı tercih benzerleri temalarla daha çok ön tarafa çıkan markaların krizler akabinde tüketici tarafından değer kazandığı da gözlemlenmiştir. Gerek politikal olarak gerekse de ekonomik olarak çok zor süreçlerden geçilen dönemler çok sık bir şekilde ülkemiz başta olmak üzere Dünya’nın pek çok yerinde yaşanmaktadır. 2008 yılından sonra pazar payını büyük ölçüde yitiren markaların ortak noktası, iletişime yeteri kadar önem vermemekti.[6]

bu tip dar boğazlarda bütün şirketler, finansal yapılarını bir kez daha gözden geçirecektir. fakat burada dikkat edilmesi gerekenin pazarlamanın bir harcama değil, yatırımın olduğuna inanılmasıdır. kriz dönemleri içerisinde bir takım markalar iletişim harcamalarını kısıtlayarak pazar payı azalırken, yine çok daha uzun vadeli stratejileri barındıran markaların iletişim kurmayı sürdüreceğini ve krizden güçlenerek çıkacak oldukları düşünülmektedir. bu bağlamda da geri dönüşün ve ölçümlemenin kolay olduğu doğrudan pazarlama  kampanyalarının ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının tercih edileceği gerekmektedir.

Kriz için asıl olan yönetimdir. İyi bir yönetim becerisiyle yönetilen krizler daha az hasarla atlatılabilir. Krizin derecesinin artmasında veya azalmasında etkin yönetim anlayışı büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kriz yönetiminin neyi ifade ettiğini belirlemek için kriz yönetimi tanımlarına bakmak gerekir.

Müşteri olgusunu, işletmenin tam öbeğine koyarak müşteri ağını kurgulamayı; böylelikle de müşteri taleplerine zamanında ve etkin şekilde cevap verebilmeye, onlarla çok daha uzun süreçli ve kalıcı ikili ilişkiler öne koymaya dayanan ‘’müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)’’ çağımızda hemen hemen her alanda bir rekabet vasıtası olarak kullanılabildiği gibi ekonomik krizlerle mücadelede de önemli bir rol üstlenmektedir.

Bilinen bir gerçeklik vardır ki: Talep daralması rekabet ortamının çok daha kuvvetlenmesine neden olmaktadır. Piyasalar adına rekabet edebilme gücü, her zaman çok daha farklı olabilmeyi gerektirmiştir. Farklılaşmanın en önemli yollarından bir tanesi de müşteri ilişkileri yönetiminin ta kendisidir.[7]

Müşterilerin devam eden ilişkisi, sadakatleri ve artarak devam eden satın alma davranışları, güçlü rekabet koşullarında şirketleri koruyacak değerlerdir.[8]

[1] Kernisky D A (1997) Proactive Crisis Management and Ethical Discourse: Dow Chemical’s İssues Management Bulletins 1979-1990, Journal of Business Ethics, 16 (8), 843-853

[2] Coombs W T ve Schmidt L (2000) An Empiricial Analysis of Image Restoration: Texaco’s Racism Crisis, Journal of Public Relations Research, 12 (2), 163-178

[3] Reid J L (2000) Crisis Management, John Wiley&Sons, Inc., New York.

[4] Kadıbeşegil S (2003) Kriz “Geliyorum” Der, Kapital Medya A.Ş., İstanbul.

[5] Akdağ M (2001) Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi,Yüksek Lisans Tezi, SÜ Sos. Bil. Enst., Konya.

[6] Hargreaves, I., Roth, D., Karim, M. R., Nayebi, M., & Ruhe, G. (2018). Effective Customer Relationship Management at ATB Financial: A Case Study on Industry-Academia Collaboration in Data Analytics. In Highlighting the Importance of Big Data Management and Analysis for Various Applications (pp. 45-59). Springer, Cham.

[7] Yurdakul, N. B. (2003). İşletme yönetiminde iki stratejik görev: İmaj-marka yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 8(1), 205-211.

[8] Oktar S., 2017. Krizden Çıkış Planı: Müşteri İlişkileri Yönetimi. CRM Magazine.

Beklenmedik, aniden gelişen olayları kapsar, Krizlerin daha az hasarla atlatılmasını sağlar, Müşteri ağını kurgulayan, taleplere zamanında cevap veren bir yönetim biçimi, Bir işletmenin beklentileriyle çevresel olaylar arasındaki uyumsuzlukları içerir, Etkin yönetim anlayışı krizin derecesini azaltır, İkili ilişkileri öne koyar ve uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefler, İyi yönetildiğinde fırsat, kötü yönetildiğinde çöküş olabilir, Krizi yönetme yeteneği zararı minimalize eder, Rekabet vasıtası ve krizlerle mücadele aracı olarak kullanılır, İşletme için Pazar payı, imaj ve itibar gibi noktaları etkiler, İyi bir yönetim anlayışı krizlerin zararını minimize eder, Müşteri sadakati ve satın alma davranışlarını olumlu yönde etkiler, Kriz öncesi belirli belirtileri olmasına rağmen görülmemesi durumunu ifade eder, Kriz yönetimi, belirtileri doğru değerlendirebilmek için önemlidir, Müşteri taleplerine doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilme becerisi gereklidir, Hızlı hareket eden ve doğru yönetilmediğinde işletme için zararlı olabilen durumları kapsar, Hızlı ve doğru yönetim becerisi krizin etkisini azaltır, İletişimi koparmadan marka değerini koruma ve arttırma yeteneği gereklidir, Krizler, örgütlerin imajını olumsuz yönde etkileyen tehditler olarak görülür, Ciddi imaj zararlarını onarma ve tekrar itibar kazanma yeteneği gereklidir, Devam eden müşteri ilişkilerini koruma ve sadakatleri arttırma yeteneği gereklidir, Krize neden olan uyumsuzluklar farklı şekillerde olabilir, Uyumsuzlukların üstesinden gelme ve krizden çıkışı sağlama kabiliyeti gereklidir, Müşteri memnuniyetini ve taleplerini karşılama yeteneği kritiktir, Krizler işletmelerin itibarına, müşteri ilişkilerine ve mali durumlarına direkt etki eder, Krizlerin doğru yönetimi, itibarın korunması ve mali zararların minimalize edilmesi için gereklidir, Güçlü müşteri ilişkileri, önlem alınması gereken kriz dönemlerinde işletmeleri korur, Kriz durumları, işletmelerin finansal yapılarını tekrar değerlendirmeleri gereken durumları belirtir, Etkin kriz yönetimi, işletmelerin finansal durumlarını koruma ve kriz durumlarında doğru kararlar verme yeteneği gerektirir, İyi bir müşteri ilişkileri yönetimi, kriz dönemlerinde işletmelerin finansal stabilite ve büyümeyi sağlamalarına yardımcı olur
Kriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi kriz yönetimi kriz yönetimi nasıl yapılır müşteri ilişkileri yönetimi crm
Ellerini dua veya tefekkür için bir araya getirmiş, gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik bir adam. Yüzünde huzurlu ve dingin bir ifade, nazik ve kibar bir tavır var. Teni açık kahverengi, saçları siyah, üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon var. Huzurlu bir atmosferle çevrili düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış, anlamlı bir konu üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu alçakgönüllülük ve saygı hissi uyandırıyor.
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbiseli bir adam, elinde bir pano tutarak bir araba galerisinde durmaktadır. Yakınlarda duran, yirmili yaşlarının sonunda olduğu anlaşılan bir kadınla konuşmaktadır. Adam mavi bir kravat takmaktadır ve kravat yakından görülebilmektedir. Gri takım elbise giymiş başka bir adama bir araba anahtarı uzatıyor. İçinde bir kâğıt olan bir el de yakından görülüyor. Bir adamın yüzüne yakından bakıldığında gözlerinin arabaya doğru baktığı görülür. Arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsünün yanı sıra bir odadaki bir kişinin bulanık görüntüsü de görülüyor. Takım elbiseli adam büyük olasılıkla diğer adamla arabayı tartışıyor ve kadın da büyük olasılıkla bir satış görevlisi. Görüntü profesyonel bir atmosfere sahip ve ışıklandırma parlak ve doğal.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kazanın

02 Ekim 2019
Uzun kıvırcık kahverengi saçlı bir kadın siyah bir gömlek giyiyor. Kolyesinde siyah zemin üzerine beyaz bir harf vardır ve ağzı yakından görülebilmektedir. Saçları dalgalı bir şekilde şekillendirilmiş ve doğrudan kameraya bakıyor. Gözleri uzun kirpiklerle çerçevelenmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kolyesi karmaşık detaylarla süslü ve ışıkta parlıyor. Yüz ifadesindeki gizemle, düşünceli bir halde kaybolmuş gibi görünüyor. Gömleğinin ince bir deseni var ve kumaş yumuşak bir doku oluşturuyor. Arka planın nötr olması kıyafetindeki detayların ve yüz hatlarının öne çıkmasını sağlıyor.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?

23 Ocak 2019