AnasayfaBlogOperasyonel Yönetim Stratejileri Nelerdir?
İşletme

Operasyonel Yönetim Stratejileri Nelerdir?

10 Mart 2021
Bir kişi dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleriyle klavyede bir şeyler yazmaktadır. Dizüstü bilgisayar bir masanın üzerinde, solunda bir sepet dolusu kalem ve sağında bir cetvelin üzerinde bir lastik bant topu var. Kişi gözlerini ekrana odaklamış, yazdıklarına konsantre olmuş durumda. Arka planda bir logo ve bir işaret görülüyor, logo yakından, işaret ise uzaktan. Kişi yazmaya devam ediyor, parmakları hızla hareket ediyor, odak noktası değişmiyor.
Operasyonel Yönetim StratejileriTanımıÖnemi
KaliteDiğer benzerlere göre en çok tercihte bulunulan kriter.Yüksek kaliteli bir mal veya hizmet tercih sebebi olabilir.
Esneklik (Flexibility)İstenildiği zaman alıcıların ihtiyaçlarına uyumlu kapsamlı bir ürün veya hizmet çeşitliliğine sahip olabilme.Müşterilere farklı seçenekler sunarak onların tercihlerini artırabilir.
HizmetSunulan ürünlerin müşterilere nasıl iletildiği ve sonrasında ürünlere nasıl destek sağlandığı.Müşteriler tarafından oldukça önem verilen bir faktördür. Kaliteli hizmet sunumu, müşteri memnuniyetini artırır.
MaliyetlerRekabet koşullarında en fazla hissedilen ve önemli bir kriterdir.Mevcut gereksinimlerin en düşük maliyetlerle karşılanması, işletmenin mali performansını olumlu etkileyebilir.
Reaksiyon süresiMüşteri isteklerinin karşılanması açısından önemli bir faktörBir ürün veya hizmetin müşterilere ne kadar sürede ulaştırıldığı, müşterinin memnuniyetini ve işletmenin performansını önemli ölçüde etkiler.
DeğişkenlikTeknolojideki ilerlemeler ve küresel değişimler, değişkenlerin minimum seviyelere kadar düşürülmesini gerektirir.Değişkenliğin az olması, müşterilere istikrarlı ve tutarlı hizmet sunumu sağlar.
Ürün geliştirmeİşletmenin rekabet edebilirliği ve etkinliği için önemlidir.İşletme, hizmet sağlayabileceği pazarları ve bu pazarlarda verebileceği ürünleri nasıl tespit edeceğine dair kuralları ortaya koyar.
Finansİşletmenin mali performansını belirleme açısından kritiktir.Finans, işletme stratejilerini belirleme ve yönlendirme konusunda kritik bir rol oynar.
Pazarlamaİşletmenin piyasadaki konumunu ve rekabet gücünü belirler.İyi bir pazarlama stratejisi, işletmenin hedef pazarını belirler ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar.
Operasyonlar / Üretimİşletmenin etkin ve verimli bir şekilde işlerini yürütmesini sağlar.Operasyonel stratejiler, işletmenin genel stratejilerini destekler ve işletmenin genel başarısına katkıda bulunur.

Genel tercih ve politikaları belirlemek amacıyla operasyonel stratejiler kullanılır. Burada amaç bir işletmenin dört temel fonksiyonel alanlarından biridir. Bu tercihlerle sayesinde işletmenin genel görünümünü ortaya koymaya çalışan işletme stratejilerini destekler mahiyette olmasıdır.

Operasyonel yönetim stratejileri tespit edilirken, işletmenin gerçek anlamdaki işletme stratejisinin ve bunun dikkat edildiği müşteri tatmin değerlerinin bilinmesi gerekir. Bu açıdan müşteri istek ve ihtiyaçlarının ne olabileceği üzerinde durarak, işletme stratejilerini temel alarak günün çağdaş operasyonel stratejilerinde nelerin olması gerektiğini görmek gerekir.

Müşteri Ne İster?

Bu soru operasyonel yönetim açısından hayati denilebilecek bir öneme sahiptir. Özellikle müşterilerin istek ve gereksinimlerinin neler olduğunu veya olacağını saptanması operasyonel yönetim açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı strateji formülasyonun ilk aşaması olarak, süreç, mal ve hizmetlerin tasarımı müşteri isteklerinin doğru anlaşılması gerekir. İlgili süreç yaklaşımı fonksiyonel departmanlar arasındaki engelleri kaldırarak, olabilecek her türlü akışı daha görünür hale getirmesi de önemli bir katkıdır. Bu açıdan müşterilerin satın almış oldukları mal ve hizmetlerden beklentilerini altı kategoriye ayırmak mümkündür.

  1. Kalite: Bir mal ve hizmeti satın alan müşterilerin diğer benzerlerine göre en çok tercihte bulundukları kriter olarak ifade edilebilir. Yüksek kaliteli bir malın veya hizmetin tercih sebebi olabilir.

  2. Esneklik (Flexibility): Özetle istendiği zaman alıcıların ihtiyaçlarıyla uyumlu kapsamı oldukça geniş olan bir ürün veya hizmet çeşitliliğine sahip olabilme veya bunları üreten süreçlerden hızla diğerlerine geçebilme becerisi olarak gösterilebilir. Sürekli artan hizmet ve ürün yelpazesi müşterilere gösterebileceği farklı seçenekler sebebiyle aranan özelliklerden biri olarak görülür.

  3. Hizmet: Müşteriler tarafından oldukça önem verilen hizmetler, sunulan ürünlerin müşterilere nasıl iletildiği ve sonrasında ilgili ürünlere nasıl destek sağlandığıyla ilgili alıcıların tercihlerini belirlemeden önemli bir yere sahiptir.

Müşteri Talep ve İhtiyaçları
Kalite
Müşteri Tatmini
Reaksiyon Süreleri
Esneklik
Değişkenlikler
Hizmet
Maliyetler

Yukarıda yer alan unsurların, mutlaka gözden geçirilmesi gereken, iyi bir müşteri tatminine yardımcı olan yükselen değerleri tercih edilen kriterler arasında gösterilmektedir. Aşağıda gösterilen diğer unsurlar ise düşük değerlerinin talep edildiği diğer kriterler olarak gösterilebilir.

  1. Maliyetler: Rekabet koşullarının en fazla hissedildiği ve artan global baskılar nedeniyle öne çıkan önemli bir kriterdir. Mevcut gereksinimlerin olabildiğince en düşük maliyetlerle karşılanması olarak gösterilebilir.

  2. Reaksiyon süresi: Bu faktör müşteri isteklerinin karşılanması açısından önemlidir. Bir tatlı dükkanına gittiğinizde fiyat, kalite ve buna benzeri özelliklerle beraber hizmetin ne kadar sürede temin edildiği önemli göstergeler arasında gösterilir. Süre açısından tedarikçilerin tercih edilmesi olası bir durumdur. Tedavi olma açıyla bir hastaneden alınabilecek bir randevu, hastaneye gidildikten sonra yapılacak giriş, doktor muayenesi, laboratuvar sonuçlarının beklenmesi için harcanan sürenin minimum düzeyde olmasını istememiz oldukça doğaldır. Bunları ifade etmekte kullanılan reaksiyon süreleri oldukça kısa olması istenen faktörlerdir.

  3. Değişkenlik: Teknolojideki ilerlemeler ve küresel değişimler, değişkenlerin minimum seviyelere kadar düşürmesini ihtiyaç haline getirmektedir. Bir market zincirinin reyonlarında tuzlulardan sonra tatlıların gelmesi gibi bütün marketlerinde bu yolu izlemesi, müşterilerine arama sürelerini olabildiğince en aza indirmek içindir. Örneğin ilk defa bulunduğunuz bir şehirde bir sonraki gün önemli bir toplantıya gitmeniz gerekiyor. Akşam yemeğini size önceden bir deneyim olarak hatırlatan damak, fiyat, sunulan hizmet ve süre açısından bir restorandı tercihte bulunursunuz. İşte bu değişkenler müşteri açısından önemli bir beklentidir.

Stratejideki Yeri Nasıldır?

Rekabet içindeki piyasada bazı hedefleri gerçekleştirebilmek için uzun süreçlerde performansı etkileyen her türlü kararlara yönelik her türlü aksiyon ve yol gösterici değerleri ifade eder. İşletme stratejisi bu açıdan, işletmenin rekabet edilebilirliği ve etkinliği kapsamında geliştirilen üst düzey planlardır. Hizmet sağlayabileceği pazarları ve bu pazarlarda verebileceği ürünleri nasıl tespit edeceğine dair kuralları ortaya koyar. Maliyetler açısından en uygun olabileni sunma, odaklanma çok sık söz edilen işletme stratejileri arasında yer alır. İyi bir işletme stratejisinin temel ilkeleri tespit etmesi beklenilir. Bu ilkeler şöyledir;

  • Ürün geliştirme

  • Finans

  • Pazarlama

  • Operasyonlar diğer bir adı üretim

Uzun bir dönem finans ve pazarlama fonksiyonları işletme stratejilerini nasıl olması gerektiğine yön vermiş ve işletme stratejilerini belirlemiştir. 1960 yıllarında yapılan bir araştırmada (Wickham Skinner tarafından yapılan) işletme stratejilerindeki bu gerçeği ifade ederek, operasyonel stratejilerin işletmelerde pek fazla değerlendirilmediğini, fakat bunun bir stratejik üstünlük olarak dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Daha sonraları operasyonel stratejilerin üzerinde oldukça fazla durulmuştur. Bu açıdan işletmenin öz kaynaklarını dikkate alarak, müşterilerin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla işletme stratejileri tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda tasarlanması, kontrol edilmesi ve yürütülmesi gerektiğine ait kurallar, operasyonel yönetim stratejilerini meydana getirmektedir. 

Operasyonel Stratejiler Nasıldır?

Organizasyonların sahip oldukları her türlü varlık, rakipler ve pazardaki müşteriler operasyonel stratejiler kapsamında belirleyici faktörler arasında yer alır. Müşterilerin istek ve taleplerine cevap veremeyen bir işletme varlığı koruyamaz ve başarılı olması mümkün değildir. Strateji Swot analizinde rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurmayan bir strateji planı gerçekten uzak olmuş olur. Burada başarılı bir stratejiden bahsedebilmek için müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilen, başarısız oldukları sorunlar üzerinde yoğunlaşarak çözüm yolu bulabilen stratejiler tercih edilir.

Gelişim sürecine bakıldığında operasyonel stratejiler günümüzde hızlı bir gelişme ortaya koymuştur. En düşük fiyatlardan ihtiyaçları karşılamak ve ucuza mal etmek bu stratejik yapılanmanın bir göstergesi olmuştur. 1960 ve 1970’li yıllarda strateji ortaya koyan uzak doğu ülkelerinden gelen ürünler piyasalarda kendilerine yer bulmuş fakat ucuz ama kalitesiz imajından kurtulamamışlardır. 1980 yıllara doğru kaliteli ürün strateji planı ortaya çıkmasıyla beraber Japonya öncülüğünde bu ülkelerde görülen kalite anlayışı kapsamında ürünlerin kalitelerinde bir anlayış meydan gelmiştir. Kalite 21. yüzyılda Japonya’da her zaman ilk planda yer almıştır. Ancak tek bir strateji olarak görülmemelidir. Temel iş ve operasyonel strateji olarak bilinmelidir.

Hizmetin sunumundaki hızlı hareketlilik kalitenin arkasında stratejik bir tercih sebebi olmuştur. Kalitenin vakit alabileceği düşünce, yerini kalite ancak hizmetin hızlı verilebildiği çalışmalara bırakmıştır. Hatalı diyebileceğimiz ürünlerden, yüksek maliyetli kontrollerden dolayı kötü kalitenin bir tarafa koyulması gibi işlemlerin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması iyi bir seçenek olurken, hizmetlerin doğru zamanda ve kısa sürelerde, ürünlere ulaşılması mümkün hale getirecektir.

Kalite, Diğer benzerlere göre en çok tercihte bulunulan kriter, Yüksek kaliteli bir mal veya hizmet tercih sebebi olabilir, Esneklik (Flexibility), İstenildiği zaman alıcıların ihtiyaçlarına uyumlu kapsamlı bir ürün veya hizmet çeşitliliğine sahip olabilme, Müşterilere farklı seçenekler sunarak onların tercihlerini artırabilir, Hizmet, Sunulan ürünlerin müşterilere nasıl iletildiği ve sonrasında ürünlere nasıl destek sağlandığı, Müşteriler tarafından oldukça önem verilen bir faktördür Kaliteli hizmet sunumu, müşteri memnuniyetini artırır, Maliyetler, Rekabet koşullarında en fazla hissedilen ve önemli bir kriterdir, Mevcut gereksinimlerin en düşük maliyetlerle karşılanması, işletmenin mali performansını olumlu etkileyebilir, Reaksiyon süresi, Müşteri isteklerinin karşılanması açısından önemli bir faktör, Bir ürün veya hizmetin müşterilere ne kadar sürede ulaştırıldığı, müşterinin memnuniyetini ve işletmenin performansını önemli ölçüde etkiler, Değişkenlik, Teknolojideki ilerlemeler ve küresel değişimler, değişkenlerin minimum seviyelere kadar düşürülmesini gerektirir, Değişkenliğin az olması, müşterilere istikrarlı ve tutarlı hizmet sunumu sağlar, Ürün geliştirme, İşletmenin rekabet edebilirliği ve etkinliği için önemlidir, İşletme, hizmet sağlayabileceği pazarları ve bu pazarlarda verebileceği ürünleri nasıl tespit edeceğine dair kuralları ortaya koyar, Finans, İşletmenin mali performansını belirleme açısından kritiktir, Finans, işletme stratejilerini belirleme ve yönlendirme konusunda kritik bir rol oynar, Pazarlama, İşletmenin piyasadaki konumunu ve rekabet gücünü belirler, İyi bir pazarlama stratejisi, işletmenin hedef pazarını belirler ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar, Operasyonlar / Üretim, İşletmenin etkin ve verimli bir şekilde işlerini yürütmesini sağlar, Operasyonel stratejiler, işletmenin genel stratejilerini destekler ve işletmenin genel başarısına katkıda bulunur
müşteri beklentileri kaça ayrılırmüşteri ne ister operasyonel stratejiler nasıldıroperasyonel yönetim stratejileri nelerdir stratejideki yeri nasıldır
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.