AnasayfaBlogErgoterapist Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ergoterapist Nedir? Ne İş Yapar?

07 Haziran 2021
Ergoterapist Nedir? Ne İş Yapar?

Ergoterapinin en temel amacı kişilerin günlük yaşam etkinliklerine katılmalarına yardımcı olmaktır.  Ergoterapist ise herhangi bir hastalık durumunda yaşam ile bağı zayıflamış olan kişilerin veya kendini kültürel nedenlerden dolayı dışlanmış hisseden bireylerin günlük yaşama ve anlamlı aktivitelerine katılımlarını sağlamak için çalışan, üniversitelerin Ergoterapi lisans eğitimi seviyesinde mezun olan kişiler olarak tarif edilebilir.

Ergoterapistin görev ve sorumluluklarına, almış oldukları maaşlara ve nasıl bu mesleğin elde edileceğine yer verdik.

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapi mesleği anlamlı ve amaçlı olabilecek etkinlikleri, aktiviteleriyle beraber sağlığı ve refahı geliştiren birey odaklı bir sağlık alanı olarak tarif edilebilir. Ergoterapinin en temel amacı kişilerin günlük yaşam etkinliklerine katılmalarına yardımcı olmaktır.  Ergoterapist ise herhangi bir hastalık durumunda yaşam ile bağı zayıflamış olan kişilerin veya kendini kültürel nedenlerden dolayı dışlanmış hisseden bireylerin günlük yaşama ve anlamlı aktivitelerine katılımlarını sağlamak için çalışan, üniversitelerin Ergoterapist lisans eğitimi seviyesinde mezun olan kişiler olarak tarif edilebilir.

Ergoterapistler toplum ve kişilerin istedikleri, ihtiyaç duydukları ya da kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme kabiliyetlerini geliştirerek veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek noktada düzenleyerek bu hedefe ulaşırlar. Ergoterapistler teke tek kişilerle, gruplarla ya da topluluklarla işbirliği içinde çalışmak amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, psikososyal, psikolojik, sosyal davranışsal ve ergoterapi bilimi kapsamında geniş eğitime sahip olduğu açıktır.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle vücut yapı ve işlevlerinde meydana gelen bozulmalarda ya da yer aldığı sosyal veya kültürel azınlık grup nedeniyle toplum tarafından ötekileştirilmiş ya da katılımı sınırlandırılmış her kişiyle çalışır. Ergoterapi mesleğini yerine getiren kişiler, katılımın kişilerin fiziksel, bilişsel ya da duygusal yetenekleri olduğu etkinlik ve aktivitenin özellikleri ya da kültürel, sosyal, davranışsal ve fiziksel aynı zamanda yasal çevre ile desteklendiği veya kısıtlandığı düşünülür.

Bu sebeplerle ergoterapi toplumsal katılımı yükseltmek için birey, aktivite, çevre ya da bunların bazılarının ya da tamamının düzenlenmesi ile bireylerin mevcut yeterliliklerini yükseltmeye çalışır. Ergoterapi, okul, ev, iş yeri, sağlık merkezi, fabrika, huzurevi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşlarıyla özel ya da gönüllü kuruluşları bulunduran geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Ergoterapist Ne İş Yapar?

Ergoterapist bir çok yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yetki ve sorumluluklar şöyledir;

 • Kişinin ev, iş ve okul gibi ortamlarda fonksiyonel anlamdaki potansiyelini değerlendirmek ve performansını olabildiğince en üst seviyeye taşımak

 • Bireye çevreye uyumunu sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak

 • Kişilerde hastalık ve engellilik durumlarında ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirerek günlük aktivitelerini ve mesleklerini devam ettirebilecek uygulamalar yapmak

 • Kendi sorumluluklarında yer alan hastaların psikososyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerini ve mesleği kapsamında ölçüm ve testleri yaparak değerlendirir.

 • Kişilerin günlük yaşama dair aktivitelerinde bağımsızlıklarını kazandırmaya yönelik bazı yöntemlerle kullanılacak araçları belirler ve kullanımını öğretir.

 • Duyu algı motor bütünleşme öğreti ve eğitimini ve bu konularda iş ve uğraş terapisi çalışmalarını uygular.

 • Bireylerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve etkinlik performansına doğrudan ait olan engelleri değerlendirir.

 • Toplum tarafından dışlanmış olan bireylerin topluma tekrar kazandırılması kapsamında gerek duyulan değerlendirme ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunur.

 • Toplumun ve bireyin sağlığını ilk önceliği olarak görür. Bu doğrultuda öncelikle zarar vermeme ilkesini uygulamaya çalışır.

 • Sağlık hizmetini vermeye çalışırken, almış olduğu eğitim ve elde etmiş olduğu deneyim kapsamında bilgi, beceri ve imkanlarını kullanarak faydalı ve en iyi olacak şekilde planlama ve uygulama yapmakla görevlidir.

 • Her zaman en üst seviyede hizmet vermeye çalışır. Hizmet sağlamış olduğu bireylerin kişilik haklarına, mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterir.

Yukarıda belirtilen görevler kapsamında etik değerleri de göz önünde bulundurarak bu görev ve sorumlulukları çoğaltılabilir.

Ergoterapist Maaşları

Ergoterapistlerin maaş alımlarını kamu ve özel sektör olarak iki farklı başlık halinde değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarında çalışan ergotarpistlerin ortalama maaş alımları 2021 yılı için 4100 TL’dir. Kamudaki en yüksek maaşları 6300 TL’ye kadar çıkmaktadır. Burada maaşların bu denli değişken olmasının en temel nedeni görevde geçirilen hizmet yılı ve kamu kurumunun bakanlık veya taşra teşkilatlanmasında yer almasıdır. Kamu kurumlarında yeni başlayan bir ergoterapistin ise alabileceği en düşük maaş ise 3700 TL’dir. Özel sektörde maaş alımları biraz daha farklıdır. Ortalama maaş alımları 3800 TL civarındadır. En düşük maaş alımları ise 3560 TL’dir. En fazla alınan maaş ise 7200 TL kadar çıkmaktadır.

Özel sektörde en yüksek maaşın bu kadar olmasının nedeni kurumun kurumsal yapısı, ergoterapistin mesleki tecrübe yılı gibi faktörleri sıralayabiliriz. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan bir ergoterapistin kurumsal kimliği olan bir kurumda alabileceği maaş 6200 TL’dir. Benzer özelliklere sahip olan bir ergotarpistin kamu kurumunda alabileceği maaş ise 5600 TL civarındadır. Kamu kurumlarının özel kurumlara göre daha az maaş verdikleri görülmektedir.

Ergoterapist Nasıl Olunur?

Ergoterapsit olabilmek için liseden iyi bir dereceyle mezun olmak gerekir. Çünkü lisenin üniversite tercihinde sağlayabileceği ek puanlar mutlaka olacaktır. O yüzden işi başlangıçta sıkı tutmakta fayda var. Ayrıca liselerin sayısal bölümlerin mezun olunması gerekmektedir. Bu lise türü Fen, Anadolu, Süper veya dengi olabilecek bir lise olmalıdır. Lise eğitiminin akabinde Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek gerekir. Her iki sınavdan iyi birer puan almak gerekir. Lise ortalamasına, TYT ve AYT sınavların belirli bir yüzdeliği eklenerek üniversite giriş puanı oluşturulmaktadır.

Bu puanın elde edilmesiyle üniversitelerin ergoterapi bölümü tercih edilerek mesleki eğitime başlanmış olunur. Toplamda 4 yıllık bir eğitimin sonrasında başarılı olunması halinde ergoterapist olarak bu unvan elde edilmiş olunur. Kamu kurumlarında çalışmak için KPSS sınavının ilgili puan türüne girerek iyi bir puan almak gerekiyor. Alınan puan sonrasında atandıktan sonra kamu kurumunda göreve başlanmış olunur. Özel kurumlar için herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Sadece mülakat sınavının olduğunu hatırlatmamız gerekebilir.

Ergoterapist Ergoterapist nedir Ergoterapist ne iş yapar Ergoterapist maaşları Ergoterapist nasıl olunur Ergoterapi Ergoterapi bölümü
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Satranç Eğitimi
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Erdem TuranErdem Turan
700209
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
500209