AnasayfaBlogErgoterapi Nedir? Çalışma Alanları Nerelerdir?
Nedir?

Ergoterapi Nedir? Çalışma Alanları Nerelerdir?

16 Nisan 2020
Bir kadın elinde parlak kırmızı bir kalp tutarak gülümsüyor. Uzun kahverengi saçları var ve beyaz bir gömlek giyiyor. Kalp büyük ve parlak bir dokuya sahip, etrafına kalın kırmızı bir kurdele bağlanmış. Kollarını uzatmış ve parmakları kalbin etrafında kıvrılmış. Yüz ifadesi neşe ve memnuniyet dolu, sevgi ve sıcaklık yayıyor. Kalbi göğsüne yakın tutarken gözleri mutluluk içinde kapalı. Arka plandaki parlak mavi gökyüzü ve beyaz bulutlar neşe ve huzur hissini daha da artırıyor. Bu görüntü, hayatta bulunabilecek neşe, sevgi ve sıcaklığın mükemmel bir temsilidir.
Ergoterapi KonusuAmaçUygulama Alanı
Duruş ve hareket bozukluklarıKişinin bağımsız hareket etme yeteneğini arttırmakMesleki olarak uygulanan rehabilitasyon
Tümor tanı ve tedavisindeHastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumla uyum içinde yaşamasını teşvik etmekOnkolojik durumlar
Bilişsel fonksiyonların geliştirilmesiBireylerin kendine bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmekKognitif rehabilitasyon
Merkezi sinir sisteminde sorunlar yaşayan bireylerFonksiyonel potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumu sağlamakNörolojik rehabilitasyon
Büyüme ve davranış bozuklukları olan çocuklarÇocukların sosyal uyum ve ilerlemelerini hızlandırmakPediatrik rehabilitasyon
Romatizmal rahatsızlığı olan bireylerRahatlama ve hareket özgürlüğünü arttırmakRomatizmal hastalıklar
Engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarBireylerin günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapmakEngelli bireyler
Zamanla yitirilen bazı fonksiyonların hafifletilmesiYaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmakGeriatrik rehabilitasyon
Topluma kazandırılması gereken dışlanmış bireylerDışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için rehabilitasyonToplum temelli rehabilitasyon
Hareket, denge ve motor fonksiyon bozukluklarıHareket kabiliyetini arttırmak ve bağımsızlığı teşvik etmekFiziksel rehabilitasyon

Ergoterapi nedir dediğimizde genel bir tanım olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Ergoterapi,  gerekli ve uygun aktiviteleri belirleyerek, refah düzeyinin arttırılması için belirlenen tedavi sürecini uygulayan bir sağlık mesleği olarak adlandırılmaktadır. Ergoterapi, kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile yaşlılar, nörolojik rahatsızlıkları bulunanlar, doğuştan veya sonradan gelişen engelli olma durumu ve uzuv eksikliklerinde uygun tedavi programının oluşturulması ve kişilerin bağımsız hareket edebilmesinde önemli bir role sahiptir.

Ergoterapi, günlük yaşamında bağımsız hareket etmeyi isteyen tüm bireylerle ilgilenmektedir. Engelli bir kişinin bağımsız hareket edebilmesi, yemek yemekte zorlanan kişilerin rahat yemesi, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hastalıklarının yavaşlatılabilmesi gibi geniş bir alana hizmet verir. Yaş, cinsiyet ve ilgi alanlarını belirleyerek; yaşlı, genç veya çocuk ihtiyaç görülen her bireyle çalışır. Son yıllarda meslek olarak yeni yeni hayata geçirilmeye başlansa da tedavi sürecinde zorunlu bir ihtiyaç haline geldiği tespit edilmiştir. Ergoterapi bireye odaklanan bir meslektir. Sağlık fakültelerinin ilgili kısımlarından mezun olan bireylere ergoterapist adı verilmektedir.

Ergoterapi Nedir? Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapinin özel tedaviye ihtiyaç duyan; fiziksel ve zihinsel olarak, sosyal, duygusal veya duyusal davranış sorunları olan kişilerin, kendine bakım ve bağımsız hayat sürebilme becerilerini geliştirerek her bir kişi için eşitlik oluşturacak, toplumla uyum içinde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak bir amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ergoterapi nedir kavramını şu şekilde açıklıyor. “Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleği.” Ergoterapinin çalışma alanlarını inceleyelim.

 • Psikiyatrik olarak uygulanan rehabilitasyon, kişinin ihtiyacı doğrultusunda uygulanır.

 • Hareket denge ve motor fonksiyonu bozuklukları olan kişilerde uygulanır.

 • Mesleki olarak uygulanan rehabilitasyon. Duruş ve hareket bozuklukları oluşan kişilere uygulanır.

 • Toplum temelli uygulanan rehabilitasyon.

 • Onkolojik durumlarda; vücutta var olan tümör tanı ve tedavi sürecinde uygulanan rehabilitasyon.

 • Kognitif “bilişsel” rehabilitasyon uygulaması.

 • Engelli kişilerin tedavi sürecinde uygulanır.

 • Geriatrik “yaşlı bireylerin zamanla yitirdikleri bazı fonksiyonları, eklenen rahatsızlıkların yarattığı aktivite kısıtlamalarını hafifletme süreci” rehabilitasyon. Parkinson, demans, Alzheimer gibi hastalık süreçlerinde uygulanır.

 • Nörolojik olarak uygulan rehabilitasyon. Merkezi sinir sisteminde sorunlar yaşayan bireylere uygulanır.

 • Pediatrik “çocuk” olarak uygulanan rehabilitasyon. Büyüme ve davranış bozuklukları oluşan çocuklara uygulanır.

 • Eklem romatizması, gut hastalığı, kireçlenme gibi romatizmal rahatsızlığı olan kişilere uygulanır.

Ergoterapistin Görevleri Nelerdir?

Üniversitelerde yer alan sağlık bilimleri bölümlerinin ergoterapi bölümünü, başarıyla tamamlayanlara ergoterapist ünvanı verilir. İngilizcede “occupational therapist “olarak tanımlanan terapistlere “iş ve uğraşı terapisti” denmektedir. Ergoterapistler bire bir bireylerle çalıştıkları gibi gruplar ve topluluklarla da çalışırlar. Burada sağlık hizmetinde iletişiminin önemi ortaya çıkar.

Tüm donanıma sahip olabilmek için; bilgi, beceri ve davranışları kapsayan tıbbi, sosyal, psikoloji alanını içine alan çok geniş bir yelpazede eğitim alırlar. 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu resmî gazete sunulan sağlık meslek üyeleri ile sağlık hizmetlerinde çalışanların iş ve görev tanımları açıklanan yönetmelikte ergoterapistlerin görev tanımları aşağıdaki şekli ile aktarılmıştır.

 • Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

 • Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.

 • Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.

 • Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.

 • Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.

 • Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.

 • Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

Ergoterapide Tedavi Süreci

Ergoterapi nedir daha iyi anlamak için tedavi süreci aşamalarından da bahsetmek gerekir. Ergoterapi uygulama sürecinde yöntemler kadar doğru değerlendirme yapılması da önemlidir. Tedavi boyunca yapılan değerlendirmeler ile uygun aşamaları belirleyerek ilerlemek esas olandır. Ergoterapi tedavi süreci ilk olarak değerlendirme ile başlar. Sonraki adım, tedavi planın oluşturulmasıdır. En son müdahale aşamasıdır. Tedavi süresince ergoterapistler hekime bağlı değildir. Hekim hastayı değerlendirir ve tanıyı koyar.

 • Gerekli değerlendirmeler yapılır ve hekimden bağımsız süreci devam ettirir. Bunun yanı sıra multidisipliner bir çalışmada hekim ve ergoterapistin diyalog halinde olması gerekir. Uygulanan adımları aralarında paylaşarak, ekip çalışmasını başarılı olarak devam ettirirler. Bun aşamaların yanı sıra çalışmalar iş birliği ile daha sağlıklı yürütüleceği için uygulamacılar iş birliğine büyük önem vermektedir. Süreçlerin işleyişini inceleyelim.

 • Değerlendirme süreci; değerlendirme süreci, tedavi sürecinin oldukça önemli bir kısmıdır. Kişiler tedavi öncesi ve tedavi sürecinde aralıklarla değerlendirmeye alınır. Hekimin tanıyı koyduğu kişilerin değerlendirmeleri, ergoterapistler tarafından yapılır. Ergoterapistlerin uyguladığı özel değerlendirme testleri bulunmaktadır. Değerlnedirmeler; standart hale getirilmiş prosedürler, mülakatlar ve gözlemlerin farklı ortamlarda kullanılması yapılırken, bireylerin yaşamlarında önemli yere sahip kişilerin konuşmalarını da kapsar.

 • Planlama süreci; değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar, tedavi sürecinin hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Ergoterapi tedavi planlaması; bireyin yaşına, sahip olduğu alışkanlıklara, cinsiyetine, tercihlerine ve yaşamakta olduğu ortamla uyum içinde olmalıdır. Tedavi planlamasını ergoterapist hekimden bağımsız olarak, kendi oluşturur.

 • Müdahale süreci; bireye ve çevresine odaklanma sürecidir. Yeni teknik kavramları öğretmek, kişisel bakımlarını kendilerinin yapabileceği hale getirmek, çevrede yer alan engelleri azaltmak ve stres durumunu ortadan kaldırmak için gerekli donanımlar sağlanır. Bu süreçte ergoterapistin uygun görmesi durumunda; tedavi planı tamamen oluşturulduktan sonra, müdahale kısmı ergoterapi teknikerine teslim edebilir. Tekniker bu süreci takip edebilme yetisine sahiptir ancak tedavi planlama süreci sadece ergoterapist tarafından yapılabilir.

 • İş birliği; ergoterapistler başarılı bir sonuca ulaşmak için ekip çalışmasının önemli olduğunun farkındadır. Bütüncül bir yaklaşımla yapılan çalışmada hekimlerin, diğer profesyonellerin, ailelerin, yardımcı bireylerin iş birliği içinde olması ve koordinasyonla çalışma içinde bulunulmasını tercih ederler. Ergoterapistler tedavilerinde tüm yaş grupları ile ve çok çeşitli fiziksel ve psikososyal alanlarla çalışma içinde olurlar. Ergoterapistlerin istihdam edildiği yerler; hastane, klinik, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim okulları, işletmeler, belediye ve okullar olabilmektedir.

Duruş ve hareket bozuklukları, Kişinin bağımsız hareket etme yeteneğini arttırmak, Mesleki olarak uygulanan rehabilitasyon, Tümor tanı ve tedavisinde, Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumla uyum içinde yaşamasını teşvik etmek, Onkolojik durumlar, Bilişsel fonksiyonların geliştirilmesi, Bireylerin kendine bakım ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek, Kognitif rehabilitasyon, Merkezi sinir sisteminde sorunlar yaşayan bireyler, Fonksiyonel potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumu sağlamak, Nörolojik rehabilitasyon, Büyüme ve davranış bozuklukları olan çocuklar, Çocukların sosyal uyum ve ilerlemelerini hızlandırmak, Pediatrik rehabilitasyon, Romatizmal rahatsızlığı olan bireyler, Rahatlama ve hareket özgürlüğünü arttırmak, Romatizmal hastalıklar, Engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklar, Bireylerin günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapmak, Engelli bireyler, Zamanla yitirilen bazı fonksiyonların hafifletilmesi, Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmak, Geriatrik rehabilitasyon, Topluma kazandırılması gereken dışlanmış bireyler, Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için rehabilitasyon, Toplum temelli rehabilitasyon, Hareket, denge ve motor fonksiyon bozuklukları, Hareket kabiliyetini arttırmak ve bağımsızlığı teşvik etmek, Fiziksel rehabilitasyon
ergoterapi nedir ergoterapi ergoterapist ergoterapi uygulama ergoterapi tedavi sağlık hizmetleri
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Neşeli bir ifadeye sahip genç bir kadın başını yaşlı bir kadının omzuna yaslıyor. Genç kadının gözleri kapalıyken yaşlı kadın gülümsüyor ve gözleri açık. Her iki kadın da beyaz gömlek giyiyor ve arka plan bulanık. Genç kadının saçları açık kahverengidir ve düşük bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmıştır. Yaşlı kadının saçları ise beyaz ve kısa küt. Birbirlerine yakın duruyorlar ve kollarını önlerinde kavuşturmuşlar. Güneş ışığı sol taraftan içeri giriyor ve sıcak, davetkâr bir atmosfer yaratıyor. Yakalanan an bir neşe ve memnuniyet anı.
Bölümler

Ergoterapi Bölümü Nedir?

16 Haziran 2020
Bir kadın, kitap ve diğer eşyalarla çevrili bir masada oturuyor. Kulağında bir çift kulaklık var ve sağ elinde bir kalem tutuyor. Masanın üzerinde kapaklı beyaz bir fincan, bir yığın kitap ve bulanık bir kalem görüntüsü var. Kadının gözleri mavi ve alnında bir kalem var. Arka planda bir ağın yakın çekimi var. Görevine odaklanmış ve niyetli görünüyor.
Meslekler

Ergoterapi Sıralama Nedir?

28 Nisan 2020
Önlük ve stetoskop giyen bir grup doktor büyük bir tablet bilgisayarın etrafında durmaktadır. Ortadaki doktor gözlüklüdür ve ekrana bakmaktadır, diğer iki doktor ise bakmaktadır. Soldaki doktor kravat takmış ve ellerini arkasında kavuşturmuş bir şekilde ayakta duruyor. Arka planda, elinde bir tablet olan bir kadın görülmektedir. Sahne, tavandan gelen parlak bir ışıkla aydınlatılmakta ve doktorların ve ellerindeki cihazın net bir şekilde görülmesini sağlamaktadır.
Meslekler

Ergoterapi Ne Demek?

28 Nisan 2020
Bu görselde kameraya gülümseyen ve elinde pembe bir işaret tutan bir kadın görülüyor. Muhtemelen başarılı bir yaşam koçu olmanın önemli bir parçası olan yaşam koçluğu sertifikasyon kursuna katılıyor. Gülümsemesi yeni girişimi için duyduğu coşku ve heyecanı ifade ediyor. Boynunun yakın çekimi güven duygusunu ve başarma kararlılığını ortaya koyuyor. Ağzının yakın çekimi kararlılık ve odaklanma hissi verirken, saçlarının bulanık görüntüsü rahat bir atmosfere işaret ediyor. Burnunun yakın çekimi, başarılı bir yaşam koçu için kilit bir özellik olan detaylara verdiği önemi gösteriyor. Sonuç olarak, bu görüntü bir yaşam koçu olmak için gereken tutku ve özveriyi göstermektedir. Doğru eğitimle, bu kadının sertifikalı bir yaşam koçu olma yolculuğunda başarılı olacağından emin olabilirsiniz.
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
24001340
Bu görüntü stres yönetimi üzerine çevrimiçi bir kursa ait. Bir yığın siyah beyaz tabelanın önünde gülümseyen bir kadın. Kadın bir kolye takıyor ve görüntüde ağzının yakın çekimi yer alıyor. Ayrıca bazı beyaz metinlerin yakın çekimi de var. Arka plandaki işaretler bunun stresle başa çıkma konusunda bir online kurs olduğunu düşündürüyor. Kadının ifadesi ve tabelalardaki metin, bunun insanların stresi azaltmayı ve daha mutlu olmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir kurs olduğunu ima ediyor. Bu kurs muhtemelen stresle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağı ve yaşamda daha fazla denge yaratılacağı konusunda ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır. İşaretler ayrıca kursun insanların strese karşı daha dirençli olmalarına ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olacağını göstermektedir. Bu online kurs, insanların stresi nasıl azaltacaklarını ve genel sağlık durumlarını nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri için mükemmel bir yol gibi görünüyor.
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790