AnasayfaBlogTıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO)

16 Kasım 2020
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO)

Radyoloji, canlıların vücutlarında bulunan hastalıkları teşhis etmek ve tedavi sürecini kolaylaştırmak adına uygulanan ve bunun için tıbbi görüntüleme kullanan bir disiplindir. Kısaca; X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılması anlamına gelir. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlere; ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, mamografi örnek olarak verilebilir. Bu tıbbi görüntüleme tekniklerini uygulayacak nitelikli elemanlar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kapsamında yetiştirilir.

Bu ön lisans bölümünde; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen tetkikler için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması gibi konularda dersler verilmektedir. Bölüm mezunları; bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptir.

Türkiye genelinde son yıllarda tıbbi görüntüleme cihaz sayılarında büyük bir artış meydana gelmiştir. AB standartlarına gelme sürecinde ise ülkemizde bulunan görüntüleme cihazı sayısının daha da artacağı ve tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyacın da buna paralel olarak uzun yıllar devam edeceği görülmektedir. Sonuç olarak; gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün insanlar için önemli oluşu neticesinde tıbbi görüntüleme teknikerliği mesleği için geleceği aydınlık mesleklerden biri olduğu söylenebilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO) Nedir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü; meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından biridir. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarda hastalıkların tanısı için yürütülen çalışmalarda hekim tarafından belirlenen şekilde hastaların filmlerini çeken nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilere, ön lisans diploması ve tıbbi görüntüleme teknikeri unvanı verilir. Bu kişiler çalışacakları sağlık kuruluşunda; hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verebilirler.

Uzman doktorun gözetiminde çalışan tıbbi görüntüleme teknikeri, kullanacağı cihazı ve hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir. Radyoterapi tedavi planını faaliyete koyar. Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden de sorumludur. Ayrıca tetkik filmlerinin hazırlanmasından ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasıyla da yükümlüdür. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin radyoloji servislerinde veya özel görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanına sahiptir. Mesai durumları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir. Ayrıca bu alan mezunlarının iş ortamlarındaki cihazların ses düzeyleri oldukça yüksek olabilir. Bunun yanında radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı alanlarda çalıştıkları da bir gerçek. Bu zorlu koşullar neticesinde bu meslek grubundakiler, yıpranma hakkı nedeniyle erken emekli olma şansına da sahip. Tabii erken emeklilik için verilen gün sayısının yeterli olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İş İmkânları Nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü'nü başarı ile bitirenler tıbbi görüntüleme teknikeri olarak mezun olur. Bu bölümün çalışma alanları, sağlık sektöründe geniş bir yere sahiptir. Özellikle hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler (Röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde, tıbbı görüntüleme teknikerlerine yoğun ihtiyaç duyulur.

Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan tıbbi görüntüleme teknikerleri sağlık sektörünün birçok alanında çalışma fırsatı bulabilirler. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'ndan mezun olan teknikerler için iş olanakları başlıca şu şekilde sıralanabilir: devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, özel tıp merkezleri, özel görüntüleme merkezleri.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Ne İş Yapar?

Radyoloji departmanı, tıbbi görüntüleri yorumlayıp, elde edilen her türlü bulguyu bir rapor haline getirerek veya sözlü olarak yetkili doktorlara iletmekle yükümlü bir birimdir. Tıbbi görüntüleme teknikeri de radyoloji departmanında yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamakla sorumludur. Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini gerçekleştirmektedir.

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hekimin istediği radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile uygular. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek tetkiklerin ilgili bölümlere sevkini sağlar. Erken tanı ve tedavi sürecinde ise tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş sağlık teknikerleri sayesinde gerçekleşir. Sağlık sektöründe tıbbı görüntüleme yöntemlerinin bu denli önemli oluşuna dayanarak tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunlarının birçok ön lisans mezununa kıyasla daha rahat iş bulabileceğini söyleyebiliriz.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Dersleri Nelerdir?

Aşağıda verilen ders bilgileri; Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nün ders programı baz alınarak hazırlanmıştır. Ders içeriklerinde üniversiteden üniversiteye farklılıklar olabileceği unutulmaması gereken bir ayrıntıdır. Hangi bölümde okursanız okuyun, başka bir üniversiteye geçiş düşünceniz varsa geçiş aşamasında pürüzlerle karşılaşmamak adına; ders denkliği için üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden ilgili bölümde verilen ders adı ve içeriklerini incelemeniz de fayda var.
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Bölümü Dersleri:

 • Tıbbı görüntüleme yöntemleri 1-2

 • Radyoloji fiziği

 • Tıbbi ve radyolojik terminoloji

 • Anatomiye Giriş

 • Fizyolojiye Giriş

 • Bilgisayara Giriş

 • Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma

 • Radyolojik anatomi

 • Sağlık kurumlarında iletişim hizmetleri

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

 • Temel İngilizce

 • Tıbbı görüntüleme Yöntemleri 3

 • Nükleer tıp

 • Radyoterapi

 • Temel ilk yardım

 • Radyolojide klinik uygulamalar 1- 2 – 3

 • Yaz stajı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puan ve Sıralama

Tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans, uygulamalı ve teorik eğitimin ardından meslek hayatına atılmak elbette mümkündür fakat 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isterseniz Dikey Geçiş Sınavı ile elde ettiğiniz puan sayesinde Hemşirelik ya da Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yaparak lisans mezunu olabilirsiniz.

ÜniversiteBölümTaban Puan Sıralama
Hacettepe ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri344,09472259924
Ege ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri330,04119313049
Ankara ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri329,39671316229
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri322,66003349998
Gazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri321,47853355920

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünün bulunduğu diğer üniversitelerden bazıları ise şunlardır: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Dicle Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

tıbbi görüntüleme teknikleri tıbbi görüntüleme teknikeri radyoloji teknikeri radyoloji
Tuba Uyar
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.