AnasayfaBlogTıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO)
Bölümler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO)

16 Kasım 2020
Beyaz laboratuvar önlüğü giymiş bir kadın kollarını iki yana açmış duruyor. Kendinden emin ve günün getirebileceği her şeye hazırlıklı görünüyor. Koyu renk gözleri gözlüklerinin altından bakıyor ve saçları düzgün bir topuz şeklinde geriye doğru toplanmış. Giysilerinin üzerine sıkıca iliklenmiş ve sol tarafında bir cebi olan beyaz bir laboratuvar önlüğü giyiyor. Cebin üzerinde küçük bir metal rozet ve boynunda da üzerinde adının yazılı olduğu bir kordon var. Elleri önünde kenetlenmiş ve kendisini bekleyen her türlü mücadeleye hazır bir şekilde dik bir duruşla duruyor. Yüz ifadesi konsantrasyon ve kararlılıktan oluşuyor. Dünyayı ele geçirmeye hazır.
KonuAçıklamaİlgili Bilgi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri BölümüTıbbı görüntüleme tekniklerini uygulayacak nitelikli elemanlar yetiştirir.Ön lisans düzeyinde eğitim verir.
Bölüm İçeriğiRadyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi gibi birimlerde kullanılan cihazların işleyişi ve gerekli hazırlıkları öğrenir.Hastaların tetkiklerinin düzenlenmesi ve uygulanması konusuna akademik bilgi sağlar.
İstihdam AlanlarıÖzel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulabilirlerRadyoloji servisleri veya özel görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanına sahiptirler.
Gelişen TeknolojiGelişen teknoloji ile tıbbi görüntüleme cihazı sayıları artmaktadır.Tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyaç paralel olarak artmaktadır.
Gelecek PerspektifiTıbbi görüntüleme teknikerliğinin geleceği aydınlıktır.Sağlık sektörü ve teknolojinin gelişimi, bu alandaki istihdam olanaklarını artırmaktadır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ProgramıÖn lisans programlarından biri olup, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirir.Mezunlarına tıbbi görüntüleme teknikeri unvanı verir.
İş KoşullarıRadyasyon etkisinin yoğun olduğu kapalı alanlarda çalışır.Yüksek ses düzeylerine ve zorlu koşullara dayanıklı olmalıdır.
EmeklilikYıpranma hakkı nedeniyle erken emekli olma şansına sahip.Erken emeklilik için verilen gün sayısı yeterli olup olmadığı tartışılabilir.
İş İmkanlarıSağlık sektöründe geniş istihdam olanaklarına sahiptir.Devlet, özel, üniversite hastaneleri, özel tıp ve görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler.
GörevlerRadyoloji tetkikleri yapar, tıbbi demirbaşların bakım ve onarımını gerçekleştirir.Hastaları bilgilendirir, radyasyon güvenliğini ve hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.

Radyoloji, canlıların vücutlarında bulunan hastalıkları teşhis etmek ve tedavi sürecini kolaylaştırmak adına uygulanan ve bunun için tıbbi görüntüleme kullanan bir disiplindir. Kısaca; X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılması anlamına gelir. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlere; ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, mamografi örnek olarak verilebilir. Bu tıbbi görüntüleme tekniklerini uygulayacak nitelikli elemanlar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kapsamında yetiştirilir.

Bu ön lisans bölümünde; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen tetkikler için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması gibi konularda dersler verilmektedir. Bölüm mezunları; bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptir.

Türkiye genelinde son yıllarda tıbbi görüntüleme cihaz sayılarında büyük bir artış meydana gelmiştir. AB standartlarına gelme sürecinde ise ülkemizde bulunan görüntüleme cihazı sayısının daha da artacağı ve tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyacın da buna paralel olarak uzun yıllar devam edeceği görülmektedir. Sonuç olarak; gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün insanlar için önemli oluşu neticesinde tıbbi görüntüleme teknikerliği mesleği için geleceği aydınlık mesleklerden biri olduğu söylenebilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (MYO) Nedir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü; meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından biridir. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarda hastalıkların tanısı için yürütülen çalışmalarda hekim tarafından belirlenen şekilde hastaların filmlerini çeken nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilere, ön lisans diploması ve tıbbi görüntüleme teknikeri unvanı verilir. Bu kişiler çalışacakları sağlık kuruluşunda; hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verebilirler.

Uzman doktorun gözetiminde çalışan tıbbi görüntüleme teknikeri, kullanacağı cihazı ve hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir. Radyoterapi tedavi planını faaliyete koyar. Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden de sorumludur. Ayrıca tetkik filmlerinin hazırlanmasından ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasıyla da yükümlüdür. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin radyoloji servislerinde veya özel görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanına sahiptir. Mesai durumları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir. Ayrıca bu alan mezunlarının iş ortamlarındaki cihazların ses düzeyleri oldukça yüksek olabilir. Bunun yanında radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı alanlarda çalıştıkları da bir gerçek. Bu zorlu koşullar neticesinde bu meslek grubundakiler, yıpranma hakkı nedeniyle erken emekli olma şansına da sahip. Tabii erken emeklilik için verilen gün sayısının yeterli olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İş İmkânları Nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü'nü başarı ile bitirenler tıbbi görüntüleme teknikeri olarak mezun olur. Bu bölümün çalışma alanları, sağlık sektöründe geniş bir yere sahiptir. Özellikle hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler (Röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde, tıbbı görüntüleme teknikerlerine yoğun ihtiyaç duyulur.

Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan tıbbi görüntüleme teknikerleri sağlık sektörünün birçok alanında çalışma fırsatı bulabilirler. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'ndan mezun olan teknikerler için iş olanakları başlıca şu şekilde sıralanabilir: devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, özel tıp merkezleri, özel görüntüleme merkezleri.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Ne İş Yapar?

Radyoloji departmanı, tıbbi görüntüleri yorumlayıp, elde edilen her türlü bulguyu bir rapor haline getirerek veya sözlü olarak yetkili doktorlara iletmekle yükümlü bir birimdir. Tıbbi görüntüleme teknikeri de radyoloji departmanında yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamakla sorumludur. Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini gerçekleştirmektedir.

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hekimin istediği radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile uygular. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek tetkiklerin ilgili bölümlere sevkini sağlar. Erken tanı ve tedavi sürecinde ise tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş sağlık teknikerleri sayesinde gerçekleşir. Sağlık sektöründe tıbbı görüntüleme yöntemlerinin bu denli önemli oluşuna dayanarak tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunlarının birçok ön lisans mezununa kıyasla daha rahat iş bulabileceğini söyleyebiliriz.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Dersleri Nelerdir?

Aşağıda verilen ders bilgileri; Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nün ders programı baz alınarak hazırlanmıştır. Ders içeriklerinde üniversiteden üniversiteye farklılıklar olabileceği unutulmaması gereken bir ayrıntıdır. Hangi bölümde okursanız okuyun, başka bir üniversiteye geçiş düşünceniz varsa geçiş aşamasında pürüzlerle karşılaşmamak adına; ders denkliği için üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden ilgili bölümde verilen ders adı ve içeriklerini incelemeniz de fayda var.
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Bölümü Dersleri:

 • Tıbbı görüntüleme yöntemleri 1-2

 • Radyoloji fiziği

 • Tıbbi ve radyolojik terminoloji

 • Anatomiye Giriş

 • Fizyolojiye Giriş

 • Bilgisayara Giriş

 • Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma

 • Radyolojik anatomi

 • Sağlık kurumlarında iletişim hizmetleri

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

 • Temel İngilizce

 • Tıbbı görüntüleme Yöntemleri 3

 • Nükleer tıp

 • Radyoterapi

 • Temel ilk yardım

 • Radyolojide klinik uygulamalar 1- 2 – 3

 • Yaz stajı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puan ve Sıralama

Tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans, uygulamalı ve teorik eğitimin ardından meslek hayatına atılmak elbette mümkündür fakat 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isterseniz Dikey Geçiş Sınavı ile elde ettiğiniz puan sayesinde Hemşirelik ya da Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yaparak lisans mezunu olabilirsiniz.

ÜniversiteBölümTaban Puan Sıralama
Hacettepe ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri344,09472259924
Ege ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri330,04119313049
Ankara ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri329,39671316229
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri322,66003349998
Gazi ÜniversitesiTıbbi Görüntüleme Teknikleri321,47853355920

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünün bulunduğu diğer üniversitelerden bazıları ise şunlardır: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Dicle Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü, Tıbbı görüntüleme tekniklerini uygulayacak nitelikli elemanlar yetiştirir, Ön lisans düzeyinde eğitim verir, Bölüm İçeriği, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi gibi birimlerde kullanılan cihazların işleyişi ve gerekli hazırlıkları öğrenir, Hastaların tetkiklerinin düzenlenmesi ve uygulanması konusuna akademik bilgi sağlar, İstihdam Alanları, Özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulabilirler, Radyoloji servisleri veya özel görüntüleme merkezlerinde çalışma imkanına sahiptirler, Gelişen Teknoloji, Gelişen teknoloji ile tıbbi görüntüleme cihazı sayıları artmaktadır, Tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyaç paralel olarak artmaktadır, Gelecek Perspektifi, Tıbbi görüntüleme teknikerliğinin geleceği aydınlıktır, Sağlık sektörü ve teknolojinin gelişimi, bu alandaki istihdam olanaklarını artırmaktadır, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Ön lisans programlarından biri olup, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirir, Mezunlarına tıbbi görüntüleme teknikeri unvanı verir, İş Koşulları, Radyasyon etkisinin yoğun olduğu kapalı alanlarda çalışır, Yüksek ses düzeylerine ve zorlu koşullara dayanıklı olmalıdır, Emeklilik, Yıpranma hakkı nedeniyle erken emekli olma şansına sahip, Erken emeklilik için verilen gün sayısı yeterli olup olmadığı tartışılabilir, İş İmkanları, Sağlık sektöründe geniş istihdam olanaklarına sahiptir, Devlet, özel, üniversite hastaneleri, özel tıp ve görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler, Görevler, Radyoloji tetkikleri yapar, tıbbi demirbaşların bakım ve onarımını gerçekleştirir, Hastaları bilgilendirir, radyasyon güvenliğini ve hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar
tıbbi görüntüleme teknikleri tıbbi görüntüleme teknikeri radyoloji teknikeri radyoloji
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1102584
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524