AnasayfaBlogSeracılık Bölümü (MYO)
Bölümler

Seracılık Bölümü (MYO)

23 Kasım 2020
Seracılık Bölümü (MYO)

İlkokuldan beri bizlere öğretilen temel cümlelerden; ülkemiz dört mevsimin yaşandığı orta kuşakta bulunur, Akdeniz Bölgesi yazları kurak kışları ılık ve yağışlıdır cümleleri akılda kalanlar arasında ilk sıralarda yer alır. Ülkemizin coğrafi zenginliğini gösteren aynı zamanda bize kışın karpuz yediren cümlelerdir.

İnsanlık yerleşik hayata geçmeden önce de tarımla kısmi olarak uğraşıyordu. Mevsim şartları çok daha etkiliydi elbette. Yerleşik olmadıklarından kışın göç edecekler, gittikleri yazlık yerlerde tarıma, ürün yetiştiriciliğine başlayacaklar. Bu döngüsel olarak uzun yıllar boyu devam edecek. Yerleşik hayatı benimseyinceye kadar.

Gelişen ve sonunu tahmin edemeyeceğimiz teknolojiyle beraber günümüz koşullarında tarımda mevsime bağlılık azaltılmış, kışın tüketilen meyve çeşitleri artırıldı. Gerekli olan yaşam alanını teknolojiyle sağlandı. Sistemin adına da sera denildi.

Sera meyve sebzelere, süs bitkilerine, yıl boyunca ulaşma imkanı sağlar. Oluşturulan kapalı alanlarda yetiştirilecek olan ürünlerin besin, ısı, ışık ihtiyaçları ilaçlama yapılmadan karşılanır. Bu da genetiğiyle oynanan besinleri tüketme olasılığını azaltır. Bu etkinlikleri kendisine görev edinen iş gücünü yetiştiren bölüm ise seracılık bölümüdür. Alanı, gelişen tarım teknolojileri ile geliştirmeye çalışır. Yılda elden edilen üretim oranını artırmak adına gerekli çalışmaları yürütür.

Seracılık Bölümü Nedir?

Üretim alanı yaz ve kış mevsimleri ile kısıtlı olan sebze ve meyvelere mevsimine bağlı kalmadan üretmeyi sağlayan, bunun için araç gereç, üretim elemanı geliştiren bölümdür. Seralarda ürünler doğal mevsim şartlarındaymış gibi yaşam alanı bulurlar. Seracılar ise bu şartları geliştirmek için eğitim alırlar. Bölüm eğitimlerini ürünlerin yetiştirileceği alanda bitkilerin ilaçlanmasına, hastalıklarına ve zararlıları ile mücadelelerine kadar geniş bir kapsamda vermektedir.

Seracılık bölümü yetiştireceği her ürünü ve ürünün ortamını bilimsel bir gözle ele almaktadır. Her ürüne ihtiyacı kadar olan besini, ışığı ve ısıyı vermek için çalışmalar yürütmektedir. Bitkilerdeki tohumlanma, çimlenme, büyüme gibi evlerin takibinin yapılmasını sağlamaktadır. Ürünlere gerekli ortamı sağlama çalışmalarında ve toprağa olan bağlılığı da azaltmak adına yeni metotlar geliştirir. Seracılığın ve seracılık bölümü çalışmaları sonucunda verimli bir üretim sağlamak için ülkemizde de son yıllarda gelişen ve kullanılan metotlardan bazıları topraksız tarım ve örtü altı yetiştiriciliktir.

Seracılık bölümü yetiştirilecek ürünlerin alması gereken bileşenleri ve vitaminleri araştırdığı kadar bu bileşenleri saklayabilecek ortamın oluşturulması için çalışmalar da yapar. Seraların kurulması, projelendirilmesi, içine yerleştirilecek olan araç ve gereçlerin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak amaçlarındandır.

Bölüm ön lisans kapsamında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Seracılık bölümünden mezun olan öğrenciler ilgili üniversitelerin Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlama, Organik Tarım İşletmeciliği, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarla Bitkileri lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Seracılık Mezunları Ne İş Yapar?

Gerekli olan tüm eğitimleri aldıktan sonra uygulama yapılacak alanın şartlarını araştırır yetiştirilecek ürünü belirleyip ihtiyaç doğrultusunda çalışma planlaması yaparlar. Araştırmalarını çevre faktörlerinin ürünü nasıl ve ne kadar etkileyeceği konularıyla genişletirler. Alan taramasıyla toprak kalitesine bakıp hangi malzemeyle daha kaliteli ve verimli ürünler elde edileceğini belirlerler.

Sera yapılacak alanda kurulum için cam, naylon, örtü gibi malzemelerden hangisinin kullanılacağına karar verirler. İç donanım, iklimlendirme sulama gibi araçları yerleştirdikten sonra ekim ve dikim için uygun hale getirmiş olurlar.

Torağın organik yapısını araştırıp incelemesini yaparak toprağa uygun olan fideye ya da tohuma karar verip, verimi artırma çalışmaları da seracılık mezunlarının yapacağı işler arasındadır.

Bitkinin yetişme evresinde hangi vitamine ne oranda ihtiyaç duyulduğuna karar verir vitaminleme çalışmalarını yürütürler. Toprak bitkinin yetişmesi için uygun hale getirildiği gibi başka organizmaların da hayat bulmasına ortam oluşturulabilir. Belli organizmaların ürünlerin kalitesini artırdığının farkındadır seracılık mezunları. Faydalı organizmaların olduğu gibi ürüne ve bitkilere zarar verecek organizmaların varlığı da söz konusudur. Seracı ürünü organizmalardan temizlemek için de tedbirler alır, zararlılardan korumak için ilaçlama çalışmaları yapar.

Tohum ya da fide sera alanında toprakla buluştuğu andan hasatına kadar geçen sürede seracı büyük emekler harcar. Ürünlerin bakımını yaptığı gibi ortamın bakımını yapmak da seracının görevlerindendir. Bitkilerin alıştığı ortamın bozulmaması için havalandırılmasını, ısı dengesini, sulama sıklığını ve verilecek olan su miktarını sürekli kontrol eder.

Seracılık Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları bitki ve toprak çeşitliliği, tohum ve iyileştirme yöntemleri gibi teorik ve teknik eğitimleri ayrıntılarıyla aldıkları için ilgili bütün bölümlerde faaliyet gösterebilirler. Kamusal alanda çalışabilecekleri gibi özel sektörde de görev alabilir aynı zamanda kendi işlerini de kurabilirler.

Kamusal alanda Tarım İl Müdürlükleri, Belediye Park ve Bahçe Müdürlükleri, Çevre ve Peyzaj Akademilerinde ziraat teknikeri olarak istihdam edilirler.

Seracılık bölümü mezunları özel sektörde çalışacak yetkinliğe de sahiptir. Fide firmalarında, fidan ve dış mekan süs bitkileri üretimi yapan işletmelerde, tohum firmalarında, ilaç ve gübre firmalarında çalışabilirler. Hangi bitkinin her bir yetişme aşamasında ne oranda ilaca ve gübreye ihtiyacı olacağını bildiğinden bu firmalarda ilaç ve gübrelerin ıslahı, geliştirilmesi çalışmalarını yürütebilirler.

Seracılık sektörünün ihtiyaç duyacağı donanımları tedarik eden firmalarda geliştirici olarak görev alabilirken sulama ve ısıtma sistemleri geliştirebilirler. Çiftçilerle verimi artırmak üzere çalışmalar yapabilirler.

Seracılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm en genel kapsamda bitkilerin yetişme alanını ve kimyalarını kapsadığından element özellikleri, bileşenleri hesaplama ve kavramsallaştırma gibi konulara ağırlık vermektedir. Yetiştirilecek bitkinin tarihi, ekonomik önemi, bölgelere göre dağılımı verilen ders içeriklerini oluşturmaktadır. Ülkemizde seracılığın durumu, toprak drenajı, sulu ve kuru gübreleme hesapları öğretilmektedir. Bölümde genel kültür, muhakeme yeteneği ve işletim programları eğitimleri de verilmektedir.

Bölümde dört yarıyılda verilen dersleri,

 • Türk Dili

 • Atatürk İlke ve İnkılapları

 • Matematik

 • Bilgisayar

 • Genel Kimya

 • Genel Seracılık

 • Bitki Ekolojisi

 • Bahçe Bitkileri ve Temel Bilgiler

 • Uygulamalı Seracılık

 • Serada Üretim Teknikleri

 • Serada Sulama Teknikleri

 • Serada Isıtma ve Soğutma Teknikleri

 • Tarım Ekonomisi

 • Uygulamalı Seracılık

 • Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

 • Sera Bitki Hastalıkları

 • Sera Bitki Zararlıları

 • Bitki Fizyolojisi

Seracılık Bölümü Taban Puan ve Sıralaması

Seracılık bölümü bünyesine öğrencilerini kabul ederken TYT puanlarına göre alım yapıp iki yıllık bir eğitim vermektedir. Ülkemizde birçok üniversitenin meslek yüksekokullarında bulunmaktadır. Seracılık bölümü taban puanları ve sıralaması ise;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
1461541208,385SeracılıkIğdır Üniversitesi
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSeracılık202,7331536885
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSeracılık190,2871703559
Akdeniz ÜniversitesiSeracılık188,0931718092
Ege ÜniversitesiSeracılık180,3191739683
seracılık bölümü (MYO) seracılık önlisans seracılık bölümü seracılık iş imkanları
Esma Akkaya
Esma Akkaya
Blog Yazarı

2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Esma Akkaya, kişisel gelişim alanında birçok eğitim aldı. Kişisel gelişim alanında diksiyon, çizim alanında da 3ds Max Üç Boyutlu Grafik Animasyon sertifikalarına sahip olan Esma Akkaya, eğitim, seyahat ve coğrafya başlıklarıyla ilgili blog yazıları kaleme almakta. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.