AnasayfaBlogPlanlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını
Stratejik Planlama

Planlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını

10 Mart 2020
Planlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını

Planlama giderek büyüyen karmaşık organizasyon yapıları içerisinde belirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir. Hedeflenilen sonuca eldeki verilerle en az kaynakla, en kısa zaman içerisinde en kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Bir kurum veya bir işletmenin rekabet olsun veya olmasın pazardaki varlığını ve bilinirliliğini sürdürebilmesi için öncelikle iç kulvarda başarılı olabilmesi, değişikliklere ayak uydurabilmesi ve bunları bir plan hattında planlayarak yapabilmesi zorunlu bir olgudur.
Planlama, bireyler ve kurumlara nereye gittiklerini görme imkânı tanır. Kurumlar için stratejik planlama yapmak önemlidir. Gitmek istedikleri yere nasıl, hangi yolla, hangi aşamalardan geçerek ne kadar sürede gitmeleri gerektiğini gösteren bir sistemdir. Aynı durum başarıyı yakalamak isteyen kişilerin kariyer planlama aşamaları için de geçerlidir.

Planlama Nedir? Planlamanın Özellikleri Nelerdir?

Plan zirveye giden yolda belli süreçleri içinde barındıran genel bir sürecin tamamını tanımlanırken; planlama nedir dediğimizde amaçlar ile sizi hedeflere ulaştırmanın yolları için araçların seçimi ve belirlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.

 • Planlama bugünden geleceğe olmak istenilen yere yönelik çalışmalar bütünüdür.

 • Belirlenmiş bir dönemi kapsar.

 • Faaliyetler ve aksiyon üzerinde iç içe bir uygulamadır.

 • Bir dizi karar mekanizmalarının bir araya getirilmesini sağlar.

 • İşletme içerisinde planlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır.

 • Sürekli ve geliştirilebilir olmalıdır.

 • Önceliğin eldeki kaynakların kullanımına yön verebilir nitelikte işlevsel özelliği olmalıdır.

 • Yalın ve net olmalıdır.

Planlamanın İlkeleri Nelerdir?

Planlama da bir örgüt içerisinde yer alan ilkeler üzerinden bir sistem kurulurken, planlamanın kendi içerisinde yer alan yapısal özelliklere de uygun olması gerekmektedir. Planlama ilkeleri 8 aşama ile örgüte yön verir.

 • Planlama arzusu

 • Zaman

 • Alternatif planlar

 • Rakipleri izleme ve değerlendirme

 • Esneklik

 • Haberleşme

 • Somut, nitel olma 

 • Rapor hazırlığı

Planlama Aşamaları Nelerdir?

Planlama süreci belirli aşamalardan oluşur. Aşağıdaki planlama aşamaları başarılı bir planın hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken süreci gösterir. 

 • Amaçların Saptanması

 • Olanakların Araştırılması

 • Seçeneklerin Belirlenmesi

 • En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi

 • Plan Hedeflerinin Saptanması

 • Planın Denetimi

Planlamanın Yararları Nelerdir?

 • Planlama geleceğe yönelik harcanması gereken kaynaklar konusunda hata payını en aza indirir.

 • Sürekli değişmenin içerisinde fırsatları gösterir, tehlikelere hazırlıklı olunur. Tüm gelişimi her koşulda iyi değerlendirildiği taktirde kendileri için değerlendirebilme fırsatının önünü açar.

 • Kurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ortak çözüm ve sorumluluklar aşılar.

 • Planlama işletme yönetimi açısından sistemli düşünebilme ve karar alma alışkanlığı getirir.

 • Yönetim de birleştirici bir görevi vardır. Ayrı ayrı departmanlara sahip büyük bir şirket içerisinde bireyler tek bir amaç üzerinden bir plana sadık kaldığında tepe yöneticilerinin inandığı aynı zihin yapısıyla görevine yürür.

 • Planlama yapmak disiplin getirir. Bu süreci benimseyen tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak sistematik çalışırlar. Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını ve nasıl yaymaları gerektiğini öğrenirler.

 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi tecrübe akışı yaratır. Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler.

 • Kriz anlarında işletmeye zarar verici etkenleri belirler ve iyi bir kriz yönetimi ile önlem alınmasını sağlar.

 • Kontroller için temel standartlaşma oluşturur.

 • İspatlanmış sonuca ulaşmış her plan, gidilmesi gereken en pratik, en iyi yol haritasını bize verir.

Planlamanın Sakıncaları Nelerdir?

 • Önemli zaman ve enerji harcaması gerektirir.

 • Nitel elde edilen verilerin işlenmesi için elektronik sistemlerin kullanılması, istatistiksel yöntemlerden yararlanılmasını gerektirir. Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir. Yönetim tarafından bu planlama araçlarına eğer yabancı kalınırsa kullanım ifadeleri, açıklamalar bilinmezse ortadaki hatalar görmezden gelinip sakıncalı durum oluşturabilir.

 • Büyük yatırımlar için yapılan planlamalardaki en ufak yanlışlıklar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir.

 • Planın kapsayacağı uygun zaman yönetimi konusunda hatalar yapılabilir. Hızlı değişmelerin görüldüğü durumlarda sürekli kararlar almak gerekir. Sürekli yeni kararlar planlarda da değişikliğe yol açabilir. Gereken inceleme ve araştırma yapılmaksızın alınan kararlar planın gidişatını etkiler.

 • Plan standart bir yöntem ortaya çıkarır, değişen koşullara uyum sağlanabilmesi için belirli önlem alınmasını gerektirir.

 • Planlamanın en önemli sakıncalarından biri plan uygulayıcı çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini köreltmesidir. Plan belli bir sistem içinde kalanların yaratıcılığını azaltır.

Planlama yapmak eğer doğru yöntemler uygulanırsa başarı için iyi bir rehber oluşturur. Bu sebeple planlama yapmadan önce planlama nedir ve nasıl uygulanması gerekir iyice kavranmalı; sonrasında plan yapmaya başlanmalıdır. 

planlama planlama nedir plan planlama ilkeleri planlama aşamaları planlama yapmak
Bahar Beşer
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Stratejik Planlama Nedir?
Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Nedir?

07 Haziran 2021
Kariyer planlama nedir? Nasıl yapılır? Kariyer planlama iş yaşamında bir yol haritasına sahip olmaktır. Bu harita sayesinde hedeflerinizi, isteklerinizi ve amaçlarınızı görürsünüz.
Kariyer Planlama

Kariyer Planlama Nedir? Nasıl Yapılır?

15 Ağustos 2021
Kariyer Yönetimi Eğitimi
5
(26)

Kariyer Yönetimi Eğitimi

23 Konu4 Saat
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat
İşletme Yönetimi Eğitimi
Bilal ŞentürkBilal Şentürk
775209
Yönetici asistanlığı eğitimi
Göksel YılmazGöksel Yılmaz
750289