AnasayfaBlogPlanlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını
Stratejik Planlama

Planlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını

10 Mart 2020
Beyaz tahtanın yakın plan görüntüsünde siyah mürekkeple yazı yazan bir el görülüyor. Yazı, her biri düzgün ve hassas bir şekilde yazılmış birkaç kelime ve cümleden oluşuyor gibi görünüyor. Görüntünün köşesinde, üzerine siyah yazılar yazılmış pembe bir post-it notu da görülüyor. Arka planda, bir kumaşın yakın çekimi ve yanında bir kalemin yakın çekimi de görülüyor. Fotoğraf, beyaz tahtanın bilgiyi hızlı ve net bir şekilde iletmek için nasıl kullanılabileceğine dair harika bir örnek.
KonuAçıklamaÖnemi
PlanlamaBelirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir.Hedeflere en kısa ve en uygun yoldan ulaşmayı sağlar.
Planlama İlişkili BölümlerPlanlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır.Daha etkin ve verimli planlama yapılmasını sağlar.
Planlama İlkeleriPlanlama arzusu, zaman, alternatif planlar, rakipleri izleme ve değerlendirme, esneklik, haberleşme, somut, nitel olma ve rapor hazırlığı.Planlamanın doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlar.
Planlama AşamalarıAmaçların saptanması, olanakların araştırılması, seçeneklerin belirlenmesi, en uygun seçeneğin belirlenmesi, plan hedeflerinin saptanması ve planın denetimi.Kurumların amaçlarına sistemli ve düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Planlamanın YararlarıYönetim için sistemli düşünme kabiliyeti ve karar alma alışkanlığı getirir. Riskleri minimize eder ve kriz yönetimi yapmayı sağlar.İşletme içinde düzeni sağlar, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve olası riskleri belirler.
Planlamanın SakıncalarıÖnemli zaman ve enerji harcaması gerektirir. Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir.Yapılan hatalar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir.
Planlama Sürecinde YeniliklerPlanlama sürecinde çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini azaltabilir.Plan belli bir sistem içinde kalanları sınırlandırabilir, yaratıcılıklarını azaltabilir.
Kurumun planlama sürecine etkileriKurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ve ortak çözümler aşılar.Kurum içi işbirliğini arttırır ve daha verimli çalışmayı sağlar.
Planlama ve DisiplinPlanlama yapmak disiplin getirir. Tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak daha sistematik çalışırlar.Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını öğrenirler.
Planlama ve Bilgi Tecrübe AkışıPlanlama aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bilgi tecrübe akışı yaratır. Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler.Kurum içi bilgi ve tecrübe aktarımını hızlandırır ve dengeli kararlar alınmasını sağlar.

Planlama giderek büyüyen karmaşık organizasyon yapıları içerisinde belirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir. Hedeflenilen sonuca eldeki verilerle en az kaynakla, en kısa zaman içerisinde en kısa yoldan ulaşmayı sağlar.

Bir kurum veya bir işletmenin rekabet olsun veya olmasın pazardaki varlığını ve bilinirliliğini sürdürebilmesi için öncelikle iç kulvarda başarılı olabilmesi, değişikliklere ayak uydurabilmesi ve bunları bir plan hattında planlayarak yapabilmesi zorunlu bir olgudur.

Planlama, bireyler ve kurumlara nereye gittiklerini görme imkânı tanır. Kurumlar için stratejik planlama yapmak önemlidir. Gitmek istedikleri yere nasıl, hangi yolla, hangi aşamalardan geçerek ne kadar sürede gitmeleri gerektiğini gösteren bir sistemdir. Aynı durum başarıyı yakalamak isteyen kişilerin kariyer planlama aşamaları için de geçerlidir.

Planlama Nedir? Planlamanın Özellikleri Nelerdir?

Plan zirveye giden yolda belli süreçleri içinde barındıran genel bir sürecin tamamını tanımlanırken; planlama nedir dediğimizde amaçlar ile sizi hedeflere ulaştırmanın yolları için araçların seçimi ve belirlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.

 • Planlama bugünden geleceğe olmak istenilen yere yönelik çalışmalar bütünüdür.

 • Belirlenmiş bir dönemi kapsar.

 • Faaliyetler ve aksiyon üzerinde iç içe bir uygulamadır.

 • Bir dizi karar mekanizmalarının bir araya getirilmesini sağlar.

 • İşletme içerisinde planlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır.

 • Sürekli ve geliştirilebilir olmalıdır.

 • Önceliğin eldeki kaynakların kullanımına yön verebilir nitelikte işlevsel özelliği olmalıdır.

 • Yalın ve net olmalıdır.

Planlamanın İlkeleri Nelerdir?

Planlama da bir örgüt içerisinde yer alan ilkeler üzerinden bir sistem kurulurken, planlamanın kendi içerisinde yer alan yapısal özelliklere de uygun olması gerekmektedir. Planlama ilkeleri 8 aşama ile örgüte yön verir.

 • Planlama arzusu

 • Zaman

 • Alternatif planlar

 • Rakipleri izleme ve değerlendirme

 • Esneklik

 • Haberleşme

 • Somut, nitel olma 

 • Rapor hazırlığı

Planlama Aşamaları Nelerdir?

Planlama süreci belirli aşamalardan oluşur. Aşağıdaki planlama aşamaları başarılı bir planın hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken süreci gösterir. 

 • Amaçların Saptanması

 • Olanakların Araştırılması

 • Seçeneklerin Belirlenmesi

 • En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi

 • Plan Hedeflerinin Saptanması

 • Planın Denetimi

Planlamanın Yararları Nelerdir?

 • Planlama geleceğe yönelik harcanması gereken kaynaklar konusunda hata payını en aza indirir.

 • Sürekli değişmenin içerisinde fırsatları gösterir, tehlikelere hazırlıklı olunur. Tüm gelişimi her koşulda iyi değerlendirildiği taktirde kendileri için değerlendirebilme fırsatının önünü açar.

 • Kurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ortak çözüm ve sorumluluklar aşılar.

 • Planlama işletme yönetimi açısından sistemli düşünebilme ve karar alma alışkanlığı getirir.

 • Yönetim de birleştirici bir görevi vardır. Ayrı ayrı departmanlara sahip büyük bir şirket içerisinde bireyler tek bir amaç üzerinden bir plana sadık kaldığında tepe yöneticilerinin inandığı aynı zihin yapısıyla görevine yürür.

 • Planlama yapmak disiplin getirir. Bu süreci benimseyen tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak sistematik çalışırlar. Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını ve nasıl yaymaları gerektiğini öğrenirler.

 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi tecrübe akışı yaratır. Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler.

 • Kriz anlarında işletmeye zarar verici etkenleri belirler ve iyi bir kriz yönetimi ile önlem alınmasını sağlar.

 • Kontroller için temel standartlaşma oluşturur.

 • İspatlanmış sonuca ulaşmış her plan, gidilmesi gereken en pratik, en iyi yol haritasını bize verir.

Planlamanın Sakıncaları Nelerdir?

 • Önemli zaman ve enerji harcaması gerektirir.

 • Nitel elde edilen verilerin işlenmesi için elektronik sistemlerin kullanılması, istatistiksel yöntemlerden yararlanılmasını gerektirir. Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir. Yönetim tarafından bu planlama araçlarına eğer yabancı kalınırsa kullanım ifadeleri, açıklamalar bilinmezse ortadaki hatalar görmezden gelinip sakıncalı durum oluşturabilir.

 • Büyük yatırımlar için yapılan planlamalardaki en ufak yanlışlıklar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir.

 • Planın kapsayacağı uygun zaman yönetimi konusunda hatalar yapılabilir. Hızlı değişmelerin görüldüğü durumlarda sürekli kararlar almak gerekir. Sürekli yeni kararlar planlarda da değişikliğe yol açabilir. Gereken inceleme ve araştırma yapılmaksızın alınan kararlar planın gidişatını etkiler.

 • Plan standart bir yöntem ortaya çıkarır, değişen koşullara uyum sağlanabilmesi için belirli önlem alınmasını gerektirir.

 • Planlamanın en önemli sakıncalarından biri plan uygulayıcı çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini köreltmesidir. Plan belli bir sistem içinde kalanların yaratıcılığını azaltır.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Planlama yapmak eğer doğru yöntemler uygulanırsa başarı için iyi bir rehber oluşturur. Bu sebeple planlama yapmadan önce planlama nedir ve nasıl uygulanması gerekir iyice kavranmalı; sonrasında plan yapmaya başlanmalıdır. 

Planlama, Belirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir, Hedeflere en kısa ve en uygun yoldan ulaşmayı sağlar, Planlama İlişkili Bölümler, Planlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır, Daha etkin ve verimli planlama yapılmasını sağlar, Planlama İlkeleri, Planlama arzusu, zaman, alternatif planlar, rakipleri izleme ve değerlendirme, esneklik, haberleşme, somut, nitel olma ve rapor hazırlığı, Planlamanın doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlar, Planlama Aşamaları, Amaçların saptanması, olanakların araştırılması, seçeneklerin belirlenmesi, en uygun seçeneğin belirlenmesi, plan hedeflerinin saptanması ve planın denetimi, Kurumların amaçlarına sistemli ve düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlar, Planlamanın Yararları, Yönetim için sistemli düşünme kabiliyeti ve karar alma alışkanlığı getirir Riskleri minimize eder ve kriz yönetimi yapmayı sağlar, İşletme içinde düzeni sağlar, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve olası riskleri belirler, Planlamanın Sakıncaları, Önemli zaman ve enerji harcaması gerektirir Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir, Yapılan hatalar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir, Planlama Sürecinde Yenilikler, Planlama sürecinde çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini azaltabilir, Plan belli bir sistem içinde kalanları sınırlandırabilir, yaratıcılıklarını azaltabilir, Kurumun planlama sürecine etkileri, Kurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ve ortak çözümler aşılar, Kurum içi işbirliğini arttırır ve daha verimli çalışmayı sağlar, Planlama ve Disiplin, Planlama yapmak disiplin getirir Tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak daha sistematik çalışırlar, Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını öğrenirler, Planlama ve Bilgi Tecrübe Akışı, Planlama aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bilgi tecrübe akışı yaratır Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler, Kurum içi bilgi ve tecrübe aktarımını hızlandırır ve dengeli kararlar alınmasını sağlar
planlama planlama nedir plan planlama ilkeleri planlama aşamaları planlama yapmak
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi elinde şeffaf bir cihaz tutmaktadır. Cihaz dikdörtgen şeklindedir ve siyah bir kenarlığa sahiptir. Cihazın ekranı aydınlatılmıştır ve çeşitli simgeler ve dosyalar içeren bir bilgisayar masaüstünü göstermektedir. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi kot pantolon giymektedir. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri cihaza odaklanmıştır. Arka plan bulanık ve odak dışıdır, bu da kişinin yakın çekimde olduğunu düşündürür. Odadaki ışık parlaktır ve görüntüye yumuşak sarı bir ton verir. Cihazı inceleyen kişinin yüzü sakin ve odaklanmış görünüyor.
Nasıl Yapılır?

Etkinlik Yönetimi Ne İşe Yarar?

25 Ocak 2021
Kameranın önünde neşeyle gülümseyen bir kadın duruyor. Hafifçe kırpılmış, göğsünü açıkta bırakan ve ortasında siyah bir logo bulunan beyaz bir atlet giyiyor. Sağ elinde siyah bir büyüteç tutarken, sol eli kalçasında durmaktadır. Arka planda siyah metinli gri dikdörtgen bir tabela ve sağ alt köşede bir cep telefonunun küçük ekran görüntüsü yer alıyor. Saçları toplanmış ve sanki bir fotoğraf için poz veriyormuş gibi rahat ve kendinden emin görünüyor. Yüz ifadesi dostça ve doğrudan kameraya bakarak izleyiciyi sevincini paylaşmaya davet ediyor.
Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Nedir?

07 Haziran 2021
Bir kadın mavi elbisesiyle ayakta durmakta ve kameraya gülümsemektedir. Uzun, siyah saçları var ve altına beyaz bir atlet giymiş. Ön planda, üzerinde siyah yazılar olan gri dikdörtgen bir tabela var. Kadının sağında göğsünün yakın çekimi ve elinde bir büyüteç var. Arka planda bir cep telefonunun ekran görüntüsü ve üzerinde siyah bir logo bulunan beyaz bir kare yer alıyor. Kadının gülümsemesi büyüleyici, kendinden emin ve mutlu görünüyor. Üzerindeki mavi elbise, gülümseyen ifadesini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Stratejik Yönetim

Strateji Nedir? Stratejik Planlama Nedir?

12 Kasım 2019