AnasayfaBlogNet Asgari Ücret Ne Kadar?
Problemler

Net Asgari Ücret Ne Kadar?

05 Mart 2019
Net Asgari Ücret Ne Kadar?

Kanunlarımızda, ücret ibaresinden kasıt her zaman için brüt ücrettir. Brüt ücret ise safi ücretin vergilendirilmiş halidir. Brüt ücreti oluşturan bu yapının içerisinde gelir vergisi, damga vergisi, Sgk işçi payları ve Sgk işveren payları vardır. Kısaca kanunlarımız çalışanın hakkını hesaplarken brüt ücretten hesaplanmasını işaret ediyor. Bu kanı iş sözleşmesi oluşturulurken iş gören ile anlaşmaya bağlı olup ücretin net olarak da hesaplanabileceği yorumunu doğurmaktadır.

Asgari ücretin tanımına da baktığımızda;

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. (Asgari Ücret Yönetmeliği Md.4/d)

Tanıma istinaden asgari ücret bir çalışma günü karşılığı ödenen yani bir günlük tespit edilen bir ücrettir. Dolayısıyla iş sözleşmesi oluşturulurken iş görenin günlük ücretli mi yoksa aylık (maktu) ücretli mi olduğu belirtilmelidir. Diğer yandan ücretin brüt mü yoksa net mi hesaplanarak ödeneceği ayrıca belirtilmelidir. Ücretin brüt ya da net olmasındaki farklılıklar ise şöyledir;

Brüt ve Net Asgari Ücret Farkı Nedir?

1 - İş sözleşmesinde iş gören ile yapılan anlaşma ücretin brüt olacağı yönünde ise iş görenin brüt ücreti yıl boyunca aynı kalacaktır. Ama her ay toplanarak devam eden kümülatif vergi matrahının ilgili vergi dilimlerine girmesinden dolayı net ücreti yıl sonuna doğru düşecektir.  Ancak bu durum kanunlarımız tarafından hak kaybı olarak yorumlanmamaktadır.

2 - İş sözleşmesinde iş gören ile yapılan anlaşma ücretin net olacağı yönünde ise iş görenin neti yıl boyunca aynı kalacaktır. Ama her ay toplanarak devam eden kümülatif vergi matrahı ilgili vergi dilimine girmesinden dolayı brüt ücret, net ücreti yakalayabilmesi için artmalıdır. Şahsımca yorumum bu uygulama iş görene dolaylı yoldan fayda sağladığı yönündedir.

2019 asgari ücretinin açıklanan neti 2.020,91 TL, brütünün ise 2.558,40 TL olduğu yönündedir. Bu noktada ise bir kavram ve yorum hatası olduğu kanaatindeyim. Çünkü açıklanan 2019 asgari ücretinin neti 2.020,91 TL değildir. Belirtilen bu rakam net asgari ücret + asgari geçim indirimi ifade etmektedir. Asgari geçim indirimi bir ücret değildir, bir vergi indirimidir. Kanun ve yönetmeliklerle belirtilmiş oranlarla ve ücret kavramından çok farklı bir şekilde hesaplanmaktadır. Asgari geçim indirimi; Devlet adına işverenlerce iş görene ödenen diğer taraftan işvereninde ödeyeceği gelir vergisinden mahsup (düştüğü) ettiği bir indirimdir. Gelir Vergisi Kanununda bunun izahatı açıkça yapılmıştır. “Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.” (Gelir Vergisi Kanunu Md.32) Aynı Kanunun 31. Maddesinde engellilik indirimler belirtilmiştir. Bu maddede aynı asgari geçim indirimde olduğu gibi bir vergi indirim söz konusudur.

2019 Brüt Asgari Ücreti, 2.558,40 TL olduğuna göre Net Asgari Ücret Ne Kadar?

Brüt Asgari Ücret: 2.558,40

SGK İşçi Payı: 358,17

İşsizlik İşçi Payı: 25,58

Gelir Vergisi Mat.: 2.174,64

Gelir Vergisi (%15): 326,20

Damga Vergisi: 19,42

Kesintiler Toplamı: 729,37

Net Asgari Ücret: 1829,03 TL

Asgari geçim indiriminin bir ücret olmadığının, brüt ücretli anlaşan iş görenin yılsonunda kazancının düşmesinden dolayı Gelir Vergisi Gelen Tebliği hazırlanmış bu tebliğin İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi maddesi ile açıklığa kavuşmuştur.

“Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” (Gelir Vergisi Gelen Tebliği Md.13)

Sonuç olarak 2019 Asgari Ücreti;

Günlük Brüt: 85,28 TL

Günlük Net: 60,97 TL

30 Günlük Brüt: 2.558,40 TL

30 Günlük Net: 1.829,03 TL

Saatlik Brüt: 11,37 TL

Saatlik Net: 8,13 TL şeklindedir.

Asgari ücret 2019 asgari ücret ne kadaragiasgari ücretgelir vergisi insan insan kaynakları vergi yönetim ücret
Ertuğrul Yıldız
Ertuğrul Yıldız
İnsan Kaynakları, Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi/Personel Yönetimi bölümünde önlisans yapmıştır. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.