AnasayfaBlogNet Asgari Ücret Ne Kadar?
Problemler

Net Asgari Ücret Ne Kadar?

05 Mart 2019
Parlak turuncu tulumlu ve mavi baretli bir adam bir iskelenin üzerine tünemiş. Açık turuncu ve mavi bir ceket giyiyor ve elleri iskelenin korkuluklarında. Görüntünün sol tarafında sarı bir kova, sağ tarafında ise içinden teller geçen bir direk yer alıyor. Görüntünün ortasında bir aletin yakın çekimi ve bir telin yakın çekimi yer alıyor. Görüntünün arka planı bulanık ve bir pencere görülüyor. Adam ifadesiz bir yüzle yan tarafa bakmaktadır.
Asli DeğerNe İfade Eder2019 Miktarı (TL)
Brüt Asgari ÜcretVergilendirilmiş safi ücret2.558,40
SGK İşçi PayıSGK primlerini işçinin ödediği pay358,17
İşsizlik İşçi Payıİşçinin işsizlik sigortası için ödediği miktar25,58
Gelir Vergisi Mat.Hesaplanan brüt ücret üzerinden alınan vergi2.174,64
Gelir Vergisi (%15)Hesaplanan gelir vergisi326,20
Damga Vergisiİşçi tarafından ödenen vergi19,42
Kesintiler ToplamıBütün kesintilerin toplamı729,37
Net Asgari ÜcretKesinti sonrası işçinin eline geçen miktar1.829,03
Günlük BrütBir gün karşılığı brüt ücret85,28
Günlük NetBir gün karşılığı net ücret60,97

Kanunlarımızda, ücret ibaresinden kasıt her zaman için brüt ücrettir. Brüt ücret ise safi ücretin vergilendirilmiş halidir. Brüt ücreti oluşturan bu yapının içerisinde gelir vergisi, damga vergisi, Sgk işçi payları ve Sgk işveren payları vardır. Kısaca kanunlarımız çalışanın hakkını hesaplarken brüt ücretten hesaplanmasını işaret ediyor. Bu kanı iş sözleşmesi oluşturulurken iş gören ile anlaşmaya bağlı olup ücretin net olarak da hesaplanabileceği yorumunu doğurmaktadır.

Asgari ücretin tanımına da baktığımızda;

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. (Asgari Ücret Yönetmeliği Md.4/d)

Tanıma istinaden asgari ücret bir çalışma günü karşılığı ödenen yani bir günlük tespit edilen bir ücrettir. Dolayısıyla iş sözleşmesi oluşturulurken iş görenin günlük ücretli mi yoksa aylık (maktu) ücretli mi olduğu belirtilmelidir. Diğer yandan ücretin brüt mü yoksa net mi hesaplanarak ödeneceği ayrıca belirtilmelidir. Ücretin brüt ya da net olmasındaki farklılıklar ise şöyledir;

Brüt ve Net Asgari Ücret Farkı Nedir?

1 - İş sözleşmesinde iş gören ile yapılan anlaşma ücretin brüt olacağı yönünde ise iş görenin brüt ücreti yıl boyunca aynı kalacaktır. Ama her ay toplanarak devam eden kümülatif vergi matrahının ilgili vergi dilimlerine girmesinden dolayı net ücreti yıl sonuna doğru düşecektir.  Ancak bu durum kanunlarımız tarafından hak kaybı olarak yorumlanmamaktadır.

2 - İş sözleşmesinde iş gören ile yapılan anlaşma ücretin net olacağı yönünde ise iş görenin neti yıl boyunca aynı kalacaktır. Ama her ay toplanarak devam eden kümülatif vergi matrahı ilgili vergi dilimine girmesinden dolayı brüt ücret, net ücreti yakalayabilmesi için artmalıdır. Şahsımca yorumum bu uygulama iş görene dolaylı yoldan fayda sağladığı yönündedir.

2019 asgari ücretinin açıklanan neti 2.020,91 TL, brütünün ise 2.558,40 TL olduğu yönündedir. Bu noktada ise bir kavram ve yorum hatası olduğu kanaatindeyim. Çünkü açıklanan 2019 asgari ücretinin neti 2.020,91 TL değildir. Belirtilen bu rakam net asgari ücret + asgari geçim indirimi ifade etmektedir. Asgari geçim indirimi bir ücret değildir, bir vergi indirimidir. Kanun ve yönetmeliklerle belirtilmiş oranlarla ve ücret kavramından çok farklı bir şekilde hesaplanmaktadır. Asgari geçim indirimi; Devlet adına işverenlerce iş görene ödenen diğer taraftan işvereninde ödeyeceği gelir vergisinden mahsup (düştüğü) ettiği bir indirimdir. Gelir Vergisi Kanununda bunun izahatı açıkça yapılmıştır. “Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.” (Gelir Vergisi Kanunu Md.32) Aynı Kanunun 31. Maddesinde engellilik indirimler belirtilmiştir. Bu maddede aynı asgari geçim indirimde olduğu gibi bir vergi indirim söz konusudur.

2019 Brüt Asgari Ücreti, 2.558,40 TL olduğuna göre Net Asgari Ücret Ne Kadar?

Brüt Asgari Ücret: 2.558,40

SGK İşçi Payı: 358,17

İşsizlik İşçi Payı: 25,58

Gelir Vergisi Mat.: 2.174,64

Gelir Vergisi (%15): 326,20

Damga Vergisi: 19,42

Kesintiler Toplamı: 729,37

Net Asgari Ücret: 1829,03 TL

Asgari geçim indiriminin bir ücret olmadığının, brüt ücretli anlaşan iş görenin yılsonunda kazancının düşmesinden dolayı Gelir Vergisi Gelen Tebliği hazırlanmış bu tebliğin İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi maddesi ile açıklığa kavuşmuştur.

“Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” (Gelir Vergisi Gelen Tebliği Md.13)

Sonuç olarak 2019 Asgari Ücreti;

Günlük Brüt: 85,28 TL

Günlük Net: 60,97 TL

30 Günlük Brüt: 2.558,40 TL

30 Günlük Net: 1.829,03 TL

Saatlik Brüt: 11,37 TL

Saatlik Net: 8,13 TL şeklindedir.

Brüt Asgari Ücret, Vergilendirilmiş safi ücret, 2558,40, SGK İşçi Payı, SGK primlerini işçinin ödediği pay, 358,17, İşsizlik İşçi Payı, İşçinin işsizlik sigortası için ödediği miktar, 25,58, Gelir Vergisi Mat, Hesaplanan brüt ücret üzerinden alınan vergi, 2174,64, Gelir Vergisi (%15), Hesaplanan gelir vergisi, 326,20, Damga Vergisi, İşçi tarafından ödenen vergi, 19,42, Kesintiler Toplamı, Bütün kesintilerin toplamı, 729,37, Net Asgari Ücret, Kesinti sonrası işçinin eline geçen miktar, 1829,03, Günlük Brüt, Bir gün karşılığı brüt ücret, 85,28, Günlük Net, Bir gün karşılığı net ücret, 60,97
Asgari ücret 2019 asgari ücret ne kadaragiasgari ücretgelir vergisi insan insan kaynakları vergi yönetim ücret
Bu resimde resmi takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam görülüyor. Uzun boylu ve yüzünde ciddi bir ifade var. Takım elbisesi grinin koyu bir tonu ve altında beyaz bir gömlek var. Düzgün bir fiyonkla bağlanmış siyah bir kravat takıyor. Saçları geriye doğru taranmıştır ve bir çift siyah elbise ayakkabısı giymektedir. Kolunda bir saat vardır ve sol elinde bir evrak çantası taşımaktadır. Dümdüz ileriye bakıyor, güven ve güç hissi yayıyor.
Ertuğrul Yıldız
İnsan Kaynakları, Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi/Personel Yönetimi bölümünde önlisans yapmıştır. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Birkaç madeni para tutan bir elin yakın çekimi gösterilmektedir. Parmaklar, madeni paraların güvenli bir şekilde tutulduğunu gösterecek şekilde konumlandırılmıştır. Sikkelerin hepsi farklı tipte, bazıları eski ve yıpranmış. Ön planda, tasarımının detayları açıkça görülebilen tek bir madeni para görülüyor. Arka plan odak dışıdır ve şekil ve renklerden oluşan bir desen gösterir. Genel görüntü, paranın değerini ve tasarruf etmenin önemini hatırlatıyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Asgari Ücret Hakkında Bilinmesi Gerekenler

22 Mayıs 2019
Sarı ve siyah baretli bir kişi bareti elinde tutmaktadır. Baretin sarı bir dış yüzeyi ve siyah bir sapı vardır. Kişi yakın planda bir alet kemeri takarken görülüyor. Gözleri barete odaklanmıştır ve parmakları bareti sıkıca kavramaktadır. Arka plan bulanıklaştırılmış ve ana odak noktası kişi ve tuttuğu baret olmuştur. Güneş kişinin üzerinde parlak bir şekilde parlıyor, onu ve bareti aydınlatıyor. Kişi, vücudu kameraya dönük şekilde rahat bir pozda durmaktadır.
Problemler

Türkiye'de Ücret Yönetimi

03 Temmuz 2018
İki kişi bir arada durmaktadır. Soldaki kişi sağdaki kişiye bir kağıt parçası uzatıyor. Sağdaki kişinin elinde bir dizüstü bilgisayar, soldaki kişinin elinde ise bir karton kutu var. Aralarındaki masada bir kitap ve üzerinde bir kalem var. Sağdaki kişi aynı zamanda elinde bir gözlük tutuyor. Arka planda, bir klavyenin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Kalemin yakın çekimi, yüzeyindeki karmaşık detayları ortaya çıkarıyor. Her iki kişi de kâğıt parçasını değiştirirken konsantre olmuş gibi bir ifade takınıyor.
İnsan Kaynakları

İşsizlik Maaşı Ne kadar?

21 Şubat 2020
Ahşap bir yüzey üzerine yığın halinde dizilmiş, kağıt ve madeni paralardan oluşan farklı renklerdeki para yığınının yakın çekimi. Kağıt paralar ağırlıklı olarak yeşil renkte ve çeşitli diğer tonlarda iken madeni paralar çoğunlukla parlak gümüş rengindedir. Ayrıca arka planda bir hesap makinesi ve birkaç başka madeni para daha görülüyor. Yakın plan çekim, kağıt paraların üzerindeki karmaşık desenler ve madeni paraların üzerindeki kabarık semboller de dahil olmak üzere para biriminin karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Görüntünün en sağ köşesinde, koyu renk gözleri ve belirgin yüz hatlarıyla doğrudan kameraya bakan bir adamın yüz hatları görülebiliyor.
İş Hukuku

AGİ Nedir? Nasıl Hesaplanır?

01 Mart 2022
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Barista Eğitimi eğitmeninin online ders anlatımı, kahve bardağı düzenleme ve kahvenin nasıl hazırlandığı anlatılıyor.
4.2
(11)

Barista Eğitimi

10 Konu10 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55463402
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524