AnasayfaBlogİşçinin Korunması ve İşverenin Sorumlulukları
İş Hukuku

İşçinin Korunması ve İşverenin Sorumlulukları

16 Mart 2018
Mavi şapkalı ve eldivenli bir adam bir duvarın önünde durmuş, yerdeki bir alet rafına bakmaktadır. Gümüş kenarlı mavi bir şapka takıyor ve eldivenleri beyaz ve gri desenli. Sağ tarafta bir sıra mavi ve gümüş sandalye var. Ön planda, bir eldiven ve bir aletin yakın çekimi görülebiliyor, ikisi de odak dışı. Adamın mavi gömleği de arka planda görülebiliyor. Beyaz duvarlı ve karo zeminli bir odada durmaktadır.
SorumluluklarTanımSonuç
Çalışma Belgesi Vermeİşveren, çalışanlarına ilgili belgeleri sağlamak zorundadır.Çalışanın işe devamlılığı ve legal hakkı oluşur.
Hafta Tatili Kullandırmaİşveren, çalışanına yasal olarak hafta tatili sağlamalıdır.Çalışanın dinlenme ve verimi yüksek tutma hakkı oluşur.
Yıllık Ücretli İzin Kullandırmaİşveren, yılda en az bir kez çalışanına ücretli izin hakkı sağlamalıdır.Çalışanın moral ve motivasyonu artar; işveren verimliliği sağlar.
Ara Dinlendirmesiİşveren, her dört saat sonunda en az on beş dakika ara verme zorunluluğu vardır.Çalışanın dikkati ve verimliliği artar; işveren iş güvenliğini sağlar.
İşçi Özlük Dosyası Düzenlemeİşveren, çalışanın ücret, çalışma saatleri, izin hakları gibi bilgileri içeren bir dosya oluşturmalıdır.İş ilişkisinin belgelendirilmesi ile çalışanın hukuki haklarının korunması sağlanır.
Oryantasyon Eğitimi Vermekİşverenin, işçiyi işyerindeki tehlikelerle ilgili bilgilendirmesi ve koruyucu tedbirler alması gerekmektedir.Çalışanın iş güvenliği artar ve olası iş kazaları önlenir.
Ücreti Zamanında Ödemekİşverenin, çalışanın ücretini zamanında ve tam olarak ödemesi zorunludur.Çalışanın motivasyonu artar ve işe devamlılığı sağlanır.
Kişisel Koruyucu Ekipman Sağlamaİşverenin, işyerindeki tehlikelerden korunmak için çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlaması gerekmektedir.İş kazaları ve mesleki hastalıkların önüne geçilir.
Personelin Eğitimini Sağlamaİşverenin, personelinin mesleki gelişimine olanak sağlaması ve eğitimleri takip etmesi gerekmektedir.Personelin motivationu ve verimliliği artar, iş süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilir.
İşyerinde Güvenli Bir Ortam Sağlamaİşveren, işyerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasından sorumludur.Çalışanın motivasyonu ve işe bağlılığı artar, işyerindeki kazalar en aza indirgenir.

Son günlerde çevremde karşılaştığım X şirketinde çalışıyorum fakat SSK primlerim yatırılmıyor, maaşımı alamıyorum, mesailerimi ödenmiyor gibi şikayetler beni gerçekten çok etkiledi ve üzdü. Hem işveren hem de çalışanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve iyi niyetli davranması gerekir.

Bu bilinçle hareket edilirse sermaye ve emeğin ikisi de kutsileşir, sömürülen-sömüren çatışma ve çelişkiler ortadan kalkar. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İş Hukukunun temel ilkelerinden biri olan ‘‘İşçinin Korunması’’ iş hukukunun doğmasına sebep olan temel düşüncedir. İşçinin başkasına bağlı ve onun talimatlarına uygun olarak çalışması durumu değiştirmemektedir.

İşçinin bağımlılığı öncelikle ‘’iktisadi bağımlılık’’ niteliğindedir. Üretim, araç ve olanaklarını elinde bulunduran işveren, iş arayan kişiyi kendisi için daha elverişli koşullarla işe almak isteyecektir.

İktisadi yönden kendisinden iş isteyen kişiden daha güçlü durumda olan işverenin, yanında çalıştırdığı işçisine karşı ödev ve sorumlulukları da vardır.

İşverenin işçisine karşı sorumlukları nelerdir?

a) Çalışma Belgesi verme

b) Hafta tatili kullandırma

c) Yıllık Ücretli İzin kullandırma

d) Ara Dinlendirmesi

e) İşçi Özlük Dosyası Düzenleme

İşverenin çalışan haklarını ihlal etmesi; çalışan verimi düşmesi, çalışanın işyerine bağlılığı ve güven gibi faktörlerin zayıflamasına neden olur.

Ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız periyodik olarak denetimler yaparak şirketleri bu konuda bilinçlendirmelidir. Temennim kobi ve büyük şirketlerimizin çalışanlarına karşı daha sorumlu ve duyarlı davranması mutlu, huzurlu ve azimli çalışan insanlarımızın çoğalması. Herkese sağlık, mutluluk, huzur, başarı dileklerimle.

İşyeri Ancak Motivasyonu Yüksek Çalışanlarla Var Olabilir

İşçinin işveren tarafından korunması hem kanuni bir zorunluluk, hem de işçinin işyerinde mutlu, huzurlu, motivasyonu yüksek, verimli, güvenli çalışması için elzemdir. Motivasyonu düşük işçi, dikkati dağınık çalışır, işini gereği gibi yerine getiremez. Hatalı üretimler olur, duruşlar olur, tekrar işleme maliyetleri oluşur. Bu da işyerinin gerektiği gibi kar edememesi ve zarar etmesi demektir. 

İşveren Çalışanına İşe Oryantasyon Eğitimi Vermek Zorundadır

İşveren çalıştırdığı işçilere oryantasyon eğitimi vermek zorundadır. Yaptığı işteki ve işyerindeki diğer işlerle ilgili tehlikeleri göstermek ve koruyucu tedbirleri almakla mükelleftir. Kişisel koruyucu ekipmanları çalışanlara vermek ve kullanımını göstermek zorundadır. Bu şekilde işçisini tehlikelerden ve ileride olması muhtemel mesleki hastalıklardan korumuş olacaktır.

Özlük Dosyasının Düzenlenmesini Sağlama

i̇şveren çalışanına ait özlük dosyasını oluşturma, personelinin almış olduğu eğitimleri takip etmek zorundadır. almış olduğu eğitime uygun bir işte çalıştırma ve mesleki gelişimini sağlaması için eğitimi aldırmaya çalışmalıdır. bu durumda personelde işyerine karşı aidiyet duygusu oluşacak, işini daha özenle yaparak işini geliştirmeye çalışacak, öneriler verecek duruma gelecektir.

Ara Dinlenmesi Yapılması

Her dört saat dolduğunda işveren 15 dakika ara dinlenmesini çalışanlarına vermek zorundadır. Bu sağlanmazsa işçi yorgunluğu dolayısıyla işyerinde dikkatli çalışamaz hale gelir ve tehlikeleri fark edemeyebilir. 

İşveren İşçisinin Ücretini Tam Zamanında Ödemek Zorundadır

İşveren işçisinin maaşını çalıştığı süreyle orantılı olarak sözleşmede belirtilen zaman içerisinde ödemek zorundadır. Eğer ödemezse işçi gecikme süresi içinde yasal faiziyle birlikte ücretini almaya hak kazanacaktır.

Çalışma Belgesi Verme, İşveren, çalışanlarına ilgili belgeleri sağlamak zorundadır, Çalışanın işe devamlılığı ve legal hakkı oluşur, Hafta Tatili Kullandırma, İşveren, çalışanına yasal olarak hafta tatili sağlamalıdır, Çalışanın dinlenme ve verimi yüksek tutma hakkı oluşur, Yıllık Ücretli İzin Kullandırma, İşveren, yılda en az bir kez çalışanına ücretli izin hakkı sağlamalıdır, Çalışanın moral ve motivasyonu artar; işveren verimliliği sağlar, Ara Dinlendirmesi, İşveren, her dört saat sonunda en az on beş dakika ara verme zorunluluğu vardır, Çalışanın dikkati ve verimliliği artar; işveren iş güvenliğini sağlar, İşçi Özlük Dosyası Düzenleme, İşveren, çalışanın ücret, çalışma saatleri, izin hakları gibi bilgileri içeren bir dosya oluşturmalıdır, İş ilişkisinin belgelendirilmesi ile çalışanın hukuki haklarının korunması sağlanır, Oryantasyon Eğitimi Vermek, İşverenin, işçiyi işyerindeki tehlikelerle ilgili bilgilendirmesi ve koruyucu tedbirler alması gerekmektedir, Çalışanın iş güvenliği artar ve olası iş kazaları önlenir, Ücreti Zamanında Ödemek, İşverenin, çalışanın ücretini zamanında ve tam olarak ödemesi zorunludur, Çalışanın motivasyonu artar ve işe devamlılığı sağlanır, Kişisel Koruyucu Ekipman Sağlama, İşverenin, işyerindeki tehlikelerden korunmak için çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlaması gerekmektedir, İş kazaları ve mesleki hastalıkların önüne geçilir, Personelin Eğitimini Sağlama, İşverenin, personelinin mesleki gelişimine olanak sağlaması ve eğitimleri takip etmesi gerekmektedir, Personelin motivationu ve verimliliği artar, iş süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilir, İşyerinde Güvenli Bir Ortam Sağlama, İşveren, işyerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasından sorumludur, Çalışanın motivasyonu ve işe bağlılığı artar, işyerindeki kazalar en aza indirgenir
iş hukuku işveren sorumlulukları işçi sorumlulukları işçi işveren ilişkisi iş akdi iş sözleşmesi işçi yararına yorum
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
975482
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
1105894
Bu görsel, Gayrimenkul Danışmanlığı üzerine odaklanan bir çevrimiçi kursa aittir. Kollarını kavuşturmuş, güven ve otorite izlenimi veren bir kadını tasvir ediyor. Siyah saçları parlak arka planla kontrast oluşturarak kadının varlığını vurguluyor. Vucuduna yakın çekimi, kararlılığını ve bu kursa olan bağlılığını vurguluyor. Ayrıca, elinin yakın çekimi, önündeki mücadeleye hazırlıklı ve hazır olduğunu gösteriyor. Arka plandaki logo, bu kursun profesyonel ve kapsamlı bir girişim olduğunu hatırlatıyor. Bu görsel bütünüyle güçlü bir güven ve güvenilirlik mesajı vermekte ve Emlak Danışmanlığı Kursu için ideal bir temsil oluşturmaktadır.
4.8
(10)

Emlak Danışmanlığı Kursu

5 Konu41 Saat
Bu, koyu siyah saçlarını topuz yapmış bir kadının görüntüsüdür. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve kameradan uzağa bakıyor. Uzun kollu siyah bir üst ve beyaz bir alt giymiştir. Yüz ifadesi ciddidir ve gözleri görünmemektedir. Görüntüde başka hiçbir şey olmayan beyaz bir duvarın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor ve beden dili düşünceli olduğunu gösteriyor.Burcu Topçu Ekelik
65003887