AnasayfaBlogİşçinin Korunması ve İşverenin Sorumlulukları
İş Hukuku

İşçinin Korunması ve İşverenin Sorumlulukları

16 Mart 2018
İşçinin Korunması ve İşverenin Sorumlulukları

Son günlerde çevremde karşılaştığım X şirketinde çalışıyorum fakat SSK primlerim yatırılmıyor, maaşımı alamıyorum, mesailerimi ödenmiyor gibi şikayetler beni gerçekten çok etkiledi ve üzdü. Hem işveren hem de çalışanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve iyi niyetli davranması gerekir.

Bu bilinçle hareket edilirse sermaye ve emeğin ikisi de kutsileşir, sömürülen-sömüren çatışma ve çelişkiler ortadan kalkar. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İş Hukukunun temel ilkelerinden biri olan ‘‘İşçinin Korunması’’ iş hukukunun doğmasına sebep olan temel düşüncedir. İşçinin başkasına bağlı ve onun talimatlarına uygun olarak çalışması durumu değiştirmemektedir.

İşçinin bağımlılığı öncelikle ‘’iktisadi bağımlılık’’ niteliğindedir. Üretim, araç ve olanaklarını elinde bulunduran işveren, iş arayan kişiyi kendisi için daha elverişli koşullarla işe almak isteyecektir.

İktisadi yönden kendisinden iş isteyen kişiden daha güçlü durumda olan işverenin, yanında çalıştırdığı işçisine karşı ödev ve sorumlulukları da vardır.

İşverenin işçisine karşı sorumlukları nelerdir?

a) Çalışma Belgesi verme

b) Hafta tatili kullandırma

c) Yıllık Ücretli İzin kullandırma

d) Ara Dinlendirmesi

e) İşçi Özlük Dosyası Düzenleme

İşverenin çalışan haklarını ihlal etmesi; çalışan verimi düşmesi, çalışanın işyerine bağlılığı ve güven gibi faktörlerin zayıflamasına neden olur.

Ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız periyodik olarak denetimler yaparak şirketleri bu konuda bilinçlendirmelidir. Temennim kobi ve büyük şirketlerimizin çalışanlarına karşı daha sorumlu ve duyarlı davranması mutlu, huzurlu ve azimli çalışan insanlarımızın çoğalması. Herkese sağlık, mutluluk, huzur, başarı dileklerimle.

İşyeri Ancak Motivasyonu Yüksek Çalışanlarla Var Olabilir

İşçinin işveren tarafından korunması hem kanuni bir zorunluluk, hem de işçinin işyerinde mutlu, huzurlu, motivasyonu yüksek, verimli, güvenli çalışması için elzemdir. Motivasyonu düşük işçi, dikkati dağınık çalışır, işini gereği gibi yerine getiremez. Hatalı üretimler olur, duruşlar olur, tekrar işleme maliyetleri oluşur. Bu da işyerinin gerektiği gibi kar edememesi ve zarar etmesi demektir. 

İşveren Çalışanına İşe Oryantasyon Eğitimi Vermek Zorundadır

İşveren çalıştırdığı işçilere oryantasyon eğitimi vermek zorundadır. Yaptığı işteki ve işyerindeki diğer işlerle ilgili tehlikeleri göstermek ve koruyucu tedbirleri almakla mükelleftir. Kişisel koruyucu ekipmanları çalışanlara vermek ve kullanımını göstermek zorundadır. Bu şekilde işçisini tehlikelerden ve ileride olması muhtemel mesleki hastalıklardan korumuş olacaktır.

Özlük Dosyasının Düzenlenmesini Sağlama

İşveren çalışanına ait özlük dosyasını oluşturma, personelinin almış olduğu eğitimleri takip etmek zorundadır. Almış olduğu eğitime uygun bir işte çalıştırma ve mesleki gelişimini sağlaması için eğitimi aldırmaya çalışmalıdır. Bu durumda personelde işyerine karşı aidiyet duygusu oluşacak, işini daha özenle yaparak işini geliştirmeye çalışacak, öneriler verecek duruma gelecektir.

Ara Dinlenmesi Yapılması

Her dört saat dolduğunda işveren 15 dakika ara dinlenmesini çalışanlarına vermek zorundadır. Bu sağlanmazsa işçi yorgunluğu dolayısıyla işyerinde dikkatli çalışamaz hale gelir ve tehlikeleri fark edemeyebilir. 

İşveren İşçisinin Ücretini Tam Zamanında Ödemek Zorundadır

İşveren işçisinin maaşını çalıştığı süreyle orantılı olarak sözleşmede belirtilen zaman içerisinde ödemek zorundadır. Eğer ödemezse işçi gecikme süresi içinde yasal faiziyle birlikte ücretini almaya hak kazanacaktır.

iş hukuku işveren sorumlulukları işçi sorumlulukları işçi işveren ilişkisi iş akdi iş sözleşmesi işçi yararına yorum
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.