AnasayfaBlogKişisel Verilerin Korunması ve Biz
Siber Güvenlik

Kişisel Verilerin Korunması ve Biz

20 Eylül 2018
Takım elbiseli bir kadın beyaz bir arka planın önünde duruyor. Siyah bir blazer ceket ve etek, altında beyaz bir bluz ve siyah ayakkabılar giyiyor. Saçları düzgün bir topuz haline getirilmiş. Bir çift gözlük ve bir kolye takmıştır. Elleri kalçalarının üzerinde duruyor ve yüz ifadesi ciddi. Resmin sol alt köşesinde, ortasında bir delik olan metal bir nesne var. Sağ alt köşede ise elinde terazi tutan bir kadın heykeli var.
KonuAçıklamaYasal Süreç
Kişisel Verilerin KorunmasıMeslek gereği elde edilen ve özel hayatı ilgilendiren kişisel verilerin korunması gerekliliğiAnayasa'nın 20. maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Avrupa Konseyi'nin RolüKişisel verilerin korunması için Avrupa Konseyi tarafından standartların belirlenmesi21.01.1981 tarihli 108 Sayılı Sözleşme
Özel Hayatın GizliliğiÖzel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin korunması ve ihlal edilmesi durumunda suç sayılmasıYeni Ceza Kanunu
İK'cıların RolüİK'cıların kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında rolleriKişisel Verilerin Korunması Kanunu
Güvenlik AdımlarıKişisel verilere erişimi kontrol etmenin önemiKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi
Aydınlatma YükümlülüğüKişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekliliğiKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi
Sicil Kayıt YükümlülüğüÇalışan sayısı ve mali bilanço toplamına bağlı olarak Veri Sorumluları Siciline kayıt olma zorunluluğuKişisel Verilerin Korunması Kanunu
Sicil Kayıt ZamanıVeri sorumlularının sicile kayıt zamanlarına dair bilgi30.09.2019 ve 31.03.2020 tarihleri
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleyenlerAna faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanların durumuKişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yurtdışında Yerleşik Kişi Veri SorumlularıYurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt zorunluluğu01.10.2018 ve 30.09.2019 tarihleri

Yıllardır mesleğimizin gereği çalışanların bilgilerini işleyip bu bilgilerle çalışma hayatında kanunlar çerçevesinde çalışıyoruz. İşimizin doğası gereği bilgi güvenliği sorumluluklarımızın arasında zaten yer almaktadır. Çalışanların kimlik bilgilerinden tutunda yeri geliyor evinin içindeki probleme kadar gerekli gereksiz bilgilere sahibiz. Hal böyle olunca dolaplarımız, bilgisayarlarımız bazen ajandalarımız bile kilit altında kalıyor. Mesleğimizi ifa ederken bu hassasiyetin abartılı olduğunu düşünen diğer meslek mensubu arkadaşlarımızın sözlü tacizlerine de maruz kalmıyor değiliz. Bilgi çağı artık yerini bilişim ve dijital çağa bırakırken aynı gizlilikte süreçlerimizi ve verilerimizi çalıştırmamız gerekiyor. Diğer yandan bu gizliliğin başka bir kanun haline gelmesi kulağa nasıl gelirdi? Üzerinde çalıştığımız ve çeşitli raporlarda işverenlere ya da kurumlara raporladığımız kişisel bilgilerin sınırlandırılması ve bunun yüzde yüz sorumluluğunun size tahsis edilmesi.

Avrupa Konseyi, tüm üye ülkelerde kişisel verileri aynı standartlarda korunması ve ülke dışı veri akışı ilkelerinin belirlenmesi amacıyla hazırladığı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karışışında Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmesi 21.01.1981 tarihinde Fransa’nın Strazburg şehrinde imzalanarak yayımlamıştır. Söz konusu sözleşme ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Daha sonra 17.03.2016 tarihinde ülkemiz resmi gazetesinde yayınlanarak yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Hali hazırda anayasamızda benzeri bir madde mevcuttur. Eminim herkesin bu maddeyi bildiğini düşünüyorum. Anayasanın 20. maddesine göre; "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz." Bu ilkenin ihlali halinde, yani özel hayatın gizliliği ihlal edilirse artık yeni Ceza Kanununa göre fiil suç sayılacaktır. Kişisel bir bilginin ikinci ve üçüncü şahıslarca kötü kullanımın ve sonuçlarının ne olacağı açık olarak belirtilmiştir. Böylece özel hayatımız ve kişisel bilgilerimiz anayasal olarak güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde anayasal bir dayanağı olan durumun Avrupa Konseyince de desteklenerek 24.03.2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihinde de resmi gazete de yayımlanarak hayatımıza girmiştir. Amaçları doğrultusunda hak ihlallerinin önüne geçileceği bir kanun ile sabit görülmüş ve yaptırımları da kaleme alınmıştır.

Biz İK’cılar bu kanunun neresindeyiz?

Bizler bu kanunun tamamında yer alıyoruz. Kişisel verilere sahip olan bir vatandaş, kişisel verileri işleyen bir yetkili ve bu kanun çerçevesinde bu verileri sorumlusu konumundayız. Dijital ya da manuel olarak işlediğimiz tüm kişisel bilgi, veri, doküman ve belgeler gerçek kişilerde bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Şimdi ne yapacağız?

İncelemelerim sonrasında en önemli üç adım gözüme çarptı. Dolayısıyla herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına bunlara göz atmanızı ve konu hakkında eğitim almanızı tavsiye ederim.

       1. Güvenlik: Mevcut çalışma sisteminizde odanızın, dolaplarınızın, bilgisayarınızın ve yedekleme için ne kullanıyorsanız ilgili noktalara erişime sizin dışınızda kimseye müsaade etmeyiniz.

       2. Aydınlatma Yükümlüğü: Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı,

MADDE 4 – (1) Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

  • İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

       3. Sicil Kayıt Yükümlülüğü:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne

Bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması, Meslek gereği elde edilen ve özel hayatı ilgilendiren kişisel verilerin korunması gerekliliği, Anayasa'nın 20 maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Konseyi'nin Rolü, Kişisel verilerin korunması için Avrupa Konseyi tarafından standartların belirlenmesi, 21011981 tarihli 108 Sayılı Sözleşme, Özel Hayatın Gizliliği, Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin korunması ve ihlal edilmesi durumunda suç sayılması, Yeni Ceza Kanunu, İK'cıların Rolü, İK'cıların kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında rolleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Güvenlik Adımları, Kişisel verilere erişimi kontrol etmenin önemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10 maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğü, Kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekliliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11 maddesi, Sicil Kayıt Yükümlülüğü, Çalışan sayısı ve mali bilanço toplamına bağlı olarak Veri Sorumluları Siciline kayıt olma zorunluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sicil Kayıt Zamanı, Veri sorumlularının sicile kayıt zamanlarına dair bilgi, 30092019 ve 31032020 tarihleri, Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleyenler, Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanların durumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yurtdışında Yerleşik Kişi Veri Sorumluları, Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt zorunluluğu, 01102018 ve 30092019 tarihleri
hukuk insan kaynakları kişisel verilerin korunması KVKK kanun
Bu resimde resmi takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam görülüyor. Uzun boylu ve yüzünde ciddi bir ifade var. Takım elbisesi grinin koyu bir tonu ve altında beyaz bir gömlek var. Düzgün bir fiyonkla bağlanmış siyah bir kravat takıyor. Saçları geriye doğru taranmıştır ve bir çift siyah elbise ayakkabısı giymektedir. Kolunda bir saat vardır ve sol elinde bir evrak çantası taşımaktadır. Dümdüz ileriye bakıyor, güven ve güç hissi yayıyor.
Ertuğrul Yıldız
İnsan Kaynakları, Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi/Personel Yönetimi bölümünde önlisans yapmıştır. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görsel Excel hakkında bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Gözlük takan ve sakallı bir adam, konu hakkında bilgili ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Gri arka plan üzerinde Excel Kursu - Excel Öğrenimi yazan metin de bunu doğruluyor. Yüzünün yakın çekimi, konuya olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, gri arka plan üzerindeki beyaz metin, kursun kapsamlı ve bilgilendirici olduğunu gösteriyor. Adamın gözlükleri ve siyah gömleği profesyonel olduğunu, burnunun yakın çekimi ise son derece odaklanmış olduğunu gösteriyor. Bu görsel, öğrencinin deneyimli ve bilgili bir eğitmen tarafından verilen kapsamlı ve ilgi çekici bir çevrimiçi Excel kursu alacağını iletir.
4.9
(558)

Excel Eğitimi

10 Konu5 Saat