AnasayfaBlogPazarlama 4.0: Nesnelerin İnterneti
Teknoloji

Pazarlama 4.0: Nesnelerin İnterneti

22 Ocak 2021
Geceleyin bir şehir silüeti, simgeler ve çizgilerden oluşan bir ağ tarafından aydınlatılır. Mavi ekran beyaz bir logo ile süslenmiş ve gökyüzündeki beyaz bulutlarla çevrelenmiştir. Görüntünün alt kısmında kendi logosu görünen bir araba park edilmiştir. Ufuk çizgisi, çok sayıda penceresi olan birkaç yüksek binadan oluşuyor. Şehir manzarasında etrafında semboller bulunan bir küre ve gökyüzünde bir bulut daha var. Genel atmosfer modernlik ve yenilikçiliği yansıtmaktadır.
Pazarlama EvresiOdak NoktaHedef ve Uygulamalar
Pazarlama 1.0ÜrünÜretimin arttırılması ve ürün satışına odaklanma. Gücün üreticide olduğu bu evrede “Ne üretirsem onu satarım” düşüncesi hâkim.
Pazarlama 2.0MüşteriMüşteri değerlidir ve müşteriyi memnun etmek amaçlanır. Bu dönemde “ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” düşüncesi hâkim olmuştur.
Pazarlama 3.0İnsanKârlılığı sosyal sorumlulukla eşleştirme; pazarlamada değer odaklılık ve insana yönelim. Tüketiciler markanın sosyal yönü hakkında bilinçlendirilir.
Pazarlama 4.0Sanal ve Dijital OdaklıTeknolojiye ve deneyime dayalı pazarlama stratejileri. Müşterilerin dijitalleşmesi ve müşterileri birer marka savunucusu haline getirme hedefi. Geleneksel ve dijital pazarlamanın birleştiği evre.
Müşteri SadakatiPazarlama 4.0Var olan müşterileri elde tutmak, yeni müşteri kazanmak ve müşteri sadakatini oluşturabilmek.
Nesnelerin İnternetiTeknolojik iletişimNesnelerin internet üzerinden koordine olabildiği ve veri paylaşımının yapılabildiği genel bir ağ oluşumu. Nesneden nesneye iletişim kurulması.
Barkod ve Matris Kod SistemleriÜrünlerle İletişimBarkod ve matris kod gibi teknolojik sistemlerle ürünlerle iletişim kurabilme imkanı.
E-Sağlık, Akıllı Çevre, Ev OtomasyonuNesnelerin İnternetiNesnelerin interneti kullanılarak, e-sağlık, akıllı çevre, ev otomasyonu gibi alanlarda uygulamalar yapabilme imkanı.
Teknolojik Aygıtların İnternet İle İletişimiNesnelerin İnternetiBuzdolabı, araba, televizyon gibi birçok aletin internet ile iletişim kurabilme imkanı.
Gelecekteki UygulamalarNesnelerin İnternetiYakın gelecekte uygulanmak üzere hazırlanan internet teknolojisi tabanlı uygulamalar.

Nesnelerin interneti; nesnelerin kendi aralarında veri üretimi, veri iletişimi ve veri paylaşımı yaptığı genel bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Daha önceden gerçekleştirilen insandan insana, insandan nesneye uygulamalarının yanı sıra bu teknoloji sayesinde nesneden nesneye de iletişim kurulabilmektedir. Böylelikle pazarlama, internet ve müşteri etkileşimleri de güçlenmektedir.

Pazarlama Evrimi

Pazarlama; “kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana getirebilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulmasına yönelik bir planlama ve uygulama süreci” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzdeki teknolojik değişiklikler hemen hemen her alanda olmakta ve meydana gelen bu değişimler, değişiklikler, ilgili olduğu alan dâhil hemen hemen her alanı da önemli ölçüde etkilemektedir. Değişen teknoloji ile birlikte pazarlama kavramı günümüz teknolojisine uyumlu hale gelmiştir ve gelişmeler oldukça uyumlu hale gelmektedir. Bu kapsamda pazarlama dört evreden oluşmakta ve bu evreler şu şekilde açıklanmaktadır.

  • Pazarlama 1.0 Ürün Odaklı Pazarlama: “Ne üretirsem onu satarım” düşüncesinin hâkim olduğu evredir. Burada üretimin arttırılması esas alınmış ve ürün satmak amaçlanmıştır. Dolayısıyla güç üreticidedir.

  • Pazarlama 2.0 Müşteri Odaklı Pazarlama: “Ne üretirsem onu satarım” düşüncesi önemini yitirmeye başlamıştır. Bu düşüncenin yerine “ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” düşüncesi hâkim olmuştur. Bu evrede müşteri değerlidir ve müşteriyi memnun etmek amaçlanmıştır.

  • Pazarlama 3.0 İnsan Odaklı Pazarlama: İnsan merkezli pazarlama dönemidir. Değer odaklı olarak da bilinmektedir. Kârlılık yerini sosyal sorumluluğa bırakmıştır. Böylece tüketiciler markanın sosyal yönü hakkında bilinçlidirler. Bu dönem 2000 ve sonrası aktif olmuştur. Dünyayı sosyal sorumluluk projeleriyle daha iyi bir yer bir haline getirmek amaçlanmıştır.

  • Pazarlama 4.0 Sanal Odaklı Pazarlama: Diğer bir ifadeyle teknoloji ve deneyim odaklıdır. Bir nevi gelenekselden dijitale geçiş gerçekleşmiştir. Bu nedenle tüketici kavramı da “dijital tüketici” olarak değişmiştir. Gelecekte olabilecek gelişmelere yönelik pazarlama faaliyetlerini içermektedir. Gelişen ve değişen internet sayesinde bu evre yeni bir boyut kazanmıştır. Kotler, pazarlama 4.0 ile müşterileri birer marka savunucusu haline getirmeyi amaçlamıştır.

dünya üzerinde endüstri alanında meydana gelen gelişmeler pazarlama sektörünü de etkilemiştir. pazarlama faaliyetlerinin teknolojideki değişimlerine paralel olarak tüketicileri tatmin etmek için yeni yeni uygulamalar meydana gelmiştir. bu sayede pazarlama 4.0’a dönüşmüştür. pazarlama 4.0 ile amaçlanan; var olan müşteriyi elde tutmak, yeni müşteri kazanmak ve müşteri sadakatini oluşturabilmektir. bu kapsamda pazarlama 1.0’dan 4.0’a kadar geçen evrelerde üzerinde en çok durulan evre, pazarlama 4.0 evresi olmuştur. pazarlama 4.0, geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama kavramlarının birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti; insan etkileşimi olmadan ihtiyacımızı karşılamak üzere bir araya gelen nesnelerin, internet üzerinden koordine olabildiği ve veri paylaşımının yapılabildiği genel bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji sayesinde bu ağ yardımıyla da nesneden nesneye iletişim kurulabilmektedir.

İnternet veya endüstriyel internet olarak tanımlanan geleceğin teknolojisi olarak ifade edilen nesnelerin interneti kavramı, pazarlamayla ilişkilendirilmiştir. Pazarlama 4.0 ve nesnelerin interneti kavramının etkileşim halinde olabilmesi ve ürünlerle iletişim kurulabilmesi için barkod sistemi, matris kodu gibi teknolojilerle iletişime geçilmektedir.

Nesnelerin internet sayesinde iletişim kurmasıyla günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar; e-sağlık, akıllı çevre, ev otomasyonu, akıllı tarım, akıllı ölçüm, alışveriş vb. olmaktadır. Ayrıca buzdolabından arabaya, televizyondan su ısıtıcısına, fırından ütüye, kameradan modeme, klimaya varıncaya kadar birçok cihaz, kablosuz ağ ile iletişim kurabilmektedir. Bu akıllı cihazlar ve bu cihazların bilgilendirmesi sayesinde günlük işlerimiz kolaylaşmaktadır. Örneğin; buzdolabının, içerisindeki azalan ya da biten ürünleri haber vermesi şeklinde ayarlanması ile çalışan kadınlara önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. İşe gitmek için hazırlanan kişiye, kahvesinin otomatik olarak hazırlanıp her gün belirli saatlerde bilgi vermesi de mümkün olmaktadır. “Boş park yerlerinin sürücüyü bilgilendirmesi, evinde düşen yaşlının duvarlardaki algılayıcılar sayesinde algılanıp bakım merkezlerini uyarması” gibi pek çok kullanım alanı da vardır.

Kullanım alanı geniş olan bu ağ sayesinde uygulamaların birçoğu gerçekleştirilmiş, birçoğu ise yakın gelecekte uygulanmak üzere hazırlanmaktadır. Endüstriyel alanda kullanımı ile işletmelerin üretkenliği ve verimliliği büyük ölçüde artmaktadır. Ayrıca yakın gelecekte uygulanmak üzere hazırlanan uygulamaların da verimliliği arttırması planlanmaktadır.

Pazarlama 10, Ürün, Üretimin arttırılması ve ürün satışına odaklanma Gücün üreticide olduğu bu evrede “Ne üretirsem onu satarım” düşüncesi hâkim, Pazarlama 20, Müşteri, Müşteri değerlidir ve müşteriyi memnun etmek amaçlanır Bu dönemde “ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” düşüncesi hâkim olmuştur, Pazarlama 30, İnsan, Kârlılığı sosyal sorumlulukla eşleştirme; pazarlamada değer odaklılık ve insana yönelim Tüketiciler markanın sosyal yönü hakkında bilinçlendirilir, Pazarlama 40, Sanal ve Dijital Odaklı, Teknolojiye ve deneyime dayalı pazarlama stratejileri Müşterilerin dijitalleşmesi ve müşterileri birer marka savunucusu haline getirme hedefi Geleneksel ve dijital pazarlamanın birleştiği evre, Müşteri Sadakati, Pazarlama 40, Var olan müşterileri elde tutmak, yeni müşteri kazanmak ve müşteri sadakatini oluşturabilmek, Nesnelerin İnterneti, Teknolojik iletişim, Nesnelerin internet üzerinden koordine olabildiği ve veri paylaşımının yapılabildiği genel bir ağ oluşumu Nesneden nesneye iletişim kurulması, Barkod ve Matris Kod Sistemleri, Ürünlerle İletişim, Barkod ve matris kod gibi teknolojik sistemlerle ürünlerle iletişim kurabilme imkanı, E-Sağlık, Akıllı Çevre, Ev Otomasyonu, Nesnelerin İnterneti, Nesnelerin interneti kullanılarak, e-sağlık, akıllı çevre, ev otomasyonu gibi alanlarda uygulamalar yapabilme imkanı, Teknolojik Aygıtların İnternet İle İletişimi, Nesnelerin İnterneti, Buzdolabı, araba, televizyon gibi birçok aletin internet ile iletişim kurabilme imkanı, Gelecekteki Uygulamalar, Nesnelerin İnterneti, Yakın gelecekte uygulanmak üzere hazırlanan internet teknolojisi tabanlı uygulamalar
Pazarlama 4.0: Nesnelerin İnterneti Pazarlama Evrimi Nesnelerin İnterneti Pazarlama 4.0 Pazarlama
Omuz hizasında kumral saçları olan bir kadın yüzünde kocaman, ışıl ışıl bir gülümsemeyle ayakta duruyor. Üzerinde beyaz yakalı ve çiçek desenli pembe bir bluz var ve saçları rüzgârda hafifçe dalgalanıyor. Dudakları neşeli bir ifadeyle kıvrılmış, gözleri parlak ve mutlu. Ellerini kalçalarına koymuş ve soluk mavi bir arka planın önünde duruyor. Uzun bukleleri sırtından aşağı dökülüyor ve ışıkta parlıyor. Memnun ve neşeli görünüyor, güven ve pozitiflik duygusu yayıyor.
Funda Yılmaz
Blog Yazarı

2018 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazarımız, İstanbul İşletme Enstitüsü'nde öne çıkan başlıklar hakkında yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi elinde yuvarlak, beyaz, siyah yüzlü ve siyah rakamlı bir saat tutmaktadır. Kişi gri uzun kollu bir gömlek giymektedir ve sol eli saatin tepesindedir. Kişi ciddi bir ifadeyle doğrudan kameraya bakmaktadır. Saatin biri saat biri, diğeri de saat dokuzu gösteren iki ibresi vardır. Saat siyah bir halka ile çevrelenmiştir ve halkanın ortasında kırmızı bir 'Z' harfi basılıdır. Arka planda, siyah zemin üzerinde beyaz bir 'O' harfi ve beyaz zemin üzerinde siyah bir sayı vardır. Sahne parlak bir şekilde aydınlatılmıştır ve özne odaktadır.
Kişisel Gelişim

Zamanın Yöneticisi Nasıl Olunur?

01 Mayıs 2020
Bir kişi modern bir ofiste oturmuş, elinde bir tablet tutuyor, cihazda görüntülenen bilgileri görüntülerken parmakları dokunmatik ekrana nazikçe basıyor. Kişi tablete odaklanmış, gözleri ekrana sabitlenmiş durumda. Kişinin arkasında, yüzleri bulanık ve odak dışı olan birkaç kişi daha sıra halinde oturuyor. Odadaki ışık görüntüye yumuşak ve havadar bir his verirken, tableti tutan kişi net bir odak noktasıdır. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymiş olan bu kişinin saçları düzgünce kesilmiş ve şekillendirilmiştir. Arka plan yumuşak bir mavi ve biraz da sıcak sarı tonları içeriyor. Kişi sakin ve odaklanmış bir hisle çevrelenmiş, dikkati tamamen elindeki tablette.
İletişim

Dijital Okuryazarlık Nedir?

29 Mart 2020
Salıncakta sallanan bir adamın balmumu figürü huzurlu ve sakin bir atmosferde oturuyor. Beyaz bir kazak ve mavi bir kot pantolon giymiş olan adamın bacakları ve ayakları salıncağın içine sokulmuştur. Elleri ahşap korkuluklara dayanmış ve salıncağa denge için bir ip bağlanmıştır. Yüz hatları detaylı ve gerçeğe yakın ve gözleri rahatlamış bir halde kapalı. Arka planda pırıl pırıl parlayan güneş, salıncaktaki adam için güzel bir fon oluşturuyor.
Başarılı İnsanlar

Albert Einstein Buluşları

01 Haziran 2020
Bu görsel, İnternet Gazeteciliği Eğitiminde çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Resimde takım elbiseli bir adam görülüyor ve yakın çekim olduğu anlaşılıyor. Arka planda bir uçağın bulanık görüntüsü görülüyor. Bu, kursun muhtemelen uluslararası gazeteciliğe odaklandığını ve dünyanın farklı yerlerinden habercilik gibi konuları kapsadığını göstermektedir. Bu çevrimiçi kurs sayesinde katılımcılar, gazeteciliğin küresel bağlamda nasıl işlediğini anlayabilir ve başarılı uluslararası gazeteciler olmak için gereken becerileri geliştirebilirler. Ayrıca bu kurs, katılımcıların farklı kültürlerden ve konumlardan haber yapmak için kullanılan en son teknolojileri ve stratejileri keşfetmelerine yardımcı olacaktır.
5
(4)

İnternet Haberciliği

21 Konu20 Saat
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Bu görüntüde bir sınıfın önünde mikrofon tutan bir el, arka planda gözlüklü ve siyah ceketli bir kadın görülüyor. Mikrofonun yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf ve bir adamın yüzünün bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Bu, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimine odaklanan çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Tutulan mikrofon kursun interaktif olduğunu ve sözlü iletişim içerdiğini düşündürürken, arka plandaki kadın eğitmeni temsil ediyor olabilir. Ön plandaki beyaz harf bir logo ya da kurs hakkında daha fazla bilgi içeren bir metin olabilir. Bir erkeğin yüzünün bulanık görüntüsü öğrencileri ya da kurs katılımcılarını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak bu görsel, çevrimiçi kursun interaktif ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu ima etmektedir.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
1420588