AnasayfaBlogKariyer Yönetiminde Şirketlerin ve İK'nın Rolü
Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetiminde Şirketlerin ve İK'nın Rolü

09 Mart 2018
Resimde bir erkek ve kadın sırt sırta durmuş, her ikisinin de yüzünde ciddi ifadeler var. Adam takım elbise giymiş ve kollarını önünde kavuşturmuş. Kadının uzun kahverengi saçları ve beyaz bir ceketi var. Sol alt köşede bulanık bir bitki görüntüsü, sağ üst köşede ise bulanık bir beyaz nesne görüntüsü var. Hem erkek hem de kadın ayaklarını yere sağlam basıyor ve duruşları düz ve kendinden emin. Kadın ve erkek birbirlerinden uzağa bakıyor gibi görünerek aralarında bir mesafe ve gerilim hissi yaratıyor.
KonuAçıklamaÖnemli Notlar
Kariyer Yönetimi TanımıÇalışanların tercihlerini, yeteneklerini ve potansiyellerini organizasyonun şimdiki ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarıyla birlikte sıralayarak bireylerin hareketlerinin veya gelişimlerinin planlanması ve şekillendirilmesiKariyer yönetimi, sadece çalışan ve işveren arasında iki taraf içinde yararlı olan bir ilişki olduğunda gerçekleşir.
İK'nın Rolüİşlerin uygun şekilde tanımlanması, yetenekli kişilerin cezbetme ve tutulma, çalışanların kariyer hedeflerinin örgütsel hedeflerle eşleştirilmesiİK profesyonelleri iş ve kurum insan sermayesi ihtiyaçlarıyla birlikte esas yetenek kariyer arzularını eşleştirebilmeli
Kurumun RolüÇalışanların kendi kariyerlerini şekillendirip tanımlayabilmeleri için gerekli platformu ve desteği sağlamakKurumların kariyer yönetimi politikalarının etkinliği çalışan memnuniyeti ve bağlılığı üzerinde büyük etkisi vardır
Başarılı Kariyer YönetimiKariyer amaçlarının ve yeteneklerin örgütün ihtiyaçlarıyla uyumlaştırılması ve sistematik bir biçimde gelişimin planlanması gereklidir.Başarılı bir kariyer yönetimi, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde kazançlar sağlar.
Çalışanların RolüKendi kariyerlerini yönlendiren bireylerin, kariyer amaçlarına ve tutkularına nasıl ulaştıkları kurumun kariyer yönetimi aktivitelerine dahil olan bir girdi olarak görülmektedir.Çalışanlar artan bir şekilde kendi kariyer kararlarından sorumlu olmakta ve bu durum, kariyer yönetimi yaklaşımlarını etkilemektedir.
İstihdam MarkasıKurumun, yetenekli adayları çekebilmek ve geri çekmek adına sunduğu fırsatlar, değerler ve kültürü anlatan bir imajdır.İyi bir istihdam markası, kariyer yönetimi çabalarını destekler ve örgütü daha çekici bir işveren haline getirir.
Kurum İhtiyaçları ve Kariyer YönetimiKariyer yönetimi, kurumun stratejik hedeflerini ve mevcut yeteneklerin doğru pozisyonlarda olmasını sağlama zorunluluğunu da içerir.Kurumların, yenilikler ve piyasa dalgalanmaları karşısında sürekli olarak yetenek ihtiyaçlarını ve kariyer yönetimi yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.
Çalışan MemnuniyetiKariyer arzularını karşılamakta işverenlerinin çabalarından memnun olmayan çalışanların kopma eğilimi vardır.Çalışanların memnuniyetini artırmak genellikle kariyer gelişimleriyle ve fırsatlarının yeterli olup olmadığıyla ilgilidir.
Yetenek GeliştirmeKurum, yeteneklerini etkin bir şekilde geliştirebilmek ve kariyerlerini ilerletebilmek adına çalışanlarına fırsatlar sunmalıdır.Yetenek gelişimi, kariyer yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır ve çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar.
Kariyer PlanlamaKariyer planlama, bireylerin kendi kariyer hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlama sürecidir.Kariyer planlama, bireylere başarıya giden yolu gösterirken kurumların da yeteneklerini daha etkin yönetmelerini sağlar.

Pazar payı oldukça yüksek bir bankacılık kuruluşu, kariyer yönetimi kapsamında yetenek yönetimi stratejilerinin bileşenlerini yeniden tanımlamak için çalışma yapıyordu. Çalışmada çalışanların kariyerlerini "kendimi buldum" diyebilecekleri kurumlarda şekillendirmelerine yardımcı olmak gibi bir anlayış gelişti.

Kariyer yönetiminin yararları tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Her bölümün kariyer yönetiminden faydalanmak için bilinçli bir çaba gösterdiğini düşünsenize... Kariyer yönetiminde kurumun rolü hakkında dikkat çekmek için hadi kendimize çok açık olan şu soruyu soralım.

Kariyer Yönetimi gerçekte nedir?

CIPD tarafından 2011’de yapılan bir araştırmaya göre kariyer yönetimi "çalışanların tercihlerini, yeteneklerini ve potansiyellerini organizasyonun şimdiki ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarıyla birlikte sıralayarak bireylerin hareketlerinin veya gelişimlerinin planlanması ve şekillendirilmesidir." Fazlasıyla uzun bir tanım ama yeterince açık ve net. Diğerleri arasında bu tanımda en çok dikkatimi çeken şey çalışanın kurumun hem şimdi hem de gelecekteki ihtiyaçlarına göre isteklerinin sıralanması olmuştur. Bunun anlamı kariyer yönetiminin sadece çalışan ve işveren arasında iki taraf içinde yararlı olan bir ilişki olduğunda gerçekleşir. Başarılı bir kariyer yönetimi yapabilmek için yol haritanızı düzgün çizmeniz gerekir.

Son yirmi otuz yıldır İnsan Kaynakları Yönetimi dünyasında deneyimlendiği gibi, "kariyer" kelimesi ve kariyer yönetimi konseptinin daha kapsamlı hali kurumların üretkenliği ve karlılığına İK’nın stratejik katkı değerini kucaklamak adına önemli derecede gelişmiştir. Kariyer yönetiminin konsepti kurumlar değiştikçe değişmiştir. Kariyer yönetiminin resmi bir gelişim sürecine başvurmadan çalışanların bilinçaltı hareketlerinin üst yönetime yükselmesi olarak görüldüğü yıllar geride kaldı. Son zamanlarda başarı planlaması ve yetenek hatlarının devamlı değişen Pazar durumları ve kurumun yetenek ihtiyaçlarına göre çalışanların artan esneklik ve uyumuyla birlikte bilgi, beceri ve tavır gelişimi ve kapasite yaratımı üzerine vurguyla kurumsallaştığını gördük.

Kariyer yönetimi için olan sorumluluğun ayrıca bütün kariyer kararları için hala kurum temel olarak kalsa da bireye kaydığını görüyoruz. Bu kariyer kararları artık çalışanlar ve onların bireysel arzuları tarafından sahiplenmiş durumda. Onlar kendi kariyer amaçlarına ve tutkularına nasıl ulaştıkları ise kurumların kariyer yönetimi aktivitelerine dahil olan bir girdi olarak görülmektedir. Kariyer arzularını karşılamakta işverenlerinin çabalarından memnun olmayan çalışanların kopma eğilimi vardır. Kariyer amaçlarının ulaşılabileceği yerlerde fırsatlar aramaya başlarlar. Kurum doğal olarak çalışanlarının kurum amaçlarıyla bağlantılı arzulara sahip olmaları ve onları kuruma bağlı tutmak adına çalışanlarının beklenilen beceri, deneyim ve özellikleri geliştirmedeki düşünce ve çabalarını geliştirmeye yönlenir.

O zaman, kurumdan etkili bir şekilde yönetilen yetenek kariyerlerini güvence altına alması için ne beklenir? Bu şimdi kurumun çalışanlarına bir kariyer haritası sağlayan ataerkil bir işveren rolünü oynamasından çok daha fazlası durumunda. Düşük çalışan yıpranma oranlarını güvenceye almak adına sürdürülen ortak yararlı ilişkiyi güvence altına almak için kurum ne yapmalıdır? Bu tartışma için üç şeye bakmalıyız.

İlk olarak, işleri tanımlamak organizasyonun zorunluluğudur ki mevcut en iyi yeteneği çekebilsin ve tutabilsin. Bu aynı şekilde çalışanların kariyer amaçlarıyla eşleşen işleri nasıl gördüğüdür ve bu işleri mükemmel kariyerlere giden merdivenler olarak gördüğüdür. Yeni roller, çalışanların kendi kariyer hedeflerine daha iyi uyduğu için maaş kesintileriyle birlikte yeni bir işi sırtlanan bireyler için bu yaygın bir durum haline gelmiştir. Çalışan vefası iş rolü yükümlülükleri kendileri için planladıkları büyük kariyer planının bir parçası olarak görüldüğünde daha yüksektir. Bu durumdaki İK profesyonelleri için doğan zorluk da iş ve kurum insan sermayesi ihtiyaçlarıyla birlikte esas yetenek kariyer arzularını eşleştirmektir. Özellikle aynı iş rolünü ortaya koymak için beceri ve davranışların devamlı değiştiği bu zamanda.

Organizasyon, kariyer yönetiminin tonunu belirler ve yolunu çizer. En iyi işverenler olarak bilinen kurumlar çalışanlarının kariyer gerekçelerine önem verir ve onlara çiçek açmaları için gerekli çevreyi sağlarlar. Aynı şekilde kurumun da platformu sağlaması ve bireylerin kendi kariyerlerini şekillendirip tanımlayabilmeleri için gereken yoğunluğu sağlayabilmeleri gerekir. İş rotası gibi sistem ve yapıların uygulanması ve gelişimi ve uygun bir yön sağlayarak çalışan kurum ile birlikte daha net bir kariyer yolu çizebilir. Bu olmadan çalışan başka bir yerde fırsatlar aramaya başlar, hayallerinin gerçekleşeceği yerleri arar. Yapılan bir ankete göre çalışanların sadece %3’ü kendi işverenleri tarafından sağlanan kariyer yönetimi sürecini kullanıyorlar, bu da kurum ve İK profesyonelleri için çıkık bir kol gibi.

Kariyer yönetimi açık bir şekilde belirli kariyer hedeflerine ulaşmak için düşünülür. İK yöneticileri tarafından kariyer yönetimine duyulan ihtiyacın nedenleri arasında en iyi yeteneği çekmek ve elde tutmak önceliklidir. Aynı zamanda kurumun stratejik hedefleri ile de yeteneğin eşleşmesinden emin olmak zorundadır. Kurumun ister kendi tarafından yapılsın isterse birey tarafından yapılsın; kariyer yönetimi aktivitelerinin mevcut olduğundan emin olmak kurumun sorumluluğudur ki hem insan sermayesinin hem de kurumun hedeflerinin başarıyla ulaşılmasını sağlar. İster kamuoyu yoklamaları, ister anketler isterse değerlendirmeler olsun, sürecin etkinliği esas olandır.

Kurumlar gelecekte ve mevcut zamanda çalışanların potansiyellerini maksimuma taşıyacak olan kariyer yollarında ve beceri erişimlerinde rehberlik etmede hayati rol oynar. Açık bir şekilde belirtildiği gibi ve zamandan zamana trend olduğu gibi, kariyer yönetimi sorumluluğu iş gücü daha mobil ve esnek hale geldikçe daha çok bireye dayanıyor. Bu yine de bunu bir başarı haline getirmede kurumun önemini azaltmıyor. Yani, kendimiz için yarattığımız ve yönettiğimiz kariyerler kendimizi zamanın herhangi bir yerinde bulduğumuz kurumda sahiplendiğimiz iş rollerinin bir sonucudur.

Kariyer Yönetimi Tanımı, Çalışanların tercihlerini, yeteneklerini ve potansiyellerini organizasyonun şimdiki ve gelecekteki kaynak ihtiyaçlarıyla birlikte sıralayarak bireylerin hareketlerinin veya gelişimlerinin planlanması ve şekillendirilmesi, Kariyer yönetimi, sadece çalışan ve işveren arasında iki taraf içinde yararlı olan bir ilişki olduğunda gerçekleşir, İK'nın Rolü, İşlerin uygun şekilde tanımlanması, yetenekli kişilerin cezbetme ve tutulma, çalışanların kariyer hedeflerinin örgütsel hedeflerle eşleştirilmesi, İK profesyonelleri iş ve kurum insan sermayesi ihtiyaçlarıyla birlikte esas yetenek kariyer arzularını eşleştirebilmeli, Kurumun Rolü, Çalışanların kendi kariyerlerini şekillendirip tanımlayabilmeleri için gerekli platformu ve desteği sağlamak, Kurumların kariyer yönetimi politikalarının etkinliği çalışan memnuniyeti ve bağlılığı üzerinde büyük etkisi vardır, Başarılı Kariyer Yönetimi, Kariyer amaçlarının ve yeteneklerin örgütün ihtiyaçlarıyla uyumlaştırılması ve sistematik bir biçimde gelişimin planlanması gereklidir, Başarılı bir kariyer yönetimi, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde kazançlar sağlar, Çalışanların Rolü, Kendi kariyerlerini yönlendiren bireylerin, kariyer amaçlarına ve tutkularına nasıl ulaştıkları kurumun kariyer yönetimi aktivitelerine dahil olan bir girdi olarak görülmektedir, Çalışanlar artan bir şekilde kendi kariyer kararlarından sorumlu olmakta ve bu durum, kariyer yönetimi yaklaşımlarını etkilemektedir, İstihdam Markası, Kurumun, yetenekli adayları çekebilmek ve geri çekmek adına sunduğu fırsatlar, değerler ve kültürü anlatan bir imajdır, İyi bir istihdam markası, kariyer yönetimi çabalarını destekler ve örgütü daha çekici bir işveren haline getirir, Kurum İhtiyaçları ve Kariyer Yönetimi, Kariyer yönetimi, kurumun stratejik hedeflerini ve mevcut yeteneklerin doğru pozisyonlarda olmasını sağlama zorunluluğunu da içerir, Kurumların, yenilikler ve piyasa dalgalanmaları karşısında sürekli olarak yetenek ihtiyaçlarını ve kariyer yönetimi yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir, Çalışan Memnuniyeti, Kariyer arzularını karşılamakta işverenlerinin çabalarından memnun olmayan çalışanların kopma eğilimi vardır, Çalışanların memnuniyetini artırmak genellikle kariyer gelişimleriyle ve fırsatlarının yeterli olup olmadığıyla ilgilidir, Yetenek Geliştirme, Kurum, yeteneklerini etkin bir şekilde geliştirebilmek ve kariyerlerini ilerletebilmek adına çalışanlarına fırsatlar sunmalıdır, Yetenek gelişimi, kariyer yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır ve çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar, Kariyer Planlama, Kariyer planlama, bireylerin kendi kariyer hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlama sürecidir, Kariyer planlama, bireylere başarıya giden yolu gösterirken kurumların da yeteneklerini daha etkin yönetmelerini sağlar
kariyer kariyer yönetimi kariyeri yönetme kurum açısından kariyer yönetimi kurum kariyeri
Bu, açık mavi kravatlı, şık, lacivert bir takım elbise giyen bir adamın fotoğrafı. Düzgünce şekillendirilmiş kısa siyah saçları ve güçlü bir çene hattı var. Kendine güvenen ve dengeli bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor. Duruşu düzgün ve elleri önünde kenetlenmiş. Beyaz bir gömlek, siyah elbise ayakkabıları ve gümüş bir saat giyiyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.
Murat Beyler
Blog Yazarı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Birçok alanda kendini geliştirmeye adamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Bu resim, bilgisayarlı bir masada otururken koçluk ve eğitim alan bir öğrenciyi göstermektedir. Öğrenci muhtemelen bilgisayarı nasıl kullanacağını ve öğrendiği becerileri çalışmalarına nasıl uygulayacağını öğreniyor. Ortam sakinleştiricidir ve öğrenmeyi teşvik eder. Bu görsel, öğrenci koçluğu ve eğitimi kavramını göstermek için mükemmeldir.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
735545