AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Yönetiminde Kavramlar ve Açıklamalar
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kavramlar ve Açıklamalar

21 Şubat 2023
Biri mavi kravatlı bir kişiye, diğeri bilinmeyen bir kişiye ait iki elin yakın çekimi. Bilinmeyen kişinin eli diğer eli sıkıca tutmaktadır. Her iki elin de tırnakları kısa ve arka planda hafifçe bulanık. Mavi kravatlı kişi kameradan uzağa bakmaktadır ve kısa kahverengi saçları vardır. Sahne beyaz metinli siyah bir arka plan üzerine kurulmuştur. Görüntünün alt köşesinde beyaz metinli siyah beyaz bir işaret de görülüyor.

İnsan kaynakları yönetimi, günümüzün iş dünyasında işletmelerin en önemli bölümlerinden biridir. İşletmelerin başarısı, çalışanların kalitesine ve performansına bağlıdır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların işe alımından işten ayrılma sürecine kadar tüm aşamaları kapsayan bir süreçtir.

İnsan kaynakları yönetimi kapsamında birçok kavram ve süreç bulunmaktadır. Bu kavramlar, işletmelerin insan kaynakları yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve çalışanların performanslarını artırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu blog yazısında, insan kaynakları yönetimi kavramlarına ve açıklamalarına yer vereceğiz.

İnsan Kaynakları Yönetimini Detaylarıyla Öğrenin
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.

İK Yönetimi Kavramları

İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli kaynağı olan çalışanları yönetirken, işletmenin hedeflerine ulaşması için gerekli olan becerileri ve yetkinlikleri sağlar. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi işletmenin başarısı için çok önemlidir. İşletmeler, çalışanlarının performansını ölçmek, geliştirmek ve yönetmek için birçok süreç ve kavram kullanmaktadır. Bunlar, işletmelerin çalışanlarının iş memnuniyetini artırarak daha yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olur.

Performans değerlendirme, performans hedefleri, performans göstergeleri, geri bildirim ve izleme, 360 derece değerlendirme, performans geliştirme planı, performans ölçümü, performans takip sistemi ve performans geri bildirim toplantısı gibi kavramlar insan kaynakları yönetimi süreçlerinin önemli parçalarıdır. Bu kavramlar, işletmelerin çalışanları yönetirken, performanslarını ölçerek ve geliştirerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olur.

 1. 360 Derece Değerlendirme: Çalışanların, üstleri, astları, eşleri ve müşterileri tarafından değerlendirilmesi.

 2. Başarılar: Çalışanların işlerindeki başarıları ve özel yetenekleri.

 3. Çalışan Bağlılığı: İşletmenin, çalışanların işlerine bağlılıklarını ifade eder.

 4. Çalışan Memnuniyeti: Çalışanların işleriyle ilgili memnuniyetlerinin ölçülmesi ve artırılması için tasarlanmış bir süreç.

 5. Çalışan Memnuniyeti: İşletmenin, çalışanların işlerinden memnun olmalarını sağlama işlemidir.

 6. Çalışan Retansiyonu: Çalışanların şirkette kalma sürelerinin artırılması için tasarlanmış bir süreç.

 7. Çalışan Yönetimi: İşletmenin, çalışanları yönetme sürecini ifade eder.

 8. Davranışsal Yetkinlikler: Çalışanların işlerinde göstermeleri gereken davranışlar.

 9. Disiplin: İşletmenin, çalışanların kurallara uymaması durumunda aldığı cezai işlemleri ifade eder.

 10. Eğitim: İşletmenin, çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları öğretme işlemidir.

 11. Fayda Paketi: İşletmenin, çalışanlara sunduğu ücret dışındaki ek faydaları ifade eder.

 12. Geliştirme Alanları: Çalışanların geliştirmesi gereken becerileri veya davranışları.

 13. Geliştirme: İşletmenin, çalışanların yeteneklerini ve bilgilerini geliştirme işlemidir.

 14. Geri Bildirim: Çalışanların performansları hakkında yapılan değerlendirmelerin iletilmesi.

 15. İş Değerlendirme: Bir pozisyonun ne kadar değerli olduğunu belirlemek için yapılan süreç.

 16. İş Güvencesi: İşletmenin, çalışanların işlerinden çıkarılmalarını belirli şartlar dışında önlemesi işlemidir.

 17. İş Sağlığı ve Güvenliği: İşletmenin, çalışanların güvenliği ve sağlığı için yaptığı önlemleri ifade eder.

 18. İş Sözleşmesi: İşletmenin, çalışanlarla imzaladığı sözleşmeyi ifade eder.

 19. İş Tanımı: Bir işin gerektirdiği görevleri, sorumlulukları ve yetki alanlarını tanımlayan yazılı bir belgedir.

 20. İşçi Hakları: Çalışanların sahip olduğu hakların korunması için tasarlanmış bir süreç.

 21. İşçi Sendikaları: İşletmenin, çalışanları temsil eden sendikaları ifade eder.

 22. İşe Alma: İşletmenin, iş tanımına uygun niteliklere sahip adayları bulmak için yaptığı işlemi ifade eder.

 23. İşe Yerleştirme: İşletmenin, seçilen adayları işe yerleştirme işlemidir.

 24. İşletme Analitiği: İşletme verilerinin analiz edilmesi ve raporlanması için tasarlanmış bir süreç.

 25. İşletme Bilgi Yönetimi: İşletmenin, bilgi varlıklarını yöneterek, daha verimli bir iş yapma süreci oluşturma sürecini ifade eder.

 26. İşletme Bütçe Yönetimi: İşletmenin, faaliyetlerini yürütmek için harcayabileceği bütçeyi yönetme sürecini ifade eder.

 27. İşletme Bütçeleme: İşletmenin, belirli bir dönem için gelir ve giderlerini planlama işlemidir.

 28. İşletme Büyütme: İşletmenin büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için tasarlanmış bir süreç.

 29. İşletme Büyütme: İşletmenin, faaliyetlerini genişletme sürecini ifade eder.

 30. İşletme Danışmanlık Şirketi: İşletmenin, yönetim konularında profesyonel destek almak için başvurabileceği şirketleri ifade eder.

 31. İşletme Değer Zinciri: İşletmenin, ürün veya hizmetlerinin üretiminden müşteriye ulaşana kadar olan süreci ifade eder.

 32. İşletme Değişimi: İşletmenin değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlaması için tasarlanmış bir süreç.

 33. İşletme E-ticaret Yönetimi: İşletmenin, e-ticaret faaliyetlerini yöneterek, daha etkili bir online satış süreci oluşturma sürecini ifade eder.

 34. İşletme Eğitim Yönetimi: İşletmenin, çalışanlarının eğitimlerini planlama ve yönetme sürecini ifade eder.

 35. İşletme Etik: İşletmenin, etik kurallara uygun davranış sergileme sürecini ifade eder.

 36. İşletme Etikleri: İşletmenin etik ilkeleri ve değerleri ile uyumlu davranması için tasarlanmış bir süreç.

 37. İşletme Finansal Raporlama: İşletmenin, finansal durumunu raporlama sürecini ifade eder.

 38. İşletme Finansları: İşletmenin finansal kaynaklarının yönetilmesi ve analiz edilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 39. İşletme Finansmanı: İşletmenin, faaliyetlerini finanse etmek için kullanabileceği kaynakları ifade eder.

 40. İşletme Geliştirme: İşletmenin büyümesi, gelişmesi ve yeni fırsatlar yaratması için tasarlanmış bir süreç.

 41. İşletme Geliştirme: İşletmenin, faaliyetlerini geliştirme sürecini ifade eder.

 42. İşletme Hedefleri: İşletmenin, belirlediği hedefleri ifade eder.

 43. İşletme Hukuku: İşletmenin yasal gerekliliklere uyum sağlaması ve yasal risklerin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 44. İşletme Hukuku: İşletmenin, yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayan süreci ifade eder.

 45. İşletme İç İletişim: İşletmenin, çalışanları arasındaki iletişimi yönetme sürecini ifade eder.

 46. İşletme İç Kontrol: İşletmenin, finansal işlemleri doğru bir şekilde kaydetmesini ve kontrol etmesini sağlayan süreci ifade eder.

 47. İşletme İletişim Stratejisi: İşletmenin, hedef kitlesiyle nasıl iletişim kuracağına ilişkin belirlediği stratejileri ifade eder.

 48. İşletme İletişimi: İşletmenin iç ve dış iletişiminin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 49. İşletme İletişimi: İşletmenin, iç ve dış iletişimini ifade eder.

 50. İşletme İlişkileri Yönetimi: İşletmenin paydaşları ile ilişkilerinin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 51. İşletme İlişkileri Yönetimi: İşletmenin, çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla ilişkilerini yönetme sürecini ifade eder.

 52. İşletme İlişkileri: İşletmenin sendikalar, işçi temsilcileri ve diğer paydaşları ile ilişkilerinin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 53. İşletme İnovasyon Yönetimi: İşletmenin, yenilikçi fikirleri yöneterek, daha verimli bir iş yapma süreci oluşturma sürecini ifade eder.

 54. İşletme İnovasyonu: İşletmenin yeni fikirler üretmesi ve inovasyon yapması için tasarlanmış bir süreç.

 55. İşletme İnovasyonu: İşletmenin, sürekli olarak yeni fikirler geliştirerek, faaliyetlerini daha etkin hale getirme sürecini ifade eder.

 56. İşletme İş Analitiği: İşletmenin, verileri analiz ederek, daha verimli bir iş yapma süreci oluşturma sürecini ifade eder.

 57. İşletme İş Analizi: İşletmenin, mevcut iş süreçlerinin analiz edilerek, daha verimli hale getirilmesi sürecini ifade eder.

 58. İşletme İş Geliştirme: İşletmenin, faaliyetlerini geliştirme sürecini ifade eder.

 59. İşletme İş Gereksinimleri: İşletmenin, çalışanlarının işe alımı ve işten çıkarılması sürecini ifade eder.

 60. İşletme İş Sağlığı ve Güvenliği: İşletmenin, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için alınan önlemleri ifade eder.

 61. İşletme İş Süreçleri: İşletmenin, faaliyetlerinin nasıl işlendiğini ifade eder.

 62. İşletme İşbirliği: İşletmenin diğer işletmeler ve kuruluşlarla işbirliği yapması için tasarlanmış bir süreç.

 63. İşletme İşletim Sistemi: İşletmenin, iş süreçlerini nasıl yönettiğini ifade eder.

 64. İşletme İşletme Analizi: İşletmenin, faaliyetlerini analiz ederek, daha verimli bir iş yapma süreci oluşturma sürecini ifade eder.

 65. İşletme İşletme Etikleri: İşletmenin, etik ilkeleri doğru bir şekilde uygulamasını sağlama sürecini ifade eder.

 66. İşletme İşletme Geliştirme Stratejileri: İşletmenin, faaliyetlerini geliştirme stratejilerini ifade eder.

 67. İşletme İşletme Sistemleri: İşletmenin işletme süreçlerini optimize etmek için kullanılan sistemlerin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 68. İşletme İşletme Sürdürülebilirliği: İşletmenin, faaliyetlerinin çevreye ve topluma zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi sürecini ifade eder.

 69. İşletme İşleyişi: İşletmenin, süreçlerini ve yapılarını ifade eder.

 70. İşletme Kâr Marjı: İşletmenin, ürün veya hizmetlerinin satışından elde ettiği kârın yüzdesini ifade eder.

 71. İşletme Kriz Yönetimi: İşletmenin, beklenmedik kriz durumlarında nasıl tepki vereceğine ilişkin belirlediği süreci ifade eder.

 72. İşletme Kurumsal İletişim: İşletmenin, hedef kitlesiyle etkileşim kurma sürecini ifade eder.

 73. İşletme Kurumsal Kaynak Planlaması: İşletmenin, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak için kullandığı bir planlama sürecidir.

 74. İşletme Kültürü: İşletmenin ortak değerler, inançlar, davranışlar ve çalışma tarzını ifade eden kültürü.

 75. İşletme Kültürü: İşletmenin, çalışanların davranışlarını ve işletmenin değerlerini yansıtan özelliklerini ifade eder.

 76. İşletme Mali Analiz: İşletmenin, mali durumunu analiz ederek, daha etkili bir mali yönetim sağlama sürecini ifade eder.

 77. İşletme Mali Yönetim: İşletmenin, finansal işlemlerini yöneterek, daha verimli bir mali yapı oluşturma sürecini ifade eder.

 78. İşletme Maliyetleri: İşletmenin, faaliyetlerini yürütmek için yaptığı harcamaları ifade eder.

 79. İşletme Marka Değeri: İşletmenin, markasının pazarda ne kadar değerli olduğunu ifade eder.

 80. İşletme Markalaşma: İşletmenin, kendine özgü bir kimlik oluşturarak, hedef kitlesiyle etkileşimde bulunma sürecini ifade eder.

 81. İşletme Müşteri İlişkileri Yönetimi: İşletmenin, müşterileriyle etkileşimde bulunarak, müşteri memnuniyetini artırma sürecini ifade eder.

 82. İşletme Operasyonları: İşletmenin günlük faaliyetlerinin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 83. İşletme Organizasyon Yapısı: İşletmenin, iş süreçlerinin nasıl organize edildiğini ifade eder.

 84. İşletme Pazarlama Stratejileri: İşletmenin, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için belirlediği stratejileri ifade eder.

 85. İşletme Performans Yönetimi: İşletmenin, çalışanlarının performansını değerlendirerek, daha etkili bir iş gücü yönetimi sağlama sürecini ifade eder.

 86. İşletme Performansı: İşletmenin finansal, operasyonel ve stratejik performansının yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 87. İşletme Performansı: İşletmenin, belirlenen hedeflere ulaşma sürecini ifade eder.

 88. İşletme Planlaması: İşletmenin gelecekteki hedeflerini ve faaliyetlerini belirlemek için tasarlanmış bir süreç.

 89. İşletme Proje Yönetimi Araçları: İşletmenin, projelerini yönetmek için kullanabileceği araçları ifade eder.

 90. İşletme Proje Yönetimi: İşletmenin projelerinin planlanması, uygulanması ve yönetimi için tasarlanmış bir süreç.

 91. İşletme Proje Yönetimi: İşletmenin, belirli bir hedef doğrultusunda yürüttüğü projeleri yönetme sürecini ifade eder.

 92. İşletme Proje Yönetimi: İşletmenin, projelerini planlama, yönetme ve kontrol etme sürecini ifade eder.

 93. İşletme Rekabet Analizi: İşletmenin, rakiplerinin faaliyetlerini analiz ederek, daha etkili bir rekabet stratejisi belirleme sürecini ifade eder.

 94. İşletme Rekabeti: İşletmenin, diğer işletmelerle rekabet etme sürecini ifade eder.

 95. İşletme Risk Yönetimi: İşletmenin risklerini belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir süreç.

 96. İşletme Risk Yönetimi: İşletmenin, riskleri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sürecini ifade eder.

 97. İşletme Satın Alma: İşletmenin mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 98. İşletme Satın Alma: İşletmenin, mal ve hizmetleri satın alma sürecini ifade eder.

 99. İşletme Satış Planlaması: İşletmenin, ürün veya hizmetlerinin satışını planlama sürecini ifade eder.

 100. İşletme Satış Stratejileri: İşletmenin, ürün veya hizmetlerinin satışını artırmak için belirlediği stratejileri ifade eder.

 101. İşletme Sosyal Medya Yönetimi: İşletmenin, sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde kullanarak, müşterilerle etkileşimde bulunma sürecini ifade eder.

 102. İşletme Sosyal Medya Yönetimi: İşletmenin, sosyal medya platformlarını kullanarak, hedef kitlesiyle etkileşimde bulunma sürecini ifade eder.

 103. İşletme Sosyal Sorumluluğu: İşletmenin toplum ve çevre için sorumlu davranması için tasarlanmış bir süreç.

 104. İşletme Sosyal Sorumluluk: İşletmenin, toplumsal sorunlara duyarlılık göstererek, topluma fayda sağlama sürecini ifade eder.

 105. İşletme Stratejik Planlama Araçları: İşletmenin, stratejik planlama sürecini daha etkili hale getirmek için kullanabileceği araçları ifade eder.

 106. İşletme Stratejik Planlama: İşletmenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması için tasarlanmış bir süreç.

 107. İşletme Stratejik Planlama: İşletmenin, belirli bir hedef doğrultusunda faaliyetlerini planlama sürecini ifade eder.

 108. İşletme Stratejik Planlama: İşletmenin, hedeflerine ulaşmak için stratejiler belirleme sürecini ifade eder.

 109. İşletme Stratejik Yönetim: İşletmenin, belirli bir hedef doğrultusunda faaliyetlerini yönetme sürecini ifade eder.

 110. İşletme Stratejik Yönetimi: İşletmenin, stratejik planlama sürecini daha etkili hale getirmek için kullandığı yönetim sürecini ifade eder.

 111. İşletme Stratejisi: İşletmenin, hedeflerine ulaşmak için belirlediği stratejileri ifade eder.

 112. İşletme Sürdürülebilirliği: İşletmenin gelecekte sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesi için tasarlanmış bir süreç.

 113. İşletme Sürdürülebilirliği: İşletmenin, gelecekte de faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli önlemleri alma sürecini ifade eder.

 114. İşletme Toplumsal Etkisi: İşletmenin, faaliyetleriyle topluma nasıl bir etki yaptığını ifade eder.

 115. İşletme Üretim Yönetimi: İşletmenin, üretim faaliyetlerini yönetme sürecini ifade eder.

 116. İşletme Veri Analizi: İşletmenin, verileri analiz ederek, daha etkili kararlar almasını sağlayan süreçtir.

 117. İşletme Verimliliği: İşletmenin kaynaklarının daha verimli kullanımı için tasarlanmış bir süreç.

 118. İşletme Verimliliği: İşletmenin, kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, daha fazla üretim gerçekleştirmesi işlemidir.

 119. İşletme Verimlilik Yönetimi: İşletmenin, faaliyetlerini daha verimli hale getirme sürecini ifade eder.

 120. İşletme Yaratıcılığı: İşletmenin, yenilikçi fikirler geliştirme sürecini ifade eder.

 121. İşletme Yatırımı: İşletmenin, gelecekte daha fazla kazanç elde etmek için belirli bir yatırım yapma sürecini ifade eder.

 122. İşletme Yenilikçiliği: İşletmenin, sürekli olarak yenilikçi fikirler geliştirme sürecini ifade eder.

 123. İşletme Yetenek Yönetimi: İşletmenin, çalışanlarının yeteneklerini ve potansiyellerini yöneterek, daha verimli bir iş gücü yönetimi sağlama sürecini ifade eder.

 124. İşletme Yönetim Danışmanlığı: İşletmelere yönetim konusunda danışmanlık hizmeti veren süreci ifade eder.

 125. İşletme Yönetim Danışmanlığı: İşletmenin, yönetim konularında danışmanlık hizmeti alması sürecini ifade eder.

 126. İşletme Yönetimi Danışmanı: İşletmenin, yönetim konularında profesyonel destek almak için başvurabileceği bir danışmanı ifade eder.

 127. İşletme Yönetimi Yazılımı: İşletmenin, tüm süreçlerini takip etmek için kullandığı yazılımı ifade eder.

 128. İşletme Yönetimi: İşletmenin, tüm kaynaklarını yöneterek, işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayan süreci ifade eder.

 129. İşletme Yönetişimi: İşletmenin yönetim süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması için tasarlanmış bir süreç.

 130. İşten Çıkarma: İşletmenin, çalışanları işten çıkarma işlemidir.

 131. İşveren Markası: İşletmenin çalışanları, müşterileri ve toplum tarafından algılanması için tasarlanmış bir süreç.

 132. İşyeri Çatışması: Çalışanlar arasındaki çatışmaların yönetilmesi için tasarlanmış bir süreç.

 133. İzleme: Çalışanların performanslarının sürekli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi.

 134. Kariyer Planlama: İşletmenin, çalışanların kariyer hedeflerini belirleyerek, bunlara ulaşmaları için gereken planları yapma işlemidir.

 135. Kritik Başarı Faktörleri: Çalışanların işlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli olan faktörler.

 136. Motivasyon: İşletmenin, çalışanların işlerine daha çok bağlılıklarını sağlama işlemidir.

 137. Not Verme: Çalışanların performanslarına not vererek ölçülmeleri.

 138. Performans Değerlendirme Raporu: Çalışanların performans değerlendirmelerinin özetlendiği rapor.

 139. Performans Değerlendirme: İşletmenin, çalışanların performansını ölçerek geri bildirim sağlama işlemidir.

 140. Performans Değerlendirmesi: Çalışanların işteki performanslarının ölçülmesi ve geri bildirim verilmesi için yapılan sistemli bir süreç.

 141. Performans Geliştirme Planı: Çalışanların performanslarını geliştirmeleri için belirli hedefler ve eylemler belirlenmesi.

 142. Performans Geri Bildirim Formu: Çalışanların performans değerlendirmesi sonrasında verilen geri bildirimin kaydedildiği belge.

 143. Performans Geri Bildirim Toplantısı: Yöneticilerin çalışanlarla performans değerlendirme sonuçlarını paylaştığı toplantı.

 144. Performans Göstergeleri: Çalışanların performanslarının ölçüldüğü kriterler ve bunların ölçüm yolları.

 145. Performans Hedefleri: Çalışanların belirli bir dönemde ulaşması gereken hedeflerin belirlenmesi.

 146. Performans Ölçümü: Çalışanların performanslarının belirli dönemlerde ölçülmesi.

 147. Performans Takip Sistemi: Çalışanların performanslarının takip edilmesi için kullanılan yazılım sistemi.

 148. Performans Yönetimi Eğitimi: Yöneticilere ve çalışanlara performans değerlendirme süreci hakkında eğitim verilmesi.

 149. Performans Yönetimi Politikası: Şirketin performans değerlendirme ve yönetimine ilişkin politikaları ve prosedürleri.

 150. Performans Yönetimi Sistemi: Performans değerlendirmesi, geri bildirim, geliştirme ve ödüllendirme gibi süreçleri içeren bir sistem.

 151. Seçme: İşletmenin, adaylar arasından en uygun olanları seçme işlemidir.

 152. Teknik Yetkinlikler: Çalışanların işlerinde gereken teknik beceriler ve bilgi alanları.

 153. Toplam Kalite Yönetimi: İşletmenin ürün veya hizmet kalitesini artırmak için tasarlanmış bir süreç.

 154. Ücretlendirme: İşletmenin, çalışanların yaptığı işlere göre belirlediği ücretleri ödeme işlemidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Kavramlar Neden Önemli?

İnsan kaynakları yönetimi süreçleri ve kavramları, işletmelerin başarısı için oldukça önemlidir. Bu süreçler ve kavramlar, işletmelerin çalışanlarının performanslarını ölçerek, geliştirerek ve yöneterek daha verimli bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların işe alımından işten ayrılma sürecine kadar tüm aşamaları kapsayan bir süreçtir.

İşletmeler, bu süreçleri daha etkin bir şekilde yönetmek için işletme yönetimi eğitimleri alabilirler. İşletme yönetimi eğitimlerinde, insan kaynakları yönetimi süreçleri ve kavramları hakkında daha fazla bilgi edinerek, işletmenin performansını artırabilirsiniz. Bu nedenle, işletmenizde insan kaynakları yönetimi süreçlerini daha iyi yönetmek istiyorsanız, insan kaynakları eğitimlerimize katılarak, konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

insan kaynakları insan kaynakları yönetimi insan kaynakları yönetimi eğitimi performans personel performansı personel yönetimi personel eğitimi işletme yönetimi işletme süreci
Bu, temiz traşlı bir yüze ve kararlı bir ifadeye sahip bir adamın yakın çekim görüntüsüdür. Parlak mavi gözleri, kısa siyah saçları ve güçlü bir çenesi vardır. Üst iki düğmesi açık beyaz bir gömlek ve sol tarafında bir cebi olan siyah bir ceket giymektedir. Kollarını önünde kavuşturmuş ve doğrudan kameraya bakıyor. Kendinden emin bir havası var ve duruşu güç ve otorite yayıyor. Bakışları sabit, düşünceli ve sakin görünüyor. Işıklandırma ona sıcak, davetkâr ve güven hissi veren bir hava veriyor. İzleyiciyi içine çeken sakin ve amaçlı bir havası var.
Osman Şimşek
İnsan Kaynakları Uzmanı

Osman Şimşek, hayatını başkalarının hayallerindeki işleri bulmalarına yardımcı olmaya adamış bir insan kaynakları uzmanıdır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın sandalyede oturuyor, ön planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Yüzünde yumuşak bir gülümsemeyle kameradan uzağa bakıyor. Arkasında iki kadının bulanık görüntüsü görülüyor. Sandalyenin sağında yeşil ve beyaz zemin üzerinde beyaz bir D harfi görülüyor. Ayrıca üzerinde yeşil yazılar olan siyah dikdörtgen bir nesne ve siyah zemin üzerinde beyaz bir harf var. Sahne yeşil zemin üzerine beyaz bir harfle tamamlanıyor. Kadın rahattır, görünüşe göre rahat ve mutludur. Kıyafetleri rahat ve duruşu rahat. Sahnedeki her şey sakin ve huzurlu bir his yaratıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Her Şey

26 Kasım 2019
Kollarını kavuşturmuş bir kadın beyaz bir arka planın önünde duruyor. Beyaz bir ceket giymiş, kırmızı ruj sürmüş ve gözleri kapalı. Arka planda bir binanın bulanık görüntüsü görülüyor. Ön planda, mavi ve beyaz çizgili bir desenin yakın çekimi ve siyah zemin üzerine beyaz metinli bir logo görülüyor. Logo, iki farklı yerde görülebilen siyah zemin üzerine beyaz bir harften oluşmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

28 Kasım 2022
Biri beyaz büyüteçli mavi bir altıgen olmak üzere çeşitli simgeler içeren bir dokunmatik ekrana parmağıyla dokunan bir kişi. Mavi altıgende ayrıca baretli bir kişi, dizüstü bilgisayarlı başka bir kişi ve beyaz yüzlü ve sakallı üçüncü bir kişi yer alıyor. Kişinin eli, görüntünün odağı gibi görünen mavi altıgeni tutarken görülüyor. Dokunmatik ekran siyah bir kenarlıkla çevrili ve arka plan kirli beyaz renkte. Görüntü net ve yüksek kalitede.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

24 Ağustos 2021
İnsanların resmini tutan bir elin yakın çekimi. Ön plandaki adam gri bir takım elbise giymiş ve gözlük takmış, kollarını kavuşturmuş. Solunda gözlüklü bir kadın resmi çenesine doğru tutmaktadır. Onların arkasında ise kravatlı ve gözlüklü bir başka adam kollarını kavuşturmuş. Resmin alt yarısında, arka planda koyu renkli bir kumaş görülüyor. Odak el ve resim üzerindedir, insanların detayları hafifçe bulanıktır. El, kararlılık duygusuyla resmi sıkıca kavrıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019