AnasayfaBlogPerformans Yönetimi Ve Değerlendirme
Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi Ve Değerlendirme

22 Ağustos 2019
Performans Yönetimi Ve Değerlendirme

Performans bir çalışanın belirli bir zamanda kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlara denir. Performanstan söz edebilmek için önceden belirlenmiş amaçlardan söz etmemiz gerekir. 

Performans Değerlendirme Nedir?

Bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, uyumlarını ve iş alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistematik ölçme olan performans değerlendirme aynı zamanda iş performansını da değerlendirir. Performans değerlendirme, kariyer yönetimi, performansı geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak önemli bir bilgi toplama sistemidir. 

Performans değerlendirmenin önemi konusuna bakıldığında iş gören motivasyonunu arttırmak, eğitim ve gelişmeyi mükemmelleştirmek, kurumsal etkinlikleri iyileştirmek göze çarpar. İşletmeler, rekabetçi dünyada hayatta kalabilmek ve üstünlük elde etmek için performanslarını sürekli olarak iyileştirmek durumundadır. Kurumsal ve bireysel performans iyileştirilmezse bugünkü rekabetçi dünyada üstünlük sağlamaları ve var olma şansları önemli ölçüde azalmaktadır. Dolayısıyla performans değerlendirme büyük önem kazanmaktadır.

İş dünyasının rekabetçi ortamında kurumların üstünlüğü ellerinde tutması insan kaynağının kesintisiz geliştirilmesiyle sağlanabilir. Performans yönetimi, amaçlar ve standartlar çerçevesinde performansı anlayıp yöneterek bireysel ve örgütsel performansı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Doğru bir performans yönetimi, işlerin uygun şekilde tasarlanması ve kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi ve motive edilmesiyle sağlanmaktadır.

Performans Değerlendirme Süreçleri

Performans değerlendirme süreçlerinin çıkış noktası kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere dönüştürülmesidir. Bireysel hedefler, çalışanların kendilerinden ne beklediğini, hangi alana doğru yol alması gerektiğini orta koyan hedeflerdir. Performans değerlendirmesi hangi amaçla yapılacaksa o alana ilişkin özel hedeflerin belirlenmesi gerekir. Belirlenen hedeflerin ulaşılabilir olması ve yazıya aktarılması gerekmektedir. 

Performans değerlendirme süreci sonunda neler değişir?

Süreç sonunda değerlendirici ve iş gören, ortaya çıkan iş performansını gözden geçirir, oluşturulmuş performans standartlarına göre fiili durumu karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda iş görenin standartları ne derecede karşılamış olduğu, eksikliklerin neden kaynaklandığı belirlenir ve sonuçta çıkan sorunları düzeltmek için bir plan geliştirilir. 

Performans değerlendirme süreçlerini sıralarsak; 

  • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

  • Performans değerlendirme standartlarının belirlenmesi,

  • Performans Değerlendirme periyotlarının belirlenmesi,

  • Değerlendiricilerin eğitimi,

  • Yönetici ve çalışanlara bilgi verilmesi,

Kurgulanmış Sistem

Performans değerlendirmenin kim ya da kimler tarafından gerçekleştirileceğine karar verilmesi şeklinde sıralanmaktadır. Bireysel niteliklerdeki iyileşmelerin kurumsal düzeydeki iş sonuçlarına dönüşüp dönüşmediğinden ziyade çalışanın birey olarak performansta hedeflenen gelişmeye ulaşıp ulaşmadığı saptanır. Bu da doğru kurgulanmış ve işlerlik kazandırılmış bir performans değerlendirme sistemiyle mümkündür.

Performans değerlendirme sistemi, işletmenin elinde bulunan tek araçtır. Bu sistem özellikle birçok insan kaynakları alt sürecine veri sağlama özelliği ile diğer insan kaynakları sistemlerinden farklılaşmaktadır.  Bu bağlamda performans değerlendirme sistemi; kariyer planlama, eğitim, işten çıkarma, ücretlendirme gibi birçok alt sistemin yapılandırılmasına bilgi akışı sağlayan süreçtir. Başarılı bir kariyer planlaması, eğitim, adil ücret düzeyi, doğru işten çıkarmaların objektif bir biçimde yapılması için bilimsel ilke ve kurallara riayet eden performans ölçüm sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

360 Derece Performans Yönetimi

Son zamanlarda popüler olan ve performans değerlendirme konusunda sık kullanılan değerlendirme şekli de 360 derece performans değerlendirme yöntemidir. 360 derece performans değerlendirmenin değeri iyi yönetilen şirketlerde daha fazla bilinmektedir. Çalışanların etkinliğini sağlayabilmek adına 360 derece performans değerlendirme oldukça önem taşıyan bir husustur. 

Performans yönetimi üzerine eğitim var mı?

İstanbul İşletme Enstitüsü bu konuda ücretsiz online eğitimler veriyor. Performans Değerlendirme Eğitimi (360 Derece) ve Performans Yönetimi eğitimleri çalışanın gelecek için planlamasına çok yardımcı olacaktır.

Yazar: Sevgi Yılmaz

performans değerlendirme performans performans yönetimi insan kaynakları performans değerlendirme sistemi kariyer yönetimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.