AnasayfaBlogPerformans Yönetimi Ve Değerlendirme
Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi Ve Değerlendirme

22 Ağustos 2019
Bu görüntü bir dizüstü bilgisayarda yazı yazan bir kişiyi tasvir etmektedir. Kişi bir masada oturmakta ve önündeki dizüstü bilgisayara bakmaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kişinin elleri klavyenin üzerinde, bir şeyler yazıyor. Kişinin yüzü bulanıktır ve görüntünün ana öznesi olmadığını düşündürmektedir. Klavyeye yakın çekim yapıldığında tuşların üzerinde bir el görülüyor. Arka planda bilgisayar ekranında bir grafik görüntüleniyor. Dizüstü bilgisayarın yan tarafında, dizüstü bilgisayarın iş için kullanıldığını düşündüren bir kağıt yığını var. Ayrıca, dizüstü bilgisayarın sağındaki bir kolun yakın çekimi de kişinin çoklu görev yaptığını düşündürüyor. Resmin genelinde, dizüstü bilgisayarında yazarak işine konsantre olan bir kişi görülüyor.
Konu BaşlığıTanımÖnem ve Faydaları
Performans YönetimiBireysel ve örgütsel performansı iyileştirmeyi hedefleyen stratejik bir yaklaşımdır.Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi ve motive edilmesine yardımcı olur.
Performans DeğerlendirmeBireylerin yeteneklerini, davranışlarını, uyumlarını ve iş alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistemli ölçme.Motivasyon artışı, eğitim ve gelişme olanaklarının geliştirilmesi, kurumsal etkinliğin iyileştirilmesi.
Performans Değerlendirme SüreçleriBir dizi adımdan oluşan süreç, performans değerlendirmenin kriterlerinin belirlenmesi, standartlarının belirlenmesi, periyotlarının belirlenmesi, değerlendiricilerin eğitimi, yöneticilere ve çalışanlara bilgi verilmesi gibi.Değerlendirme sonucunda belirlenen sorunları çözümlemek için plan geliştirilir.
360 Derece Performans YönetimiBir çalışanın performansının her yönden değerlendirildiği bir yöntem.Çalışanların etkinliğini sağlar, geniş kapsamlı bir değerlendirme sunar.
Performans Değerlendirme EğitimleriPerformans değerlendirmenin önemli unsurlarını ve pratik uygulamalarını kapsayan eğitimler.Eğitimler işletmelerin doğru bir performans değerlendirme sistemine geçişini kolaylaştırır ve çalışanın gelecek için planlamasına yardımcı olur.
Bireysel HedeflerKurumsal hedeflerin çalışanlara özel hale getirilmesidir. İşe göre spesifik beklentileri ifade eder.Çalışanların performans ölçümünde önemli bir role sahiptir. İşçinin nereye odaklanması gerektiğini belirler.
Performans Değerlendirme StandartlarıPerformansın neye göre değerlendirileceğini belirleyen belirlenmiş kriterler.Performans değerlendirmenin objektif ve adil olmasını sağlar.
Değerlendirici EğitimiPerformans değerlendirme sürecine katılan bireylerin eğitimi.Daha doğru ve objektif değerlendirmelerin yapılmasını sağlar.
İstanbul İşletme Enstitüsü Eğitimleriİstanbul İşletme Enstitüsü tarafından verilen online performans yönetimi ve değerlendirme eğitimleri.Çalışanların performans yönetimi ve değerlendirmesi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirir.
Performans Değerlendirmenin UygulanmasıPerformans değerlendirmenin kim veya kimler tarafından yapılacağına karar verme süreci.Performansın doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Performans bir çalışanın belirli bir zamanda kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlara denir. Performanstan söz edebilmek için önceden belirlenmiş amaçlardan söz etmemiz gerekir. 

Performans Değerlendirme Nedir?

Bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, uyumlarını ve iş alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistematik ölçme olan performans değerlendirme aynı zamanda iş performansını da değerlendirir. performans değerlendirme, kariyer yönetimi, performansı geliştirmek, eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak önemli bir bilgi toplama sistemidir. 

Performans değerlendirmenin önemi konusuna bakıldığında iş gören motivasyonunu arttırmak, eğitim ve gelişmeyi mükemmelleştirmek, kurumsal etkinlikleri iyileştirmek göze çarpar. İşletmeler, rekabetçi dünyada hayatta kalabilmek ve üstünlük elde etmek için performanslarını sürekli olarak iyileştirmek durumundadır. Kurumsal ve bireysel performans iyileştirilmezse bugünkü rekabetçi dünyada üstünlük sağlamaları ve var olma şansları önemli ölçüde azalmaktadır. Dolayısıyla performans değerlendirme büyük önem kazanmaktadır.

İş dünyasının rekabetçi ortamında kurumların üstünlüğü ellerinde tutması insan kaynağının kesintisiz geliştirilmesiyle sağlanabilir. Performans yönetimi, amaçlar ve standartlar çerçevesinde performansı anlayıp yöneterek bireysel ve örgütsel performansı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Doğru bir performans yönetimi, işlerin uygun şekilde tasarlanması ve kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi ve motive edilmesiyle sağlanmaktadır.

Performans Değerlendirme Süreçleri

Performans değerlendirme süreçlerinin çıkış noktası kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere dönüştürülmesidir. Bireysel hedefler, çalışanların kendilerinden ne beklediğini, hangi alana doğru yol alması gerektiğini orta koyan hedeflerdir. Performans değerlendirmesi hangi amaçla yapılacaksa o alana ilişkin özel hedeflerin belirlenmesi gerekir. Belirlenen hedeflerin ulaşılabilir olması ve yazıya aktarılması gerekmektedir. 

Performans değerlendirme süreci sonunda neler değişir?

Süreç sonunda değerlendirici ve iş gören, ortaya çıkan iş performansını gözden geçirir, oluşturulmuş performans standartlarına göre fiili durumu karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda iş görenin standartları ne derecede karşılamış olduğu, eksikliklerin neden kaynaklandığı belirlenir ve sonuçta çıkan sorunları düzeltmek için bir plan geliştirilir. 

Performans değerlendirme süreçlerini sıralarsak; 

  • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

  • Performans değerlendirme standartlarının belirlenmesi,

  • Performans Değerlendirme periyotlarının belirlenmesi,

  • Değerlendiricilerin eğitimi,

  • Yönetici ve çalışanlara bilgi verilmesi,

Kurgulanmış Sistem

Performans değerlendirmenin kim ya da kimler tarafından gerçekleştirileceğine karar verilmesi şeklinde sıralanmaktadır. Bireysel niteliklerdeki iyileşmelerin kurumsal düzeydeki iş sonuçlarına dönüşüp dönüşmediğinden ziyade çalışanın birey olarak performansta hedeflenen gelişmeye ulaşıp ulaşmadığı saptanır. Bu da doğru kurgulanmış ve işlerlik kazandırılmış bir performans değerlendirme sistemiyle mümkündür.

Performans değerlendirme sistemi, işletmenin elinde bulunan tek araçtır. Bu sistem özellikle birçok insan kaynakları alt sürecine veri sağlama özelliği ile diğer insan kaynakları sistemlerinden farklılaşmaktadır.  Bu bağlamda performans değerlendirme sistemi; kariyer planlama, eğitim, işten çıkarma, ücretlendirme gibi birçok alt sistemin yapılandırılmasına bilgi akışı sağlayan süreçtir. Başarılı bir kariyer planlaması, eğitim, adil ücret düzeyi, doğru işten çıkarmaların objektif bir biçimde yapılması için bilimsel ilke ve kurallara riayet eden performans ölçüm sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

360 Derece Performans Yönetimi

Son zamanlarda popüler olan ve performans değerlendirme konusunda sık kullanılan değerlendirme şekli de 360 derece performans değerlendirme yöntemidir. 360 derece performans değerlendirmenin değeri iyi yönetilen şirketlerde daha fazla bilinmektedir. Çalışanların etkinliğini sağlayabilmek adına 360 derece performans değerlendirme oldukça önem taşıyan bir husustur. 

Performans yönetimi üzerine eğitim var mı?

İstanbul İşletme Enstitüsü bu konuda ücretsiz online eğitimler veriyor. Performans Değerlendirme Eğitimi (360 Derece) ve Performans Yönetimi eğitimleri çalışanın gelecek için planlamasına çok yardımcı olacaktır.

Yazar: Sevgi Yılmaz

Performans Yönetimi, Bireysel ve örgütsel performansı iyileştirmeyi hedefleyen stratejik bir yaklaşımdır, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için nitelikli personelin işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi ve motive edilmesine yardımcı olur, Performans Değerlendirme, Bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, uyumlarını ve iş alışkanlıklarını diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan sistemli ölçme, Motivasyon artışı, eğitim ve gelişme olanaklarının geliştirilmesi, kurumsal etkinliğin iyileştirilmesi, Performans Değerlendirme Süreçleri, Bir dizi adımdan oluşan süreç, performans değerlendirmenin kriterlerinin belirlenmesi, standartlarının belirlenmesi, periyotlarının belirlenmesi, değerlendiricilerin eğitimi, yöneticilere ve çalışanlara bilgi verilmesi gibi, Değerlendirme sonucunda belirlenen sorunları çözümlemek için plan geliştirilir, 360 Derece Performans Yönetimi, Bir çalışanın performansının her yönden değerlendirildiği bir yöntem, Çalışanların etkinliğini sağlar, geniş kapsamlı bir değerlendirme sunar, Performans Değerlendirme Eğitimleri, Performans değerlendirmenin önemli unsurlarını ve pratik uygulamalarını kapsayan eğitimler, Eğitimler işletmelerin doğru bir performans değerlendirme sistemine geçişini kolaylaştırır ve çalışanın gelecek için planlamasına yardımcı olur, Bireysel Hedefler, Kurumsal hedeflerin çalışanlara özel hale getirilmesidir İşe göre spesifik beklentileri ifade eder, Çalışanların performans ölçümünde önemli bir role sahiptir İşçinin nereye odaklanması gerektiğini belirler, Performans Değerlendirme Standartları, Performansın neye göre değerlendirileceğini belirleyen belirlenmiş kriterler, Performans değerlendirmenin objektif ve adil olmasını sağlar, Değerlendirici Eğitimi, Performans değerlendirme sürecine katılan bireylerin eğitimi, Daha doğru ve objektif değerlendirmelerin yapılmasını sağlar, İstanbul İşletme Enstitüsü Eğitimleri, İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından verilen online performans yönetimi ve değerlendirme eğitimleri, Çalışanların performans yönetimi ve değerlendirmesi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirir, Performans Değerlendirmenin Uygulanması, Performans değerlendirmenin kim veya kimler tarafından yapılacağına karar verme süreci, Performansın doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar
performans değerlendirme performans performans yönetimi insan kaynakları performans değerlendirme sistemi kariyer yönetimi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan bir fabrikada çalışmaktadır; bazılarının üzerinde mavi tulumlar, bazılarının üzerinde ise beyaz gömlekler vardır. Özellikle bir adam mavi bir şapka takmaktadır. Arka planda dairesel bir nesnenin yakın çekimi, bir bilgisayar klavyesi ve kırmızı ve beyaz nesnelerden oluşan bir çizgi vardır. Sahne, makine sesleri, konuşan insanlar, yağ ve ter kokusuyla doludur. İşçiler görevlerine odaklanmıştır ve pencerelerden gelen ışık alanı aydınlatmaktadır. Yoğun ve üretken bir atmosfer.
Performans Değerlendirme

Performans ve Performans Değerlendirme Kavramı Nedir?

25 Eylül 2018
Bir kadın masanın önünde oturuyor, yüzü lambanın ışığıyla aydınlanıyor. Beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiş, uzun koyu kahverengi saçları var. Elinde bir kalem tutuyor ve önüne yayılmış bir yığın kâğıda bir şeyler yazıyor. Odaklanmış ve konsantre olmuş durumda, kaşları konsantrasyonla çatılmış ve dudakları konsantrasyonla büzülmüş. Çevresinden habersiz ve tamamen yazma işine dalmış durumda. Odanın duvarları düz beyazdır ve zemin koyu renkli bir halıyla kaplıdır. Köşedeki küçük bir pencere az miktarda ışık alarak odayı ve masanın önündeki kadını aydınlatıyor.
İş Tanımı

İş Analizi ve Görev Tanımı Nedir?

16 Nisan 2016
Bu görüntü, bir masada dizüstü bilgisayarın etrafında oturan bir grup kadını tasvir ediyor. Kadınlardan biri boyalı yüzüyle gülümsüyor ve uzun bukleleri sırtından aşağı dökülüyor. Dizüstü bilgisayar masanın üzerinde ve klavyenin yakın çekimi de görülebiliyor. Ayrıca masanın üzerinde bir fincan ve başka bir fincanın bulanık bir görüntüsü var. Arka planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Kadınların hepsi önlerindeki dizüstü bilgisayarda yazarak bir tartışmaya katılıyor. Verimli bir sohbete dalmış ve iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlar.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Nedir?

28 Ekim 2019
Bir el beyaz bir duvarın önünde kara tahtaya yazı yazıyor. El bir kağıt parçası tutmaktadır ve kağıt hafifçe bulanıktır. Kağıdın üzerinde kolayca tanımlanamayan ama çiçeğe benzeyen renkli bir nesne var. El, sanki bir mesaj yazıyormuş ya da bir illüstrasyon çiziyormuş gibi tahta üzerinde hızlı ve kendinden emin vuruşlar yapıyor. Kara tahtanın kendisi hafif tozlu, bu da daha önce birçok kez kullanıldığını gösteriyor. Sahnenin geneli huzurlu ve sakinleştirici.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar

29 Kasım 2018