AnasayfaBlogHalkbilim Bölümü Nedir?
Bölümler

Halkbilim Bölümü Nedir?

02 Kasım 2020
Bu görüntüde bacakları renkli eteklerle örtülü bir grup kadın görülüyor. Etekler, her biri benzersiz ve canlı olan çeşitli kumaş ve desenlerden yapılmıştır. Etekler ayak bileklerine kadar iniyor ve dökümlü ve havadar bir his veriyor. Kadınların bacakları, şekil ve renklerden oluşan ilginç bir kompozisyonla yakın plandadır. Arka planda, ellerin ve parlak renkli bir kumaşın bulanık bir yakın çekimi var. Renklerin ve kumaşların kombinasyonu güzel ve göz alıcı bir görüntü yaratıyor. Eteklerin kumaş ve renkleri mükemmel bir şekilde birbirine karışarak estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturuyor.
Halkbilim BölümüTanımıDetaylar
Disiplinlerarası Bilim DalıBelli bir halk ve topluluğun maddi ve manevi kültür ögelerini bilimsel yollarla inceleme alanıİnsan kültürünü etkileyen ve yansıtan her unsuru inceler ve öğretir.
EğitimiAnkara Üniversitesi DTCF'de öğrencilere sunulmaktadır.Eğitim sürecinde çok geniş ve genellikle geniş konu alanlarına girilir.
Kariyer İmkanlarıÖzel sektör ve akademisyenlik mesleğiFolklor araştırmacısı olarak kamu sektöründe de çalışma imkanı vardır.
DerslerKültür, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve etnografya gibi alanları kapsarMüzeler ziyaret edilir, çeşitli kültür mekanlarına geziler düzenlenir.
Etkileşimde Olduğu AlanlarÇok geniş bir yelpazede bulunan bir çok disiplin ve alanBelli başlı olarak kültür, dil bilimi, sosyoloji, antropoloji gibi alanlar.
HedefHalkbilimi ve Türk halkbilimi hakkında geniş bilgi birikimi sahibi olmak.Halkın değerlerini, geleneklerini, mimarisini, müziğini, mitolojisini ve somut ya da somut olmayan kültür ögelerini incelemek.
Diğer İsimleriHalkbilimi, folklorFolklor adı ile de bilinir ve halkın yarattığı ve kullandığı oyun ve dansları da kapsar.
KuruluşuPertev Naili Boratav tarafından 1947-1948 yıllarında DTCF'de kurulmuştur.Halkbilimi bölümü ülkemizde oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.
Öğrencilere Sunulan İmkanlarÇift ana dal, yan dal, Erasmus imkanlarıYüksek lisans ve doktora seçenekleri de bölümde yer almaktadır.
İş AlanlarıYayıncılık, eğitim sektörü, halkla ilişkiler ve medyaAyrıca editörlük ve metin yazarlığı gibi işlerde de çalışma imkanı vardır.

Ülkemizde sözel puan türünden öğrenci alan ve incelenmeye değer pek çok bölüm bulunmaktadır. Gelir ve gelecek kaygısı yüzünden sözel bölümlere yönelik bir tereddüt olsa da bu bölümler tanıtılmayı hak eden bölümlerdir. Bu bölümlerden biri de halkbilim bölümüdür. Söz puan türünden öğrenci alan bölüm, Türk halkbilimi ile benzerlik gösterse de eğitim müfredatı farklıdır. Halkbilim bölümü, belli bir halk ve topluluğun yarattığı maddi ve manevi kültür ögelerini bilimsel yollarla inceleyen bir alandır. 

Halkbilim bölümü, disiplinlerarası bir sosyal bilim dalıdır. Bölümün etkilediği ve etkilendiği pek çok alan ve disiplin vardır. Halkbilimi bölümü de insan kültürünü etkileyen ve yansıtan her unsuru inceleyen ve öğreten bir özelliğe sahiptir. Bölüm, şu anda Türk halkbilimi ile aynı kategoride görülse de aralarında belli başlı farklar vardır. Halkbilimi bölümünde daha genel ve geniş konu ile alanlara giriş yapılırken Türk halkbilimi bölümü, Türk kültürünü ve halkbilimini geniş açıyla inceler. Her iki bölüm de, halkbilimine ilgi duyan kişiler için ideal eğitim programlarıdır. 

Halkbilim Bölümü Nedir?

Halkbilim bölümü, ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olsa da tercih edilme sıklığı düşük bölümlerden de biridir. Her ne kadar her yıl kontenjanlarını doldursa da bölüme bilinçli tercih eden kişi sayısı azdır. Bu durumun nedenlerinden biri halkbiliminin dar iş imkanlarıdır. Ayrıca alan ve bölüm ülkemizde tam manasıyla anlaşılabilmiş değildir. 

Halkbilimi, diğer adıyla folklor bir topluluk ya da halkın; değerlerini, geleneklerini, mimarisini, müziğini, mitolojisini ve somut ya da somut olmayan kültür ögelerini inceler. Ülkemizde halk oyunlarını da tanımlayan folklor sözcüğü ile halkbilim yerine de kullanılan folklor aynı anlama gelmemektedir. Halkbilimini tanımlamak için kullanılan folklor, içine halkın yarattığı ve kullandığı oyun ve dansları da kapsamaktadır. Halkbilimi alanı, birçok farklı kültür ögelerini inceleyen, derleyen ve bilimsel yöntemlerle ele alan geniş bir disiplindir. Türkiye'de de çok eskiden beri çalışmaları yapılan halkbilimi, bir bölüm olarak ilk defa Pertev Naili Boratav tarafından 1947-1948 yılları arasında, DTCF'de kurulmuştur. Şu anda halkbilimi adıyla bir tek Ankara Üniversitesi, DTCF'de öğrencilere eğitim sunulmaktadır. 

Halkbilimi bölümünde, sözlü ve yazılı kültür unsurları ele alınır. Kültür ile insanların yarattığı ve kullandığı pratikler, bilimsel ve akademik bir dil ile aktarılır. Bölüm öğrencileri, halkbilimi ve Türk halkbilimi hakkında geniş bilgi birikimine sahip olurlar. Ankara Üniversitesinde bulunan halkbilimi bölümünde; çift ana dal, yan dal ve Erasmus imkânları vardır.  2.sınıftan itibaren istenilen ortalama ve diğer şartları elde etmeniz durumunda, bu imkânları kullanabilirsiniz. Ayrıca halkbilimi ve Türk halkbilimi adıyla yüksek lisans ve doktora seçenekleri de bölümde yer almaktadır. 

Halkbilim Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Halkbilimi mezunlarının çoğu özel sektörde çalışmaktadır. Kamu sektöründe folklor araştırmacısı kontenjanı bulunmasına rağmen alımlar oldukça düşüktür. Pek çok mezun bu durumun farkında olarak özel sektörde iş aramaktadır. Halkbilimi bölümü mezunlarının bir diğer tercihi ise akademisyenlik mesleğine hazırlıktır. Bölüm mezunları; Türk Halk Edebiyatı, Türk Dili ya da halkbilimi alanlarında, yüksek lisans ve doktora eğitimini hedeflemektedirler. Mezunların çalışabileceği bazı alanlar; yayıncılık, eğitim sektörü, halkla ilişkiler ve medyadır. 

bölüm mezunları, editörlük ya da metin yazarlığı yapabilir ya da kültür-sanat etkinliklerinde aktif görev alabilirler. kısacası halkbilimi mezunlarının çalışabilecekleri alanlar, halkbilimi ile doğrudan ilişkili olmayan alanlardır. bundan dolayı halkbilimi öğrencilerinin farklı yetkinlik ve becerileri kazanmaları, çalışabilecekleri alanları çoğaltabilmek adına önemlidir. 

Halkbilim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Halkbilim bölüm dersleri, teorik ve uygulamaya dayalı içeriklerden oluşmaktadır. Bölümde; kültür, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve etnografya gibi alanlar ile ilgili dersler yer almaktadır. Ayrıca halkbilimi yöntem ve kuramları da bölümde ele alınır. Ankara Üniversitesi halkbilimi bölümünde ders kapsamında; müzeleri ziyaret eder ve çeşitli kültür mekânlarına geziler düzenlenir. Bununla beraber öğrencilerin pratik yapmaları için bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir. Teorik eğitime sahip dersler de ise öğrencilerin Türk kültürünü ve halkbilimini derinlemesine öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, 4 yıllık bir eğitim gördükleri için 240 AKTS değerini tamamlamak zorundadırlar. Halkbilimi öğrencilerin 4 yıllık süreçte alabilecekleri seçmeli ve zorunlu dersler şunlardır;

 • Folklor ve Kültür

 • Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İncelemeleri

 • İngilizce

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Halkbilim: Öncüler ve Kuramlar

 • Bilim ve İnsan

 • Folklor ve Kültür 2

 • Dinsel İnanç ve Pratikler

 • Toplumsal ve Kültürel Kuramlar

 • İnsanlık ve Kültür Tarihi

 • İletişim ve Dil

 • Halkbilimde Yazılı Kaynaklar

 • Türkiye'de Halkbilim Çalışmaları

 • Sosyal Düşünceler Tarihi

 • Etnografik Metin Yazımı

 • Dilbilimine Giriş

 • Anadolu Göçer Kültürü

 • Alan Araştırması Semineri

 • Etnografik Okumalar

 • Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma Yolları

 • Beden Antropolojisi

 • Sanat Antropolojisi

 • Cinsiyet ve Kültür

 • Psikanalitik Folklor

 • Sözlü ve Yazılı Kültür

 • Sağlık ve Kültür

 • Mitoloji ve Sözlü Anlatılar

 • Kültürel Miras ve Müzecilik

 • Tarih ve Kültür

 • Kent Folkloru

 • Ekonomi ve Kültür

 • Anadolu'nun Etno-Kültürel Yapısı

 • Çevre ve Kültür

 • Oyun ve Kültür

 • Halkbiliminde Görüntüyle Belgeleme

 • Görsel Sosyolojisi

 • Halkbilim, Edebiyat ve Sinema

 • Görsel Etnografi

 • Mezuniyet Tezi

 • Beslenme ve Mutfak Kültürü

 • Kent Antropolojisi

Halkbilim Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Halkbilimi bölümü, Söz puan türünden öğrenci alır. Türk halkbilimi bölümü ile yakından ilişkili bölüm, tek bir üniversitede yer almaktadır. Halkbilimini tercih etmek isteyen üniversite adayları, TYT'den barajı geçebilmeli ve AYT Sözelden istenilen sıralamayı yakalamaları gerekmektedir. Halkbilimi taban puanları, 2019 yılında 212.732 olarak görülmektedir. 2020 verileri henüz açıklanmadığından, 2019 verilerini değerlendirmek zorundayız. YÖK Atlas uygulamasındaki verilere göre; bölümün 50 kişilik kontenjanı dolmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF halkbilimi bölümünün 2019 yılındaki taban puan ve sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.

ÜniversiteFakülteBölümTaban PuanSıralama
Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya FakültesiHalkbilim311,37594212.732

Bölümün diğer bir alanı olan Türk halkbilimi bölümü ise aşağıdaki üniversitelerde aktif eğitim vermektedir. 

 • Hacettepe Üniversitesi

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 • Erciyes Üniversitesi

 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Disiplinlerarası Bilim Dalı, Belli bir halk ve topluluğun maddi ve manevi kültür ögelerini bilimsel yollarla inceleme alanı, İnsan kültürünü etkileyen ve yansıtan her unsuru inceler ve öğretir, Eğitimi, Ankara Üniversitesi DTCF'de öğrencilere sunulmaktadır, Eğitim sürecinde çok geniş ve genellikle geniş konu alanlarına girilir, Kariyer İmkanları, Özel sektör ve akademisyenlik mesleği, Folklor araştırmacısı olarak kamu sektöründe de çalışma imkanı vardır, Dersler, Kültür, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve etnografya gibi alanları kapsar, Müzeler ziyaret edilir, çeşitli kültür mekanlarına geziler düzenlenir, Etkileşimde Olduğu Alanlar, Çok geniş bir yelpazede bulunan bir çok disiplin ve alan, Belli başlı olarak kültür, dil bilimi, sosyoloji, antropoloji gibi alanlar, Hedef, Halkbilimi ve Türk halkbilimi hakkında geniş bilgi birikimi sahibi olmak, Halkın değerlerini, geleneklerini, mimarisini, müziğini, mitolojisini ve somut ya da somut olmayan kültür ögelerini incelemek, Diğer İsimleri, Halkbilimi, folklor, Folklor adı ile de bilinir ve halkın yarattığı ve kullandığı oyun ve dansları da kapsar, Kuruluşu, Pertev Naili Boratav tarafından 1947-1948 yıllarında DTCF'de kurulmuştur, Halkbilimi bölümü ülkemizde oldukça köklü bir geçmişe sahiptir, Öğrencilere Sunulan İmkanlar, Çift ana dal, yan dal, Erasmus imkanları, Yüksek lisans ve doktora seçenekleri de bölümde yer almaktadır, İş Alanları, Yayıncılık, eğitim sektörü, halkla ilişkiler ve medya, Ayrıca editörlük ve metin yazarlığı gibi işlerde de çalışma imkanı vardır
halkbilim bölümü halkbilimi Türk halkbilimi halkbilimi mezunları
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz bir fincan düz bir yüzeyde beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Fincanın kavisli bir sapı ve pürüzsüz bir yüzeyi vardır. Kısmen açık kahverengi bir sıvı ile doludur. Tabak yuvarlaktır ve desenli bir ağız kenarına sahiptir. Arka plan açık gri renktedir ve sağ üst köşede gagası açık ve başı hafifçe yana eğik küçük bir kuş başı vardır. Kuşun tüyleri parlak kırmızıdır. Resmin odağı fincan ve tabaktır ve yumuşak aydınlatma sahneye sıcaklık ve rahatlık hissi katar.
Bölümler

Türk Halkbilimi Bölümü

26 Şubat 2020
Gözlüklü bir kadın siyah bir tişört giyiyor. Gözleri kapalı ve alnı yeşil ve beyaz bir logoyla süslenmiş. Boynunda bir ben görülebiliyor. Göğsüne yakın çekim yapıldığında beyaz sütyeni görülüyor. Arka planda yeşil ve siyah bir işaretin yanı sıra yeşil zemin üzerine beyaz bir harf ve siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Ağzına yakın çekim yapıldığında dudaklarının hafifçe ayrıldığı görülüyor. Rahat ve huzurlu görünüyor.
Kişisel Gelişim

5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Ağustos 2021
Uzun siyah saçları sırtından aşağı dökülen bir kadın mikrofonun önünde duruyor. Yüzünde parlak ve kendinden emin bir ifade var. Kollarını vücudunun yanında rahat bir pozisyonda tutuyor ve ellerini önünde kavuşturmuş. Siyah bir gömlek giyiyor ve arka planda sağ elinde bulanık bir nesne görülebiliyor. İçinde durduğu oda loş bir şekilde aydınlatılmış ve önünde durduğu mikrofon sıcak ve davetkâr bir atmosfer yansıtıyor. Bu, mesajını dünyayla paylaşmaya hazır, kendinden emin ve dengeli bir kadının görüntüsüdür.
Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

07 Ocak 2020