AnasayfaBlogHalkbilim Bölümü Nedir?
Bölümler

Halkbilim Bölümü Nedir?

02 Kasım 2020
Halkbilim Bölümü

Ülkemizde sözel puan türünden öğrenci alan ve incelenmeye değer pek çok bölüm bulunmaktadır. Gelir ve gelecek kaygısı yüzünden sözel bölümlere yönelik bir tereddüt olsa da bu bölümler tanıtılmayı hak eden bölümlerdir. Bu bölümlerden biri de halkbilim bölümüdür. Söz puan türünden öğrenci alan bölüm, Türk halkbilimi ile benzerlik gösterse de eğitim müfredatı farklıdır. Halkbilim bölümü, belli bir halk ve topluluğun yarattığı maddi ve manevi kültür ögelerini bilimsel yollarla inceleyen bir alandır. 

Halkbilim bölümü, disiplinlerarası bir sosyal bilim dalıdır. Bölümün etkilediği ve etkilendiği pek çok alan ve disiplin vardır. Halkbilimi bölümü de insan kültürünü etkileyen ve yansıtan her unsuru inceleyen ve öğreten bir özelliğe sahiptir. Bölüm, şu anda Türk halkbilimi ile aynı kategoride görülse de aralarında belli başlı farklar vardır. Halkbilimi bölümünde daha genel ve geniş konu ile alanlara giriş yapılırken Türk halkbilimi bölümü, Türk kültürünü ve halkbilimini geniş açıyla inceler. Her iki bölüm de, halkbilimine ilgi duyan kişiler için ideal eğitim programlarıdır. 

Halkbilim Bölümü Nedir?

Halkbilim bölümü, ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olsa da tercih edilme sıklığı düşük bölümlerden de biridir. Her ne kadar her yıl kontenjanlarını doldursa da bölüme bilinçli tercih eden kişi sayısı azdır. Bu durumun nedenlerinden biri halkbiliminin dar iş imkanlarıdır. Ayrıca alan ve bölüm ülkemizde tam manasıyla anlaşılabilmiş değildir. 

Halkbilimi, diğer adıyla folklor bir topluluk ya da halkın; değerlerini, geleneklerini, mimarisini, müziğini, mitolojisini ve somut ya da somut olmayan kültür ögelerini inceler. Ülkemizde halk oyunlarını da tanımlayan folklor sözcüğü ile halkbilim yerine de kullanılan folklor aynı anlama gelmemektedir. Halkbilimini tanımlamak için kullanılan folklor, içine halkın yarattığı ve kullandığı oyun ve dansları da kapsamaktadır. Halkbilimi alanı, birçok farklı kültür ögelerini inceleyen, derleyen ve bilimsel yöntemlerle ele alan geniş bir disiplindir. Türkiye'de de çok eskiden beri çalışmaları yapılan halkbilimi, bir bölüm olarak ilk defa Pertev Naili Boratav tarafından 1947-1948 yılları arasında, DTCF'de kurulmuştur. Şu anda halkbilimi adıyla bir tek Ankara Üniversitesi, DTCF'de öğrencilere eğitim sunulmaktadır. 

Halkbilimi bölümünde, sözlü ve yazılı kültür unsurları ele alınır. Kültür ile insanların yarattığı ve kullandığı pratikler, bilimsel ve akademik bir dil ile aktarılır. Bölüm öğrencileri, halkbilimi ve Türk halkbilimi hakkında geniş bilgi birikimine sahip olurlar. Ankara Üniversitesinde bulunan halkbilimi bölümünde; çift ana dal, yan dal ve Erasmus imkânları vardır.  2.sınıftan itibaren istenilen ortalama ve diğer şartları elde etmeniz durumunda, bu imkânları kullanabilirsiniz. Ayrıca halkbilimi ve Türk halkbilimi adıyla yüksek lisans ve doktora seçenekleri de bölümde yer almaktadır. 

Halkbilim Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Halkbilimi mezunlarının çoğu özel sektörde çalışmaktadır. Kamu sektöründe folklor araştırmacısı kontenjanı bulunmasına rağmen alımlar oldukça düşüktür. Pek çok mezun bu durumun farkında olarak özel sektörde iş aramaktadır. Halkbilimi bölümü mezunlarının bir diğer tercihi ise akademisyenlik mesleğine hazırlıktır. Bölüm mezunları; Türk Halk Edebiyatı, Türk Dili ya da halkbilimi alanlarında, yüksek lisans ve doktora eğitimini hedeflemektedirler. Mezunların çalışabileceği bazı alanlar; yayıncılık, eğitim sektörü, halkla ilişkiler ve medyadır. 

Bölüm mezunları, editörlük ya da metin yazarlığı yapabilir ya da kültür-sanat etkinliklerinde aktif görev alabilirler. Kısacası halkbilimi mezunlarının çalışabilecekleri alanlar, halkbilimi ile doğrudan ilişkili olmayan alanlardır. Bundan dolayı halkbilimi öğrencilerinin farklı yetkinlik ve becerileri kazanmaları, çalışabilecekleri alanları çoğaltabilmek adına önemlidir. 

Halkbilim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Halkbilim bölüm dersleri, teorik ve uygulamaya dayalı içeriklerden oluşmaktadır. Bölümde; kültür, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve etnografya gibi alanlar ile ilgili dersler yer almaktadır. Ayrıca halkbilimi yöntem ve kuramları da bölümde ele alınır. Ankara Üniversitesi halkbilimi bölümünde ders kapsamında; müzeleri ziyaret eder ve çeşitli kültür mekânlarına geziler düzenlenir. Bununla beraber öğrencilerin pratik yapmaları için bazı dersler uygulamalı içeriklere sahiptir. Teorik eğitime sahip dersler de ise öğrencilerin Türk kültürünü ve halkbilimini derinlemesine öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, 4 yıllık bir eğitim gördükleri için 240 AKTS değerini tamamlamak zorundadırlar. Halkbilimi öğrencilerin 4 yıllık süreçte alabilecekleri seçmeli ve zorunlu dersler şunlardır;

 • Folklor ve Kültür

 • Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İncelemeleri

 • İngilizce

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Halkbilim: Öncüler ve Kuramlar

 • Bilim ve İnsan

 • Folklor ve Kültür 2

 • Dinsel İnanç ve Pratikler

 • Toplumsal ve Kültürel Kuramlar

 • İnsanlık ve Kültür Tarihi

 • İletişim ve Dil

 • Halkbilimde Yazılı Kaynaklar

 • Türkiye'de Halkbilim Çalışmaları

 • Sosyal Düşünceler Tarihi

 • Etnografik Metin Yazımı

 • Dilbilimine Giriş

 • Anadolu Göçer Kültürü

 • Alan Araştırması Semineri

 • Etnografik Okumalar

 • Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma Yolları

 • Beden Antropolojisi

 • Sanat Antropolojisi

 • Cinsiyet ve Kültür

 • Psikanalitik Folklor

 • Sözlü ve Yazılı Kültür

 • Sağlık ve Kültür

 • Mitoloji ve Sözlü Anlatılar

 • Kültürel Miras ve Müzecilik

 • Tarih ve Kültür

 • Kent Folkloru

 • Ekonomi ve Kültür

 • Anadolu'nun Etno-Kültürel Yapısı

 • Çevre ve Kültür

 • Oyun ve Kültür

 • Halkbiliminde Görüntüyle Belgeleme

 • Görsel Sosyolojisi

 • Halkbilim, Edebiyat ve Sinema

 • Görsel Etnografi

 • Mezuniyet Tezi

 • Beslenme ve Mutfak Kültürü

 • Kent Antropolojisi

Halkbilim Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Halkbilimi bölümü, Söz puan türünden öğrenci alır. Türk halkbilimi bölümü ile yakından ilişkili bölüm, tek bir üniversitede yer almaktadır. Halkbilimini tercih etmek isteyen üniversite adayları, TYT'den barajı geçebilmeli ve AYT Sözelden istenilen sıralamayı yakalamaları gerekmektedir. Halkbilimi taban puanları, 2019 yılında 212.732 olarak görülmektedir. 2020 verileri henüz açıklanmadığından, 2019 verilerini değerlendirmek zorundayız. YÖK Atlas uygulamasındaki verilere göre; bölümün 50 kişilik kontenjanı dolmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF halkbilimi bölümünün 2019 yılındaki taban puan ve sıralamasını aşağıda görebilirsiniz.

ÜniversiteFakülteBölümTaban PuanSıralama
Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya FakültesiHalkbilim311,37594212.732

Bölümün diğer bir alanı olan Türk halkbilimi bölümü ise aşağıdaki üniversitelerde aktif eğitim vermektedir. 

 • Hacettepe Üniversitesi

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 • Erciyes Üniversitesi

 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

halkbilim bölümü halkbilimi Türk halkbilimi halkbilimi mezunları
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Türk Halkbilimi Bölümü
Bölümler

Türk Halkbilimi Bölümü

26 Şubat 2020
5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?
Kişisel Gelişim

5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Ağustos 2021
Halkla İlişkiler Nedir
Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

07 Ocak 2020