Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi


$4.54$10.00

5,0
4 Ratings
3 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 5 Live Class
 • 1 Document
 • 1 Quiz
 • 1 Homework
 • 1 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions
Türkçe
Subscription Duration: 365 Days

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi hakkında bilgi edinmek ve sertifika sahibi olmak ister misiniz?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), müşteri memnuniyetine odaklanarak ürün ve hizmetleri iyileştirme sürecini kapsar. İşletmelerin her zaman müşteri ihtiyaçlarını karşıladığından emin olması için kalite süreçlerini doğru bir şekilde sürdürmelidir. İşinizi geliştirmenin ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız, TKY kursu ile bunun nasıl yapıldığını edinilen bilgiler arasındadır.

TKY eğitiminde TKY araçları hakkında bilgiler verilecek. Bu araçları herhangi bir endüstri alanında kullanabilirsiniz. Bunlar sadece üretim şirketleriyle de sınırlı değil! Toplam Kalite Yönetimi eğitimini tamamladığınızda artan verimlilikle ve yüksek müşteri memnuniyeti tüm işletme süreçlerin ideal düzeyde yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olacak ve eğitimin sonunda yapılan sertifika sınavından başarılı olursanız sertifikanızı alabileceksiniz.

Bugün hemen katılın ve öğrenmeye başlayın!

Belirli bir ürünün kalitesi, kalite yönetimi ve kalite güvencesi ile belirlenir. Kalite yönetimi üretimin tüm aşamalarında bir ürünün veya hizmetin tam kalite ile ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılır. Kaliteli araçların ve kaliteli kaynakların uygulandığı bir süreci kapsamaktadır. Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada Toplam Kalite Yönetimi uygulanır.
Bir ürünün müşterilerin beklentilerini karşılaması için kalite, fiyat ve performans açısından ele alınması gerekir. Üst yönetimin taahhüdü olmadan yüksek kalite elde edilemez. Böyle bir taahhüt olmadan Toplam Kalite Yönetimi süreçlere entegre edilemez ve başarılı olamaz.

Toplam Kalite Yönetimi şu şekilde tanımlanmıştır; yaptığınız şeyin mümkün olan en iyi kalitede üretilmesi için gereken her şeyi yapmak. TKY şu kavramlar etrafında gelişmiştir;

 • Her çalışan iyi kalitenin yerine getirilmesinden sorumludur.
 • Kaliteyi öncelik haline getirmek.
 • Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemek,
 • Denetim ve kalite çemberini oluşturmak.
 • İsrafı en düşük seviyede tutmak.

Kalite yönetiminde ana hedeflerden biri kaliteyi iyileştirerek hata sayısını azaltmaktır. Kalitenin birçok boyutu vardır. Fiyat, performans, dayanıklılık ve güvenilirlik. Bir ürün veya hizmetten ne kadar çok üretirsek, kalitesi ve dolayısıyla maliyeti o kadar yüksek olur. Bu noktada Toplam Kalite Yönetimi müşterilerin gereksinimlerini uygun bir fiyata karşılamak, hız ve güvenilirlik gibi tüm süreçleri kapsar. Bunun doğrultusunda müşteri memnuniyetini sağlar. Anahtar faaliyetler sürekli öğrenme-gelişme, kalite güvencesi ve kalite iyileştirmeleridir.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.
 • Aktif internet bağlantısı

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Mühendislik alanları (Endüstri, Üretim, Sistem), İşletme, Bilgi Güvenliği alanından mezun olanlar,
 • Kalite Yönetimi alanında bilgi edinmek isteyenler,
 • Kalite konusunda farkındalığını arttırmak isteyenler,
 • Hizmet ya da Üretim sektöründe her alanda/seviyede çalışanlar,
 • Üretim ve Kalite departmanlarında çalışacaklar,
 • Üretimi, üretim yönetimini ilgilendiren mühendislik alanlarında kariyer hedefleyenler,
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hakkında bilgi edinmek isteyenler,
 • Müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün/hizmet üretimi süreçlerine hâkim olmak isteyenler.

What you will learn?

Toplam Kalite Yönetimi ürünün tasarımı başladığı andan itibaren başlar. Ürünler satılana kadar geliştirme sürekli devam eder. Geliştirmenin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi uygulanır ve buna özel araçlar kullanılır. Toplam Kalite Yönetimi eğitiminde tüm bu süreçleri öğrenecek ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Geleneksel yaklaşım ile Toplam Kalite Yönetimi arasındaki yaklaşım farklılıklarını, revizyon olan ISO standartları hakkında güncel bilgiler edineceksiniz. TKY’de Süreç Yönetimi yaklaşımı benimsenirken kalitede iyileştirme faaliyetleriyle desteklenen kalite güvencesi ve kalite kontrolü ile desteklenen planlama ve prosesler bir piramit olarak ele alındığında en üstte yer alır. Bu kadar önemli bir konu olan Toplam Kalite Yönetiminin tüm süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Topics of Education

1- TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • Toplam Kalite Yönetimi’nde Kalite
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin Unsurları
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihsel Gelişimi
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin Kamu Yönetiminde Uygulanması
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin Amacı Ve Felsefesi

2.TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

 • Takım Çalışması (İyileştirme Ekipleri-Kalite Çemberleri-Problem Çözme Ekipleri) Tanımı ve Amaçları
 • Takım Çalışmasının Yararları
 • Takım Çalışmasının Faaliyet Alanları
 • Problem Çözme Uygulamaları İçin Gerekli Koşullar
 • Problem Çözme Ekiplerinin Çalışma İlkeleri
 • Problem Çözme Ekiplerinin Oluşturulması ve Çalıştırılması
 • Problem Çözme Ekiplerinin Kurumda Organizasyon Şeması
 • Problem Çözme Ekibi Üyeleri ve Görevleri
 • Problem Çözme Ekiplerinin Eğitim Konuları ve Süreleri
 • Problemlerin Analizinde ve Çözümünde Bir Yöntem "PUKÖ Döngüsü"

3.SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

4. KALİTE ÇEMBERLERİ

 • Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ile Kalite Çemberleri
 • Kalite Çemberlerinin Problem Çözme Aşamaları
 • Kalite Çemberlerinden Çember Yapıya
 • Kalite Kontrol Çemberi Etkinlikleri ile İlgili İşlevleri

5. PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Toplam Kalite Yönetimi’nde Performans Ölçümü ve Değerlendirme
 • Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımında İzlenecek Yaklaşım
 • Kullanılan Modeller

FAQs About Education

Toplam Kalite Yönetimi Hangi Aşamalarda Kullanılır?

Tasarım ve geliştirmenin her aşamasında kalite yönetimi uygulanır. Tüm yönleriyle kalitenin ele alındığından emin olmak için etkili bir gözden geçirme süreci yapılır. Burada kullanılan tüm araçlar Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA – İngilizce FMEA), çizelgeler, diyagramlar, süreç akış şemaları gibi inceleme ve karar verme teknikleri kullanılır.

Kalite yönetimi, üretim ve dağıtımın tüm aşamalarında çıktının kalitesi ile ilgilidir. Bu yüzden hiçbir aşama kalite kontrol süreçlerinden bağımsız düşünülemez. Kalite iyileştirme aşaması ise daha çok mevcut ürünlerde ortaya çıkan kusurları bulmak ve ortadan kaldırmakla ilgilenir. Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılamak için kalite işlevinin tüm süreçlere dağıtımını da içerebilir. Kalite problemlerinden ortaya çıkan maliyetlerin nasıl ortaya çıktığını anlamak için de düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanır.

Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi, tüm kalite faaliyetlerini yani kalite planlama, kalite güvence, kalite kontrol ve kalite iyileştirme çerçeveleri içinde bütünleştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim yaklaşımıdır. Ford Motor Company’de kalite dönüşümünün gerçekleşmesine yardımcı olan Dr. W. Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir. Süreç iyileştirme faaliyetlerinden bağımsız düşünülmeyen TKY’de amaç ise daha kaliteli ürün ve hizmetler aracılığıyla müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Aynı zamanda verimliliği artırmaya ve maliyeti düşürmeye, ek olarak çalışanların kalite süreçlerine katılımını artırmaya da odaklanır.

Kalite müşterilerin gereksinimlerini karşılamak olarak de ele alınabilir. Bu hem işletmeyi hem de müşteriyi optimum düzeye getirmeyi ifade eder. Başarılı şirketler, her fonksiyonda sürekli iyileştirme arayışında olmalıdır. Ürün tasarımı, süreç tasarımı, satın alma, üretme, dağıtım, satış promosyonu, hizmet sunumu ve hatta insan kaynakları geliştirmede. Tüm bu işlevler kalite yönetimini oluşturmak için birbirine bağlı ve senkronize olarak çalışmalıdır.

Kalite yönetiminin kalite planlama aşaması, kalite sistemlerin planlanması, hedeflerin belirlenmesi, performansın değerlendirilmesi ve gerektiğinde kalite iyileştirme planlarının geliştirmesini içeren bir aşamadır. Ürün tasarlanmaya başlandığında bu süreç başlar, satılana kadar devam eder.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitiminin İş Hayatındaki Yeri Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi önceden belirlenmiş gereksinim ve standartları karşılamak üzere yürütülen bir kontrol aşamasıdır. İş hayatında bu alanda çalışacaksanız TKY tüm alanlarına hakim olmanız gerekir. Denetim, test, ölçüm ve doğrulama gibi birçok süreci vardır. Genel olarak iş hayatındaki yerini almak gerekirse 2 şekildedir;

1.    İstatistiksel süreç kontrolü ile birlikte zaman içinde ölçümlerdeki değişimleri gösteren yazılımların kullanımını içeren istatistiksel tekniklerin belirlenmesinde ve kalite problemlerine yol açan sistemin sorunlarının tespit edilmesinde kullanılır.

2.    Muayene, kalite kriterleri dahilinde yapılır. Kalite kriterlerine uygunluğu onaylanır ve üretim sırasında kalitenin manuel olarak kontrol edilmesini sağlayan geleneksel yöntemlerin anlaşılmasını sağlar.

Toplam Kalite Yönetimi’nin bu kadar geniş bir kapsama sahip olduğu düşünüldüğünde ürünler ve süreçler müşterilerle buluşturulmadan önce en ince ayrıntısına kadar ele alınır. Amaç, hataların ileride sorun haline gelmesini beklemek yerine erkenden tespit ederek düzeltmektir.

Toplam Kalite Yönetimi kalite güvencesi ile müşterilere karşı vermiş olduğunuz taahhütün ne kadar iyi yerine getirdiğinizi ölçen kontrol ve standartları belirler. Belirli ürünleri veya hizmetleri, kalite seviyelerine göre kategorize etmenizi ve süreçleri iyileştirmenizi sağlar. Eğer kalite kontrol alanında çalışacaksanız Toplam Kalite Yönetiminin ne olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Ürettiğiniz ürün veya hizmet işletmeye veya sektöre göre farklılık gösterse de güvenilirlik, performans, kalite standartları kalite yönetim sistemleri sayesinde belirlenir. Tüm bunlarda ortak noktaları bilirseniz iyi bir Toplam Kalite Yönetimi süreci gerçekleştirebilirsiniz.

Her ne kadar üretim alanında Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımları ortaya çıksa da hizmet sektöründe rekabet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir olmak amacıyla tüm kurumsal işletmeler/kurumlar TKY’yi bir yönetim felsefesi olarak tüm süreçlerine dahil etmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi, “ölçemediğini yönetemezsin” ve süreçlerle yönetim yaklaşımı ile hangi pozisyonda çalışıyorsanız çalışın kalite konusunda farkındalığınız ve kariyer hedeflerinizin içinde olması gereken bir konudur.

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments All (4)
Course Rating 5,0
Taner Kuzu
Nilay Sayan
03 Ocak 2022
5.0

Öğretici olmasının yanı sıra oldukça da keyifli bir ders oldu. Katkıları, sohbeti, pozitif enerjisi ve ilgisinden ötürü hocamıza buradan da teşekkür etmek isterim. İyi ki katılmışım :)

Fırat Alim Güçlü
17 Aralık 2021
5.0

TKY eğitimini uzun zaman oldu bekliyordum sonunda başlıyor.

Güralp Tunçbilek
16 Aralık 2021
5.0

Üniversite yıllarında bu dersi aldığımda zar zor finalde geçebilmiştim. İş hayatında karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim. Özellikle Kalite Çemberleri konusunu dikkatle takip edeceğim. İyi bir eğitim olacağına eminim.