AnasayfaBlogTıbbi Tekniker Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Tekniker Nedir? Ne İş Yapar?

12 Temmuz 2021
Yeşil önlük ve eldiven giymiş bir adam büyük bir makinenin önünde durmaktadır. Elindeki bir cihaza bakmaktadır. Yüzüne yakın çekim yapıldığında odaklanmış bir ifade görülüyor. Arka planda bir pencere görülüyor ama biraz bulanık olduğu için arkasında ne olduğunu anlamak zor. Sağda beyaz bir buzdolabı, ön planda ise karo bir zemin görülüyor. Uzakta mavi ve kırmızı bir daire görülebiliyor ama o da bulanık. Adamın etrafı steril, klinik bir ortamla çevrili.
Tıbbi Teknikerlerin GörevleriTıbbi Teknikerlerin SorumluluklarıTıbbi Teknikere Nasıl Olunur
Analizler veya kimyasal analizler yapmakYönetmeliklere ve prosedürlere uymakSağlık meslek lisesi veya dengi liseden mezun olunmalı
Numuneleri tahlile hazırlamakYeni teknikleri öğrenme ve teknolojiyi takip etmeSağlık alanında lisans eğitimi almak
Kullanılan malzeme ve cihazların kontrolünü ve sayımını yapmakKullanılan araç ve gereçlerin bakımı ve onarımıSağlık Teknikerliği Bölümünün düzenlediği eğitim programını tamamlama
Testlerin yapılmasını sağlamakLaboratuvar güvenliği ve çevre korumaStaj ve uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanma
Laboratuvara giren her numunenin kaydını tutmakHastanın sonuçlarının doğru ve zamanında raporlanmasıBölüm mezuniyeti sonrası gerekli sertifika programlarını tamamlama
Atık malzemelerin imhasını sağlamakHasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıSağlık Bakanlığı tarafından açılan alım ilanlarına başvurma
Çalıştığı alandaki temizlik ve düzeni sağlamakHasta gizliliği ve hasta haklarına saygı göstermeAlınan sınavda başarılı olma ve atanma
Tıbbi cihazların kalibrasyonunu yapmakCihazlara ait kalibrasyon kayıtlarını güncel tutmaTıbbi Tekniker olabilmek için gerekli yetkinliklere sahip olma
İhtiyaçları zamanında amirine bildirmekHastanın bilgilerini doğru ve eksiksiz girmekSürekli eğitim ve gelişim fırsatlarını değerlendirme
Laboratuvar güvenli test rehberi prosedürüne uygun çalışmakSağlık kuruluşunun vizyon ve misyonuna uygun hizmet vermeMesleki eğitim ve gelişim programlarına katılma

Günümüzde sürekli artmaya devam eden nüfusla birlikte sağlık tesislerinin sayısı da giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak nitelikli sağlık personeline olan talebin dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Bu talebin ortaya çıkardığı bir önemli gelişme ise tıbbi bilimlerde ve meslek dallarında meydana gelen gelişmeler de gösterilebilir. Tıbbi tekniker, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde patoloji, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, genetik ve moleküller biyoloji laboratuvarlarında analizler veya kimyasal analizler yapan, temel sağlık bilgisine ve becerisine sahip sağlık personeline denmektedir.

Tıbbi Tekniker Nedir?

Tıbbi tekniker, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde patoloji, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, genetik ve moleküller biyoloji laboratuvarlarında analizler veya kimyasal analizler yapan, temel sağlık bilgisine ve becerisine sahip sağlık personeline denmektedir.

Günümüzde sürekli artmaya devam eden nüfusla birlikte sağlık tesislerinin sayısı da giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak nitelikli sağlık personeline olan talebin dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Bu talebin ortaya çıkardığı bir önemli gelişme ise tıbbi bilimlerde ve meslek dallarında meydana gelen gelişmeler de gösterilebilir.

Tıbbi teknikerler devamlı değişen ve gelişen teknolojiyle beraber kendilerini güncel tutmaları gerekir. Çünkü yeni mesleki öğretilerin ortaya çıkması, biyokimya, patoloji, moleküler biyoloji ve diğer alanlarında yeni tekniklerin kullanımı sözkonusudur. Ayrıca artan yeni cihaz sayısı bir diğer önemli etkendir. Yeni öğretilen ve yeni değişimlerin ortaya çıkmasıyla beraber eski öğretiler ikinci planda bırakılmaktadır. Buradaki amaç hasta ve diğer sağlık tüketicilerinin olabilecek en iyi faydanın sağlanmasıdır. Bu sebeple tıbbi teknikerlerin elde etmiş oldukları mesleki bilgi birikimleri ile beraber güncel çalışmaları da takip etmeleri sağlık açısından önemlidir.

Tıbbi Tekniker Ne İş Yapar?

Tıbbi teknikerlerin birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

 • Yasal mevzuat kapsamında yönerge, yönetmelik gibi emirleri yerine getirmelidir.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisinin misyon, politika, vizyon, prosedür ve talimatlarla ilgili kuralları benimseyerek uygulamaları bu kapsamda izler ve önerilerde bulunur.

 • Kendine gelen muayene materyallerini tahlile hazırlar.

 • Acil denilebilecek teknikleri ayırır ve öncelikli yapılmaları beklenenleri yapar.

 • Uzman ve birim sorumlusunun gözlemleri dahilinde önemli çalışmaları gerçekleştirir.

 • Görev alanı kapsamında kullanmış olduğu cam eşya ve aletlerin uzmanın istemleri doğrultusunda temizler ve otoklavdan geçirir.

 • Kullanmış olduğu malzeme ve cihazların sık sık kontrolünü ve sayımını yapar, ihtiyaçları zamanında amirine bildirir ve defter kayıtlarını tutar.

 • Sorumluluğu altında bulunan her tür araçları kullanmaya ve işletmeye hazır bulundurur

 • İmhası yapılacak olan atık malzemelerin, gazların yok edilmesinde bulunur ve laboratuvara çevreye zararlı olmasını engellemek için gerekli her türlü tedbiri alır. Görev alanının her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlar.

 • Görev alanının her sürecinde etkin ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi için laboratuvar güvenli test rehberi prosedürüne uyar.

 • Yapacağı analizler öncesi işlemlerle ilgili kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirir.

 • Numune alımı ve numunelerle ilgili kayıt ve laboratuvara kabul kaydı olmadan hiçbir şekilde çalışmaya başlayamaz.

 • Tıbbi tekniker çalışmış olduğu görev alanında numunelerin laboratuvara kabulü ve analizlere hazırlanmasına yönelik ilgili süreçte numune kabul ve reddedilme kriterlerini belirlenen hususlara uygun açılardan değerlendirir.

 • Şayet kendisine getirilen numunelerin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya sözlü veya elektronik olarak ret işlemi hakkında geri bildirimde bulunur.

 • Test yapılma süreci boyunca kullanılacak cihazlara yönelik temizlik, bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini takip eder.

 • Görev alanında bulunan her test cihazının güvenli kullanımından sorumludur. Cihaza ait kalibrasyon kayıtlarını ya da sertifikalarının güvenli kullanımından doğrudan sorumludur.

 • Cihaz bakımını periyodik olarak kontrol eder. Her kurumun periyodik kontrolü günlük, aylık, haftalık ve yıllık gibi zaman dilimleriyle değerlendirilir.

 • Hasta sonuçların çıkartılması hakkında süre bildiriminde bulunur.

 • Yapış olduğu analizlerde panik değer fark edilmesi halinde, belirlenen ölçütler ışığında hastanın sorumlu hemşiresine veya hekimine en kısa sürede bildirimde bulunur.

 • Görev teslimini yapacak olan tıbbi tekniker gelmeden ve gerekli belgeleri ve bilgileri yazılı ve sözlü olarak teslimini gerçekleştirmeden, doğal afetlerde ve toplu kazalarda tıbbi teknikere olan ihtiyaç ortadan kalkmadan sağlık tesisinden ayrılamaz.

Tıbbi Tekniker Nasıl Olunur?

Tıbbi tekniker olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi olabilecek liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Lise eğitiminden sonra tıbbi tekniker olabilmek için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir. Buradan alınabilecek ortalamanın üzerinde bir puanla, biyokimya, patoloji, moleküler biyoloji ve diğer alanlarından birinden ön lisans eğitimi alınmalıdır. Bu bölümler üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu bünyesinde bulunmaktadır. Ön lisans eğitiminde hem teori hem de uygulamalı eğitimin olduğunu dönem içi ve dönem sonu stajlarının olduğunu söyleyebiliriz.

Ön lisans eğitimi sonrasında özel sağlık tesislerinde meslek hayatına başlanılabilir. Fakat kamu sağlık tesislerinde görev alabilmek için KPSS/Ön lisans sınavına girmek gerekir. Bu sınavın akabinde ise görev yapılmak istenen kamu sağlık tesisi tercih edilerek meslek hayatına başlanılabilir. Tıbbi tekniker meslek hayatına başladıktan sonra kurum içinde yapılan hizmet içi eğitimlere katılması gerekir. Bu eğitimler birim sorumluları, amirler ve yöneticiler tarafından uygulanmaktadır. Özellikle yeni meslek hayatına başlayanlar için bu eğitimler birer ihtiyaçtır.

Analizler veya kimyasal analizler yapmak, Yönetmeliklere ve prosedürlere uymak, Sağlık meslek lisesi veya dengi liseden mezun olunmalı, Numuneleri tahlile hazırlamak, Yeni teknikleri öğrenme ve teknolojiyi takip etme, Sağlık alanında lisans eğitimi almak, Kullanılan malzeme ve cihazların kontrolünü ve sayımını yapmak, Kullanılan araç ve gereçlerin bakımı ve onarımı, Sağlık Teknikerliği Bölümünün düzenlediği eğitim programını tamamlama, Testlerin yapılmasını sağlamak, Laboratuvar güvenliği ve çevre koruma, Staj ve uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanma, Laboratuvara giren her numunenin kaydını tutmak, Hastanın sonuçlarının doğru ve zamanında raporlanması, Bölüm mezuniyeti sonrası gerekli sertifika programlarını tamamlama, Atık malzemelerin imhasını sağlamak, Hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan alım ilanlarına başvurma, Çalıştığı alandaki temizlik ve düzeni sağlamak, Hasta gizliliği ve hasta haklarına saygı gösterme, Alınan sınavda başarılı olma ve atanma, Tıbbi cihazların kalibrasyonunu yapmak, Cihazlara ait kalibrasyon kayıtlarını güncel tutma, Tıbbi Tekniker olabilmek için gerekli yetkinliklere sahip olma, İhtiyaçları zamanında amirine bildirmek, Hastanın bilgilerini doğru ve eksiksiz girmek, Sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarını değerlendirme, Laboratuvar güvenli test rehberi prosedürüne uygun çalışmak, Sağlık kuruluşunun vizyon ve misyonuna uygun hizmet verme, Mesleki eğitim ve gelişim programlarına katılma
Tıbbi Tekniker Tıbbi Tekniker nedir Tıbbi Tekniker ne iş yapar Tıbbi Tekniker maaşları Tıbbi Tekniker nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.