AnasayfaBlogTıbbi Tekniker Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Tekniker Nedir? Ne İş Yapar?

12 Temmuz 2021
Tıbbi Tekniker Nedir? Ne İş Yapar?

Günümüzde sürekli artmaya devam eden nüfusla birlikte sağlık tesislerinin sayısı da giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak nitelikli sağlık personeline olan talebin dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Bu talebin ortaya çıkardığı bir önemli gelişme ise tıbbi bilimlerde ve meslek dallarında meydana gelen gelişmeler de gösterilebilir. Tıbbi tekniker, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde patoloji, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, genetik ve moleküller biyoloji laboratuvarlarında analizler veya kimyasal analizler yapan, temel sağlık bilgisine ve becerisine sahip sağlık personeline denmektedir.

Tıbbi Tekniker Nedir?

Tıbbi tekniker, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde patoloji, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, genetik ve moleküller biyoloji laboratuvarlarında analizler veya kimyasal analizler yapan, temel sağlık bilgisine ve becerisine sahip sağlık personeline denmektedir.

Günümüzde sürekli artmaya devam eden nüfusla birlikte sağlık tesislerinin sayısı da giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak nitelikli sağlık personeline olan talebin dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Bu talebin ortaya çıkardığı bir önemli gelişme ise tıbbi bilimlerde ve meslek dallarında meydana gelen gelişmeler de gösterilebilir.

Tıbbi teknikerler devamlı değişen ve gelişen teknolojiyle beraber kendilerini güncel tutmaları gerekir. Çünkü yeni mesleki öğretilerin ortaya çıkması, biyokimya, patoloji, moleküler biyoloji ve diğer alanlarında yeni tekniklerin kullanımı sözkonusudur. Ayrıca artan yeni cihaz sayısı bir diğer önemli etkendir. Yeni öğretilen ve yeni değişimlerin ortaya çıkmasıyla beraber eski öğretiler ikinci planda bırakılmaktadır. Buradaki amaç hasta ve diğer sağlık tüketicilerinin olabilecek en iyi faydanın sağlanmasıdır. Bu sebeple tıbbi teknikerlerin elde etmiş oldukları mesleki bilgi birikimleri ile beraber güncel çalışmaları da takip etmeleri sağlık açısından önemlidir.

Tıbbi Tekniker Ne İş Yapar?

Tıbbi teknikerlerin birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

 • Yasal mevzuat kapsamında yönerge, yönetmelik gibi emirleri yerine getirmelidir.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisinin misyon, politika, vizyon, prosedür ve talimatlarla ilgili kuralları benimseyerek uygulamaları bu kapsamda izler ve önerilerde bulunur.

 • Kendine gelen muayene materyallerini tahlile hazırlar.

 • Acil denilebilecek teknikleri ayırır ve öncelikli yapılmaları beklenenleri yapar.

 • Uzman ve birim sorumlusunun gözlemleri dahilinde önemli çalışmaları gerçekleştirir.

 • Görev alanı kapsamında kullanmış olduğu cam eşya ve aletlerin uzmanın istemleri doğrultusunda temizler ve otoklavdan geçirir.

 • Kullanmış olduğu malzeme ve cihazların sık sık kontrolünü ve sayımını yapar, ihtiyaçları zamanında amirine bildirir ve defter kayıtlarını tutar.

 • Sorumluluğu altında bulunan her tür araçları kullanmaya ve işletmeye hazır bulundurur

 • İmhası yapılacak olan atık malzemelerin, gazların yok edilmesinde bulunur ve laboratuvara çevreye zararlı olmasını engellemek için gerekli her türlü tedbiri alır. Görev alanının her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlar.

 • Görev alanının her sürecinde etkin ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi için laboratuvar güvenli test rehberi prosedürüne uyar.

 • Yapacağı analizler öncesi işlemlerle ilgili kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirir.

 • Numune alımı ve numunelerle ilgili kayıt ve laboratuvara kabul kaydı olmadan hiçbir şekilde çalışmaya başlayamaz.

 • Tıbbi tekniker çalışmış olduğu görev alanında numunelerin laboratuvara kabulü ve analizlere hazırlanmasına yönelik ilgili süreçte numune kabul ve reddedilme kriterlerini belirlenen hususlara uygun açılardan değerlendirir.

 • Şayet kendisine getirilen numunelerin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya sözlü veya elektronik olarak ret işlemi hakkında geri bildirimde bulunur.

 • Test yapılma süreci boyunca kullanılacak cihazlara yönelik temizlik, bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini takip eder.

 • Görev alanında bulunan her test cihazının güvenli kullanımından sorumludur. Cihaza ait kalibrasyon kayıtlarını ya da sertifikalarının güvenli kullanımından doğrudan sorumludur.

 • Cihaz bakımını periyodik olarak kontrol eder. Her kurumun periyodik kontrolü günlük, aylık, haftalık ve yıllık gibi zaman dilimleriyle değerlendirilir.

 • Hasta sonuçların çıkartılması hakkında süre bildiriminde bulunur.

 • Yapış olduğu analizlerde panik değer fark edilmesi halinde, belirlenen ölçütler ışığında hastanın sorumlu hemşiresine veya hekimine en kısa sürede bildirimde bulunur.

 • Görev teslimini yapacak olan tıbbi tekniker gelmeden ve gerekli belgeleri ve bilgileri yazılı ve sözlü olarak teslimini gerçekleştirmeden, doğal afetlerde ve toplu kazalarda tıbbi teknikere olan ihtiyaç ortadan kalkmadan sağlık tesisinden ayrılamaz.

Tıbbi Tekniker Maaşları

Tıbbi teknikerlerin maaş alımlarını özel ve kamu sağlık tesisleri olarak ikiye ayırabiliriz. Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları, hastanenin kurumsal kimliği, mesleki tecrübe yılı, alınan ek eğitimler, bir ay içinde nöbete kalınan gün sayısı, evli veya bekar olması durumlarına bağlı olarak değişmektedir. Özel hastanelerdeki en düşük maaş 3.800 TL, en yüksek 4.900 TL, ortalama ise 4.200 TL seviyelerindedir. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan sağlık tesisinde, 7 yıllık mesleki tecrübe ile çalışan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan, evli olan bir tıbbi teknikerin alabileceği maaş 4.800 TL’dir. 

Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları biraz daha yüksektir. Verilen maaşlar hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, kalınan nöbet sayısı, mesleki tecrübe yılı, evli ve çocuk sahibi olmasına bağlı olarak değişmektedir. Kamu hastanelerindeki en düşük maaş 4.000 TL en yüksek 5.400 TL ortalama ise 4.500 TL seviyelerindedir. Örneğin 4. bölge bir sağlık tesisinde, 8 yıllık bir hizmet yılına sahip olan ve bir ay içinde iki defa nöbete kalan bir tıbbi teknikerin alabileceği maaş 4.800 TL kadar çıkmaktadır. Maaşların ilgili rakamlarının tamamı 2021 yıla aittir.

Tıbbi Tekniker Nasıl Olunur?

Tıbbi tekniker olabilmek için sağlık meslek lisesi veya dengi olabilecek liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Lise eğitiminden sonra tıbbi tekniker olabilmek için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir. Buradan alınabilecek ortalamanın üzerinde bir puanla, biyokimya, patoloji, moleküler biyoloji ve diğer alanlarından birinden ön lisans eğitimi alınmalıdır. Bu bölümler üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu bünyesinde bulunmaktadır. Ön lisans eğitiminde hem teori hem de uygulamalı eğitimin olduğunu dönem içi ve dönem sonu stajlarının olduğunu söyleyebiliriz.

Ön lisans eğitimi sonrasında özel sağlık tesislerinde meslek hayatına başlanılabilir. Fakat kamu sağlık tesislerinde görev alabilmek için KPSS/Ön lisans sınavına girmek gerekir. Bu sınavın akabinde ise görev yapılmak istenen kamu sağlık tesisi tercih edilerek meslek hayatına başlanılabilir. Tıbbi tekniker meslek hayatına başladıktan sonra kurum içinde yapılan hizmet içi eğitimlere katılması gerekir. Bu eğitimler birim sorumluları, amirler ve yöneticiler tarafından uygulanmaktadır. Özellikle yeni meslek hayatına başlayanlar için bu eğitimler birer ihtiyaçtır.

Tıbbi Tekniker Olmak İçin Hangi Bölümler Okunmalıdır?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2021 yılı için yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek başarılı olunmalıdır. Buradan alınabilecek ortalamanın üzerinde bir puanla, biyokimya, patoloji, moleküler biyoloji ve diğer alanlarından birinden önlisans eğitimi alınmalıdır. Bu bölümler üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu bünyesinde bulunmaktadır. Ön lisans eğitiminde hem teori hem de uygulamalı eğitimin olduğunu dönem içi ve dönem sonu stajlarının olduğunu söyleyebiliriz.

Tıbbi Teknikerin Özel Hastane Maaşları Nedir?

Özel hastanelerdeki en düşük maaş 3.800 TL, en yüksek 4.900 TL, ortalama ise 4.200 TL seviyelerindedir. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan sağlık tesisinde, 7 yıllık mesleki tecrübe ile çalışan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan, evli olan bir tıbbi teknikerin alabileceği maaş 4.800 TL’dir.

Tıbbi Teknikerin En Önemli Görevleri Nelerdir?

Sorumluluğu altında bulunan her tür araçları kullanmaya ve işletmeye hazır bulundurur. İmhası yapılacak olan atık malzemelerin, gazların yok edilmesinde bulunur ve laboratuvara çevreye zararlı olmasını engellemek için gerekli her türlü tedbiri alır. Görev alanının her zaman düzenli ve temiz olmasını sağlar. Görev alanının her sürecinde etkin ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi için laboratuvar güvenli test rehberi prosedürüne uyar.

Tıbbi Tekniker Tıbbi Tekniker nedir Tıbbi Tekniker ne iş yapar Tıbbi Tekniker maaşları Tıbbi Tekniker nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.