AnasayfaBlogProblemleri Yok Etme Teknikleri
Problem Çözme

Problemleri Yok Etme Teknikleri

23 Mayıs 2019
Gıcır gıcır beyaz gömlekli ve kravatlı bir adam, elini ağzına götürmüş halde ön planda duruyor. Gözleri kapalı ve yüzünde düşünceli bir ifade var. Kravatı lacivert çapraz çizgilidir ve gömleğinin düğmeleri sonuna kadar iliklenmiştir. Sol kolu vücuduna yakın, sağ kolu ise vücudundan biraz uzakta tutulmuştur. Arka plan beyaz bir yüzeydir. Resmin kenarları tarafından çerçevelenmiştir ve yüzü görüntünün odak noktasıdır. Gözleri kapalı ve ağzı sanki derin düşüncelere dalmış gibi hafifçe açık. Gömleğinin netliği ve kravatının deseni özellikle dikkat çekici olmak üzere, kıyafetinin tüm detayları odak noktasındadır.
Problem TanımlamaProblem Çözme StratejileriÇözüm Değerlendirmesi
Problemin tam anlamıyla anlaşılması ve doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.Çözüm yöntemleri ve alternatiflerin belirlenmesi gerekiyor.Belirlenen çözümün uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor.
Problem, hedeflenen şeye ulaşmayı engelleyen durumlardır.Kalıcı çözümler belirlenmeli ve yeni sorunlara yol açmamalı.Yöntemin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirmesi aşaması.
Her problemin kendi çözüm yöntemi vardır ve doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.Problemi çözerken yeni bir problemle karşılaşmamak için dikkatli olunmalıdır.Uygulanan çözümün probleme gerçekten çözüm olup olmadığı değerlendirilmeli.
Küçük sorunlar bile büyük problemlere dönüşebilir, dolayısıyla küçümsememek gerekir.Problemi çözme aşamasında geçici çözümler değil kalıcı çözümler aranmalıdır.Çözüm, problemi tam bir çözüme kavuşturmalıdır.
Bir durumun bizim için problem oluşturup oluşturmadığına doğru karar verilmeli.Karşılaşılan problem için en ideal çözümün bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor.Uygulanan çözümün sonuçlarının değerlendirilmesi ve test edilmesi gerekir.
Problemin tam olarak anlaşılamaması başka problemlere yol açabilir.Problem çözümünde uygulanacak stratejiyi belirleme aşaması.Mevcut problem için belirlenen çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi ve efektifliğinin test edilmesi.
Her duruma problem gözüyle bakabilmek.Çözümler arasından en etkili olanı seçmek ve uygulamak.Çözüm sonrası sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi.
İdeal çözümü bulabilmek için problemin tam olarak anlaşılması gerekiyor.Oluşan problemlere hızlı ve efektif bir çözüm bulmak önemli.Uygulanan çözümün çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi gerekli.
Her ne olursa olsun problemi küçümsememek gerekiyor.Uygun çözüm yöntemini geliştirerek karşılaşılan sorunu çözmek.Çözüm sonrası durumun tekrar değerlendirilmesi.
Karşı karşıya kalınan engellerin zamanla problem haline dönüşmesi.Sorunları doğru tespit etme ve sorunsuz çözme becerisi iş hayatındaki başarıya katkı sağlar.Yöntem uygulandıktan sonra elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.

Her insan gerek günlük yaşantısında gerek profesyonel iş hayatında çeşitli engellerle karşı karşıya kalır.

Kimi zaman yoğun iş temposunda ilgilenemediğimiz ailemiz, kimi zaman da bir türlü üstesinden gelemediğimiz zorluklar bizim için zamanla problem haline dönüşür.

Problem Dediğimiz Şey Nedir? 

Problem, asıl hedeflediğimiz şeye ulaşmamızın önünde engel teşkil eden direnç unsurlarıdır. Bir unsuru problem olarak sınıflandırmak için hedeflemiş olduğumuz sonuçlara ulaşmamızda bize engel teşkil etmesi veya bu sonuçları aksatması gerekir.

Bu nedenle herhangi bir durumu iyice anlayıp bizim için problem oluşturup oluşturmadığına doğru karar vermek gerekir. Eğer bir durumu çözümlenmesi gereken bir problem olarak düşünürsek, bu problemin çözümü için bazı aşamaları göz önünde bulundurmak gerekir. 

Karşımıza Çıkan Her Şeye Problem Gözüyle Bakabilir Miyiz? 

Her problem kendi içinde çeşitli çözüm yöntemleri barındırsa da, genel olarak her problemin çözüm şekli aynı mantığa dayanmaktadır. Öncelikle söz konusu problemin ne olduğunu doğru bir şekilde anlamak ve tanımlamak gerekir. Çünkü problemin tam olarak anlaşılamaması veya yanlış anlaşılması söz konusu problemi çözümleyemeyeceği gibi başka problemlere de yol açabilir. 

Problemi doğru şekilde tanımladıktan sonra diğer çözme aşaması olan çözüm yöntemlerinin ve alternatiflerinin belirlenmesi aşamasına geçilir. O zaman ne tür problem çözme yöntemleri uygulamak gerekir?

Problem Çözme AşamalarıBu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, probleme ilişkin geçici çözümler değil kalıcı çözümler belirlemektir. Örneğin, söz konusu problem açlık ise balık tüketmek o an karnımızı doyurmak için iyi bir yöntem olsa da, açlık problemine kalıcı bir çözüm sağlamaz. Bunun yerine çalışarak para kazanıp sürekli olarak balık alabilmek ya da olta ile balık tutmayı öğrenmek açlık problemine kalıcı bir çözümdür.

Ayrıca bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da, belirlemiş olduğumuz çözüm yöntemlerinin beraberinde başka sorunlara yol açıp açmayacağıdır. Bir problemi çözümlerken başka bir problemle karşı karşıya kalmak istemeyiz değil mi? İş hayatında başarılı olmanın yolları problemleri doğru tespit edip sorunsuz çözmekten geçer.

Mevcut problem için çözüm yöntemlerini de belirledikten sonra bir diğer aşama olan çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi ve test edilmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada problemin çözümü için en ideal yöntem kararlaştırılarak uygulamaya koyulur. Yöntem uygulandıktan sonra elde edilen sonuçlar değerlendirilir. 

Uyguladığımız bu yöntem karşılaşmış olduğumuz problemi tam olarak bir çözüme kavuşturuyor mu, kavuşturmuyor mu? Eğer kavuşturuyor ie, amacımıza ulaştık demektir. Aksi halde diğer çözüm yöntemlerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Karşılaşmış olduğumuz bir problemi bir kez çözüme kavuşturduktan sonra tekrar karşımıza çıktığında ne yapacağımızı kestirmek pek zor olmayacaktır.

En İdeal Çözümü Bulmak

Günümüz yaşam koşullarında karşılaştığımız problemlere ideal çözümler üretmek kadar, bunu mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek de büyük önem taşır. Bu nedenle ortaya çıkan problemi ne kadar hızlı tanıyıp belirler ve çözüme kavuşturursak o kadar başarılı oluruz.

Problem çözümünde unutmamamız gereken hususlardan birisi kuşkusuz o problemin küçümsenmemesi gerektiğidir. İlk karşılaştığımız anda bizim için büyük bir engel oluşturmayabilir. Sırf bu yüzden sorunu küçümseyip basit ve yüzeysel çözümlerle geçiştirmeye çalışırsak altından kalkamayacağımız büyük sorunlara dönüşebilir. 

Bu nedenle karşımıza çıkan bir durum bizim için problem teşkil ediyorsa gereken önemi verip uygun çözüm yöntemini geliştirmeliyiz. Tabi, eğer küçük sorunlar için büyük bedeller ödemek istemiyorsak.

Problemin tam anlamıyla anlaşılması ve doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir, Çözüm yöntemleri ve alternatiflerin belirlenmesi gerekiyor, Belirlenen çözümün uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor, Problem, hedeflenen şeye ulaşmayı engelleyen durumlardır, Kalıcı çözümler belirlenmeli ve yeni sorunlara yol açmamalı, Yöntemin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirmesi aşaması, Her problemin kendi çözüm yöntemi vardır ve doğru bir şekilde tanımlanmalıdır, Problemi çözerken yeni bir problemle karşılaşmamak için dikkatli olunmalıdır, Uygulanan çözümün probleme gerçekten çözüm olup olmadığı değerlendirilmeli, Küçük sorunlar bile büyük problemlere dönüşebilir, dolayısıyla küçümsememek gerekir, Problemi çözme aşamasında geçici çözümler değil kalıcı çözümler aranmalıdır, Çözüm, problemi tam bir çözüme kavuşturmalıdır, Bir durumun bizim için problem oluşturup oluşturmadığına doğru karar verilmeli, Karşılaşılan problem için en ideal çözümün bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor, Uygulanan çözümün sonuçlarının değerlendirilmesi ve test edilmesi gerekir, Problemin tam olarak anlaşılamaması başka problemlere yol açabilir, Problem çözümünde uygulanacak stratejiyi belirleme aşaması, Mevcut problem için belirlenen çözüm yöntemlerinin değerlendirilmesi ve efektifliğinin test edilmesi, Her duruma problem gözüyle bakabilmek, Çözümler arasından en etkili olanı seçmek ve uygulamak, Çözüm sonrası sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, İdeal çözümü bulabilmek için problemin tam olarak anlaşılması gerekiyor, Oluşan problemlere hızlı ve efektif bir çözüm bulmak önemli, Uygulanan çözümün çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi gerekli, Her ne olursa olsun problemi küçümsememek gerekiyor, Uygun çözüm yöntemini geliştirerek karşılaşılan sorunu çözmek, Çözüm sonrası durumun tekrar değerlendirilmesi, Karşı karşıya kalınan engellerin zamanla problem haline dönüşmesi, Sorunları doğru tespit etme ve sorunsuz çözme becerisi iş hayatındaki başarıya katkı sağlar, Yöntem uygulandıktan sonra elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
problem çözme problem çözme teknikleri
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.