AnasayfaBlogHibrit Nedir? Hibrit Eğitim Ne Demek?
Teknoloji

Hibrit Nedir? Hibrit Eğitim Ne Demek?

27 Şubat 2021
Ahşap bir bloğun bu yakın çekim görüntüsünde sağ üst köşede beyaz zemin üzerinde bir D harfi, bloğun ortasında beyaz zemin üzerinde bir R harfi ve sol alt köşede beyaz bir blok üzerinde bir Y harfi görülüyor. Blok hafif yüksek bir açıdan görülüyor ve ahşabın dokusu açıkça görülebiliyor. Blok açık renkli ahşap bir arka planla çevrelenmiştir ve ışık bloğun kenarlarından yansımaktadır. Ahşabın damarları gibi bloğun ve özelliklerinin oluşturduğu gölgeler de görülebiliyor. Bloğun yakın çekimi ayrıntılıdır ve görüntüdeki tek nesnenin iyi bir temsilini sağlar.
Hibrit KavramıHibrit Eğitim ÖzellikleriHibrit Eğitim Faydaları
İki farklı türün birleştirilmesi ile oluşan 'melez'.Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim bir arada sunulur.Öğrenme hızını öğrenci kendine göre ayarlayabilir.
Tarım sektöründe hibrit tohum, otomotiv sektöründe hibrit araç, eğitim sektöründe hibrit eğitim kullanımı.Temel dersler yüz yüze, diğer dersler uzaktan bilgisayar ortamında verilir.Fiziksel ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırır ve adil bir eğitim sağlar.
İki farklı motorun bir arada bulunduğu otomobil teknolojisi.Öğrenciye eğitim için seçenek imkanı sunulur.Öğrencinin kendi eğitim zamanını düzenleme özgürlüğü sağlar.
Saf tohumun oluşturduğu tarımsal bir ürün teknolojisi.Dersler, eğitimin yapıldığı platformda kayıtlıdır.Eğitimde zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
Pandemi dönemine uygun yenilikçi bir eğitim modeli.Bilgisayar odaklı bir eğitim sistemidir.Öğrenme deneyimlerini daha etkin ve başarılı hale getirir.
İkinci bir enerji kaynağına sahip otomobiller.Sınıflar mevcuda göre iki veya üç gruba ayrılır.Öğrencinin dersleri istedikleri zaman tekrar yapma imkanı sağlar.
Tarım sektöründe iyi özelliklerin birleştirildiği tohum sistemleri.Öğrencilere bilişim bilimi konularında da destek verir.Dijital çağdaki değişimlere öğrencileri hazırlar.
Pandemi döneminde öne çıkan eğitim modeli.Yüz yüze ve online eğitimin bir arada olduğu dinamik bir sistem.Örgün ve uzaktan eğitimin eksikliklerini giderir.
Farklı özelliklerin birleştirilerek güçlendirildiği ürün veya sistemler.Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilir.Öğrencilerin öğrenme performansını en üst seviyeye çıkartır.
Fransızcada 'melez' anlamına gelen “hybride” kelimesinden türetilmiştir.Yer ve zamana bağlı olmayan, hem okulda hem evde aktiflik sağlar.Öğrencinin örgün eğitimin rutininden çıkarak dinamik bir eğitim hayatı elde etmesini sağlar.

Hibrit, öncelikle tohum konusunda, sonrasında otomotiv sektöründe ve son dönemlerde hayatımıza giren bir kavram oldu. Peki, bu “hibrit” kavramı tam olarak nedir? Herkesin aşağı yukarı bir fikri oluştu, ancak tam anlamını bilen çok fazla kişi yoktur.

Hibrit Nedir?

Türk Dil Kurumuna bakacak olursak, hibrit kelimesinin karşılığında ilk olarak “melez” kelimesini görürüz. Diğer bir anlamının, “aynı cinsten olan farklı türlerin birleştirilmesi” olduğunu da söylemeliyiz. Ayrıca bu kelime, Fransızcadaki “hybride” kavramının dilimize kattığı bir kelimedir.

Hibrit kelimesinin ilk kullanım alanı tarım sektörü olmuştur. Tarımsal üretimde hibrit (melez) tohumların kullanılmaya başlamasıyla, bu kavramın hayatımıza girişi gerçekleşti. Hibrit özellikli tohumların, iki saf tohumun laboratuvar ortamında birleştirilmesiyle oluştuğunu biliyoruz. 

Hibrit kavramı, ikinci olarak otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Kavramın bu sektördeki kullanımı, iki farklı motorun bir arada bulunmasını ifade eder. Buradaki kullanım amacı; aynı araç içinde bulunan iki farklı motordan birisinin, ihtiyaç duyulduğunda seçilebiliyor olmasından kaynaklanır. Yani hibrit araçlar, hem elektrikle hem de benzinle kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Aslına bakarsanız hibrit teknolojisi, her anlamda insanlara “seçenek” sunmakla yakından ilgili bir kavramdır.

Son olarak, “hibrit” kelimesinin eğitim alanında da kullanılmaya başladığını görüyoruz. Burada da yine “melez” ve “iki farklı eğitim seçeneğinin bir arada bulunması” gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar yüzyüze yapılmış olan örgün eğitim sistemi, pandemi nedeniyle de olsa, artık hibrit sistemle tanıştı.

Hibrit Eğitim Ne Demek?

Hibrit eğitim, ülkemizde ve dünyada ortalama 1 yıldır yaşanmakta olan pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Pandemiyle mücadelede alınan tedbirlerden birisi olarak gündeme oturan hibrit sistem, örgün eğitime bir seçenek olarak görülüyor.

Yüz yüze olarak yapılan örgün eğitim, elbette ki en ideal olan eğitim modelidir. Ancak yaşadığımız dönemin dijital çağ olduğunu düşünürsek, alternatif eğitim modeli olarak hibriti de kabul etmeliyiz.

Hibrit eğitim, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir arada yapıldığı bir sistem olarak oluşturulmuştur. Bu eğitim modelinde; Fen, Matematik, Türkçe gibi temel derslerin yüz yüze olarak yapılması söz konusudur. Uzaktan yapılabilecek olanların ise; Tarih, Coğrafya, Hayat Bilgisi ve Beden Eğitimi gibi dersler olduğunu görüyoruz.

Hibrit eğitim modelinin yüz yüze yapılan dersleri için, sınıflar da pandemi tedbirleri kapsamında düzenleniyor. Öğrencilerin, sınıf mevcuduna göre iki ya da üç grup halinde ve farklı günlerde okula gelmesi söz konusu oluyor. Bu sistemde öğrencilerin yüz yüze olan dersler için haftanın üç günü okula gitme durumu vardır. 

Hibrit Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

 • Temel derslerin eğitimi örgün olarak, yani yüz yüze bir şekilde yapılır.

 • Uzaktan yapılan dersler, bilgisayar ortamında ve online eğitim olarak yapılır. 

 • Sınıflar, mevcuda göre iki veya üç gruba ayrılır; bu gruplar farklı günlerde okula gidip derslerini yaparlar. 

 • Bu eğitim modelinde, bütün dersler eğitimin yapıldığı platformda kayıtlıdır. Öğrenciler, istediği zaman dersleri tekrar izleyebilirler.

 • Hibrit eğitim, bilgisayar odaklı bir eğitim sistemidir. Öğrencileri, bilişim bilimi konularında da geliştirir.

 • Bu model, geleceğin eğitim modelidir. Öğrencileri, bilgi çağındaki/dijital çağdaki değişimlere hazırlayan bir modeldir.

 • Yer ve zamana bağlı olmayan, hem okulda aktiflik hem de evde aktiflik sağlayan bir özelliğe sahiptir. 

 • Hibrit eğitim, öğrenciye özgürlük alanı verir ve seçme hakkı sunar. Öğrenci, istediği zaman diliminde ve istediği süre boyunca özgürce çalışmalarını yapar.

Hibrit Eğitimin Faydaları Nelerdir?

 • Hibrit eğitim modeli, eksikleri olduğu kadar faydaları da olan bir sistemdir. Örgün eğitimin ve uzaktan eğitimin bir araya getirilmesini amaçlayan bu sistemin faydaları şunlardır:

 • Ülkemizdeki örgün eğitim sisteminde ve uzaktan eğitim sisteminde bulunan eksiklikleri giderir.

 • Öğrencilerin öğrenme performanslarını en güçlü ve en üst seviyeye çıkartır.

 • Öğrenme deneyimlerinin daha etkili ve daha başarılı hale gelmesini sağlar.

 • Öğrencilerin örgün eğitimin rutininden çıkmasını ve daha dinamik bir eğitim hayatı elde etmesini sağlar.

 • Uzaktan yapılan derslerin, ortamdan ve diğer koşullardan bağımsız yapılmasını sağlar.

 • Fiziksel ve sosyal eşitsizlikleri de ortadan kaldırarak daha adil bir eğitim sağlar.

 • Herkesin öğrenme hızı birbirinden farklıdır. Bu eğitim modelinde öğrenme hızını, her öğrenci kendine göre ayarlayabilir.

 • Öğrenci, yüz yüze yapılan derslere hazırlık için, hibrit modelinin sistemini kullanarak derslere önceden hazırlanabilir. 

 • Bu sistemde canlı derslerin kaydedilmesi de söz konusu olduğundan, öğrencilerin ders sonrasında dersleri tekrar izleme şansı olur. 

 • Hibrit sistemin en önemli faydalarından birisi de eğitim için zaman ve enerji sağlamasıdır. Öğrencilerin kendi eğitim zamanlarını kendilerine göre ayarlayabilmeleri, zamanı verimli kullanmalarını sağlar. 

 • Bu sistemde, her öğrencinin yatkın olduğu eğitim stili saptanabilir ve ona göre bir öğrenme yolu izlenebilir.

 • Hibrit eğitimle, öğrenme deneyimleri kişisel bir hale getirilebilir. Bu sayede, öğrenim hayatında daha başarılı sonuçlar alınabilir. 

 • Bu eğitim sistemi, ailelerin de öğrenme sürecine katkı sağlayabildiği bir modeldir. Aileler, kullanılan eğitim programlarını takip edebilir ve destek olabilirler. Böylelikle aile ilişkilerinin de güçlenmesi sağlanmış olur. 

 • Hibrit eğitim, ailelerin de tercih etmeye yatkın olduğu bir modeldir. Çocuklar ailelerinin yanında olduğunda daha huzurlu ve güven dolu olurlar. Uzaktan ders aldıkları günlerde aileleriyle birlikte oldukları için, derslere daha kolay konsantre olabilirler. Bu da verimli bir öğrenme süreci yaşamalarını ve başarı olmalarını sağlayan bir durumdur.

 • Bu eğitim modeli, çocukların sağlıklı gelişimi açısından çok faydalıdır. Haftanın yarısında aileleriyle, diğer yarısında da arkadaşları ve öğretmenleriyle sosyalleşirler. Böylelikle iki öğrenme ortamındaki sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da karşılanmış olur. 

 • Bu modelde, öğrenciler kendilerini daha kolay ifade edebilirler. Kendini ifade etme konusunda okulda çekingen olan bir öğrenci, uzaktan yapılan derslerde daha aktif bir katılım sağlayabilir. Derslere önceden hazırlık yaparak katılarak bu çocukların, dersteki aktifliği; özgüvenlerini geliştiren bir durumdur.

 • Hibrit eğitim modelinin diğer bir faydası da, küçük çocukların eğitiminde ortaya çıkar. Küçük yaşlardaki çocuklarda “dikkat kaybı” konusu, öğretmenlerin en büyük derdidir. Bu dikkat kaybının nedenlerinin başında, çocukların kendilerini güvende ve rahat hissetmemeleri geliyor. Hibrit modelde, uzaktan yapılan derslerin ev ortamında olmasıyla, dikkat kaybının önüne geçilebiliyor. 

İki farklı türün birleştirilmesi ile oluşan 'melez', Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim bir arada sunulur, Öğrenme hızını öğrenci kendine göre ayarlayabilir, Tarım sektöründe hibrit tohum, otomotiv sektöründe hibrit araç, eğitim sektöründe hibrit eğitim kullanımı, Temel dersler yüz yüze, diğer dersler uzaktan bilgisayar ortamında verilir, Fiziksel ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırır ve adil bir eğitim sağlar, İki farklı motorun bir arada bulunduğu otomobil teknolojisi, Öğrenciye eğitim için seçenek imkanı sunulur, Öğrencinin kendi eğitim zamanını düzenleme özgürlüğü sağlar, Saf tohumun oluşturduğu tarımsal bir ürün teknolojisi, Dersler, eğitimin yapıldığı platformda kayıtlıdır, Eğitimde zaman ve enerji tasarrufu sağlar, Pandemi dönemine uygun yenilikçi bir eğitim modeli, Bilgisayar odaklı bir eğitim sistemidir, Öğrenme deneyimlerini daha etkin ve başarılı hale getirir, İkinci bir enerji kaynağına sahip otomobiller, Sınıflar mevcuda göre iki veya üç gruba ayrılır, Öğrencinin dersleri istedikleri zaman tekrar yapma imkanı sağlar, Tarım sektöründe iyi özelliklerin birleştirildiği tohum sistemleri, Öğrencilere bilişim bilimi konularında da destek verir, Dijital çağdaki değişimlere öğrencileri hazırlar, Pandemi döneminde öne çıkan eğitim modeli, Yüz yüze ve online eğitimin bir arada olduğu dinamik bir sistem, Örgün ve uzaktan eğitimin eksikliklerini giderir, Farklı özelliklerin birleştirilerek güçlendirildiği ürün veya sistemler, Geleceğin eğitim modeli olarak kabul edilir, Öğrencilerin öğrenme performansını en üst seviyeye çıkartır, Fransızcada 'melez' anlamına gelen “hybride” kelimesinden türetilmiştir, Yer ve zamana bağlı olmayan, hem okulda hem evde aktiflik sağlar, Öğrencinin örgün eğitimin rutininden çıkarak dinamik bir eğitim hayatı elde etmesini sağlar
hibrit hibrit nedir hibrit eğitim hibrit eğitim modeli hibrit eğitim ne demek hibrit ne demek
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.