AnasayfaBlogMomentum Nedir? Vektör Miktarı Olarak Momentum
Nedir?

Momentum Nedir? Vektör Miktarı Olarak Momentum

23 Ocak 2020
Bu görüntüde, çeşitli boyutlardaki iplerden yedi sarı toptan oluşan bir koleksiyon yer almaktadır. İlk top çerçevenin ortasında mor bir arka plan üzerinde yer almaktadır ve diğer toplardan biraz daha büyüktür. Yuvarlak şekilli ve sivri sarı bir tepesi var. İkinci ve üçüncü toplar birincinin her iki yanında yer alır ve yine mor bir arka plana sahiptir. Her ikisi de yuvarlaktır ve sarı bir tepeye sahiptir. Dördüncü, beşinci ve altıncı toplar çerçevenin sağ tarafında yer alır ve hepsi mor bir arka plana sahiptir. Dördüncü top yuvarlak ve sarı tepeli, beşinci top yuvarlak ve sarı tepeli, altıncı top ise yuvarlak ve mor ve sarı çizgili desenlidir. Yedinci top çerçevenin alt kısmında yer alır ve mor bir arka planla yuvarlaktır.
Momentum KavramıMomentumun Temel ÖzellikleriMomentumun Kullanıldığı Karakteristik Durumlar
Hareketin miktarını belirlerKütle ve hız değişkenlerine bağlıdırSporcuların hareketlerinde
Fiziksel bir terimdirBir nesnenin sahip olduğu hareket miktarını ifade ederNesne hareket halindeyken
Hareket halindeki kütle olarak tanımlanabilirNesnenin ne kadar ve ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlıdırSporcu durmak için çaba sarf ettiğinde
Yüksek momentumlu nesnenin durması zordurNesnenin hızını ve kütlesini dikkate alırSporcuların momentum kazandığı durumlar
Bir nesnenin hareket kapasitesini ifade ederHareket eden bir nesnenin momentumu her zaman vardırBir sporcunun hızla ilerlediği durumlar
Bir hareketin gücünü ve yönünü belirlerDaha yüksek kütle ve hız, daha yüksek momentum demektirBir sporcunun hızını ve gücünü artırdığı durumlar
Bir hareketin sürekliliğini belirlerDuruş hızı ve kütlesi momentumu etkileyen faktörlerdendirSporcu durdurulmaya çalışıldığı durumlar
Durma noktasına ulaşmak için gereken enerjiyi temsil ederMomentum, sporcunun hareket enerjisine eşittirHızlı bir hareketin sona erdiği durumlar
Bir sporcu ne kadar hızlı hareket ederse, momentumu o kadar yüksek olurBir nesnenin sahip olduğu toplam momentum, hareket eden her bir parçanın momentumunun toplamına eşittirSporcu ne kadar hızlı hareket ederse, momentumu o kadar yüksek olur
Momentum, sporcunun hareket hızını ve yönünü dengelemek için gereken gücü belirlerMomentum, bir nesnenin kütlesi ve hızı ile doğru orantılıdırSporcu hareket yönünü ve hızını değiştirdiği durumlar

Momentum, sporda yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Harekete başlayan bir sporcu momentum kazanır ve durmak için belli bir çaba sarf etmesi gerekir. Çok fazla momentuma sahip olan bir sporcunun durması daha da zor olacaktır. Momentum bir fizik terimidir; bir nesnenin sahip olduğu hareket miktarını ifade eder. Bir nesne hareket halindeyse momentumu vardır. Momentum hareket halindeki kütle olarak tanımlanabilir. Bir nesnenin sahip olduğu momentum miktarı iki değişkene bağlıdır: nesnelerin ne kadar hareket ettiği ve nesnelerin ne kadar hızlı hareket ettiği. Momentum kütle ve hız değişkenlerine bağlıdır.

Bir denklem açısından, bir nesnenin momentumu, nesnenin kütlesi çarpı, nesnenin hızına eşittir. Fizikte, momentumun sembolü küçük harf p'dir. Yukarıdaki denklem şu şekilde formüle edilir. p=m*v. Burada m kütle ve v hızdır. Denklem, momentumun bir nesnenin kütlesi ve hızı ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir.

Momentum için birimler kütle birimleri çarpı hız birimleri olacaktır. Standart metrik momentum birimi kg * m / s'dir. Kg * m / s, standart metrik momentum birimi iken, kabul edilebilir momentum birimleri olan çeşitli başka birimler vardır. Örnekler arasında kg * mi / saat, kg * km / saat ve g * cm / s sayılabilir. Bu örneklerin her birinde, bir momentum birimi sağlamak için bir kütle birimi bir hız birimi ile çarpılır. Bu momentum denklemi ile tutarlıdır.

Momentum Ne Demek?

Momentum tanımından hem kütlesi hem de hızı büyükse, bir nesnenin büyük bir momentuma sahip olduğu açıktır. Her iki değişken de bir nesnenin momentumunun belirlenmesinde eşit öneme sahiptir. Aynı hızda bir tır ve yokuş aşağı doğru hareket eden bir paten düşünün. Tırın oldukça büyük kütlesi, ona oldukça büyük bir momentum kazandırır. Eğer tır hareketsiz olsaydı, daha az kütleye sahip olmasına rağmen patenin momentumu daha büyük olurdu. Hareketsiz olan herhangi bir nesnenin momentumu 0'dır. Hareketsiz nesnelerin momentumu yoktur. Her iki değişken (hız ve kütle) iki nesnenin momentumunun karşılaştırılmasında önemlidir.

Vektör Miktarı Olarak Momentum

Momentum bir vektör miktarıdır. Bir vektör miktarı hem büyüklük hem de yön ile tam olarak tarif edilen bir miktardır. 2 m / s'de batıya doğru hareket eden 5 kg'lık bir bowling topunun momentumunu tam olarak tanımlamak için bowling topunun büyüklüğü ve yönü hakkında bilgi eklemelisiniz. Topun 10 kg * m / s momentuma sahip olduğunu söylemek yeterli değildir; topun momentumu, yönü hakkında bilgi verilene kadar tam olarak tanımlanmamıştır. Momentum vektörünün yönü topun hızının yönü ile aynıdır. Bowling topu batıya doğru hareket ediyorsa, o zaman ivmesi, 10 kg * m / s, batı yönünde olduğunu söyleyerek tam olarak tanımlanabilir. Bir vektör miktarı olarak, bir nesnenin momentumu hem büyüklük hem de yön ile tam olarak açıklanmaktadır.

Açısal Momentum

Açısal momentum, dönmekte olan bir nesnenin dönüş hareketine devam etme eğilimini ifade eder. Bu durum nesnenin hızı, şekli ve kütlesi ile doğru orantılıdır. Açısal momentum vektörel bir birimidir ve cismin sahip olduğu dönüş hızını ifade eder. Bir oyun parkında atlı karınca ile dönen bir çocuğun inmek istediğini düşünün. Çocuğu indirmek için belli oranda çaba harcayarak dönüşü durdurmalısınız. Çaba harcamak gerekir çünkü atlı karıncanın açısal momentumu vardır. Fizikte, açısal momentumu doğrusal momentumu hesapladığınız şekilde hesaplayabilirsiniz. Sadece kütle için eylemsizlik momenti ve hız için açısal hız kullanabilirsiniz.

Açısal momentum, bir nesnenin eylemsizlik momentinin ve açısal hızının ürünü olan dönme miktarıdır. Fizikte açısal momentum L harfi ile temsil edilir. Açısal momentum denkleminde üç değişken bulunur. L (Açısal momentum), / (eylemsizlik momenti), W (Açısal hız). Açısal momentum bir vektör miktarıdır, yani büyüklüğe ve yöne sahiptir.

Açısal Momentumun Korunması

Açısal momentumun korunumu yasası, bir nesneye hiçbir dış tork etki etmezse, açısal momentumda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtir. Bazı momentum örneklerini ele alalım: Dünya milyarlarca yıl olduğu gibi dönmeye devam ediyor; tahtadan atlarken “dönen” bir dalgıcın dönmeye devam etmek için herhangi bir fiziksel çaba sarf etmesine gerek yoktur ve gerçekten de suya çarpmadan dönmeyi durduramaz.

Açısal momentumun korunması, bir eğirme sisteminin fiziksel bir özelliğidir, öyle ki, dış bir tork ile hareket ettirilmediği sürece, eğrisi sabit kalır; başka bir deyişle, net tork sıfır olduğu sürece dönme hızı sabittir. Spin olarak da bilinen açısal momentum, bir eksenin etrafında bir şeyin dönme hızıdır. Jiroskoplar, birçok sistemde dönme hareketini stabilize etmek, yönlendirmek veya ölçmek için açısal momentumun korunmasından yararlanan basit cihazlardır. Açısal momentumun korunumu yasası, bir oyuncak jiroskopun veya topacın neden yerçekimi kuvvetine boyun eğmek ve devrilmek yerine dik durduğunu açıklar.

Doğrusal Momentum

Momentum sadece hareket halindeki kütle anlamına gelir veya hareketli bir cismin hareket miktarıdır. Hareket eden bir nesnenin momentumu ne kadar fazlaysa, durması o kadar zor olur. Momentumun değeri, bir nesnenin kütlesinin "m" ve hızı "v" çarpımına eşittir. Momentum, momentumun yönünün, hızın yönü ile aynı olan bir vektör miktarıdır. Momentum hem hız hem de kütle ile doğru orantılıdır. Harici kuvvet yoksa doğrusal momentum daima korunacaktır.

Bir beyzbol topu havada düz bir çizgide hızla atılırsa. Top eller tarafından yakalandığında, momentum ellere aktarılmış olacak ve bu da eli geriye doğru itecektir. Top ne kadar hızlı olursa, top elleri o kadar geriye iter. Bu, momentumdaki hızın önemini gösterir. Ancak, farklı kütlelere sahip iki top aynı hızda atılırsa, daha yüksek kütleye sahip top, elleri daha düşük kütleye sahip topdan daha fazla geri itecektir.

Eylemsizlik (Atalet) Momenti

Bir nesnenin atalet momenti, dönme ivmesine karşı direncidir. Bir nesnenin eylemsizlik momenti, sabit bir eksen etrafında dönme hareketi yapan katı bir cisim için hesaplanmış bir ölçüdür. Bir nesnenin mevcut dönme hızını değiştirmenin ne kadar zor olacağını ölçer. Bu ölçüm, kütlenin nesne içindeki dağılımı ve eksenin konumuna göre hesaplanır, yani aynı nesnenin dönme ekseninin konumuna ve yönüne bağlı olarak çok farklı atalet momenti değerlerine sahip olabileceği anlamına gelir. Atalet momentinin Uluslararası Birimler Sistemi (SI birimi), metre kare başına bir kilogramdır (kg-m2). Denklemlerde, genellikle değişken I veya IP ile gösterilir (gösterilen denklemde olduğu gibi).

Hareketin miktarını belirler, Kütle ve hız değişkenlerine bağlıdır, Sporcuların hareketlerinde, Fiziksel bir terimdir, Bir nesnenin sahip olduğu hareket miktarını ifade eder, Nesne hareket halindeyken, Hareket halindeki kütle olarak tanımlanabilir, Nesnenin ne kadar ve ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlıdır, Sporcu durmak için çaba sarf ettiğinde, Yüksek momentumlu nesnenin durması zordur, Nesnenin hızını ve kütlesini dikkate alır, Sporcuların momentum kazandığı durumlar, Bir nesnenin hareket kapasitesini ifade eder, Hareket eden bir nesnenin momentumu her zaman vardır, Bir sporcunun hızla ilerlediği durumlar, Bir hareketin gücünü ve yönünü belirler, Daha yüksek kütle ve hız, daha yüksek momentum demektir, Bir sporcunun hızını ve gücünü artırdığı durumlar, Bir hareketin sürekliliğini belirler, Duruş hızı ve kütlesi momentumu etkileyen faktörlerdendir, Sporcu durdurulmaya çalışıldığı durumlar, Durma noktasına ulaşmak için gereken enerjiyi temsil eder, Momentum, sporcunun hareket enerjisine eşittir, Hızlı bir hareketin sona erdiği durumlar, Bir sporcu ne kadar hızlı hareket ederse, momentumu o kadar yüksek olur, Bir nesnenin sahip olduğu toplam momentum, hareket eden her bir parçanın momentumunun toplamına eşittir, Sporcu ne kadar hızlı hareket ederse, momentumu o kadar yüksek olur, Momentum, sporcunun hareket hızını ve yönünü dengelemek için gereken gücü belirler, Momentum, bir nesnenin kütlesi ve hızı ile doğru orantılıdır, Sporcu hareket yönünü ve hızını değiştirdiği durumlar
momentum açısal momentum doğrusal momentum vektör
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İyi oturtulmuş koyu mavi takım elbise giyen bir adamın yakın plan görüntüsü. Adam kararlı bir ifadeyle kameraya doğru bakıyor. Güçlü bir çene hattı ve belirgin bir burnu olan yüzü iyi tanımlanmıştır. Kaşları hafifçe kalkık ve gözleri kısmen kapalı, yüzüne ciddi ama nazik bir görünüm veriyor. Koyu renk saçları düzgünce taranmış ve yana doğru ayrılmıştır. Çenesi hafifçe kalkıktır ve dudakları düz bir çizgi oluşturacak şekilde kapalıdır. Kulakları başının her iki yanında görülebiliyor. Genel olarak kendinden emin ve profesyonel görünüyor.
Mülakat - İş Görüşmesi

Elon Musk'ın Sorduğu Mülakat Soru ve Cevapları

04 Ağustos 2020
Sarı baret ve güvenlik yeleği giyen bir adam bir inşaat alanında duruyor. Sağ elinde büyük, siyah bir telsiz tutmakta ve yukarı bakmaktadır. Sol tarafında bir logo bulunan mavi bir gömlek, koyu renk bir pantolon ve siyah çizmeler giymektedir. Arka planda çömelmiş ve kameraya dönük gri beyaz bir kedinin bulanık görüntüsü vardır.
Bölümler

Uçak Mühendisliği Bölümü

05 Ekim 2020
Kozasından çıkan güzel bir kelebeğin yakın çekimi. Kelebek açık kahverengi renkte ve kanatlarında parlak sarı lekeler var. Başından uzanan narin antenleri görülebiliyor. Kanatları genişçe açılmış ve kanatlarındaki karmaşık desenler ortaya çıkıyor. İçinden çıktığı koza, açık sarı ve beyaz çizgili deseniyle hâlâ görülebiliyor. Arka plan koyu kahverengidir ve sol üst köşede beyaz bir metin logosu vardır. Genel sahne huzurlu ve dingindir ve kelebek görüntünün ana odağıdır.
Kişisel Gelişim

Kendini Geliştirmenin Yolları

27 Ekim 2021
Bir adam uzun, yemyeşil bir ağacın önünde duruyor. Yüzü ağaca dönük ve göğüs hizasında bir fotoğraf makinesi tutuyor, ağacın fotoğrafını çekiyor gibi görünüyor. Mavi ekose bir gömlek, yeşil bir pantolon ve kahverengi ayakkabılar giymektedir. Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor ve ağacın yaprakları ışıkta parıldıyor. Adam birkaç başka ağaçla çevrili çimenlik bir alanda duruyor ve gökyüzünde birkaç bulut var. Görkemli ağacın mükemmel fotoğrafını çekmeye kararlı ve niyetli görünüyor.
Kişisel Gelişim

Fotoğrafçıların İzlemesi Gereken 14 Film

02 Eylül 2021