AnasayfaBlogSinopsis Nedir? Sinopsis Nasıl Yazılır?
Nedir?

Sinopsis Nedir? Sinopsis Nasıl Yazılır?

19 Kasım 2020
Genç bir kadın elinde bir dizüstü bilgisayar ve bir kalemle masada oturuyor. Elini çenesine dayamış, yüzünde düşünceli bir ifade var. Arka planda çizgileri yakından çekilmiş bir bayrak var. Ayrıca bir kişinin ağzı, beyaz bir yüzey, bir kravat, beyaz bir metin, kırmızı ve beyaz çizgili bir yüzey ve siyah beyaz çizgili bir nesnenin yakın çekimi var. Kadın beyaz bir gömlek, siyah bir blazer ceket ve desenli bir etek giymektedir. Masa, arkasında bej bir duvar olan bir pencerenin önündedir. Masanın üzerinde, kadının yan tarafında sarı bir lamba var.
KonuAçıklamaÖnemi
SinopsisYapılacak film veya hikayenin geniş anlamıdır ve genellikle tek bir sayfadan oluşur.Sinopsis, bir yapıtın özeti olmasının yanı sıra hikayenin temel noktalarını tanımlar, kullanılacak temayı belirler ve önemli karakterlerin belirtilmesine yardımcı olur.
Sinopsis YazımıSinopsis, geniş zaman eki (ar-er) ile, merak unsurunu içerecek şekilde kısa ama etkili bir şekilde yazılır.Görsel anlatıya altyapı sağlar ve film ekibine, film festivallerine projeyi kısa ve öz bir şekilde sunar.
Sinopsis ve Treatman FarkıTreatman, geliştirim senaryosudur ve senaryodan kısa, sinopsisten uzun bir gelişim öyküsüdür.Sinopsis ve treatman aynı sürecin farklı aşamalarını temsil ederler.
Karakterlerin TanımıSinopsiste, film için önemli bir konuma sahip olan karakterlerin yaşı, kişilik özellikleri ve filmdeki çatışma-kırılma anlarına yer verilir.Karakterlerin tanımı, hikayenin odak noktasını belirlemeye yardımcı olur ve seyircinin hikayeye ilgisini çeker.
Sinopsisin UzunluğuSinopsis, genellikle 1 sayfayı geçmemesi beklenir ve kısalığıyla bilinir.Kısa ancak öz, seçici ve ilgi çekici bir sinopsis, filmin veya hikayenin anlaşılmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır.
Diyalog KullanımıSinopsis genellikle diyalog içermez, ancak önemli bir vurgu yapmak için diyaloglara da yer verilebilir.Kurallı olarak kullanılan diyaloglar, karakterlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve hikayenin gelişimine yardımcı olur.
Kısa Filmde SinopsisKısa filmde de, genellikle 50 cümleye sığdırılan ve senaryoya ikna edici bir yapıya sahip sinopsis yazımı vardır.Kısa filmde sinopsis, insanları filme çekerek yapımın başarısını artırır.
Öykü SunumuSinopsis, senaryoyu okumaya gerek kalmadan konuyu kısaca özetler ve en önemli yönleri açığa çıkarır.Sinopsis, hikayenin anlaşılmasını ve seyircinin, tema, karakterler ve olay örgüsü hakkında hızlı bir anlayış kazanmasını sağlar.
Film Festivalleri ve SinopsisFilm festivallerine gönderilecek eserler için sinopsis, yapımın kapsamını ve içeriğini açıklar.Sinopsis, film festivallerinde seçici komiteler tarafından değerlendirilen önemli bir belgedir.
Yazarın DünyasıSinopsis yazımında, hikayenin asıl vurgusu yazarın dünyasına dayanır ve bu dünya sinopsiste sağlam bir alan bulur.Yazarın dünyası, hikayenin benzersiz derinliğini ve büyüyü yaratır, ve sinopsiste bunu sunar.

Yazı yazma aşaması ve yazma deneyimi, ister bir hikâye için olsun, ister bir roman için mutlaka belli başlı format ve özen ister. Buradaki format, kişiye sınırlar çizen bir yapı değil; kişinin dünyasını daha iyi ve doğru aktarmasını sağlayacak bir temeldir. İster hikâye için isterse makale yazımı için olsun, her yazı deneyiminin türe ait özgün temelleri vardır.

Bu temeller atılarak metnin asıl vurgusu olan yazarın dünyası, kendine sağlam bir alan açarak ortaya çıkar. İşte bu aşamada yazarın özgün dünyasına tanık oluruz. Şunu da bilmekte fayda var; bu anlatı yapısını yıkıp geçmek ve kendi tarzınızı ortaya çıkarabilmek için önce mevcut yapıları denemek gerekir. Kısacası, radikal adımlar için önce mevcut yapıları öğrenerek kullanmak ve daha sonra da bunların yetersizliğini anlayarak bir inşa süreci başlatmak gerekir.

Bahsettiğimiz tüm bu konuları, sinema dünyasına da rahatlıkla uyarlayabiliriz. Bu dünyada bir anlatı inşa etmek için de sağlam bir temele ihtiyaç duyarız. Sinemadaki anlatı dediğimiz yapı ise kendini iki şekilde göstermektedir: Senaryo ve görsellik. Çoğu zaman da görsel anlatı, senaryo yazımına bağlı olarak kendini gösterecek alan yaratır. İşte görsel anlatıya altyapı sağlayan senaryo yazımı, ne savsaklanacak bir yapı inşası ne de gereksiz bir olaylar bütünüdür. Senaryo yazımı, amatör ya da profesyonel tüm filmciler tarafından önemsenen bir aşamadır. Bu aşama öncesinde de bazı ön girişler söz konusudur; bugün sözünü edeceğimiz sinopsis yazımı gibi. 

Sinopsis Ne Demek?

İster kısa film için isterse uzun metraj film için olsun, bir anlatıda mutlaka sinopsis olmalıdır. Çünkü sinopsis; ilgili senaryonun merak unsurunu barındıran ilk tanıtım ögesidir. Filminizin nasıl konu anlatacağı sinopsis yazımında belli olur. Kısacası sinopsis, asıl öykünün taslak metnidir. Aslında sinopsisin, Antik Yunanca'daki anlamı olan: "bir bakışta okunabilen" sözü sinopsisi tanımlamaya yeter. Biz yine de sinopsisin senaryo öncesi nasıl bir göreve sahip olduğu üzerinde biraz daha duracağız. 

Sinopsis, senaryoyu okumaya gerek kalmadan konuyu bir bakışta algılayabileceğimiz bir öykü sunar. Ayrıca sinopsis her ciddi yapım işi için mutlaka yazılan bir metindir. Özellikle film-yapım ekibine konuyu kısaca anlatmak ve film festivallerine göndermek amacıyla filmin neyi kapsadığını açıklamak, sinopsis ile mümkündür. Peki, sinopsisin önemi bir yana, sinopsis hangi kurallara göre yazılmalı ve sunulmalıdır, biraz da bunu irdeleyelim.

Sinopsis Nasıl Yazılır?

Film yapım aşamasının bir tarafında yer alacak her kişinin, sinopsis nasıl yazılır sorusunu cevaplaması beklenir. Özellikle senaryo ekibinde yer alacak insanların, tüm bu aşamaları kullanarak asıl meseleye giriş yapmaları gerekir. Sinopsis, kısalığıyla bilinen bir yazım aşamasıdır. Dolayısıyla sinopsisi uzun tutmak, yapılacak ilk yanlışlardan biridir. Sinopsis yazımının, 1 sayfayı geçmemesi beklenir. Bununla beraber sinopsis, geniş zaman eki (ar-er) ile yazılır. 

Sinopsiste olması gereken bir başka özellik ise merak unsurunu kullanmaktadır. Kısa ama etkili bir ilk izlenim, filme vakit harcanabileceğini gösteren en önemli etkenlerden biridir. Bu noktada bir ayrımı da ele almak gerekir. Sinopsis, film tanıtım yazısı değildir. Film tanıtım yazılarında, sürpriz bozan (spoiler) detaylara ve sona yer verilmez. Ancak sinopsis, tam tersine bunları açıklayarak filmi bize tanıtır. Olay örgüsü dediğimiz giriş, gelişme ve sonuç, sinopsiste yer alır.

Ayrıca sinopsis, senaryo yazım aşamasının bir başka durağı olan, treatmandan da farklıdır. Tretman, geliştirim senaryosudur ve senaryon aşaması öncesi yazılan uzun öyküdür. Kısacası, tretman, senaryodan kısa, sinopsisten uzun bir gelişim öyküsü aktarır. Bu önemli farklılıklara göz attığımıza göre sinopsis nasıl yazılır sorusuna, ana hatları ile yanıt vermeye çalışalım. 

  • Sinopsiste bir tema yer alır. (Örneğin, tema; yolculuk kişiyi değiştirir olabilir.)

  • Zaman, mekân ve karakterler de sinopsiste kullanılır. (Ayrıntılı anlatıma ve önemsiz karakterlere yer verilimez.)

  • Önemli bir vurguya sahip olmadıkça diyaloglara yer verilmez. 

  • İşlenecek senaryonun olay örgüsü, mutlaka yazılır. (giriş-gelişme-sonuç veya çatışma, gelişme ve çözülme)

  • Sinopsiste, film için önemli bir yere sahip karakterlerin; yaşlarnaı, film için önemli kişilik özelliklerine ve varsa filmdeki kırılma-çatışma anlarına yer verilir. 

Yazılan tüm bu ana hatlar, bir sıralama ile yazılmaz. Sinopsis yazımında bu etkenler göz önünde tutularak taslak öykü yazılır. 

Kısa Filmde Sinopsis Yazımı

Kısa filmde de yapım aşaması öncesi sinopsis yazımı vardır. Kısa film senaryo yazım aşamalarından biri olarak sinopsis, yine 1 sayfayı geçmeyen genellikle de 50 cümleye sığdırılan bir yapıya sahiptir. Kısa film senaryosuna uygun olarak sinopsisin, insanları senaryoya ve filme ikna etmesi gerekir. Özellikle film festivallerine gönderilecek filmin, sinopsiste merak unsurunu kullanması beklenir. Yine kısa film festivallerinde eleyicilik açısından, sinopsise bakılarak tercih edilen yapımlar vardır. Bir başka önemli konu ise kısa filmin etkileyici olması için sinopsis ile senaryonun da etkili yazılma meselesidir. Kısa ama etkili bir sinopsis, filme dair ilgi ve merakı artırır ve neticede filme dair bir beklentiyi de yaratır. Sonuçta kısa ya da uzun olsun, film öncesi bir beklenti yaratan yapımları tercih ederiz. Bundan dolayı kısa film sinopsisi, fazla detaya girmeden asıl ilgiyi yaratacak unsura yer vererek filmi anlatmalıdır.

Senaryo Geliştirme Eğitimleri

Tıpkı yaratıcı yazarlık ve editörlük gibi senaryo yazarlığı için de yetkinlik ve deneyim çok önemlidir. Bir şeyi tam anlamıyla kullanmak ve bunu doğru yöntemlerle yapmak için kullanılan teknik özellikleri bilmek zorundayız. Senaryo yazarlığı da pratik yapmak ve bu pratikleri doğru yöntemlerle kullanmak üzerine bir meslektir. Bu meslek dalında çalışmak için ya da mevcut filminizi tasarlamak için uzun yıllardır kullanılan işlevsel adımları bilmeniz gerekiyor. Bu adım ve yöntemleri kullanarak işe başlamak için de mevcut eğitimleri alabilirsiniz.

Film okullarında ve diğer kurs merkezlerinde verilen senaryo yazarlığı eğitimi,online eğitimolarak da verilmektedir. Pandemi koşullarından dolayı her ders ve eğitiminin dijitale aktarıldığı bir ortamda, senaryo yazarlığına yönelik ilginizi deonline eğitimile besleyebilirsiniz. Özellikle etkileyici kısa film senaryoları yazmak ya da senaryo yazım ödüllerine katılmak için senaryo yazarlığı eğitimi alarak kendinizi kanıtlabilirsiniz. Ayrıca senaryo yazım aşamalarına da aşina olarak sinopsis ve tretman nasıl yazılır sorularına da yanıt alabilirsiniz.

Sinopsis, Yapılacak film veya hikayenin geniş anlamıdır ve genellikle tek bir sayfadan oluşur, Sinopsis, bir yapıtın özeti olmasının yanı sıra hikayenin temel noktalarını tanımlar, kullanılacak temayı belirler ve önemli karakterlerin belirtilmesine yardımcı olur, Sinopsis Yazımı, Sinopsis, geniş zaman eki (ar-er) ile, merak unsurunu içerecek şekilde kısa ama etkili bir şekilde yazılır, Görsel anlatıya altyapı sağlar ve film ekibine, film festivallerine projeyi kısa ve öz bir şekilde sunar, Sinopsis ve Treatman Farkı, Treatman, geliştirim senaryosudur ve senaryodan kısa, sinopsisten uzun bir gelişim öyküsüdür, Sinopsis ve treatman aynı sürecin farklı aşamalarını temsil ederler, Karakterlerin Tanımı, Sinopsiste, film için önemli bir konuma sahip olan karakterlerin yaşı, kişilik özellikleri ve filmdeki çatışma-kırılma anlarına yer verilir, Karakterlerin tanımı, hikayenin odak noktasını belirlemeye yardımcı olur ve seyircinin hikayeye ilgisini çeker, Sinopsisin Uzunluğu, Sinopsis, genellikle 1 sayfayı geçmemesi beklenir ve kısalığıyla bilinir, Kısa ancak öz, seçici ve ilgi çekici bir sinopsis, filmin veya hikayenin anlaşılmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır, Diyalog Kullanımı, Sinopsis genellikle diyalog içermez, ancak önemli bir vurgu yapmak için diyaloglara da yer verilebilir, Kurallı olarak kullanılan diyaloglar, karakterlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve hikayenin gelişimine yardımcı olur, Kısa Filmde Sinopsis, Kısa filmde de, genellikle 50 cümleye sığdırılan ve senaryoya ikna edici bir yapıya sahip sinopsis yazımı vardır, Kısa filmde sinopsis, insanları filme çekerek yapımın başarısını artırır, Öykü Sunumu, Sinopsis, senaryoyu okumaya gerek kalmadan konuyu kısaca özetler ve en önemli yönleri açığa çıkarır, Sinopsis, hikayenin anlaşılmasını ve seyircinin, tema, karakterler ve olay örgüsü hakkında hızlı bir anlayış kazanmasını sağlar, Film Festivalleri ve Sinopsis, Film festivallerine gönderilecek eserler için sinopsis, yapımın kapsamını ve içeriğini açıklar, Sinopsis, film festivallerinde seçici komiteler tarafından değerlendirilen önemli bir belgedir, Yazarın Dünyası, Sinopsis yazımında, hikayenin asıl vurgusu yazarın dünyasına dayanır ve bu dünya sinopsiste sağlam bir alan bulur, Yazarın dünyası, hikayenin benzersiz derinliğini ve büyüyü yaratır, ve sinopsiste bunu sunar
 sinopsis sinopsis nasıl yazılır senaryo yazımı senaryo eğitimleri tretman senaryo yazarlığı eğitimi
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.