AnasayfaBlogMarka Yöneticilerinin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler
Yabancı Dil Eğitimi

Marka Yöneticilerinin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler

11 Temmuz 2023
Bu resimde, iş yaşamını sembolize eden bir masa görülüyor. Masanın üzerinde bir dizi araç yer almakta. Araçlar arasında bir marka yöneticisi olarak gerekli olabilecek bir bilgisayar, bir akıllı telefon, bir ajanda ve düşüncelerinizi organize etmenize yardımcı olabilecek bir not defteri bulunuyor. Bilgisayar ekranında, yeni bir strateji veya plan geliştirmekte olabileceğinizi ima eden bazı belgeler ve tablolar görülüyor. Masanın üzerindeki akıllı telefonun ekranında, bir e-posta veya bir uygulama varsayılan olarak açık durumda. Ajanda ve not defterinin yanı sıra bir kalem de bulunmaktadır- bu da günlük planlarınızı, toplantı tarihlerinizi ve önemli görevlerinizi not almanız gerektiği anlamına gelebilir. Tüm bu öğeler, düzenli, profesyonel ve bir marka yöneticisinin farklı kriterlere ve ödevlere sahip olabilen yoğun bir iş yaşamını simgeliyor. Arka planda ise flu bir şekilde şehir silüeti yer alıyor; bu da belki de bir iş merkezini temsil ediyor.
İngilizce TerimTürkçe AnlamıAçıklama
Trade MarkTicari MarkaBir işletmenin hizmet ve ürünlerini diğerlerinden ayırt edme amacıyla kullandığı işaret, desen veya ifade.
Brand EquityMarka DeğeriBir markanın müşterilerin zihinlerinde yarattığı değeri ifade eder.
Target AudienceHedef KitleBir marka veya ürünün pazarlama çabalarının odaklandığı potansiyel müşteri grubu.
Marketing MixPazarlama KarmasıBir markanın pazarlama ve satış stratejilerine yönelik temel unsurları temsil eder.
Brand LoyaltyMarka SadakatiMüşterilerin bir markayı sürekli olarak tercih etmeleri ve başka bir seçenek düşünmemeleri durumunu ifade eder.
USP (Unique Selling Proposition)Benzersiz Satış ÖnerisiBir markanın veya ürünün rakiplerinden farklılık gösteren benzersiz özellikler veya avantajları.
Brand AwarenessMarka FarkındalığıMüşterinin bir markayı tanıma ve bilme oranı.
Brand IdentityMarka KimliğiBir markayı diğer markalardan ayıran belirgin ve özgün karakteristik özellikler bütünü.
Market SegmentationPazar SegmentasyonuPazarın belirli özelliklere göre bölünmesi ve hedefleme yöntemi.
PositioningPozisyonlamaMarkanın hedef müşterilerinin zihnindeki yerini ve algısını belirleyen strateji.

Günümüz global dünyasında, marka yöneticilerinin uluslararası bir perspektif kazanmaları ve başka dillerde de saygın şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir. Bu noktada İngilizce, iş dünyasının resmi dili olarak ön plana çıkmakta olup, marka yönetimi alanında aktif olan bir kişinin İngilizce'de bilmesi gereken bazı temel terimler bulunmaktadır. Bu makalede, marka yöneticilerinin iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri bu önemli terimlerin ya bir kısmını oraya koyacağız.

İngilizce Marka Yönetimi Terimleri ve Açıklamaları

  1. Trade Mark (Ticari Marka): Bir işletmenin hizmet ve ürünlerini diğerlerinden ayırt etme amacıyla kullandığı işaret, desen veya ifadeyi temsil eder. Herhangi bir ticari marka, yasal koruma için devlet tarafından kaydedilmelidir.

  2. Brand Equity (Marka Değeri): Bir markanın müşterilerin zihinlerinde yarattığı değeri ifade eder. Bu değer, markanın tanınırlığı, kalitesi, algısı ve müşteri sadakati gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenir.

  3. Target Audience (Hedef Kitle): Bir marka veya ürünün pazarlama çabalarının odaklandığı potansiyel müşteri grubunu temsil eder. Örneğin, lüks otomobiller genellikle yüksek gelire sahip bireylere yöneliktir.

  4. Marketing Mix (Pazarlama Karması): Bir markanın pazarlama ve satış stratejilerine yönelik temel unsurları temsil eder ve genellikle "4P" olarak bilinen, ürün (Product), fiyat (Price), yer (Place) ve promosyon (Promotion) unsurlarından oluşur.

  5. Brand Loyalty (Marka Sadakati): Müşterilerin bir markayı sürekli olarak tercih etmeleri ve başka bir seçenek düşünmemeleri durumunu ifade eder. Marka sadakati, marka güvenilirliği ve müşteri memnuniyetiyle yakından ilişkilidir.

  6. USP (Unique Selling Proposition - Benzersiz Satış Önerisi): Bir markanın veya ürünün rakiplerinden farklılık gösteren benzersiz özellikler veya avantajların bütününü ifade eder. Bir markanın USP'si genellikle markanın müşteri değer önerisini oluşturur.

Marka yöneticileri için İngilizce terimlerin anlamlarını ve uygulamalarını bilen bireyler, globalleşen bir dünyada daha etkili kararlar alabilir ve uluslararası iş ortamında daha rahat iletişim kurabilir. Bu yüzden bu terimleri öğrenmek, günümüzün uluslararası marka yöneticileri için önemlidir.Sonuç olarak, marka yönetimi alanında bilinmesi gereken İngilizce terimler, global iş dünyasında etkin ve verimli bir iletişim kurabilmek için oldukça gereklidir.

Bu yüzden marka yöneticileri, ticari markadan marka sadakatine, hedef kitleden benzersiz satış teklifine kadar bir dizi terimi öğrenmekte fayda bulacaktır. Bu da onların uluslararası iş alanında daha saygın bir duruşa sahip olmalarını ve daha etkili kararlar alabilmelerini sağlayacaktır.

İngilizce'nin iş dünyasında bu kadar önemli bir rol oynaması nedeniyle, İngilizce kurslarımıza katılarak bu ve benzeri birçok terimi daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Böylece hem kendi kariyerinizde ilerleyebilir hem de globalleşen dünyada firmanızın marka değerini artırabilirsiniz. Sıfırdan İngilizce öğrenmek veya dil seviyenizi yükseltmek için İngilizce kurslarımıza katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

İngilizceTürkçe
BrandMarka
BrandingMarkalaşma
Brand EquityMarka Değeri
Brand IdentityMarka Kimliği
Brand ImageMarka İmajı
Brand AwarenessMarka Farkındalığı
Brand PositioningMarka Konumlandırma
Brand PersonalityMarka Kişiliği
Brand ExtensionMarka Genişletme
Brand LoyaltyMarka Sadakati
Brand AmbassadorMarka Elçisi
Brand PromiseMarka Vaadi
Brand PerceptionMarka Algısı
Brand StrategyMarka Stratejisi
Brand ManagementMarka Yönetimi
Brand PortfolioMarka Portföyü
Brand DifferentiationMarka Farklılaşması
Brand PositionMarka Konumu
Brand RecognitionMarka Tanınması
Brand RepositioningMarka Yeniden Konumlandırma
Brand Identity SystemMarka Kimlik Sistemi
Brand GuidelinesMarka Kılavuzları
Branding AgencyMarka Ajansı
Brand StorytellingMarka Anlatımı
Brand ValueMarka Değeri
Brand ArchitectureMarka Mimarisi
Brand SloganMarka Sloganı
Brand ActivationMarka Aktivasyonu
Brand Equity ManagementMarka Değeri Yönetimi
Brand DevelopmentMarka Geliştirme
Brand ReputationMarka İtibarı
Brand Identity DesignMarka Kimlik Tasarımı
Brand RecallMarka Hatırlanması
Brand MessagingMarka Mesajlaşması
Brand CollateralMarka Tanıtım Materyalleri
Brand ExperienceMarka Deneyimi
Brand CommunicationMarka İletişimi
Brand Equity MeasurementMarka Değeri Ölçümü
Brand Ambassadors ProgramMarka Elçileri Programı
Brand HealthMarka Sağlığı
Brand GuidelinesMarka Yönergeleri
Brand Positioning StatementMarka Konumlandırma Açıklaması
Brand AssociationMarka İlişkisi
Brand Identity DevelopmentMarka Kimlik Geliştirme
Brand MetricsMarka Metrikleri
Brand CollateralMarka Materyalleri
Brand Equity ModelMarka Değeri Modeli
Brand Value PropositionMarka Değer Önerisi
Brand PartnershipMarka Ortaklığı
Brand AuditMarka Denetimi
Brand MonitoringMarka Takibi
Brand PerformanceMarka Performansı
Brand ResonanceMarka Yankılanması
Brand Portfolio ManagementMarka Portföyü Yönetimi
Branding StrategyMarkalaşma Stratejisi
Branding ElementsMarka Öğeleri
Brand Reputation ManagementMarka İtibarı Yönetimi
Brand EndorsementMarka Onayı
Brand EvolutionMarka Evrimi
Brand Loyalty ProgramMarka Sadakat Programı
Brand Communication PlanMarka İletişim Planı
Brand Equity AnalysisMarka Değer Analizi
Brand Ambassador ProgramMarka Elçisi Programı
Brand ValuationMarka Değerleme
Brand Positioning StrategyMarka Konumlandırma Stratejisi
Brand DifferentiationMarka Farklılaştırma
Brand Performance MetricsMarka Performans Metrikleri
Brand Reputation MonitoringMarka İtibarı Takibi
Brand Communication StrategyMarka İletişim Stratejisi
Brand Experience DesignMarka Deneyimi Tasarımı
Brand Awareness CampaignMarka Farkındalık Kampanyası
Brand Activation StrategyMarka Aktivasyon Stratejisi
Brand StorytellingMarka Hikayesi Anlatımı
Brand Equity BuildingMarka Değeri Oluşturma
Brand Messaging StrategyMarka Mesajlaşma Stratejisi
Brand Identity GuidelinesMarka Kimlik Kılavuzları
Brand Personality DevelopmentMarka Kişiliği Geliştirme
Brand Awareness StrategiesMarka Farkındalık Stratejileri
Brand Partnership AgreementMarka Ortaklık Anlaşması
Branding CampaignMarkalaşma Kampanyası
Brand Loyalty StrategyMarka Sadakat Stratejisi
Brand Management SoftwareMarka Yönetimi Yazılımı
Brand Positioning TacticsMarka Konumlandırma Taktikleri
Brand Portfolio StrategyMarka Portföyü Stratejisi
Branding GuidelinesMarkalaşma İlkeleri
Brand Performance AnalysisMarka Performans Analizi
Brand Equity EnhancementMarka Değeri Geliştirme
Brand Valuation MethodMarka Değerleme Yöntemi
Brand Communication ChannelsMarka İletişim Kanalları
Branding ResearchMarkalaşma Araştırması
Brand Identity ManagementMarka Kimlik Yönetimi
Brand Extension StrategyMarka Genişletme Stratejisi
Brand Loyalty MeasurementMarka Sadakat Ölçümü
Brand Ambassador AgreementMarka Elçisi Anlaşması
Brand Promise DeliveryMarka Vaadi Sağlama
Brand Perception ResearchMarka Algısı Araştırması
Brand Strategy DevelopmentMarka Stratejisi Geliştirme
Brand Portfolio AnalysisMarka Portföyü Analizi
Brand Differentiation StrategyMarka Farklılaşma Stratejisi
Brand Positioning AnalysisMarka Konumlandırma Analizi
Brand Valuation ApproachMarka Değerleme Yaklaşımı
Trade Mark, Ticari Marka, Bir işletmenin hizmet ve ürünlerini diğerlerinden ayırt edme amacıyla kullandığı işaret, desen veya ifade, Brand Equity, Marka Değeri, Bir markanın müşterilerin zihinlerinde yarattığı değeri ifade eder, Target Audience, Hedef Kitle, Bir marka veya ürünün pazarlama çabalarının odaklandığı potansiyel müşteri grubu, Marketing Mix, Pazarlama Karması, Bir markanın pazarlama ve satış stratejilerine yönelik temel unsurları temsil eder, Brand Loyalty, Marka Sadakati, Müşterilerin bir markayı sürekli olarak tercih etmeleri ve başka bir seçenek düşünmemeleri durumunu ifade eder, USP (Unique Selling Proposition), Benzersiz Satış Önerisi, Bir markanın veya ürünün rakiplerinden farklılık gösteren benzersiz özellikler veya avantajları, Brand Awareness, Marka Farkındalığı, Müşterinin bir markayı tanıma ve bilme oranı, Brand Identity, Marka Kimliği, Bir markayı diğer markalardan ayıran belirgin ve özgün karakteristik özellikler bütünü, Market Segmentation, Pazar Segmentasyonu, Pazarın belirli özelliklere göre bölünmesi ve hedefleme yöntemi, Positioning, Pozisyonlama, Markanın hedef müşterilerinin zihnindeki yerini ve algısını belirleyen strateji
Marka Yönetimi İngilizce Terimler global uluslararası perspektif diller iletişim iş dünyası işletme hizmet ürünler işareti deseni ifade ticari marka legal koruması devlet kayıt Brand Equity müşteri zihninde değer faktörler tanınırlık kalite algı sadakat Target Audience Hedef Kitle pazarlama odak potansiyel grubu lüks otomobiller gelirli bireyler Marketing Mix Pazarlama Karması satış stratejileri unsurlar ürün fiyat yer promosyon Brand Loyalty Marka Sadakati seçenek güvenilirlik memnuniyet USP Unique Selling Proposition Benzersiz Satış Önerisi rakipler fark özellikler avantajlar müşteri değer önerisi globalleşen dünya etkili kararlar uluslararası iş ortamı rahat iletişim.
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.