AnasayfaBlogKişisel Gelişim ve Çocukluk Arasındaki İlişki
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Çocukluk Arasındaki İlişki

21 Ağustos 2018
Gölgelerde görkemli bir ata ve ejderhaya binen bir kişi görülüyor. At ve ejderha birbirine yakın durmakta, ejderhanın kanatları genişçe açılmış ve atın başı yüksekte tutulmuştur. Atın üzerinde oturan kişinin duruşu ve ifadesi gurur ve güç hissi uyandırıyor. Arka planda, gövdesi ve yaprakları gökyüzüne doğru uzanan uzun bir palmiye ağacı kendi gölgesini oluşturuyor. Bu görüntü doğal dünyanın güzelliğini ve gücünü çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor.
Alt BaşlıkAçıklamaÖnemi
Kişisel Gelişim ve ÖnemiKişisel gelişim, bireylerin yaşam kalitesini artırmalarını ve daha efektif bireyler olmalarını sağlar.Bireyin kendi potansiyelini ve yeteneklerini anlamasını, hedeflerinin farkına varmasını sağlar.
Kişisel Gelişim ve ÇocuklukKişisel gelişim süreci çocuklukta başlar ve bireyin yetişkinlik dönemine kadar devam eder.Çocukluk döneminin kişisel gelişim üzerinde büyük etkisi vardır.
Kişisel Gelişim EğitimleriBu eğitimler, bireylerin kişisel ve profesyonel hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.Kişisel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve bireyin yaşam kalitesini yükseltir.
Eğitimlere KatılımBazı kişiler bu eğitimlere daha çok önem verirken, diğerleri kendilerini bu eğitimlerden geri çekmektedir.Kişisel gelişimin herkes için farklı bir anlam ifade etmesi ve bireysel tercihler.
Eğitimlerin SonuçlarıKatılan kişiler genellikle bu eğitimlerden olumlu sonuçlar alırlar.Eğitimler kişisel gelişim sürecini hızlandırmaktadır.
Çocuklukta Kişisel GelişimBir çocuğun kişisel gelişim süreci, onun gelecekteki yetişkin hayatındaki başarılarını doğrudan etkiler.Çocukluk dönemi, kişiliğin şekillendiği en önemli dönemdir.
Ergenlikte Kişisel GelişimErgenlik döneminde kişisel gelişim, bireyin yetişkinlik dönemine sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlar.Bu dönemde kazanılan yetenekler, bireyin yaşam kalitesini etkiler.
Yetişkinlikte Kişisel GelişimYetişkinlik dönemine gelindiğinde kişisel gelişim, bireyin kariyer ve sosyal hayatında başarı elde etmesinde önemli bir rol oynar.Bu dönemde kişisel gelişim, bireysel ve profesyonel alanları etkiler.
Yaşlılıkta Kişisel GelişimYaşlılık döneminde kişisel gelişim, yaşam kalitesinin korunması ve bireyin kendini iyi hissetmesi için gereklidir.Kişisel gelişim, yaşamın her döneminde önemlidir.
Kişisel Gelişim ve Hayatta KaliteKişisel gelişim süreci, bireyin hayattan daha fazla memnuniyet almasını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.Kişisel gelişim, bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini doğrudan etkiler.

Kişisel gelişimin önemini göz ardı edemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Peki hiç düşündük mü? Neden bazı kişiler bu eğitimlere daha çok önem verirken diğerleri kendilerini bu eğitimlerden geri çekmektedir. Sizlere katıldığım bir eğitimde bu soruyu cevaplayan sözü söylemek istiyorum. Bu sözü içinizden birkaç kez tekrarlayın. Daha sonra bu söz üzerinden bakalım hangi noktalara değineceğiz.

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar.” (Garry L. Landreth)

Çocukluk döneminde yaşanılan çevre ve ebeveynler tarafından sergilenen tutum çocuğun gelecekteki hayatını şekillendirmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek için birlikte Erikson’un 8 aşamalı Psikososyal Gelişim Kuramı’nı inceleyelim.

1. Aşama: Temel Güvene Karşı Güvensizlik

0-3 yaş arasına denk gelen bu dönem aslında bebek ve bebeğe bakım veren kişinin arasındaki bağ ile alakalıdır. Bu bağın kuvvetli olması demek ileriki yaşamda kişinin güvenli bir bağlanma gerçekleşebileceği anlamına gelir. Eğer güvenli bağlanma gerçekleşmezse bu kişinin karşıdaki insanlara güvenmeme, kendini geri çekme durumlarıyla karşılaşma ihtimali yüksektir.

2. Aşama: Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç

1-3 yaş arasında ki bu dönem çocuğun bir birey olduğunu göstermeye çalıştığı ve çevre tarafından onay ihtiyacı beklediği dönemdir. Bu dönemde sergilenen tutumla çocuğun ihtiyaçları karşılanmazsa çocuk ‘ben bunu yapamam’ şeklinde kuşku duyar ve kendinden şüphe etmeye başlar.

3. Aşama: Girişimciliğe Karşı Suçluluk

3-6 yaş arasında kalan bu dönem çocuğun kendini en çok ifade edilmesine izin verilen dönem olmalıdır. Çünkü çocuk için merak duygusunun ve çevresinde gerçekleşen olayları anlamlandırmasının önemi büyüktür. Eğer buna izin verilmez ve sürekli olarak reddedilirse çocukta suçluluk duygusu ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde çocuğun oyun yoluyla kendini ifade etmesine ve merak duygusunun giderilmesine izin verilmelidir.

4. Aşama: Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu

7-11 yaş arasında ki bu dönem çocuğun başarıyı tatması gereken bir dönemdir. Sadece akademik başarı olmayıp çocuğa verilen görevleri yerine getirme de başarıya dahil edilebilir. Bu süreçte çocuğun başarısının taktir edilmesi, başarısızlığın ise tatmin edici sözlerle desteklenmesi gerekir.

5.Aşama: Kimlik Kazanımına Karşı Rol Karmaşası

11-17 yaş arasındaki bu dönemde çocuk ‘Ben kimim’ sorusuna cevap aramaktadır. Hem fiziksel hem zihinsel olarak değişim sağladığı bu dönemde ebeveynlerle çatışma durumu en çok yaşanmaktadır. Kabul edici bir tutum sergileyip çocuğa destek olunduğunda başarılı kimlik kazanması söz konusudur. Aksi taktirde çocuk düşüncelerini aktarma konusunda güçlük çeker ve kendi kararlarını vermekte zorlanır.

6.Aşama: Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

17-30 yaş arasına gelen bu dönemde artık genç erişkin kendi yaşamı için fedakarlıklar vermekte ve kişisel gelişimi için adımlar atmaktadır. Aslında değinmek istediğimiz nokta önceki psikososyal dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirdiği zaman bu dönemde kendisi için önemli adımlar atmak için çabalar.

7. Aşama: Üretkenliğe Karşı Durgunluk

30-60 yaş arasındaki bu dönemde birey önceki dönemlerde gerçekleştirdiği hedefler üzerinde çalışmalarına devam eder. Eğer ki bu gerçekleşmezse birey durgunluk sürecine girerek geleceği için herhangi bir aktivitede bulunmaz.

8.Aşama: Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk

Yaşamın son dönemine denk gelen bu süreçte birey genel bir değerlendirme yapar.Yaşamın ona kattıklarıyla veya yaşamın ondan aldıklarıyla ilgili düşünmeye başlar. Eğer ki kendi olarak yaşamını devam ettirmiş kendi hayatı için çabalayıp geliştirmişse hayata hala umutlu bakar.Bunu gerçekleştirememiş ise de kendini huzursuzluk içinde hisseder.

Erikson'un yaşam boyu felsefesinde görüldüğü gibi insanın atlatması gereken sekiz önemli dönem vardır.En önemli dönemler ise çocukluk evresinde geçirilen dört dönem olup bunlar kişinin gelecekteki yaşamını şekillendirir.Eğer bir çocuğun güveni yoksa, yaptıklarından şüphe duyuyor, kendi yaptıklarını sürekli eleştirip kendinden kuşku duyuyorsa bu çocuk genç yetişkinlik döneminde bireysel kişisel gelişim için adım atmaktan kaçınır.Şimdi kendimize soralım.Bahsettiğimiz bu dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatamazsak kişisel gelişimimiz için adımlar atar mıyız?

Kişisel Gelişim ve Çocukluk Arasındaki İlişki Nedir?

Eğer bir çocuğun güveni yoksa, yaptıklarından şüphe duyuyor, kendi yaptıklarını sürekli eleştirip kendinden kuşku duyuyorsa bu çocuk genç yetişkinlik döneminde bireysel kişisel gelişim için adım atmaktan kaçınır.

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı’nda Neler Var?

1. aşama: Temel güvene karşı güvensizlik. 2. aşama: Özerkliğe karşı kuşku ve utanç. 3. aşama: Girişimciliğe karşı suçluluk. 4. aşama: Başarıya karşı aşağılık duygusu.

Çocukluk Dönemi Neden Önemlidir?

Çocukluk döneminde yaşanılan çevre ve ebeveynler tarafından sergilenen tutum çocuğun gelecekteki hayatını şekillendirmektedir. 

Yazar: Psikolojik Danışman Betül Köse

Kişisel Gelişim ve Önemi, Kişisel gelişim, bireylerin yaşam kalitesini artırmalarını ve daha efektif bireyler olmalarını sağlar, Bireyin kendi potansiyelini ve yeteneklerini anlamasını, hedeflerinin farkına varmasını sağlar, Kişisel Gelişim ve Çocukluk, Kişisel gelişim süreci çocuklukta başlar ve bireyin yetişkinlik dönemine kadar devam eder, Çocukluk döneminin kişisel gelişim üzerinde büyük etkisi vardır, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Bu eğitimler, bireylerin kişisel ve profesyonel hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamaktadır, Kişisel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve bireyin yaşam kalitesini yükseltir, Eğitimlere Katılım, Bazı kişiler bu eğitimlere daha çok önem verirken, diğerleri kendilerini bu eğitimlerden geri çekmektedir, Kişisel gelişimin herkes için farklı bir anlam ifade etmesi ve bireysel tercihler, Eğitimlerin Sonuçları, Katılan kişiler genellikle bu eğitimlerden olumlu sonuçlar alırlar, Eğitimler kişisel gelişim sürecini hızlandırmaktadır, Çocuklukta Kişisel Gelişim, Bir çocuğun kişisel gelişim süreci, onun gelecekteki yetişkin hayatındaki başarılarını doğrudan etkiler, Çocukluk dönemi, kişiliğin şekillendiği en önemli dönemdir, Ergenlikte Kişisel Gelişim, Ergenlik döneminde kişisel gelişim, bireyin yetişkinlik dönemine sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlar, Bu dönemde kazanılan yetenekler, bireyin yaşam kalitesini etkiler, Yetişkinlikte Kişisel Gelişim, Yetişkinlik dönemine gelindiğinde kişisel gelişim, bireyin kariyer ve sosyal hayatında başarı elde etmesinde önemli bir rol oynar, Bu dönemde kişisel gelişim, bireysel ve profesyonel alanları etkiler, Yaşlılıkta Kişisel Gelişim, Yaşlılık döneminde kişisel gelişim, yaşam kalitesinin korunması ve bireyin kendini iyi hissetmesi için gereklidir, Kişisel gelişim, yaşamın her döneminde önemlidir, Kişisel Gelişim ve Hayatta Kalite, Kişisel gelişim süreci, bireyin hayattan daha fazla memnuniyet almasını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler, Kişisel gelişim, bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini doğrudan etkiler
kişisel gelişim ve çocukluk kişisel gelişim nedir kişisel gelişim ve geçmiş kişisel gelişim ve çocukluk
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018