Close
Mobil Menu Bars

İşçilerde Kıdem Tazminatı

13 Temmuz 2018, 1761 defa okundu.
İşçilerde Kıdem Tazminatı
İşçilerde Kıdem Tazminatı

Vatandaşlarımızdan her hangi bir işyerinde çalışmakta iken 4447 sayılı yasadan yararlanarak kendi istekleriyle işten ayrılmalarında kıdem tazminatı alabilmeleri belirli kriterleri taşımaları halinde mümkündür. Bu konuda ki tereddütleri gidermek için tekrardan izaha lüzum görülmüştür.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun yerine mezkur Kanun’un geçici 6. maddesinde; “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” hükmü getirilerek mülga 1475 sayılı Yasa’nın kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesi yürürlükte bırakılmıştır.

Kıdem Tazminatı

Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin 5. bendinde ifadesini bulan ve emekli olmadan da kıdem tazminatı almanın şartlarını belirten düzenleme ile bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gerekli şartları taşıyan sigortalılara vermekle yükümlü olduğu Kıdem Tazminatı Yazısı ve bu konuya ilişkin SGK yazısını alan işçi bu yazıyı işverene ibraz ederek işten ayrılıp kıdem tazminatını talep edebilmektedir.

Yasanın aradığı şartlara haiz sigortalılar işyerlerinden kıdem tazminatı talep etmeden ilgili Sosyal Güvenlik Merkezinden kıdem tazminatına hak kazandıklarına dair yazı almaları gerekmekte olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezleri de sigortalıların bu yöndeki talepleri üzerine bahsi geçen yazıyı vermek zorundadırlar. Şöyle ki; SSK Genel Müdürlüğü’nün 10.09.1999 tarih ve 12-99 sayılı Genelgesi’nde 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesine eklenen 5. bendi belirtilip muhtevası ifade edildikten sonra 08.09.1999 tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrıldıklarında ilgili işverence düzenlenen sigortalı hesap fişleriyle belgelendirilen bu gibi sigortalılara, talepleri halinde işyerlerine ibraz edilmek üzere kıdem tazminatı alabilir yazısı vermek zorundadır.

Konuyla ilgili bir ayrıntı vardır ki, o da; ilgili mevzuat irdelendiğinde söz konusu yazının sadece mülga 1475 sayılı Yasa’nın yürürlükteki tek maddesi olan 14. maddeye 4447 sayılı Yasa ile eklenen 5. bendine istinaden verildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu yazı sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanları ilgilendirmektedir. Diğer bir ifadeyle ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlükleri ve/veya Merkezleri tarafından sadece anılan Kanun’a tabi çalışanlara, gerekli şartları taşımaları kaydıyla verilmektedir. Şahsı kanaatım bu yöndedir.

Yazar: Sadık Keleş

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(1)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Rahmi Menteşe
28 Eylül 2018
5.0

Yazı için Sadık beye teşekkürler