AnasayfaBlogİş Hayatının Güncel Sorunlarından: Mobbing!
Mobbing

İş Hayatının Güncel Sorunlarından: Mobbing!

16 Mart 2018
Başını ellerinin arasına almış bir kadın bitkin görünüyor. Yüzünde derin bir keder ve sıkıntı ifadesi var. Koyu renk gözleri kısılmış, ağzı kaşlarını çatmış. Uzun, siyah saçları arkaya doğru toplanmış, omuzları teslimiyetle çökmüş. Acı çektiği anda savunmasız ve kırılgan görünüyor. Elleri sıkıca kenetlenmiş, tırnakları gerginlikten bembeyaz olmuş. Arka planda bir klavyenin yakın çekimi ve ardından bir pencerenin puslu görüntüsü görülüyor. Arka planda siyah bir yüzey ve metal bir kutuda bir delik görülüyor. Ön planda ise bir kişinin kolunun yakın çekimi görülüyor. Tüm bunlar, başını çaresizlik içinde tutan kadının elleri tarafından çerçevelenmiştir.
Mobbing Nedir?Mobbing Nasıl Ortaya Çıkar?Mobbing Durumunda Ne Yapılmalı?
Herhangi bir kişiye sebepsiz yere kafayı takmakla başlayan ve psikolojik baskılar sonucu mağdurun dayanamaz noktaya gelmesi durumunun adıdır.Genellikle iki kişi ya da bir grupla bir kişi arasında yaşanan sürtüşmelerle ya da tartışmalarla başlar. Mağdur olacak kişinin her hareketi güçlü tarafın sinirine dokunmaya başlar, mağdur kişi dışlanır ve baskı artar.Öncelikle durumun kanıtlanması gerekir, sonra tabii bir sürecin takip edilmesi gerekmektedir. İşyerinden ayrılmak, psikolojik tedavi almak ve üst yönetime bildirmek de çözüm yöntemlerindendir.
Asta üste ve üsten aste uygulanabilen bir psikolojik baskı durumudur.Herkese uygulanabilen, kişi ya da grup dışlama gibi yöntemlerle başlar. Mobbingi uygulayan kişinin psikolojik sıkıntıları sulandırma gayesiyle mağdurun hayatını zorlaştırmasıyla ilerler.Bireysel önlemler alınabilir, profesyonel yardım alınabilir ve olay üst yönetim veya hukuk mercilerine taşınabilir.
Mağdurun psikolojik durumunu zorlaştıran bir durumdur, sonuçta işten ayrılma, psikolojik bozukluklar hatta ölümle sonuçlanabilir.Çoğunlukla işyerleri ve organizasyonlar, daha rekabetçi bir ortam sunduğu için mobbinge daha elverişlidir. Burada bir kişi veya grup, diğer bir kişiye karşı psikolojik baskı uygulayabilir.Durumu fark etmek, belgelerle kanıtlamak, iyi bir savunma stratejisi oluşturmak ve profesyonel yardım almak.
Kişinin işyerinde psikolojik olarak tacize uğramasıdır. Bu, genellikle belirli bir süre boyunca düşmanca veya aşağılayıcı davranışlarla gerçekleşir.İkili veya grupla kişi arasındaki sürtüşmeler, dışlanıklar, makul olmayan baskı ve taleplerle başlar.Mağdur, durumu belgelendirmeli ve ispatlamalıdır. Bir uzmana başvurmak ve sorunu üst yönetime ya da ilgili kurumlara bildirerek kendi haklarını savunması önemlidir.

Plazaların ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber aslında var olan, ancak adını tam koyamadığımız bir sorunun varlığını fark ettik. Mobbing! Peki mobbing dediğimiz olay nedir? TDK sözlüğüne göre “Yıldırkaçır” anlamına gelen bu sözcük, herhangi bir kişiye sebepsiz yere kafayı takmakla başlayan ya da küçücük bir sürtüşmeyle cereyan eden, sonrasında psikolojik olarak baskılar sonucu mağduru intihara kadar sürükleyen bir serüven.

Aslında ikili ilişkilerin her alanında olabilecek bir durum bu.  Ancak, “plaza dünyası” dediğimiz daha çok rekabetin baş gösterdiği işletmelerde bir kişinin bir kişiye ya da bir grubun bir kişiye uygulayabildiği, üstün asta uygulayabileceği gibi astın da üste uygulayabildiği psikolojik bir baskı sonucu oluşan ve baskıların artmasıyla beraber mağdurun dayanamaz noktaya gelmesi sonucu, işten ayrılma, psikolojik tedavi görme, hatta dediğim gibi son nokta olarak mağdurun ölümüne sebebiyet verme mobbingin sonuçlarındandır.

Mobbing nedir? Mobbing nasıl ortaya çıkar?

En başında iki kişi ya da bir grupla bir kişi arasında küçük bir tartışma meydana gelir. Bu tartışmadan sonra mağdur olacak kişinin yaptığı her hareket güçlü tarafın tabir-i caizse zoruna gitmeye başlar. Ya da yeni girilen ortamda henüz hiç tartışma yaşamamışken mağdur olacak tarafın dışlanması da bu serüveni başlatabilir.  Mobbingi başlatan kişi hiçbir sebep yokken “can sıkıntısı içerisinde zevk arayışında” da olabilir ki bu durum onun gerçekten psikolojik sıkıntıları olduğunun en büyük ispatıdır. Mobbingi uygulayan kişi ya da mobbing uygulanan kişinin cinsiyeti önemli olabilir de olmayabilir de. Önemli olan burada konunun ne olduğu ve kişilerin alıp veremediklerinin ne olduğudur.

Böyle bir durumda neler yapılabilir?

Öncelikle böyle bir sürecin ispatlanması gerekmektedir. Bir de küçük bir hareketin bile mobbing olduğu söylenemez. Dediğim gibi bu bir süreçtir. Prof.Dr. Pınar Tınaz, “İş yerinde kurbana karşı gerçekleştirilen kötü davranışların psikolojik terör olarak adlandırılabilmesi için en az 6 ay ve en az haftada bir kere gerçekleştirilmesi ve genelde ortalama uygulama süresinin 15 ay, sürecin kalıcı ve bazen ağır etkilerinin ortaya çıkması için de 29-46 ay geçmesi gerektiğini” söylemiştir. Hukuksal olarak bir süreç başlatacaksak eğer, mobbingin olduğu en az 6 ay geçirmemiz ve bu durumu şahitler ya da kameralarla bir şekilde ispat etmemiz gerekmektedir.

Hiç bunlar olmasa da, önlem alınsa olmaz mı?

Elbette olabilir. Bunun için de gerek bireysel, gerek kurumsal hatta toplumsal önlemler mümkün. Ancak toplumsal ve kurumsal (yönetsel diyelim, her şirket sonuçta kurumsal değil) zor bir süreç olabilir, en iyisi biz bireysel önlemler alalım ki bu süreç başlamadan bitirmeye çalışalım ancak hala zorlanıyorsak, karşımızda ki kişi hala mobbing yapacağım diye uğraşıyorsa o zaman durumu üst yönetime bildirmekte fayda var. Maalesef bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Mobbingi üst yönetime gerek işimizden olma korkusu gerek bana inanmazlar korkusu ile bildirmediğimiz için sonuçta saldırgan taraf haklı çıkabiliyor ve biz “psikolojisi bozuk” damgası yiyebiliyoruz.

Bireysel olarak yapabileceğimiz ilk şey, şu olabilir; kişiyle açık ve net şekilde konuşmak çünkü kaçıp kovalamaca oynadıkça hem saldırgan zevk alacaktır, hem de mağdur günden güne daha çok yıpranacaktır. Konuşmayı denedik işe yaramadı diyelim. Bu nokta da çelik gibi sinirlerimizin olması ve kendimize güvenimizi bir şekilde geri kazanmaya çalışmamız gerekmekte. Unutmayın ki sadece güçlü ve başarılı kişilere mobbing uygulanmaz, pasif kişilere de mobbing uygulanabilir. Gerekirse psikolojik destek alarak bu süreci atlatabilir özgüvenimizi ve özsaygımızı yükseltebiliriz. Özgüven yükseldikten sonra işler değişecektir. Nasıl mı? Atağa kalkarak. Öncelikle saldırganla çalışmanız gerekiyorsa ya da gerekmiyorsa ondan kaçmayın. Aksine karşısına çıkıp, daha çok gülümseyin! Selam verin. Afallayacaktır. Ne oldu? Taktik değiştirdik. Ne oldu? Özgüvenimiz ve egomuz tavan yaptı ve kaçmak yerine kendimizi saldırganın eline bıraktık. Ne oldu? Mobbing yapan taraf değişti. J

Önemli olan tek nokta var gördüğünüz gibi EGO ve ÖZGÜVEN bu ikisini kaybetmediğimiz sürece kaybetsek te geri kazanmaya çalışmadığımız sürece saldırıya da uğrarız, hasta da oluruz, intihar da ederiz. Eğer karşı taraf bizden güçlü değilse yenilmeyecek hiçbir psikolojik saldırı yoktur. Güçlü dememin nedeni de şu, mobbingi yapan patronsa ya da şirketten hiç ama hiç gitmeyecek biriyse savaşmanın hiçbir önemi ve gereği yoktur. Bir an önce iş bulup gitmeye çalışın. Aksi takdirde saldırgan maalesef her şekilde sizi yenecektir.

Hayatınızda Başarılar!

İk Uzmanı, Öğr. Gör.  Hilal ÖZTÜRK

Herhangi bir kişiye sebepsiz yere kafayı takmakla başlayan ve psikolojik baskılar sonucu mağdurun dayanamaz noktaya gelmesi durumunun adıdır, Genellikle iki kişi ya da bir grupla bir kişi arasında yaşanan sürtüşmelerle ya da tartışmalarla başlar Mağdur olacak kişinin her hareketi güçlü tarafın sinirine dokunmaya başlar, mağdur kişi dışlanır ve baskı artar, Öncelikle durumun kanıtlanması gerekir, sonra tabii bir sürecin takip edilmesi gerekmektedir İşyerinden ayrılmak, psikolojik tedavi almak ve üst yönetime bildirmek de çözüm yöntemlerindendir, Asta üste ve üsten aste uygulanabilen bir psikolojik baskı durumudur, Herkese uygulanabilen, kişi ya da grup dışlama gibi yöntemlerle başlar Mobbingi uygulayan kişinin psikolojik sıkıntıları sulandırma gayesiyle mağdurun hayatını zorlaştırmasıyla ilerler, Bireysel önlemler alınabilir, profesyonel yardım alınabilir ve olay üst yönetim veya hukuk mercilerine taşınabilir, Mağdurun psikolojik durumunu zorlaştıran bir durumdur, sonuçta işten ayrılma, psikolojik bozukluklar hatta ölümle sonuçlanabilir, Çoğunlukla işyerleri ve organizasyonlar, daha rekabetçi bir ortam sunduğu için mobbinge daha elverişlidir Burada bir kişi veya grup, diğer bir kişiye karşı psikolojik baskı uygulayabilir, Durumu fark etmek, belgelerle kanıtlamak, iyi bir savunma stratejisi oluşturmak ve profesyonel yardım almak, Kişinin işyerinde psikolojik olarak tacize uğramasıdır Bu, genellikle belirli bir süre boyunca düşmanca veya aşağılayıcı davranışlarla gerçekleşir, İkili veya grupla kişi arasındaki sürtüşmeler, dışlanıklar, makul olmayan baskı ve taleplerle başlar, Mağdur, durumu belgelendirmeli ve ispatlamalıdır Bir uzmana başvurmak ve sorunu üst yönetime ya da ilgili kurumlara bildirerek kendi haklarını savunması önemlidir
işyerinde mobbing mobbing mobbing ne demek mobbing nedir mobbing örnekleri yıldırkaçır
Parlak ve dostça bir ifadeyle gülümseyen bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun, dalgalı kahverengi saçları yüzünden uzakta toplanmış. Dudakları neşeli bir sırıtışla yukarı doğru kıvrılmış, gözleri parlak ve neşe dolu. Ten rengi açık ve yanakları gamzeli. Yirmili yaşlarının ortasında görünüyor ve beyaz bir bluz giyiyor. Arka plan açık gri ve ışık yumuşak, sıcak ifadesini vurguluyor. Memnun ve kendinden emin görünüyor, bir sakinlik ve neşe hissi yayıyor.
Hilal Öztürk
İnsan Kaynakları, Blog Yazarı

Gazi Üniversitesi Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi/Personel Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın kara tahtanın önünde duruyor. Kollarını kavuşturmuş ve yüzünde şaşırtıcı derecede sıcak bir gülümseme var. Uzun, siyah saçları arkaya toplanmış ve üzerinde rahat, açık renkli bir gömlek var. Kara tahtanın üzerinde beyaz bir metin ve farklı renklerde birkaç şekil ve diyagram yazılı. Kadın kendinden emin ve memnun görünüyor, önündeki tahtada yazılı olan bilgileri bir an için kavrıyor. Görüntü kara tahtanın yakın çekimidir ve metnin ve diyagramların karmaşık ayrıntılarını göstermektedir. Kadının varlığıyla çerçevelenen genel kompozisyon, çevreye benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.
4.9
(33)

Mobbing Eğitimi

15 Konu5 Saat
Uzun dalgalı siyah saçlı genç bir kadın beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Üzerinde ince siyah beyaz çizgili bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var. Ellerini kalçalarına koymuş, kendinden emin ve kararlı bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor. Gözlerinin kenarları kırışan sıcak bir gülümsemesi var. Saçları geriye doğru toplanmış ve birkaç tutam yüzünü çerçeveliyor. Duruşu rahat ama kendinden emin, güçlü ve bağımsız bir varlık sergiliyor.Dr. Burcu Yiğit
910411
Bu görüntü stres yönetimi üzerine çevrimiçi bir kursa ait. Bir yığın siyah beyaz tabelanın önünde gülümseyen bir kadın. Kadın bir kolye takıyor ve görüntüde ağzının yakın çekimi yer alıyor. Ayrıca bazı beyaz metinlerin yakın çekimi de var. Arka plandaki işaretler bunun stresle başa çıkma konusunda bir online kurs olduğunu düşündürüyor. Kadının ifadesi ve tabelalardaki metin, bunun insanların stresi azaltmayı ve daha mutlu olmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir kurs olduğunu ima ediyor. Bu kurs muhtemelen stresle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağı ve yaşamda daha fazla denge yaratılacağı konusunda ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır. İşaretler ayrıca kursun insanların strese karşı daha dirençli olmalarına ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olacağını göstermektedir. Bu online kurs, insanların stresi nasıl azaltacaklarını ve genel sağlık durumlarını nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri için mükemmel bir yol gibi görünüyor.
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat