AnasayfaBlogHer Yöneticinin Bilmesi Gereken Teknolojiler
Liderlik

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Teknolojiler

08 Temmuz 2023
Gözlüklü ve takım elbiseli bir adam, kitapları ve dizüstü bilgisayarıyla bir masada oturuyor. İşine odaklanmış görünüyor ve etrafında birkaç kırtasiye malzemesi var. Masanın üzerinde açık bir dizüstü bilgisayar, birkaç kitap ve bir dergi bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve adam klavyede bir şeyler yazıyor. Elleri dizüstü bilgisayarın üzerindedir ve gözleri ekrana dikilmiştir. Masanın solunda bir şişe, sağında ise bir araba var. Adamın kısa, siyah saçları var ve yirmili yaşlarının sonlarında görünüyor. Siyah bir takım elbise giyiyor ve taktığı gözlükler ona çalışkan ve zeki bir görünüm veriyor.
TeknolojiAçıklamaYönetici İçin Önemi
Bulut Bilişim (Cloud Computing)Bilgi işlem kaynaklarının internet üzerinden sunulmasını sağlar. Bu, iş süreçlerinin daha hızlı, daha esnek ve daha düşük maliyetli olmasını sağlar.İş süreçlerini, erişilebilirliği, veri analitiği ve maliyet yönetimini doğrudan etkiler. Ayrıca önemli bir veri güvenliği ve uyumluluk konusudur.
Zero TrustBir ağ güvenlik modeli olan Zero Trust, sürekli denetim ve doğrulama prensiplerine dayanır.Yöneticinin veri güvenliği ve düzenleyici uyumu sağlamasına yardımcı olur. Hassas veya kişisel bilgilerle çalışılan her türlü kuruluş için kritik önem taşir.
Yapay Zeka (Artificial Intelligence)Yapay Zeka, makinelerin veya yazılımın, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme, algılama, dil anlama gibi zekanın belli başlı özelliklerini simüle edebilmesidir.Yapay Zeka, iş süreçlerini otomatikleştirebilir, yeni fırsatların keşfedilmesine yardımcı olabilir ve daha iyi kararlar almayı sağlar.
Veri Bilimi (Data Science)Veri bilimi, verilerden bilgi çıkarılması ve bu bilgilerin karar verme, tahminler ve tahminler için kullanılmasıdır.Karmaşık iş problemlerini çözmek ve veriye dayalı stratejik kararlar almak için yeni yöntemler ve araçlar sağlar.

Teknoloji, şirketlerin operasyonlarını daha verimli hale getirmek, yeni fırsatları tespit etmek ve rekabet avantajı elde etmek için kullanması gereken güçlü bir araçtır. Buna rağmen, birçok yönetici, teknolojiyi nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğine dair temel bilgilere sahip olmadan kariyerlerine devam eder.

Bu durum, iş dünyası hızla dijitalleşirken giderek daha da problem haline gelmektedir. İşte bu yüzden, önemli teknolojiler ve metodolojiler hakkında bilgi sahibi olmak her yönetici için hayati önem taşıyor. Bu blog'ta, bulut bilişimden yapay zekaya, Agile prensiplerinden Microservis'lere kadar her yöneticinin bilmesi gereken temel teknolojik konuları derinlemesine ele alacağız.

Çünkü Peter Drucker'ın belirttiği gibi, "Etkili olabilmeniz için neyi bilmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor". Yani aslında her yönetici, teknolojiyi sadece kullanıcı olarak değil, aynı zamanda lider olarak da anlamalıdır.

1 - Cloud Computing

bulutun altında bilgisayarlı bir ofis masası, gerçekçi ve fantastik öğelerin karışımı tarzında, mat resim, national geographic fotoğrafı, heykel, açık siyah ve bej, duvar kağıdı, enstalasyon

Cloud Computing, veya Bulut Bilişim, günümüzde iş dünyasının ayrılamaz bir parçası haline gelmiştir. Esasen, Bulut Bilişim, bilgi işlem kaynaklarının (sunucular, depolama, veritabanları, networking, yazılım, analitik vb.) internet üzerinden sunulmasıdır. Bu, kuruluşların iş süreçlerini daha hızlı, daha esnek ve genellikle çok daha düşük maliyetle uygulamalarına olanak sağlar.

Bulut Bilişim, standart BT altyapısının fiziksel sınırlamalarını aşıyor ve daha önce büyük bir yatırım gerektiren birçok BT hizmetini hızla ve genellikle düşük maliyetle sunabiliyor. Örneğin, bir şirket tüm verilerini ve uygulamalarını buluta taşıyabilir ve böylece yerel sunuculara yapılacak yüksek yatırımlardan ya da bu tür bir altyapıyı yönetme ve sürdürme maliyetlerinden kaçınabilir.

Yöneticiler için Bulut Bilişim'in anlaşılması gerekir çünkü bu teknoloji, iş süreçlerini, erişilebilirliği, veri analitiği ve maliyet yönetimini doğrudan etkiler. Ayrıca, bulut bilişim uyum ve veri güvenliği konularında da bir dizi zorluk getirebilir, bu yüzden bir yönetici olarak bu konulara hakim olma ihtiyacı vardır.

Örneğin, bir e-ticaret şirketini düşünelim. Bu şirketin yöneticisi, özellikle büyük ölçekli bir Black Friday satışı gibi olaylar sırasında sunucu kapasitesini artırmak için bulut bilişimi kullanabilir. Ardından, talep düştüğünde, bu kapasiteyi azaltabilir ve böylece gereksiz maliyetlerden kaçınabilir.

Aynı zamanda, bu işlem boyunca tüm verilerin ve müşteri bilgilerinin güvenli kalmasını sağlamak, bu yöneticinin sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle, Bulut Bilişim hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak büyük önem taşır.

Sonuç olarak, Bulut Bilişim'i anlamak, yöneticilerin organizasyonlarındaki teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmalarını ve değerli kaynakları yönetmelerini sağlar. Bu teknolojiyi anlamak ve uygulamanın, hem şirketlerin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağı, hem de rekabette bir adım öne geçmelerini sağlayacağı gün gibi aşikardır.

2 - Zero Trust

Zero Trust, mevcudiyeti ve işlevine yönelik güvenin altında yatan bilgiye değil, sürekli denetim ve doğrulamaya dayanan bir ağ güvenlik modelini belirtir. Günümüzün hızla dijitalleşen ve genişleyen iş dünyasında, bu modelin anlaşılması ve uygulanması oldukça önemlidir.

Zero Trust modelinin ana ilkesi, "hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenme, her zaman doğrula" mottosudur. Bu model, bir kullanıcının veya cihazın ağa bağlanma hakkı olmasının nedenini sorgular. Bir ağ öğesinin yeterli güvenliği olup olmadığına dair varsayımlarda bulunmak yerine, bu model tüm öğelerin sürekli olarak doğrulanmasını şart koşar.

Yöneticiler, Zero Trust modelinin en önemli özelliğinin gelişmiş güvenlik duruşu olduğunu anlamalıdır. Bu model, bir öğenin ağa bağlanmasını sağlamak için en az ayrıcalık düzeyi prensibine dayanır. Bu, sadece gerektiği kadar erişim verilmesi ve bu erişimin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, ağı tehditlerden koruyabilme ve hassas verileri güvence altına alabilme yeteneğini önemli ölçüde artırır.

Örneğin, bir finans şirketinin yöneticisi düşünelim. Bu yönetici, müşteri verilerini korumak ve düzenleyici uyumu sağlamak için Zero Trust modeline uygun bir güvenlik stratejisi geliştirebilir. Bu strateji, çalışanlarının sadece işlerini yapmak için gerekli olan sistemlere ve verilere erişmesini sağlar. Ayrıca, bu erişim sürekli olarak izlenir ve doğrulanır, böylece herhangi bir usulsüzlük veya tehdit hızla belirlenebilir.

Sonuç olarak, Zero Trust modeli, işin doğası gereği hassas veya kişisel bilgilerin saklandığı veya işlendiği ve bu bilgilerin korunmasının gerekli olduğu her türlü kuruluş için kritik bir öneme sahiptir. Bu modelin temellerini anlamak ve uygulamak, yöneticinin organizasyonlarındaki veri güvenliği ve düzenleyici uyumu sağlamasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, her yöneticinin Zero Trust'ın temel prensipleri ve pratiklerini kavraması gerekmektedir.

Geçmişte, yazılım geliştirme süreci, her bir özellik veya düzeltmenin geliştirilmesi, test edilmesi ve dağıtılması için birkaç hafta veya hatta ayların gerektirebildiği zaman alıcı ve karmaşık bir işlemi içeriyordu. Ancak, modern yazılım geliştirme yöntem ve araçlarının geliştirilmesi ve CI/CD/CD yaklaşımının uygulanması, bu süreci önemli ölçüde hızlandırdı ve basitleştirdi.

3 - CI/CD/CD

Kalenin dışında geniş bir hendek ve yüksek duvarlar vardır. Ancak bu savunmalar kalenin içindekileri tamamen güvende tutmuyor. Her odanın kendi güvenlik önlemleri vardır. Kralın hazinesine, prenseslerin odalarına ve hatta mutfağa girmek için özel bir anahtara ya da izne ihtiyacınız var. Her odanın girişi, kim olduğunuzun tekrar tekrar kontrol edildiği bir yerdir ve tüm bunlar kalenin içindeyken sürekli bir güvenlik ortamında gerçekleşir. Bu, Sıfır Güven modelinin temel ilkesini çok iyi yansıtmaktadır - hiçbir şeye ve hiç kimseye otomatik olarak güvenilemeyeceği ve her erişimin sürekli kontrol edilmesi gerektiği.

CI/CD/CD, sürekli entegrasyon (Continuous Integration - CI), sürekli dağıtım (Continuous Delivery - CD) ve sürekli dağıtım (Continuous Deployment - CD), bu tür yöntemler ve araçların ana omurgalarıdır.

Sürekli Entegrasyon, geliştiricilerin düzenli olarak (genellikle günde birkaç kez) kod değişikliklerini birleştirdikleri bir uygulamadır. Bu yaklaşım, kod tabanında oluşabilecek hataların ve çakışmaların erken ve hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve çözülmesini sağlar.

Buna karşılık, Sürekli Dağıtım, geliştirme süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve kodun her defasında müşteriye sunulabilecek bir durumda olmasının sağlanması anlamına gelir. Bu, birçok manuel ve zaman alıcı işlemi ortadan kaldırarak, yazılımın daha hızlı ve düşük riskle piyasaya sunulması hızını artırır.

Ve son olarak, Sürekli Dağıtım; her bir değişikliğin, testlerden başarıyla geçmesi durumunda otomatik olarak canlı ortama (production environment) dağıtılması yaklaşımıdır.

Yöneticiler bu farklılıkların bilincinde olmalı ve ayrıca her bir yaklaşımın örgütlerine nasıl uygulanabileceğini anlamalıdır. Her biri, örgütün hızını, etkinliğini ve piyasaya sürekli olarak değer sunma yeteneğini artırabilir. Atılacak her adımda CI/CD/CD uygulamaları, yazılım geliştirme ve hizmet dağıtımı konularında etkin bir yaklaşım sağlar ve bu nedenle her yöneticinin bu konuyu anlaması ve uygulayabilmesi esastır.

4 - Makine öğrenmesi

Her dal ve yaprak bir dizi algoritmayı ve bir dizi süreci temsil eder. Ağacın kökü büyük veri kümeleri olabilir - yani makine öğreniminin beslendiği veriler. Ağacın gövdesi, verileri analiz eden ve algoritma sonuçlarına dönüştüren bilgisayar sistemi ve bir tür işlemci ve bellek olabilir. Dalların ucu ise ağaçta serbestçe asılı duran meyveler gibidir; algoritmanın çıktılarını, yani öğrenme sonuçlarını temsil ederler. Resmin tamamı yağlı boya bir tabloya çok benziyor: koyu yeşil ve kahverengi tonlarında kökler; hafif sararmış tonlarda parlak yeşil yapraklar; çeşitli renklerde meyveler. Gökyüzünün genellikle mavi olduğu düşünüldüğünde, ağacı çevreleyen uçsuz bucaksız mavi gökyüzü, makine öğreniminin potansiyelini ve geniş uygulama yelpazesini temsil edebilir. Bu resim, verileri besleyen, analiz eden ve sonuçları bilinçli tahminler şeklinde üreten bir makine öğrenimi modelinin karmaşıklığını ve estetiğini vurgulamaktadır.

Makine öğrenmesi, bilgisayarların açıkça programlanmadan öğrenme ve geliştirme yetenekleri olduğu bir yapay zeka dalıdır. Model, algoritmaları kullanarak girdi verilerinden öğrenir ve bu sayede tahminlerde bulunma veya kararlar verme yeteneğine sahip olur. Genel olarak, makine öğrenmesi desenleri veya yapıları bulma, tahminler yapma ve eylemlerin sonuçlarını öğrenme yeteneği sağlar.

Makine öğrenmesinin üç ana türü vardır: denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takviye öğrenmesi. Denetimli öğrenmeye veri seti etiketli veri içerir ve model, veri setindeki desenleri öğrenir ve tahminler yapar. Denetimsiz öğrenmeye etiketlenmemiş veri kullanılır ve model, veri setindeki desenleri veya yapıları bulmayı öğrenir. Takviye öğrenmesi, modelin belirli bir hedefe doğru ilerlerken kararlar vermesini öğrenmesine yardımcı olur.

Her yöneticinin, makine öğrenmesinin iş süreçlerini ve karar verme yeteneklerini nasıl iyileştirebileceğini anlaması gereklidir. Örneğin, bir yönetici, makine öğrenmesi modelini, alışveriş eğilimlerine dayalı ürün önerileri yapmak veya müşteri terk edilme riskini tahmin etmek için kullanabilir. Ayrıca, daha geniş bir bakış açısıyla, makine öğrenmesi yalnızca daha hızlı ve etkili kararlar almayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni iş modeli fırsatları ve değerli müşteri anlayışları sağlayabilir.

Sonuç olarak, makine öğrenmesi, yöneticilerin, bilgi tabanlı yeteneklerini ve işletmelerinin performansını artırmalarını sağlar. Yöneticilerin makine öğrenmesi konusunda bilgi sahibi olmaları, onların hızla değişen bir pazarda rekabet üstünlüğü sağlamalarına yardımcı olabilir. Makine öğrenmesine ilişkin genel bir anlayış, yöneticilerin etkinliğini artırmalarını ve işletmelerini geleceğe taşıyabilmelerini sağlar.

5 - Yapay Zeka (AI) teknolojisi

Robot, hafifçe dalgalandığı yerden yansıyan gri ve gümüş tonlarına sahip büyük bir kafaya ve büyük ayrıntılara sahip bir beyne sahiptir. Beyin, sayısız veri akışıyla çevrili karmaşık bir devre ağı olarak tasvir edilebilir. Devreler, verilerin nasıl işlendiğinin bir temsili olabilecek elektronik bileşenler, teller ve çip benzeri yapıların yanı sıra renkli ışıklarla dolu. Robotun yüzündeki ifade meraklı ve odaklanmış görünüyor. Arkasında geniş bir bilgi tabanı, dünyayı ve insanları analiz etmek için bir veri ve bilgi hazinesi var. Bu, geniş bir kütüphane veya veri dolu bir bilgisayar ekranı olarak tasvir edilebilir. Tüm bu ayrıntılar robotun hem çok karmaşık hem de düşünme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor ve yapay zekanın insan beyninin öğrenme, anlama ve sorunları çözme yeteneklerini taklit etme çabasını temsil ediyor. Renkler gümüş ve gri tonlarının yanı sıra mavi ve yeşilin tonlarıdır ve teknolojik özelliklere sahip bir geleceği çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla bu resim, Yapay Zeka'nın sürekli evrimini, karmaşıklığını ve etrafımızdaki dünyayı anlama ve değiştirme yeteneğini vurgulamaktadır.

Yapay Zeka (AI) teknolojisi, yazılım mühendisliği süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmede giderek daha çok rol oynamaktadır. Bu süreçlerden bazıları arasında kod yazma, hata ayıklama, kalite kontrol, kod incelemeleri ve hatta yeni yazılımların tasarlanması gibi dallara ayrılır. Bu bağlamda, AI'in bu süreçlere nasıl entegre olduğunu ve işleri nasıl daha da iyileştirebileceğini anlamak gerekiyor.

AI teknolojisi, yazılım süreçlerine birkaç farklı şekilde entegre olabilir. Öncelikle, önceki hatalardan ve hatalı kodları düzeltmek için kullanılan çözümlerden öğrenen AI tabanlı hata ayıklama araçları, bug bulma sürecini hızlandırabilir ve hataların daha hızlı düzeltilmesini sağlayabilir. Kod incelemeleri esnasında da AI, belirli kalıpları tanıyan ve potansiyel hataları tespit eden algoritmalar kullanarak yazılım mühendislerinin işlerini kolaylaştırabilir.

Ek olarak, AI, yeni yazılımların tasarım ve prototipleme süreçlerinde de kullanılabilir. AI, belirli desenleri veya eğilimleri öğrenip analiz ederek, yazılım mühendislerine yeni ürünler veya özellikler hakkında bilgi sağlayabilir. Otonom kod oluşturma araçları, belirli görevler için otomatik olarak temel kod parçaları oluşturabilir ve böylece yazılım mühendislerinin daha karmaşık ve yaratıcı görevlere odaklanmalarına olanak sağlar.

Bir yönetici olarak AI'in software engineering workflow'daki bu rolünün anlaşılması, son derece önemlidir. Yapay zeka uygulamalarının olduğu kadar sınırlamalarının da farkında olmak ve doğru yerlerde ve doğru şekilde uygulandığında bu teknolojinin etkinliğini görmek, ilerici bir yönetici olmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir yönetici AI tabanlı bir hata ayıklama aracını yazılım mühendisliği ekibine tanıtabilir ve bu sayede hatayı bulma ve düzeltme süreçlerini hızlandırabilir.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisi, yazılım mühendisliği akışını ciddi anlamda yeniden şekillendirmekte ve hızlandırmaktadır. Dolayısıyla, her yöneticinin, bu teknolojinin nasıl entegre edileceğini ve kuruluşun verimliliğini ve kalitesini nasıl artıracağını anlaması gerekmektedir.

6 - Veri Bilimi

Data Science - veri bilimi, son yıllarda veriye dayalı karar verme süreçlerinin popülerleşmesi ve artan gereklilikleriyle hızla gelişen bir alan olmuştur. Modern iş dünyası, tüketici davranışlarını daha iyi anlamak, iş süreçlerini optimize etmek ve stratejik kararlar almak için inanılmaz miktarda veriye dayanıyor. Veri bilimi, bu veriyi anlamlı ve işe yarar bilgilere dönüştürme sanatı ve bilimidir.

Veri bilimi, geniş çeşitlilik gösteren teknikler ve teoriler kullanarak büyük ve karmaşık veri setlerini analiz eder. İstatistiksel analizlerden, makine öğrenmesine, ve hatta yapay zekaya kadar pek çok alandan teknikler kullanır. Veri bilimciler, bu analizler ile demografik trendlerden müşteri satın alma alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede bulunan bilgileri çıkarabilirler.

Veri bilimi, değerli bilgilerin izini sürme yeteneği sayesinde iş dünyasında büyük rol oynar. Örneğin, bir perakende şirketi veri bilimi tekniklerini kullanarak müşteri satın alma alışkanlıklarını analiz edebilir ve bu bilgileri kullanarak satış stratejilerini ve envanter yönetimini optimize edebilir.

Yöneticiler açısından bakıldığında, veri biliminin önemi ortadadır. Yöneticiler karar verme süreçlerinde veri bilimini kullanarak, şirketlerinin performansını, verimliliğini ve karlılığını artırabilirler. Ayrıca bu bilgiler, karşılaşılabilecek potansiyel riskler ve fırsatlar hakkında daha iyi bir fikir elde etme imkanı sağlar.

Sonuç olarak, veri bilimi, modern iş dünyasının önemli bir parçasıdır ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yöneticilerin bu konunun temel prensiplerini anlaması gerekmektedir. Kısacası, yöneticilerin veri bilimi hakkında bilgi sahibi olması, veri tabanlı bir dünyada daha bilinçli ve etkili liderlik yapabilmelerini sağlayacaktır.

7 - The Phoenix Project

"The Phoenix Project", devops ve modern yazılım teslimatını anlamak isteyen herkesin, özellikle de kurumsal liderlerin okuması gereken kapsamlı bir kitaptır. Gene Kim, Kevin Behr ve George Spafford tarafından yazılan bu roman, bilgi teknolojisi (BT) ve yazılım geliştirmenin ardındaki prensipleri ve uygulamaları anlamak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Kitap, kamu hizmeti şirketinin BT işlemlerinden sorumlu bir yönetici olan Bill Palmer'ın hikayesini izler. Palmer, şirketin yeni Phoenix Projesi adlı büyük bir yazılım lansmanının başarısızlığına seyirci olur. Ancak bu, birbiri ardına gerçekleşen felaketlerin sadece başlangıcıdır.

"The Phoenix Project", devops, sürekli teslimat ve agile yazılım geliştirmenin gerçek dünya uygulamalarını ve etkilerini yansıtırken, iş süreçlerini iyileştirmenin, işbirliği ve iç görünün önemini vurgulayan bir dizi hayati ders sunar.

BT'nin iş dünyasındaki rolünün hızla değiştiği bir dönemde, kitap yöneticilere kritik bir perspektif sunar. Özellikle, kitapta iş dünyasının dijitalleşmesi ve teknolojik yeniliklerin, şirketlerin başarıya ulaşmalarındaki rolünün altı çizilir.

"The Phoenix Project"in tanıttığı temel konular arasında, yazılım geliştirme ve BT işlemlerinde atıl kapasiteyi minimize etmek, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve teknolojik karmaşıklığı yönetmek yer alır.

Kitabı inceledikten sonra, "The Phoenix Project"in, modern yazılım geliştirmenin dünyasına benzersiz bir bakış açısı sunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, her yöneticinin bu kitabı okumasını ve anladığı teknolojik prensipleri kendi organizasyonlarına uygulayabilme yeteneği geliştirmesini şiddetle tavsiye ederiz.

Sonuç olarak, "The Phoenix Project", teknolojiye bağımlılığın sürekli arttığı bir dünyada, firmaların çevik ve rekabetçi kalmaları için teknolojik süreçlere hakim olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bu anlamıyla, kitap her yöneticinin okuması gereken bir başyapıttır.

8 - Agile

Agile, ya da çevik yöntem, her şeyden önce bir iş süreçleri ve proje yönetimi felsefesidir. Geleneksel yöntemlerin aksine, Agile, belirsizlik ve değişkenlik gösteren durumlar için ideal olan, daha esnek ve uyumlu bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımın temel prensipleri, Agile Manifesto olarak bilinen dört ana değer üzerine kuruludur:

 1. Bireyler ve etkileşimler süreçlerin ve araçların üzerinde değerlidir.

 2. Çalışan bir ürün, kapsamlı bir belgelemenin üzerinde değerlidir.

 3. Müşteri işbirliği, sözleşme müzakeresinin üzerinde değerlidir.

 4. Değişime yanıt vermek, bir planı takip etmekten daha önemli olabilir.

Bu ilkelerin ana düşüncesi, projelerde özellikle değişkenlik ve belirsizliğin olduğu durumlarda, bir plana sıkı sıkıya bağlı kalmaktan daha fazla esneklik ve uyum sağlama yoludur.

Ayrıca, Agile prensipleri, esneklik, sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık ve tüm ekip üyelerinin aktif katılımını teşvik eder. Bu prensiplerin doğru şekilde uygulanması, projenin başarıya ulaşmasında büyük rol oynayabilir.

Bir yönetici olarak, Agile prensipleri her zamankinden daha önemlidir. Teknoloji ve pazar koşulları hızla değişirken, iş süreçlerimizin ve projelerimizin bu değişikliklere hızla yanıt vermesini sağlamak gerekir. Agile prensiplerini anlamak, bu hızlı değişimin üzerinde durmamıza ve hatta ondan yararlanabilmemize olanak sağlar.

Örneğin, bir yazılım geliştirme projesi düşünün. Agile prensiplerine dayanan bir yaklaşım, müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli iyileştirmeler yapmayı ve böylece müşteri memnuniyetini artırmayı sağlar.

Sonuç olarak, Agile prensiplerinin anlaşılması ve uygulanması, proje yönetiminin tüm yönlerini iyileştirebilir ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu nedenle, Agile prensiplerini ve bunların iş dünyasındaki uygulamalarını anlamak, her yöneticinin öncelikli görevi olmalıdır.

9 - Agile ve Lean

Agile ve Lean, yazılım geliştirme ve proje yönetiminde kullanılan verimlilik ve sürekli iyileştirme konularında odaklı iki yaklaşımdır. Her ikisi de sürekli çevikliği ve etkinliği teşvik eder. Bu bağlamda, Agile ve Lean'de kullanılan Stand-Ups, User Stories ve Retrospectives gibi bazı uygulamalar vardır.

Stand-Ups, Agile ve Lean ekiplerinin günün önceliklerini belirlemek ve engelleri adreslemek üzere genellikle günde bir kez yaptığı kısa toplantılardır. Her ekip üyesi, ne yaptığını, gelecek planlarını ve karşılaştığı her türlü engeli paylaşır. Bu toplantılar genellikle ayakta yapılır - bu uygulama, toplantının hızlı ve odaklı olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

User Stories, bir ürün özelliğinin faydalı olduğu kişiyi (kullanıcı), bu özelliği nasıl kullanacaklarını (aksiyon) ve bu özelliğin sağlayacağı değer (fayda) açıklayan kısa, öz tanımlamalardır. User Stories, ürünü geliştiren kişilere, neyi neden yaptıklarını anlama konusunda değerli bir perspektif sağlar.

Retrospectives, bir proje döngüsünden sonra yapılan değerlendirme toplantılarıdır. Ekip, neyin iyi gittiğini, neyin iyileştirilmesi gerektiğini ve gelecekte neyin değiştirileceğini tartışır. Bu, iyileştirme çabalarının sürekli oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlar.

İyi bir yönetici, bu uygulamaların her birini nasıl etkin bir şekilde kullanacağını bilmeli ve ekipleri bu uygulamaları benimsemeye teşvik etmelidir. Stand-Ups, User Stories ve Retrospectives, bir yöneticinin ekibin üretkenliğini ve verimliliğini arttırmasına yardımcı olabilir. Üstelik, bu uygulamalar etkin bir şekilde kullanıldığında, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi mümkün hale gelir. Bu nedenle, her yönetici Agile ve Lean uygulamalarına hakim olmalı ve bunları günlük işlerine entegre etmeli.

10 - Microservices

Birçok modern yazılım uygulamasını desteklemek için kullanılan bir mimari tasarım modeli olan Microservices, yazılım geliştirme ve sistem tasarımında giderek daha popüler hale geliyor. Geleneksel olarak, yazılım ürünleri genellikle büyük, tümleşik ve birbiriyle bağlantılı sistemler olarak geliştirilir. Ancak mikro hizmetler, uygulamaları daha küçük, bağımsız ve birbirine bağlı servisler halinde dikkate almanın daha etkili olduğunu öğretir.

Mikro hizmetler, her biri belirli bir işlevi gerçekleştiren ve kendi başına dağıtılabilen küçük servislerden oluşur. Bu servisler arasındaki iletişim genellikle HTTP/REST veya gRPC gibi hafif mekanizmalarla gerçekleştirilir ve her bir servis kendi veri tabanını korur. Bu dağıtık yapı, büyük ölçekli uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Mikro hizmetler, sistemlerin bir bölümünün çökmesi durumunda diğerlerinin çalışmaya devam edebilmesi gibi birçok avantaj sağlar, bu da genel sistem dayanıklılığını artırır. Ayrıca, her servis tek başına güncellenebilir, bu yüzden tek bir servisin geliştirilmesi veya değiştirilmesi genellikle diğerlerini etkilemez. Bu da hızlı ve sürekli dağıtımlar yapmayı kolaylaştırır.

Yöneticiler, mikro hizmetlerin getirdiği esnekliğin ve ölçeklenebilirliğin farkında olmalıdırlar. Bununla birlikte, bu mimari tarzın karmaşıklığı ve her servis için ayrı veri tabanının yönetilmesi gerekliliği gibi zorluklar da vardır. Sistemler genellikle daha karmaşık hale gelir ve bu durum da özellikle dağıtım ve izleme süreçlerinin yönetilmesinde ek zorluklar yaratır.

Sonuç olarak, mikro hizmetler mimarisi, modern yazılım geliştirme ve dağıtma yaklaşımları için güçlü bir modeldir ve yöneticilerinin bu konseptin temel anlayışına sahip olması önemlidir. Mikro hizmetlerin anlaşılması ve uygulanması, iş süreçlerini daha ölçeklenebilir, güncellenebilir ve sağlam hale getiren ilk adımlardan biridir.

Gelişen teknoloji dünyası, her gün yeni ve karmaşık beceriler getirmekte ve yöneticilerin bu teknolojilere ve metodolojilere hakim olmalarını beklere. 'Cloud Computing'den 'Zero Trust'a, 'Data Science'ye ve 'Microservices'e kadar bu kavramlar, modern iş dünyasının kritik alanlarını kapsar. Hızla değişen bu çevrede, yöneticilerin güncel kalmaları ve bu teknolojilerin iş hayatındaki etkilerini anlamaları çok önemlidir. Sonuç olarak, belirtilen bu teknolojik konseptler ve metodolojiler, liderlerin karar verme süreçlerini, stratejik planlamalarını ve yönetim pratiğini daha da geliştirecek, iş dünyasına uyum sağlama ve ilerleme gücünü daha da artıracaktır.


Bu blogda, spesifik bir kaynak veya eserlere atıfta bulunulmamıştır. Tüm bilgiler, genel olarak kabul edilen standartlara ve uygulamalara dayanmaktadır. Ancak, bu konularla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler için aşağıdaki genel kaynakları öneririz:

 • "Cloud Computing: Theory and Practice" – Dan C. Marinescu

 • "Zero Trust Networks: Building Secure Systems in Untrusted Networks" – Evan Gilman and Doug Barth

 • "The Data Science Handbook" - Field Cady, Carl Shan

 • "The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win" – Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

 • "Microservices: Flexible Software Architecture" - Eberhard Wolff

 • "Agile Estimating and Planning" – Mike Cohn

 • "Implementing Lean Software Development" – Mary and Tom Poppendieck

Lütfen bu kitaplarda ve diğer ilgili yayınlarda ele alınan her konuyu daha derinlemesine araştırmayı düşünün. Teknolojik kavram ve prensiplerin daha geniş anlaması, sürekli gelişen bir iş dünyasında etkili bir lider olmanın kritik bir parçasıdır.

Teknoloji, İşletme sektörünün önemli bir parçası haline gelmiş ve günümüzde yöneticilik ve liderlik eğitimi alacak olanları yakından ilgilendirir hale gelmiştir. İşletme dünyasının dijitalleşmesi, yöneticilerin teknolojik konuları da içerir bir bilgi birikimine sahip olmasını gerektirir. Bunlar arasında bulut bilişim, yapay zeka, Agile metodolojileri ve Microservisler gibi konular bulunur. Ayrıca, yöneticilerin bilmesi gereken diğer önemli teknolojiler arasında Zero Trust modeli yer alır. Bu model, ağ güvenliğinin sürekli denetim ve doğrulamaya dayandığı bir sistemdir. Tüm bu teknolojiler ve yöntemler, bir yöneticinin iş süreçlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle yürütmesini sağlar, ayrıca iş hedeflerine ulaşmayı ve rekabette önde olmayı kolaylaştırır.

Bulut Bilişim (Cloud Computing), Bilgi işlem kaynaklarının internet üzerinden sunulmasını sağlar Bu, iş süreçlerinin daha hızlı, daha esnek ve daha düşük maliyetli olmasını sağlar, İş süreçlerini, erişilebilirliği, veri analitiği ve maliyet yönetimini doğrudan etkiler Ayrıca önemli bir veri güvenliği ve uyumluluk konusudur, Zero Trust, Bir ağ güvenlik modeli olan Zero Trust, sürekli denetim ve doğrulama prensiplerine dayanır, Yöneticinin veri güvenliği ve düzenleyici uyumu sağlamasına yardımcı olur Hassas veya kişisel bilgilerle çalışılan her türlü kuruluş için kritik önem taşir, Yapay Zeka (Artificial Intelligence), Yapay Zeka, makinelerin veya yazılımın, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme, algılama, dil anlama gibi zekanın belli başlı özelliklerini simüle edebilmesidir, Yapay Zeka, iş süreçlerini otomatikleştirebilir, yeni fırsatların keşfedilmesine yardımcı olabilir ve daha iyi kararlar almayı sağlar, Veri Bilimi (Data Science), Veri bilimi, verilerden bilgi çıkarılması ve bu bilgilerin karar verme, tahminler ve tahminler için kullanılmasıdır, Karmaşık iş problemlerini çözmek ve veriye dayalı stratejik kararlar almak için yeni yöntemler ve araçlar sağlar
Cloud Computing Zero Trust Agile Principles Lean Practices Stand-Ups User Stories Retrospectives Microservices Data Science The Phoenix Project Machine Learning AI in Software Engineering Ethereum CI/CD/CD Differences Fundamentals of Zero Trust Introduction to Microservices
Ellerini dua veya tefekkür için bir araya getirmiş, gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik bir adam. Yüzünde huzurlu ve dingin bir ifade, nazik ve kibar bir tavır var. Teni açık kahverengi, saçları siyah, üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon var. Huzurlu bir atmosferle çevrili düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış, anlamlı bir konu üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu alçakgönüllülük ve saygı hissi uyandırıyor.
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.