AnasayfaBlogCinsiyete Dayalı Mesleki Ayrım ve İK'nın Sorumluluğu
İnsan Kaynakları

Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrım ve İK'nın Sorumluluğu

06 Eylül 2018
Bu, bir dizi merdivenden yukarı doğru yürüyen iki kişinin karikatürüdür. Siyah takım elbise giyen bir kişi, en sol taraftaki merdivenlerden yukarı çıkmaktadır. Beyaz bir elbise gömleği giymekte ve siyah bir kravat takmaktadır. Diğer kişi siyah bir elbise giymiştir ve merdivenin biraz daha yukarısındadır. Küpeler takmış ve saçlarını topuz yapmıştır. Her ikisinin de elleri ceplerinde ve kararlı görünüyorlar. İkisinin de acelesi var gibi görünüyor ve hareketlerinde bir amaç duygusu var. Arkalarındaki merdivenler cam pencereli ahşap bir kapıya açılıyor. Merdivenler yıpranmış görünüyor ve duvarlar maviye boyanmış.
KonuAçıklamaÖneri/Çözüm
Cinsiyete Dayalı Mesleki AyrımMesleklerin cinsiyete göre gruplandırılmış olması, “Kadın işi” ve “Erkek işi” kavramları üzerinden çalışma hayatında ayrımcılığa yol açmaktadır.Cinsiyete dayalı mesleki ayrımların toplumun algısında yıkılması gerekmektedir.
Cinsiyetin Karşılaşılan Sorunlara EtkisiToplumda kabul gören bir durum olan “erkek işi” ve “kadın işi” kavramları, bireylerin kariyer geçişlerinde ve ücret durumlarında eşitsizliklere sebep olmaktadır. Cinsiyetten ziyade yetenek ve becerilere odaklanmalıdır.
İnsan Kaynakların Sorumluluğuİş ilanları ve ilanlarda kullanılan ifadeler cinsiyet ayrımını derinleştirebilir.İş ilanları yazılırken cinsiyete değil yeteneklere ve işin gerekliliklerine odaklanılmalıdır.
Departmandaki EşitsizliklerBazı departmanlarda kadın ve erkek çalışanların yoğunluğu ve bu durumun getirdiği ayrımcılıklar.Departmanlar arası ve içerisinde eşitlik sağlanmalı, cinsiyet ayrımı gözetilmemelidir.
Cinsiyete Dayalı Ücret FarklılıklarıKadınların genellikle “Kadın işi” dediğimiz düşük ücretli işlerde çalıştırılması ve erkeklerin ise daha yüksek ücretli işlerde çalıştırılması eşitsizliğe yol açmaktadır.Ücretler işin niteliğine ve gerekliliklerine göre belirlenmeli, cinsiyet gözetilmemeli
Hemşirelik ve Aşçılık Mesleklerinde Cinsiyete Dayalı AyrımcılıkHemşirelik ve aşçılık mesleği genellikle kadın işi olarak görülürken, bu işlerde çalışan erkekler yadırganabilmektedir.Mesleğin cinsiyete dayalı algısı bozulmalı ve yeteneklere göre değerlendirme yapılmalıdır.
Elektrikçilik ve Mühendislik Mesleklerinde Cinsiyete Dayalı AyrımcılıkElektrikçilik ve mühendislik mesleği genellikle erkek işi olarak görülürken, bu işlerde çalışan kadınlar yadırganabilmektedir.Mesleğin cinsiyete dayalı algısı bozulmalı ve yeteneklere göre değerlendirme yapılmalıdır.
İş Yerindeki Terfilerde Cinsiyete Dayalı AyrımcılıkGenellikle terfi süreçlerinde cinsiyete dayalı ayrım yapılarak, kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar.Terfi ve görev değişimleri yapılırken cinsiyetten ziyade yeterliliklere bakılmalıdır.
Kariyer Gelişiminde Cinsiyete Dayalı EngellemelerCinsiyet temelli meslek ayrımları bireylerin kariyer gelişimlerini engellemektedir.Bireylerin cinsiyetlerine bakılmaksızın kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçmesi ve kariyer yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Toplumsal Cinsiyet AyrımıToplumsal cinsiyet ayrımı kadın ve erkeğe yüklenen rol ve sorumluluklar aracılığıyla cinsiyete dayalı mesleki ayrımı beslemektedir.Toplumsal cinsiyet ayrımını besleyen önyargı ve stereotiplerle mücadele edilmeli, eşitlikçi bir toplum yapısı hedeflenmelidir.

Cinsiyete dayalı mesleki ayrım geçmişte var olup günümüze kadar uzanmış ve insanların maalesef ki kariyer imkanlarını engelleyen, çalışma hayatında karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biridir. Bu sorunun temelinde toplumsal cinsiyet ayrımı yatmakla beraber toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenmiş olan rol ve sorumlulukların da yadsınamaz bir etkisi vardır.

Daha çok çalışma hayatında kadınları etkilemekle beraber erkeklerinde nispeten yaşadığı bir durumdur. Mesleklerin, kişilerin o işi yapabilme yetkinliğine, eğitimine bakmadan sadece cinsiyetine dayalı olarak gruplandırılmasıdır. 

“Kadın işi” ve “Erkek işi” olarak tabir edilen bu ayrım, toplumsal rollerin etkisiyle toplumca bu şekilde kabul edilmiştir. “Erkek işi” olarak tabir edilen işlerin; daha çok duygusallıktan uzak ve beden gücü isteyen işler olduğu kabul edilmektedir. Kadınlar tarafından yapılıyor olması toplumumuzda hoş karşılanmamakta ve bu işi yapmak isteyen, kariyerlerine bu meslekte devam etmek isteyen insanların önünde engeller oluşturmaktadır.

Erkek İşi ve Kadın İşi Nedir?

“Erkek işi” ve “kadın işi” kavramını örneklerle açıklamak gerekirse; hemşirelik mesleğinin ve aşçılık mesleğinin kadın işi olarak görülüp erkek bir bireyin bu işi yaptığında alışılagelmişin dışında davranılması ve yadırganması örneği verilebilir. Aynı şekilde elektrik sektöründe, fabrikada çalışan kadınların ise “erkek işi” olarak görülüp bu meslekte çalıştıklarında yadırganmaları ve karşı cinse göre hem kariyer gelişimi hemde çalışma şartlarının eşit olmaması gibi durumlar görülmektedir.

Cinsiyete dayalı mesleki ayrım kişilerin istedikleri ve seçtikleri mesleklerde ilerleyememeleri durumuna sebep olmakta, toplumda alışılageldiği gibi “kadın işi”ni kadın, “erkek işi”ni erkek yaptığı zaman hem ücret olarak daha çabuk yükseliş aldığını hem kariyer olarak ilerlemelerinin daha kolay olduğu görülmektedir.

Cinsiyete dayalı mesleki ayrımı kırmak, toplumdaki bu algıyı bozmak ve insanların kendi özgür iradeleriyle seçtikleri mesleklerde cinsiyetlerinin hiçbir etkisi olmadan sadece o işi yapabilmek için yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahip olup olmadıkları göz önünde bulundurulmalı ve kadın erkek ayrımı yapmadan her insanın istediği işte çalışmasına imkan verilmelidir.

Bu algının yenilmesinde en büyük iş, tabii ki çalışanların kariyer hedeflerini düşünen ve onların mutluluğunu sağlamaya çalışan insan kaynakları departmanına düşmektedir. İnsan kaynakları yöneticileri öncelikle iş ilanları yayınlarken, herhangi bir iş için özel bir durum gerektirmedikçe “kadın ve erkek eleman aranmaktadır” gibi bir ibareye yer vermemelidir.

Örneğin asistanlık, insan kaynakları, muhasebe gibi departmanlar için açılmış iş ilanlarına bakıldığında “kadın eleman” arandığı ibaresine yer verilmektedir. Elektrik, kimya, mühendislik, otomasyon gibi sektörlerde ise “erkek eleman” arandığı ibaresine rastlamak mümkündür. Burada insan kaynakları departmanına düşen görev, iş ilanı açılan meslek için iş analizini yapıp, işin gerekliliklerini tespit ettikten sonra ilan açarken bu gereklilikleri ve yeterlilikleri belirtmek fakat cinsiyete dayalı herhangi bir ibare vermemektir. Cinsiyet değil eleman aramak , toplumun “mesleki cinsiyet ayrımı” algısını kırmaktaki en önemli unsurdur.

İnsan Kaynakları departmanına bu hususta düşen diğer bir önemli görev ise; departman ve pozisyon farketmeksizin her çalışan için eşit ölçüde davranması görev ve sorumlulukları verirken; terfi, görev değişimi vs. yaparken cinsiyete göre değil, yapılan işin yeterliliğine bakılarak yapmaktır. Unutulmamalıdır ki; insan istediği meslekte cinsiyeti ne olursa olsun gelişimine ve kariyerine devam etmelidir. Toplumun algısı ne olursa olsun; her kadından iyi bir elektrikçi ve mühendis her erkekten de iyi bir hemşir ve aşçı olması mümkündür.

Çalışma hayatında cinsiyete dayalı mesleki dahil hiçbir ayrıma yer verilmemelidir. Çalışma hayatında esas olan çalışkanlık, verimlilik ve kariyer olmalıdır.

Cinsiyete Dayalı Meslek Ayrımının Temeli Nedir?

Bu sorunun temelinde toplumsal cinsiyet ayrımı yatmakla beraber toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenmiş olan rol ve sorumlulukların da yadsınamaz bir etkisi vardır.

Erkek İşi ve Kadın İşi Nedir?

“Erkek işi” ve “kadın işi” kavramını örneklerle açıklamak gerekirse; hemşirelik mesleğinin ve aşçılık mesleğinin kadın işi olarak görülüp erkek bir bireyin bu işi yaptığında alışılagelmişin dışında davranılması ve yadırganması örneği verilebilir.

Cinsiyete Dayalı Meslek Ayrımı Nasıl Aşılır?

Cinsiyete dayalı mesleki ayrımı kırmak, toplumdaki bu algıyı bozmak ve insanların kendi özgür iradeleriyle seçtikleri mesleklerde cinsiyetlerinin hiçbir etkisi olmadan sadece o işi yapabilmek için yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahip olup olmadıkları göz önünde bulundurulmalı ve kadın erkek ayrımı yapmadan her insanın istediği işte çalışmasına imkan verilmelidir.

Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrım, Mesleklerin cinsiyete göre gruplandırılmış olması, “Kadın işi” ve “Erkek işi” kavramları üzerinden çalışma hayatında ayrımcılığa yol açmaktadır, Cinsiyete dayalı mesleki ayrımların toplumun algısında yıkılması gerekmektedir, Cinsiyetin Karşılaşılan Sorunlara Etkisi, Toplumda kabul gören bir durum olan “erkek işi” ve “kadın işi” kavramları, bireylerin kariyer geçişlerinde ve ücret durumlarında eşitsizliklere sebep olmaktadır , Cinsiyetten ziyade yetenek ve becerilere odaklanmalıdır, İnsan Kaynakların Sorumluluğu, İş ilanları ve ilanlarda kullanılan ifadeler cinsiyet ayrımını derinleştirebilir, İş ilanları yazılırken cinsiyete değil yeteneklere ve işin gerekliliklerine odaklanılmalıdır, Departmandaki Eşitsizlikler, Bazı departmanlarda kadın ve erkek çalışanların yoğunluğu ve bu durumun getirdiği ayrımcılıklar, Departmanlar arası ve içerisinde eşitlik sağlanmalı, cinsiyet ayrımı gözetilmemelidir, Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları, Kadınların genellikle “Kadın işi” dediğimiz düşük ücretli işlerde çalıştırılması ve erkeklerin ise daha yüksek ücretli işlerde çalıştırılması eşitsizliğe yol açmaktadır, Ücretler işin niteliğine ve gerekliliklerine göre belirlenmeli, cinsiyet gözetilmemeli, Hemşirelik ve Aşçılık Mesleklerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Hemşirelik ve aşçılık mesleği genellikle kadın işi olarak görülürken, bu işlerde çalışan erkekler yadırganabilmektedir, Mesleğin cinsiyete dayalı algısı bozulmalı ve yeteneklere göre değerlendirme yapılmalıdır, Elektrikçilik ve Mühendislik Mesleklerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Elektrikçilik ve mühendislik mesleği genellikle erkek işi olarak görülürken, bu işlerde çalışan kadınlar yadırganabilmektedir, Mesleğin cinsiyete dayalı algısı bozulmalı ve yeteneklere göre değerlendirme yapılmalıdır, İş Yerindeki Terfilerde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Genellikle terfi süreçlerinde cinsiyete dayalı ayrım yapılarak, kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar, Terfi ve görev değişimleri yapılırken cinsiyetten ziyade yeterliliklere bakılmalıdır, Kariyer Gelişiminde Cinsiyete Dayalı Engellemeler, Cinsiyet temelli meslek ayrımları bireylerin kariyer gelişimlerini engellemektedir, Bireylerin cinsiyetlerine bakılmaksızın kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçmesi ve kariyer yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir, Toplumsal Cinsiyet Ayrımı, Toplumsal cinsiyet ayrımı kadın ve erkeğe yüklenen rol ve sorumluluklar aracılığıyla cinsiyete dayalı mesleki ayrımı beslemektedir, Toplumsal cinsiyet ayrımını besleyen önyargı ve stereotiplerle mücadele edilmeli, eşitlikçi bir toplum yapısı hedeflenmelidir
cinsiyete dayalı ayrımcılık insan kaynakları blog enstitü
Uzun siyah saçlı genç bir kadın genişçe gülümsüyor, dudakları neşeli bir ifadeyle yukarı doğru kıvrılmış. Mavi bir elbise giymiş ve saçlarını gevşek bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplamış. Gözleri parlak ve yüzü neşeyle parlıyor. Ten rengi açık ve cildi pürüzsüz. Güneş ışığı yüzünü hafifçe aydınlatarak doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Yirmili yaşlarının sonlarında görünüyor ve kendinden emin bir havası var. Etrafını çevreleyen yemyeşil bir açık hava ortamında duruyor.
Kübra Kulaca
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. İnsan kaynakları ve iş hayatı üzerine yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.