AnasayfaBlogBir İK Fonksiyonu Kurmak: Büyüyen Şirketler için Bir Kılavuz
İnsan Kaynakları

Bir İK Fonksiyonu Kurmak: Büyüyen Şirketler için Bir Kılavuz

04 Şubat 2023
Büyümekte olan şirketler için etkili bir İK fonksiyonunun nasıl kurulacağına dair işe alım, işe başlama, çalışan ilişkileri ve daha birçok konuyu kapsayan bir rehber.
AşamaİK FonksiyonlarıÖnemli Notlar
Gelişimin Erken AşamalarıPolitika ve prosedürlerin açıklanması, yan haklar paketinin duyurulması, işe alım sürecinin tanıtımıTüm personelin şirketin politika, prosedürler ve yan haklar paketinden haberdar olması gerekmektedir
İK Fonksiyonlarının Atanmasıİşe alım, İşe alıştırma, Eğitim, Performans yönetimi, Çalışan İlişkileriDeneyimli İK uzmanları tarafından ele alınmalıdır, yeterli İK personeline sahip olmak önemlidir
İşe Almaİş ilanlarının duyurusu, Adaylarla mülakat yapılması, İşe alım kararlarının verilmesiBelirlenen iş ilanlarına uygun adayların seçilmesi, işe alım sürecinin etkin yönetilmesi gerekmektedir
İşe AlıştırmaYeni çalışanların şirkete ve politikalara oryantasyonuYeni çalışanların şirket kültürüne ve işleyişine hızlıca adapte olmaları için oryantasyon süreci önemlidir
EğitimÇalışanlara gerekli bilgi ve becerilerin sağlanmasıÇalışanların performansını artırmak ve işlerinde daha etkili olabilmelerini sağlamak için eğitimler düzenlenmelidir
Performans YönetimiPerformans hedeflerinin belirlenmesi, çalışan performansının değerlendirilmesi, Geri bildirim sağlamaİş performansını artırmak ve çalışanların gelişimini sağlamak için düzenli performans değerlendirmeleri düzenlenmeli, geri bildirimler verilmelidir
Çalışan İlişkileriÇalışan şikayetlerinin yönetimi, çatışmaların ele alınması, iş kanunlarına uyumun sağlanmasıÇalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak için çalışan şikayetleri dikkate alınmalı, çözüm yolları araştırılmalıdır
İK Ekibi OluşturmaDeneyimli İK profesyonellerinin işe alınmasıİK fonksiyonlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli ve nitelikli personel gerekmektedir
GenelBir İK fonksiyonunun kurulmasıŞirketlerin büyümesi ve gelişmesi için İK fonksiyonlarının düzgün bir şekilde oluşturulması gerekmektedir
SonuçMevcut İK fonksiyonların değerlendirilmesiİK fonksiyonu, şirketin başarısı ve çalışan memnuniyeti için büyük önem taşır. Fonksiyonun düzgün bir şekilde işlemesi şirketin verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırır

Bu makale, büyümekte olan şirketler için bir İK fonksiyonu oluşturma sürecine genel bir bakış sunmaktadır. Gelişimin ilk aşamalarında tüm personelin şirketin politika ve prosedürlerinden, işe alım sürecinden ve yan haklar paketinden haberdar olmasının önemi açıklanmaktadır.

Ayrıca, şirket büyüdükten sonra yöneticilerin üstesinden gelebileceklerinden daha fazlasını yapmak zorunda kaldıkları işe alım, işe alım, eğitim, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi insan kaynakları işlevleri olarak belirlenmesi gereken görevleri de özetlemektedir. Bunlara ek olarak, İK ekibinin deneyimli İK profesyonellerinden oluşmasının sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır.

Bir İK Fonksiyonu Kurmak

Bir şirket gelişiminin ilk aşamalarındayken, nadiren ayrı bir İK fonksiyonuna sahip olur veya buna ihtiyaç duyar. Yöneticiler genellikle iş ilanlarının doldurulması, başlangıç maaşlarının belirlenmesi ve zamların verilmesi gibi insan kaynakları uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen görevlerin çoğunu üstlenirler.

Sonuç olarak, bir kuruluşun farklı birimleri arasında nadiren tekdüzelik veya tutarlılık vardır. Performans değerlendirme, öğrenim ücreti geri ödemesi, kariyer planlama gibi programlar ve genellikle insan kaynakları ile ilişkilendirilen diğer alanlar genellikle mevcut değildir.

Genellikle bir şirket, yöneticilerin rahatça üstesinden gelebileceklerinden daha fazlasını yapmak zorunda kalacakları kadar büyüyene kadar belirli işlevler insan kaynakları işlevleri olarak belirlenmez. Bu kılavuz, büyümekte olan şirketler için bir İK fonksiyonu oluşturma sürecine genel bir bakış sağlayacaktır.

Gelişimin Erken Aşamaları

Gelişimin ilk aşamalarında, tüm personelin şirketin politika ve prosedürlerinden haberdar olmasını sağlamak önemlidir. Bu, tüm personelin şirketin devamlılık, kıyafet kuralları ve diğer kural ve düzenlemelerle ilgili beklentilerinin farkında olduğundan emin olmayı içerir.

Tüm personelin şirketin yan haklar paketinden haberdar olmasını ve bu yan haklara nasıl erişeceklerini anlamalarını sağlamak da önemlidir.

Bu aşamada, tüm personelin şirketin işe alım sürecinden haberdar olmasını sağlamak da önemlidir. Bu, şirketin iş ilanlarının duyurulması, adaylarla mülakat yapılması ve işe alma kararlarının verilmesi için bir sisteme sahip olduğundan emin olmayı içerir.

İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Atanması

Bir şirket, yöneticilerin rahatça üstesinden gelebileceklerinden daha fazlasını yapmaları gereken bir noktaya geldiğinde, belirli işlevler insan kaynakları işlevleri olarak belirlenmelidir. Bu, işe alım, işe başlama, eğitim, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi görevleri içerir. Bunların hepsi çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiren görevlerdir ve deneyimli İK uzmanları tarafından ele alınmalıdır.

İnsan kaynakları işlevlerinin atanmasına ek olarak, İK ekibinin yeterli personele sahip olmasını sağlamak da önemlidir. Bu, kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gerekli deneyim ve niteliklere sahip İK profesyonellerinin işe alınmasını içerir.

İK Fonksiyonları Olarak Tanımlanan Ortak Görevler

Yaygın olarak insan kaynakları işlevleri olarak tanımlanan görevler şunlardır:

  • İşe alma: Bu, iş ilanlarının duyurulmasını, adaylarla mülakat yapılmasını ve işe alım kararlarının verilmesini içerir.

  • İşe Alıştırma: Bu, yeni çalışanların şirkete ve şirketin politika ve prosedürlerine oryantasyonunu içerir.

  • Eğitim: Bu, çalışanlara işlerini yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin sağlanmasını içerir.

  • Performans Yönetimi: Bu, performans hedeflerinin belirlenmesini, çalışan performansının değerlendirilmesini ve geri bildirim sağlanmasını içerir.

  • Çalışan İlişkileri: Bu, çalışan şikayetlerinin yönetilmesini, çatışmaların ele alınmasını ve iş kanunlarına uyumun sağlanmasını içerir.

Sonuç

Bir İK fonksiyonunun kurulması, büyüyen şirketler için önemli bir adımdır. İnsan kaynakları işlevlerini deneyimli İK uzmanlarına devretmek ve İK ekibinin yeterli kadroya sahip olmasını sağlamak önemlidir. İK işlevleri olarak tanımlanan yaygın görevler arasında işe alma, işe alıştırma, eğitim, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri yer alır.

Şirketler bu yönergeleri izleyerek İK işlevlerinin düzgün bir şekilde oluşturulmasını ve personellerinin yeterince desteklenmesini sağlayabilir.

Bir İK Fonksiyonu kurmak her şirketin büyümesinde önemli bir adımdır; başarılı bir geleceğin temelidir.

IIENSTITU
Gelişimin Erken Aşamaları, Politika ve prosedürlerin açıklanması, yan haklar paketinin duyurulması, işe alım sürecinin tanıtımı, Tüm personelin şirketin politika, prosedürler ve yan haklar paketinden haberdar olması gerekmektedir, İK Fonksiyonlarının Atanması, İşe alım, İşe alıştırma, Eğitim, Performans yönetimi, Çalışan İlişkileri, Deneyimli İK uzmanları tarafından ele alınmalıdır, yeterli İK personeline sahip olmak önemlidir, İşe Alma, İş ilanlarının duyurusu, Adaylarla mülakat yapılması, İşe alım kararlarının verilmesi, Belirlenen iş ilanlarına uygun adayların seçilmesi, işe alım sürecinin etkin yönetilmesi gerekmektedir, İşe Alıştırma, Yeni çalışanların şirkete ve politikalara oryantasyonu, Yeni çalışanların şirket kültürüne ve işleyişine hızlıca adapte olmaları için oryantasyon süreci önemlidir, Eğitim, Çalışanlara gerekli bilgi ve becerilerin sağlanması, Çalışanların performansını artırmak ve işlerinde daha etkili olabilmelerini sağlamak için eğitimler düzenlenmelidir, Performans Yönetimi, Performans hedeflerinin belirlenmesi, çalışan performansının değerlendirilmesi, Geri bildirim sağlama, İş performansını artırmak ve çalışanların gelişimini sağlamak için düzenli performans değerlendirmeleri düzenlenmeli, geri bildirimler verilmelidir, Çalışan İlişkileri, Çalışan şikayetlerinin yönetimi, çatışmaların ele alınması, iş kanunlarına uyumun sağlanması, Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak için çalışan şikayetleri dikkate alınmalı, çözüm yolları araştırılmalıdır, İK Ekibi Oluşturma, Deneyimli İK profesyonellerinin işe alınması, İK fonksiyonlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli ve nitelikli personel gerekmektedir, Genel, Bir İK fonksiyonunun kurulması, Şirketlerin büyümesi ve gelişmesi için İK fonksiyonlarının düzgün bir şekilde oluşturulması gerekmektedir, Sonuç, Mevcut İK fonksiyonların değerlendirilmesi, İK fonksiyonu, şirketin başarısı ve çalışan memnuniyeti için büyük önem taşır Fonksiyonun düzgün bir şekilde işlemesi şirketin verimliliğini ve çalışan memnuniyetini artırır
İK Fonksiyonu Gelişimin Erken Aşamaları İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Atanması İşe Alım İşe Alıştırma Eğitim Performans Yönetimi Çalışan İlişkileri
Bu, temiz traşlı bir yüze ve kararlı bir ifadeye sahip bir adamın yakın çekim görüntüsüdür. Parlak mavi gözleri, kısa siyah saçları ve güçlü bir çenesi vardır. Üst iki düğmesi açık beyaz bir gömlek ve sol tarafında bir cebi olan siyah bir ceket giymektedir. Kollarını önünde kavuşturmuş ve doğrudan kameraya bakıyor. Kendinden emin bir havası var ve duruşu güç ve otorite yayıyor. Bakışları sabit, düşünceli ve sakin görünüyor. Işıklandırma ona sıcak, davetkâr ve güven hissi veren bir hava veriyor. İzleyiciyi içine çeken sakin ve amaçlı bir havası var.
Osman Şimşek
İnsan Kaynakları Uzmanı

Osman Şimşek, hayatını başkalarının hayallerindeki işleri bulmalarına yardımcı olmaya adamış bir insan kaynakları uzmanıdır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Biri beyaz büyüteçli mavi bir altıgen olmak üzere çeşitli simgeler içeren bir dokunmatik ekrana parmağıyla dokunan bir kişi. Mavi altıgende ayrıca baretli bir kişi, dizüstü bilgisayarlı başka bir kişi ve beyaz yüzlü ve sakallı üçüncü bir kişi yer alıyor. Kişinin eli, görüntünün odağı gibi görünen mavi altıgeni tutarken görülüyor. Dokunmatik ekran siyah bir kenarlıkla çevrili ve arka plan kirli beyaz renkte. Görüntü net ve yüksek kalitede.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

24 Ağustos 2021
İnsanların resmini tutan bir elin yakın çekimi. Ön plandaki adam gri bir takım elbise giymiş ve gözlük takmış, kollarını kavuşturmuş. Solunda gözlüklü bir kadın resmi çenesine doğru tutmaktadır. Onların arkasında ise kravatlı ve gözlüklü bir başka adam kollarını kavuşturmuş. Resmin alt yarısında, arka planda koyu renkli bir kumaş görülüyor. Odak el ve resim üzerindedir, insanların detayları hafifçe bulanıktır. El, kararlılık duygusuyla resmi sıkıca kavrıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019