Oyun Terapisi Eğitimi


37₺169.90₺

5,0
13 Değerlendirme
Yakın zamanda 22 kişi kayıt oldu.

  Eğitim İçeriği

 • 5 Video İçeriği
 • 5 Canlı Ders
 • 1 Ders Notu
 • 1 Sertifika Sınavı
 • 1 Ödev
 • 1 Deneme Sınavı
 • Grup Sohbeti
 • Forum Tartışmaları

Yaklaşan Etkinlikler

 • Sertifika Sınavı bitiş tarihi
  17-10-2021 23:59
 • Canlı Ders - 1 (14. Dönem)
  01-11-2021 19:30
 • Canlı Ders - 2 (14. Dönem)
  02-11-2021 19:30
 • Canlı Ders - 3 (14. Dönem)
  03-11-2021 19:30
 • Canlı Ders - 4 (14. Dönem)
  04-11-2021 19:30
 • Canlı Ders - 5 (14. Dönem)
  05-11-2021 19:30
 • Ödev son teslim tarihi
  05-11-2021 23:58
Türkçe
Eğitim Dönemi: 14. Dönem
Abonelik Süresi: 90 Gün

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprü, içsel dünyanın dışavurumu, çocuğun hayata hazırlanmasında bir nevi provadır. Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir, çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir. 

Oyun Terapisi Eğitimi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Eğitim sürecinde katılımcılara oyun terapisinin terapotik bir araç olarak kullanılması hakkında temel bilgiler ve kuramsal yaklaşımlar aktarılmakta. Uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla vaka çalışmalarına yer verilmektedir. 

Bebekler, hayata “merhaba” dedikleri doğum anında ilk travmalarını yaşarlar. Güvenli ve huzurlu anne karnının konforundan ayrılıp yeni çevreye uyum sağlamaları zordur. Bu dönemde bağımsız bir varlık olduklarını dahi anlayamazlar. Kendilerini annelerinin bedeninin bir uzantısı gibi algılarlar. Sürekli annenin yanında olma ihtiyaçları bu yüzdendir. Zamanla fiziksel ve bilişsel olarak büyürler ve bağımsızlıklarını keşfederler. Anne ve baba rollerimiz, çocuğun özellikle duygusal gereksinmelerini karşılama noktasında önemlidir. Bebeklik ve çocukluk döneminde güven, korunma, sevgi gibi ihtiyaçları giderilmeyen çocukları ileride birçok sorun karşılar. Bazı ebeveynler de bu ihtiyaçları abartılı şekilde karşılama yoluna giderler. Aşırı düşkünlük, aşırı koruma vb. Bu davranışlarının altında yatan neden kendilerini çocuğun sahibi olarak görmeleridir. Oysa çocuklarımız bize ait değil bize emanettir. Onları hayata hazırlarken özenli davranmamız gerekir. Onlara karşı bilinçli ya da bilinçsiz olarak sergilediğimiz yanlış tutum ve davranışlar tolere edilemez. Sonuçları travmatik olur. Çocuğun ileri yaşlarında davranış bozukluklarıyla bizlere sinyaller gönderir. Önemsemezsek bu sinyaller alarma dönüşür. 

Çocuklar yetişkinlerin aksine sevgi ve hayat doludur. Kolay affederler. Maskeleri yoktur, oldukları gibi davranırlar. Bu sebeple onları seyrederken ve severken huzur buluruz. Saflıkları ve temizlikleri ruhumuza iyi gelir. Bize özümüzü hatırlatırlar. Oyun terapisi çocukların maskesizliğinden yola çıkarak uygulanan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Ebeveynler ve öğretmenler oyun terapisi konusunda bilinçlendikçe çocuklarla daha yapıcı iletişim kurarlar. Oyunları, çocuğun iç dünyasına açılan bir kapı olarak kullanmayı öğrenirler.

Oyun Terapisi Eğitimine Kimler Katılmalı? 

 • Profesyonel çocuk gelişimi, psikolojisi ve eğitim hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine yeni uzmanlık eklemek isteyenler
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Okulöncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Dil ve Konuşma Bozukluğu Bölümü, Odyoloji Bölümü,Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Aile Danışmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans&Lisansüstü üniversite öğrencileri ile çocuklarla bireysel terapi ve danışmanlık yapan uzmanlar.
 • Hizmet verdiği alanlarda çocuk ve aile ilişkilerini geliştirmek ve ek uzmanlık kazanmak isteyenler,
 • Nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sürecinden sonra bilgi ve donanımını geliştirmek isteyenler,
 • Bir ailede çocuk gelişimi, psikolojisi, eğitimi ve çocuk – ebeveyn ilişkisi konularında kendilerini geliştirmesine yardımcı olmak isteyenler,
 • Kendi ailesinde oyun terapisi hizmeti almak isteyen kişiler eğitime katılabilirler.

Neler öğreneceksiniz?

 • Oyun Nedir?
 • Oyunun Anlamı Nedir?
 • Oyun Terapisi’nin Tarihi ve Gelişimi, Kuramsal Yaklaşımlar (Non Direktif Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi)
 • Oyun Terapisi ile ilgili temel kavramlar, teknikler. (Oyun terapi odasının özellikleri, oyuncakların seçimi)
 • Oyun terapisi’nin terapötik amaçla kullanımı, 
 • Gelişim Dönemlerine Göre Oyun ve Aşamaları
 • Çocukla İlişki Kurma, Gözlem, Yansıtma, Yaratıcılık
 • Oyun Terapistinin Özellikleri, Terapistlik Becerileri
 • Oyun Terapisinde Sınır Koyma
 • Oyuncaklar ve Anlamları
 • Vaka örnekleri

Eğitimin Konu Başlıkları

Oyun Terapisi Eğitiminde Neler Var?

Friedrich Fröbel: “Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür. İnsanın en olumlu yetenekleri orada yükselir.” demiştir. Oyun terapisi, çocukların oyun ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etmelerine odaklanan bir tekniktir. Oyun ve gerçek arasındaki köprüden yararlanır. Yetişkinler için danışmanlık hizmetinin çocuklardaki versiyonudur diyebiliriz. Hedef grubu 2-12 yaş aralığındaki çocuklardır. Terapi sırasında çocuk adeta cümlelerini oyuncaklarla kurar. Tedavi temelde çocuğu merkezine alsa da aslında bütüncüldür. Aileyi de içine alır. Zaten çoğu kez ebeveynler “Çocuğumun bir derdi var anlayamıyoruz. Bize bir şey söylemiyor. Ama çok değişti…” gibi yakınmalarla terapiste gelirler. Terapinin prensibi şudur: Çocuğa kendini rahat ve güvende hissedebileceği bir ortam hazırlanır. Oyuncaklar verilir. Oyun deneyimi desteklenir ve cesaretlendirilir. Uzman görüşüne göre oyun planlı ya da doğaçlama kurgulanabilir.

Çocuk, oyun esnasında yargılanmadan gözlemlenir. Çocuk talep ettiği taktirde oyuna dahil olunur. Duyguları çocuğa özetlenerek geri aktarılır. Davranışları övülmez. Bu esnada baskıcı olunmaz. Gereksiz soru sormamak gerekir. Terapide oyuncakların yanı sıra film ve kitaplarda kullanılabilir. Seanslar ilerledikçe çocuğun duyguları netleşmeye başlar. Çocuk kendi duygusunu anlar ve ifade etmeye başlar. Korku endişe ve hayal kırıklıklarını derinleşerek aktarır. Sevgi, nefret ve saldırganlık gibi olumlu ve olumsuz duygularının altında yatan nedenleri açığa çıkarır. Buraya kadar olan süreçte sadece sorun ve sorunun nedeni tespit edilmiştir. Bir anlamda “teşhis konuldu” da diyebiliriz. Terapide asıl amaç ise sorunu çözümlemektir. Bu noktada danışman, aile ve çocuk arasında köprü görevi kurar. Onlara günlük hayatlarını düzenlemelerinde rehberlik eder.

Eğitimle İlgili Sıkça Sorulanlar

Oyun Terapisi Eğitimi Alanlar Nerede Çalışabilir? 

Öncelikle “Bu eğitime kimler katılmalı?” noktasında bilgi vermekle başlayalım. Aslında eğitime ilgi duyan herkes katılabilir. Anne ve babalar bu alanda kendini geliştirmek isteyebilir. Terapi hizmetinden faydalanmak isteyenler de öncesinde bilgilenmek için eğitime katılmak isteyebilirler. Elde edilecek kazanımlar bazı meslek mensuplarının kariyerleri için oldukça kıymetlidir. Çalışmalarını destekler niteliktedir. Aşağıda sertifikayı profesyonel olarak kullanabilecek meslek alanlarını listeledik.

 • Profesyonel Olarak Çocuk Gelişimi, Psikolojisi Ve Eğitim Hizmeti Verenler.
 • Okul Öncesi/ Anaokulu Öğretmenleri
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisleri
 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Özel Eğitim Uzmanları
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu Terapistleri
 • Odyologlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Aile Danışmanları
 • Bireysel Danışmanlık ve Terapi Yapan Uzmanlar

Ayrıca bu meslek alanlarında lisans ve lisansüstü eğitime devam edenler de eğitime katılabilir. Çeşitli kreşlerde, ana okullarında ve özel okullarda görev yapabilirler. Çocuklara hizmet veren iş kollarında danışmanlık yapabilirler. Görsel ve yazılı basın araçlarını kullanarak eğitim faaliyetleri düzenleyebilirler. Eğitimi sadece yukarıda sıraladığımız meslek grupları için algılamak doğru olmaz. Alan dışı bu eğitimi alarak oyun ablası gibi pozisyonlarda çalışmak mümkün. Siz de mutlaka özellikle büyük şehirlerde “oyun ablası aranıyor” şeklinde iş ilanlarına rastlamışsınızdır. Üstelik tatminkar ücret teklifleri olabiliyor.

Oyun Terapisi Sertifikası Ne İşe Yarar? 

Oyun Terapisi Eğitimi alan kişilerin çocuklara bakış açısı değişir. Onlarla daha kolay iletişim kurarlar. Duygu ve düşüncelerini daha rahat anlarlar. Empati yetenekleri gelişir. 

Oyun Terapisi Kursuna katılanlar gerekli teorik bilgileri öğrenirler. Öğrendiklerini kullanabilme becerisi de kazanırlar. Eğitimi terapötik (tedavi edici)bir araç olarak kullanma konusunda bilgi sahibi olurlar. Eğitim sırasında vaka çalışmaları da yapılır. Eğitimin kazanımlarına bakacak olursak şu şekilde maddelemek mümkün:

 • Öz yeterlilik geliştirmek.
 • Sorunlara yeni çözümler oluşturmak.
 • Kendi davranışlarının sorumluluğunu almak.
 • Duyguları deneyimlemek ve ifade etmeyi öğrenmek.
 • Empati kurmak ve duygulara-düşüncelere saygı göstermek.
 • Aile ile sosyal ve ilişkisel beceriler geliştirmek.

Oyun Terapisi dersleri yüz yüze eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir. Son yıllarda uzaktan eğitim yöntemiyle de eğitim almak mümkün. Bu alanda ENSTİTÜ bünyesinde verilen eğitim oldukça zengin ve yeterli içeriğe sahip. Dersler deneyimli bir eğitmen olan Yasemin Erdemir tarafından veriliyor. Yasemin Erdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Beykent Üniversitesi’nde, “Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans” yapmıştır. Pedagojik formasyonunu İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde almıştır. Mentis Psikoloji Merkezi’nde “klinik psikolog” olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Maltepe Yönder Okulları’nda “rehberlik ve psikolojik danışman” olarak görevini sürdürmekte ve “düşünme becerileri” derslerine girmektedir. Ailelere, eğitimcilere, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlara yönelik olarak farklı konularda eğitim ve seminerler vermektedir. Proje geliştirme ve bülten oluşturma çalışmaları vardır. ENSTİTÜ bünyesinde “Masal Terapisi Eğitimi” de vermektedir.

Oyun Terapisi Kursu online olarak verilir. Katılımcılar eğitime kaydolduktan sonra ders notlarına ve 5 adet video içeriğine erişebilir. Abonelik süresi 22 gündür. Bu süre içerisinde 1 kez olmak üzere ödev yapmanız istenir. Ödev zorunlu değildir ancak yapıldığı takdirde sınav başarısı üzerine olumlu etkisi olur. Canlı derslere katılabilir ya da sonrasında katılamadığınız derslerin videolarını izleyebilirsiniz. Canlı dersler esnasında eğitmene soru sorabilirsiniz. Dersler tamamlandıktan sonra sertifika almak için sınava girmeniz gerekir. Öncesinde deneme sınavına girerek kendinizi test etmeniz mümkün. Sınavdan en az 70 puan alma zorunluluğu var. Yeterli puanı aldığınızda sertifika alma hakkına sahip olursunuz. Alacağınız sertifika soğuk damgalıdır. Özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Devamı
Başarı Sertifikası

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Sertifika
Yorumlar(13)
Ortalama Değerlendirme 5,0
Erdem Turan
Emel Keskin
13 Ekim 2021
5.0

Yasemin Hoca, son derece bilgili ve samimi bir ders işliyor. Mesai saatlerim ve eve varış süremle canlı ders saatlerim ucu ucuna çakıştığı için bazı derslere girememiş olsam da, ders kayıtlarından eksiklerimi tamamladım, ödevimi ve sertifika sınavımı yaptım, sertifikamı kazandım. Sevgili Yasemin Hocama ve Enstitü ailesine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir aileyiz...

Mine Korkmaz
30 Mayıs 2021
5.0

Her şey için teşekkür ederim. Benim için faydalı bir eğitim oldu.

Erdem Turan
Nazan Memiş
30 Mayıs 2021
5.0

Hocam harikasınız tekrar kursa katılmak istiyorum sizin eğitimlerinize devam edebilmek için. Ağzınıza yüreğinize sağlık.